Vydavatelství Mladá fronta se prodává očištěné od dluhů - Euro.cz

Přihlášení

Vydavatelství Mladá fronta se prodává očištěné od dluhů

,
Vydavatelství Mladá fronta se prodává očištěné od dluhů
Zdroj: Mladá fronta

Vydavatelství Mladá fronta se prodává jako celek nezatížený předchozími dluhy. Nový vlastník tak získá vydavatelství očištěné o závazky vzniklé před vyhlášením konkurzu. Naopak na nového majitele přejdou všechny autorské kontrakty, ochranné známky a celé portfolio titulů.

„V souvislosti s prodejem vydavatelství Mladé fronta si vedení společnosti dovoluje ve vztahu k potencionálním zájemcům o koupi zdůraznit, že závod je zpeněžován jedinou smlouvou,“ řekl Karel Novotný, generální ředitel vydavatelství Mladá fronta.

V souladu s ustanovením § 291 odst. 1 insolvenčního zákona tak zpeněžením dlužníkova závodu přejdou na nabyvatele všechna práva a závazky, na které se prodej vztahuje, včetně práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů k zaměstnancům dlužníkova podniku, s výjimkou pohledávek proti Mladé frontě a.s. vzniklých do účinnosti smlouvy.

Vydavatelství Mladá fronta je prodáváno jako plně funkční celek se všemi divizemi, autorskými kontrakty i ochrannými známkami. Pro prodej byla zvolena metoda elektronické aukce, kterou zajistí renomovaná společnost Gaute. Výsledkem finálního prodeje podniku by mělo být získání nového majitele do 10. září 2020. Novým vlastníkem Mladé fronty se stane zájemce, který nabídne nejvyšší cenu a soud ho následně potvrdí.