Vyřešte spor přes neutrální stranu

23. července 2007, 00:00 - MIROSLAV HÁJEK
23. července 2007, 00:00

MEDIACEV zaměstnání si nemůžeme dopřát totéž, co na zahrádce. Tedy obklopit se tím, respektive těmi, které máme rádi. Pravděpodobnost výskytů kolegů patřících do skupin „fajn“ a „kopřivka“ je 50:50.Existuje ale způsob, jak najít cestu k soužití i s člověkem, s nímž je dosud spolupráce kolizní: mediace.

MEDIACE V zaměstnání si nemůžeme dopřát totéž, co na zahrádce. Tedy obklopit se tím, respektive těmi, které máme rádi. Pravděpodobnost výskytů kolegů patřících do skupin „fajn“ a „kopřivka“ je 50:50. Existuje ale způsob, jak najít cestu k soužití i s člověkem, s nímž je dosud spolupráce kolizní: mediace.

Podobná situace se může přihodit i v sebeúspěšnější společnosti - a není dokonce ani nijak neobvyklá. Máte ve firmě člověka, špičkového odborníka ve svém oboru, s nímž ale časem nastane problém, protože hůř vychází s nejbližšími spolupracovníky. Někdy stačí dokonce antipatie mezi dvěma osobami, aby nakazila virem nepohody celý tým. A pak i tam, kde všechno šlo svého času jako po drátkách, to začne skřípat. Personalista tedy dostane úkol: „Vyřeš to!“

Jenomže i při sebevětší snaze a opakovaných pokusech dospět k poznání, ve kterém člověku je „zakopaný pes“, nakonec rezignuje. „Ti dva se prostě navzájem nesnesou,“ může znít jeho závěr.

„Dobrý, a co dál?“ zeptá se zákonitě šéf, který je úspěšný právě díky neuznávání rčení, že přes něco nejede vlak. Pokud ve firmě manažer odpovědný za lidské zdroje zná jedno kouzelné slůvko, odpoví: „Zkusme mediaci.“

KDYŽ SPOLUPRÁCE ZAČNE DRHNOUT

„Mediace je moderní metoda rychlého a kultivovaného řešení konfliktů a sporů za asistence třetí, neutrální strany - odborně vyškoleného mediátora,“ vysvětluje zatím v Česku bohužel málo známý pojem Tatjana Šišková, předsedkyně Asociace mediátorů České republiky. A upřesňuje: „Mediátor vede jednání sporných stran tak, aby mohly za jeho úzké součinnosti vytvořit oboustranně přijatelnou dohodu. Jedná se přitom o neformální proces řešení konfliktu, ve kterém jsou obě strany přítomny dobrovolně. To je jedna ze základních zásad mediace.“

Převedeno tedy do praktické podoby našeho úvodního příběhu: Firma má mimořádný zájem, aby si ve svých řadách zachovala odborníka, který je ale v permanentním konfliktu s jednou i případně více osobami v kolektivu. A dotyčný odborník by zase celkem nerad měnil své dosavadní solidně oceněné uplatnění v dobré firmě, jenže se bohužel špatně snáší s jedním či více kolegy.

Všechno se pak začne motat kolem dobře známého problému, který pro citlivější povahy může nabýt až podoby strašáka - jmenuje se konflikt.

NEMÁME HO RÁDI, A PŘECE S NÍM ŽÍT MUSÍME „Konflikty jsou ale docela přirozenou a nedílnou součástí mezilidských vztahů,“ upřesňuje specialistka v tomto oboru, mediátorka Helena Stöhrová. „Pokud však konflikty neumíme nebo nemůžeme v jejich zárodcích řešit, vznikají mezi námi závažnější názorové rozdíly, mající pak vliv na úroveň naší vzájemné komunikace. Ta se stává obtížnější, namáhavější a emočně vypjatější. Hovoříme spolu ve stresu, reagujeme na sebe netrpělivě. To už je jen startovní povel k dalšímu rozčilování. A výsledkem je zbytečné agresivní vyjadřování, chování i jednání,“ dodává.

Odbornice na konflikty tedy vyjmenovává vše, co podle zásad vzájemné mezilidské komunikace přesně funguje jako brzda v její plynulosti a bezproblémovosti. Přitom ale konflikt ze života nemůžeme jednoduše vymazat. Je zcela přirozenou a jednou z běžných forem v mezilidských vztazích. Každý jsme prostě jiný, jinak tomu druhému voníme, vyznáváme i jiné hodnoty. Zákon přírody. Ba co víc, konflikt je pro život dokonce nezbytný, jako jeden z hybatelů, který vůbec umožňuje vývoj. Konflikt má v dějinách roli jiskry, zapalující plamen, který spaluje staré, přežilé, odumřelé a rodící se nové.

Prostě konflikty byly, jsou a budou. Jde jen o to, že nesmějí svou intenzitou a směřováním fungovat jako písek v soukolí spolehlivého firemního chodu. Pak je nutné je řešit. Ke slovu přichází mediátor.

TAK TROCHU KOUZELNÍK Mediátoři o sobě říkají, že jejich poslání by bylo možné nejlépe přeložit jako zprostředkovatelé. „Mediátor, který řídí proces mediace, musí být především vyškolený v oblasti efektivního vyjednávání,“ vysvětluje Šišková. „Pro uchování své neutrality nesmí být mediátor ve sporu nijak zájmově nebo mocensky angažován. To znamená, že není obhájcem ani poradcem zúčastněných stran, nerozhoduje o jejich případné vině či nevině. Jeho role spočívá v profesionálním vedení procesu a oboustranné podpoře účastníků tak, aby nalezli konstruktivní řešení a překonali sporné otázky v průběhu diskuze,“ upozorňuje.

Z jejích slov je patrné, že ideálním řešením pro společnosti se jeví spolupráce s externím mediátorem. Není nijak pracovně vázán s vedením firmy a má jediné zadání -bez ohledu na sympatie či antipatie k některé ze zúčastněných stran najít smysluplné řešení. Aby bylo výhodné pro obě strany.

„Proto je úkolem mediátora zprostředkovat mezi stranami oboustrannou co nejširší výměnu informací, které doposud vzájemně nevnímaly či si je nemohly z nejrůznějších důvodů sdělit,“ rozvádí poslání mediátora Helena Stöhrová. Dále stranám zúčastněným v konfliktu napomáhá v nalezení a pojmenování společných a rozdílných zájmů. Na základě toho usnadňuje nalezení oboustranně přijatelných řešení ve všech nebo alespoň v co největším množství bodů, které jsou předmětem jednání.

A emoce? Ty často také hrají ve sporech, zvláště pak v jejich pokročilé fázi, podstatnou roli. Mediátor samozřejmě pracuje i s emocemi stran, napomáhá k jejich oboustrannému respektování a zajišťuje tak vzájemné porozumění prožívání a vnímání dané situace.

MOŽNOSTI MEDIACE Cílem mediačního procesu je reálná, konkrétní, vyvážená dohoda. Musí být časově vymezená, dosažitelná a zcela faktická, kdo, co, kdy, kde a jak udělá. Pokud to sporné strany vyžadují nebo pokud jde o spor, na jehož konci by mělo být soudní rozhodnutí, je možné mediační dohodu předložit soudu ke schválení. Podobnou roli může sehrát v některých případech i potvrzení notářské. Role mediátora spočívá především v tom, že pomáhá stranám hlavně zlepšit momentální konfliktní situaci a zaměřit se na podstatné věci v budoucnosti.

Praxe v západních zemích potvrzuje, že mediační proces umožňuje stranám přicházet s výrazně efektivnějšími a kreativnějšími řešeními dané situace než jiné formy řešení konfliktů - především soudní projednávání. V 70 až 80 procentech mediovaných případů je dosaženo výsledné přijatelné dohody pro všechny zúčastněné strany. Podobné jsou i zkušenosti z českého prostředí.

Mediační jednání probíhá obvykle po dobu minimálně dvou, spíše však tří hodin. Ve složitějších případech je zapotřebí i více takovýchto jednání. Někdy až šesti, osmi. Strany ovšem mají možnost kdykoliv mediaci ukončit.

Ceny za služby externích mediátorů jsou různé, pro představu se ale podívejme na orientační sumy uvedené Unií pro rozhodčí a mediační řízení. Poplatek je rozdělen na přímé náklady (cestovné, poštovné a podobně), poplatek za každou hodinu přípravy a poplatek za každou hodinu mediace. Součástí ceny je zpravidla také dohodnutý bonus za úspěšnou mediaci. Hodinová cena za přípravu se pohybuje kolem 1000 korun, za samotnou mediaci pak kolem 1750 korun.

SKANDÁLNÍ MEDIACE

Mediace se zrodila v 60. letech 20. století. Kolébku má v právních kruzích v USA jako alternativa slušného řešení sporů. Dnes je již v řadě zemí zakotvena v právním systému. V některých případech je dokonce povinnou formou projednávání konfliktů, představující předstupeň možného soudního sporu. U nás ještě čeká mediace v široké občanskoprávní sféře na objevení. Je využívána v poněkud jiné podobě jen v užší trestněprávní oblasti. Kdo bude ten první, kdo pochopí, jakou má moc a sílu pro řešení konfliktů běžného života? Když Demi Moorová ve filmu Skandální odhalení pěkně zostra, ale nakonec nepříliš úspěšně zaútočila na svého bývalého milence a poté nového podřízeného Michaela Douglase, odstartovala kolotoč následných hodně dramatických událostí. Jen pár minut trvající noční extempore v kulisách manažerské pracovny otevřelo nebezpečnou hru. Hlavními figurkami na její šachovnici se staly černé intriky v souboji s bílými životními zásadami. K překvapení naprosté většiny diváků v Česku se pak značná část filmu odehrává v kanceláři mediátora. Vůbec slovo mediace mnozí v tomto filmu asi slyšeli poprvé. Film ukazuje, že ve Spojených státech je mediace zcela běžná součást života. Když někdo řekne mediace, každý ví, oč běží.

PROČ ZVOLIT MEDIACI?

Proti soudnímu řízení přináší mediace řadu jasných výhod. Pro obě strany zaručuje rovnovážně

* jednání v neformálním a bezpečném prostředí, se zachováním soukromí v nejužším kruhu jen přímo zainteresovaných stran beze svědků a publika * záruku uchování důvěrných informací * kontrolu nad vedením procesu řešení sporu a jeho výsledkem * lepší vzájemné pochopení, přinášející především:

a) možnost sám být pochopen ve vnímání a prožívání dané situace

b) ujasnění si potřeb, očekávání a zájmů svých i druhé strany

*** snížení napětí a zlepšení vzájemných vztahů

* navzdory dočasným sporům možnost uchování prostoru pro případnou budoucí spolupráci

* snížení časové i finanční zátěže

* vyšší spokojenost s formou společné dohody

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Kdo vlastní naše pojišťovny?
5 věcí, které si pamatujte o dokumentárním akreditivu
Zdraží plyn v topné sezóně? Jaké faktory ovlivní jeho cenu?
Všude stejně: jak moc riskujete, když používáte univerzální hesla a pořád stejný PIN?
Kdy je vhodná doba pro přezutí a výměnu pneumatik
Auta
VW Arteon je sice moderní, ale výkonem na starší Passat CC…
Kvíz: Znáte tyto přezdívky modelů aut nebo jiných dopravních prostředků?
Galerie: Kdo je konkurencí pro šestiválcový Stinger GT? Nová Kia mnoho soupeřů nemá
Nové Audi A7 Sportback už je jen hybrid. A zatím bez dieselu
Kia Stinger oficiálně přijela na český trh. Je to auto, které má velký potenciál
Technologie
Velký přehled: Kdo vlastní naše pojišťovny?
GeForce GTX 1070 Ti už se objevují na fotografiích, prosáklo skóre v 3DMarku
Cnews FM: Microsoft vydal Windows 10 Fall Creators Update [podcast]
Vyšel Total Commander 9.10. Co je nového?
Philips začíná upgradovat své televizory na Android 7.0, na rozdíl od Sony ale ne všechny
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít