Vydavatelství Mladá fronta čelí útoku insolvenční mafie - Euro.cz

Předplatné

  • 49x týdeník Euro
  • 30x Speciál
  • Přístup k premium článkům
  • Web bez reklam
  • Týdeník v elektronické podobě
Výhody předplatného

Přihlášení

Vydavatelství Mladá fronta čelí útoku insolvenční mafie

, Mladá fronta,
Vydavatelství Mladá fronta čelí útoku insolvenční mafie
Zdroj: Profimedia.cz

Vydavatelství Mladá fronta čelí šikanóznímu a účelovému návrhu na insolvenci. Podobný útok byl soudem již před časem zamítnut.

Neexistující pohledávka

Vydavatelství Mladá fronta výslovně rozporuje nejen pravost, ale i samotnou existenci údajné pohledávky insolvenčního navrhovatele Bazcom, spřízněného se skupinou Czechoslovak Group. Mladá fronta žádnou takovou pohledávku, na které je založen šikanózní insolvenční návrh, neeviduje.

Neplatnost postoupení

Údajná pohledávka, kterou navrhovatel ve svém návrhu argumentuje, je neplatná. Smlouvu o postoupení předmětné pohledávky ze společnosti Procusys FM na společnost Bazcom, insolvenčního navrhovatele, totiž uzavřel 26. září letošního roku bývalý statutární ředitel Ivo Glazar v době, kdy byl již více než měsíc odvolán ze své funkce, a nebyl tedy oprávněn společnost zastupovat.

Bez informací

Poté co byla údajná pohledávka postoupena na společnost Bazcom, nikdo nikdy nevyrozuměl vydavatelství Mladá fronta o tomto kroku. To samo o sobě svědčí o nepoctivosti a účelovosti tohoto rádoby postoupení, ale především absolutně není v souladu se zákonem.

Opakovaná šikana

Návrh na zahájení insolvenčního řízení na společnost Mladá fronta z 26. listopadu tohoto roku není prvním útokem tohoto typu na naše vydavatelství. První návrh na zahájení insolvenčního řízení byl před časem zamítnut, soud nám dal plně za pravdu.

Druhý pokus je textově a konstrukčně shodný s prvním, je tedy zřejmé, že opakované šikanózní jednání je vedeno jednou skupinou insolvenčního navrhovatele, skupiny Czechoslovak Group, s cílem poškodit vydavatelství Mladá fronta. Tato snaha je důsledkem investigativní činnosti týdeníku Euro, kdy připravujeme seriál o aktivitách firmy Czechoslovak Group.

Přípisy bez reakcí

Společnost Mladá fronta v poslední době třikrát informovala Městský soud v Praze a Krajský soud v Českých Budějovicích, že jsou proti ní vedeny šikanózní útoky ze strany třetích osob. Společnost Mladá fronta opakovaně žádala o ochranu a důkladné posouzení případného insolvenčního návrhu kvůli vážným pochybnostem o důvodnosti takového návrhu a zároveň žádala o možnost se před zveřejněním k případnému návrhu vyjádřit. Bohužel soud v Českých Budějovicích žádost Mladé fronty nevyslyšel.

Bez důvodu

Vydavatelství Mladá fronta má roční obrat ve výši stovek milionů korun, výše vlastního kapitálu činí 282 milionů korun. Inkriminovaná pohledávka, která je námi vyvracena, je zlomkem obratu firmy, proto nemůže situace naplňovat kritéria předlužení ani hrozícího úpadku.

Místní příslušnost soudu

Společnost Bazcom podala návrh na zahájení insolvenčního řízení ke Krajskému soudu v Českých Budějovicích s odůvodněním údajného koncernu vydavatelství Mladá fronta a dalších subjektů, proti nimž probíhají u stejného soudu insolvenční řízení. Navrhovatel vychází z výslechu jediného svědka – Ivo Glazara, jehož nelegitimní, až podvodné chování již bylo popsáno výše. Je zřejmé, že Krajský soud v Českých Budějovicích není v záležitosti návrhu insolvenčního řízení proti společnosti Mladá fronta místně příslušným, jediným místně příslušným soudem pro tento účel je Městský soud v Praze.

Podjatost soudce

Předseda krajského soudu Milan Tripes přidělil řešení insolvenčního návrhu proti společnosti Mladá fronta českobudějovickému insolvenčnímu soudci Zdeňku Strnadovi s odůvodněním údajného koncernu. V této souvislosti je třeba připomenout, že soudce Zdeněk Strnad v minulosti zaslal vydavatelství Mladá fronta předžalobní výzvu kvůli nemajetkové újmě (údajně poškozujícímu článku), přičemž v této souvislosti žádal písemnou omluvu a úhradu 100 tisíc korun. Je evidentní, že soudce Strnad je v případě insolvenčního řízení se společností Mladá fronta jednoznačně podjatý a měl by se z projednávání sám vyloučit.

Zneužívání insolvenčního zákona

Vydavatelství Mladá fronta opakovaně poukazovalo na skutečnost, že stále dochází k situacím, kdy osoby jednající v zájmu skupiny Czechoslovak Group podávají insolvenční návrhy v příkrém rozporu s účelem insolvenčního zákona, kdy není cílem uspokojit pohledávku, nýbrž způsobit újmu společnosti Mladá fronta. Jsme bohužel svědky záměru skupiny Czechoslovak Group dostat naše vydavatelství do insolvence, což nelze klasifikovat jinak než učebnicový příklad zneužití práva.

Ze všech těchto důvodů požádalo vydavatelství Mladá fronta soud, aby insolvenční návrh obratem odmítl pro jeho zjevnou nedůvodnost. „V souvislosti se zahájeným insolvenčním řízením jsme převzali právní zastoupení klienta Mladá fronta a připravujeme procesní úkony směřující proti šikanóznímu insolvenčního návrhu, včetně vyvození možné trestní odpovědnosti vůči osobě insolvenčního navrhovatele,“ říká Václav Chum z advokátní kanceláře Brož & Sokol & Novák.

Vydavatelství Mladá fronta čelí útoku insolvenční mafie
5 (100%) 1 hlasování
Diskuze