Všichni slibují ještě vyšší kvalitu služeb

20. října 2003, 00:00 - admin
20. října 2003, 00:00

PROFIT OSLOVIL VŠECH SEDM ROZHODUJÍCÍCH POJIŠŤOVEN, KTERÉ V ČR POSKYTUJÍ POVINNÉ RUČENÍ. ODPOVĚDĚLO JICH SICE POUZE PĚT, ALE I Z JEJICH ODPOVĚDÍ SI LZE UDĚLAT DOBROU PŘEDSTAVU O TOM, JAK SE ZMĚNÍ ČI NEZMĚNÍ TENTO "POVINNÝ" POJISTNÝ PRODUKT VE VZTAHU K AUTOMOBILISTŮM.

Co nového (kromě vyšších cen) můžeme příští rok očekávat vpovinném ručení

Třebaže Nový rok už není pro všechny motoristy dnem platby povinného ručení, stále je dost těch, kteří s napětím očekávají vyhlášení nových sazeb. Od letošního roku začíná úplná novinka: po liberalizaci poskytovatelů pojištění (po pádu monopolu České pojišťovny) přichází i plná liberalizace cen. Ještě loni vyhlašovala Česká kancelář pojistitelů tzv. minimální sazby, pod něž žádná pojišťovna nesměla jít. Ona to tak úplně pravda nebyla. V oficiálních sazbách pro individuální motoristy tento předpis všichni dodržovali, při výběrových řízeních na tzv. flotily vozů však mnohé (velké) pojišťovny porážely své konkurenty sazbami, které zdaleka vyhlášené minimální sazbě neodpovídaly.

JAK SE ZMĚNÍ PRO PŘÍŠTÍ ROK SAZBY A PROČ

Na tento poměrně složitý dotaz odpověděl za největší českou pojišťovnu a zároveň největšího poskytovatele povinného ručení tiskový mluvčí Václav Bálek z České pojišťovny, a. s., lapidárně: „Základním kritériem je rozdělení do jednotlivých rizikových skupin podle jejich škodního průběhu.“ Přesněji zřejmě vystihl změny, které se dotýkají všech pojišťoven, ředitel úseku péče o klienty České podnikatelské pojišťovny, a. s., Jiří Borský. Ten hned zpočátku uvedl zvýšení pojistných limitů, které vyhovují požadavkům EU, což samozřejmě přináší i zkvalitnění produktu. „Úpravy sazeb provádíme diferencovaně podle škodního průběhu a v souvislosti s rozšířením asistenční služby AXA Assistance,“ doplnil Borský. Jak se toto (více méně povinné) zkvalitnění dotkne sazeb, okomentovala pak tisková mluvčí UNIQA pojišťovny Eva Svobodová: „U většiny sazeb půjde o nepatrné navýšení, žádný dramatický obrat není plánován. U některých spíše menšinových segmentů zůstanou sazby stejné jako letos, ojediněle jsme dokonce přistoupili i ke snížení pojistného na základě rozboru škodovosti v předchozím období podle jednotlivých kategorií.“ „Každoroční cenová úprava navýšením sazeb,“ doplňuje Martina Priegelhofová, tisková mluvčí Pojišťovny České spořitelny, „má své opodstatnění v neustálém nárůstu počtu škod a jejich výše, odškodňování bolestného a ztížení společenského uplatnění v důsledku změny právní úpravy, vývoje v cenách náhradních dílů vozidel a cen v autoopravárenství. Stabilizace sazeb pojistného v několika následujících letech by ještě nutně vedla k nedostatku prostředků na cenové zvýhodnění řidičů jezdících bez nehod, neboť vsoučasné době ještě dochází každoročně k přesunu velké části provozovatelů vozidel do vyšších kategorií zvýhodnění. Ke stabilizaci systému dojde zhruba za tři roky (celkově po asi šesti letech).“ Je evidentní, že sazby povinného ručení se budou ve všech pojišťovnách odvíjet i od změny limitů krytí škod, jak je předpokládá návrh novely zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidel, která sice ještě nevstoupila v platnost, ale nejpozději se to očekává začátkem roku 2004. „UNIQA na to reagovala úpravou dosavadních limitů (5/18 milionů a 50/50 milionů korun) na novou úroveň: buď standardní 18/35 milionů, anebo pro zodpovědné řidiče cca 50/50. Od těchto pojistných částek se bude pojistné rovněž odvíjet,“ doplnila Svobodová.

NOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

Vyznat se v pojistných podmínkách povinného ručení není pro klienta o nic snazší než u jiných pojistných produktů. Obvykle dostane při uzavírání smlouvy hustě popsaný list velmi drobným písmem, z něhož jen právník dokáže vyčíst skutečný obsah. Nutno však zdůraznit, že tyto podmínky (tzv. VPP) musí vycházet ze vzorových pojistných podmínek, které platí pro všechny pojišťovny poskytující povinné ručení. Lišit se tedy mohou jen v detailech. Jenomže detailem je v tomto případě i tzv. limit pojistného plnění. Ten se bude muset po našem vstupu do EU změnit. Letos proto bude důležité sledovat, zda pojišťovny tyto zvýšené limity již nabízejí, nebo zda po přijetí novely zákona nebudou vyžadovat doplatky pojistného „vzhledem ke změně zákona“. Česká pojišťovna společně s Pojišťovnou ČS tvrdí, že se její podmínky nijak nezmění. Jiří Borský z ČPP je sdílnější: „Jen ve prospěch klientů - navýšením limitů pojištění a získáním možnosti telefonické právní asistence. Podle naší dosavadní zkušenosti nemusí nízké limity u základního limitu postačit, proto ho navyšujeme na 30 milionů při škodě na majetku a do 45 milionů při škodě na zdraví. U pojištění Super pak jsou oba limity 54 milionů.“ Významné změny nechystá ani UNIQA.

VĚRNOSTNÍ PROGRAMY

Sám zákon o povinném ručení dává pojišťovnám možnost (nikoli povinnost) zvýhodňovat své dobré klienty, kteří nezpůsobují žádné škody, slevami - tzv. bonusy. Naopak řidiči, jejichž nehodovost je častější, mohou být postiženi přirážkou - tzv. malusem. Podle informací Profitu malus žádná pojišťovna neuplatňuje, bonusy se téměř všude pohybují kolem 10 % za jeden rok bez nehody. Rozdílné je ale hodnocení bezeškodního průběhu - některé pojišťovny poskytují bonus iv případě, že měl klient nějakou menší havárii.

SOUTĚŽE O MILIONY UTICHLY

Protože žádné jiné slevy z povinného ručení zákon neumožňuje, přišly pojišťovny se širokou škálou věrnostních programů, na něž se snažily nalákat nové klienty. Největší boom v této oblasti představovaly první roky po liberalizaci povinného ručení. Málokdo asi zapomene na soutěže o miliony nebo rozesílání zvláštních klientských karet, které měly přinášet významné slevy u všemožných poskytovatelů služeb klientům. S postupem času tato tendence utichá. Pojistný trh je v podstatě rozdělen a klienti projevují jen velmi malou ochotu měnit pojišťovnu. Je to dáno i tím, že klienta povinného ručení většinou nezajímá, jak se pojišťovna chová v případě pojistné události. Plní totiž všem ostatním, jen ne pojištěnému.

BONUSY A SLEVY SLUŽEB

Dnes je na řadě plejáda věrnostních programů, které jsou však poskytovány klientům ve všech oborech pojištění. Povinné ručení ale zůstává stále nejvýznamnější. Například motoristé, kteří si ke svému povinnému ručení sjednají u ČP také havarijní pojištění, získávají na havarijní pojistku 5% slevu. Zdarma rovněž mohou čerpat různé asistenční služby podle rozsahu pojistky. Česká podnikatelská pojišťovna nabízí klientský program ve spolupráci se svými partnery Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR a Hasičskou vzájemnou pojišťovnou. Její klienti mohou využívat výhod partnerů v podobě bonusů a slev z celé řady služeb. U pojištění Super poskytuje dokonce 10% slevu na havarijní pojištění All risk. ČSOB pojišťovna nabízí rovněž celou řadu slev a doplňkových pojištění zdarma. Připojila se také k jiným pojišťovnám a začala využívat asistenční službu AXA. Přesto jen UNIQA tvrdí, že havarijní pojištění uzavřela podstatná část klientů povinného ručení. Česká pojišťovna uvádí asi jednu čtvrtinu, Pojišťovna ČSOB asi 35 %, PČS 8 % a ČPP 6 %.

MIGRACE KLIENTŮ POVINNÉHO RUČENÍ

V současné době Česká kancelář pojistitelů eviduje zhruba 5 400 000 uzavřených pojistných smluv na povinné ručení. I když zcela jistě existuje i množství nepojištěných vozidel (některé odhady hovoří až o půl milionu), zdá se, že pojistný trh již nečekají žádné významnější změny. Odhlédneme-li od převodů celých pojistných kmenů, dá se říci, že významnější přesun klientů se nedá očekávat. Výraznější přírůstek má pouze Česká podnikatelská pojišťovna. Jiří Borský to vysvětluje takto: „Díky kvalitnímu produktu a výhodné ceně se projevil i zvýšený zájem klientů - přibylo nám cca 200 000 smluv, takže dnes máme zhruba 480 000 klientů.“ N aopak Česká pojišťovna úbytek klientů, který byl po liberalizaci zákonitý, zastavila: „Poté, co jsme nedávno čistili databázi, vypadli z ní neplatiči, a proto se částečně (ale pouze statisticky, nikoli fakticky) snížila. Předtím naopak rostla, od ostatních pojišťoven k nám totiž přešlo několik desítek tisíc motoristů,“ chlubí se Václav Bálek a dodává, že nyní mají 2 550 000 klientů. Přesto i UNIQA tvrdí, že jí klienti přibývají: „Podle dlouhodobých statistik kmen našich klientů povinného ručení roste, měsíčně v průměru o cca 1000 pojistných smluv. K 31. 8. 2003 spravovala UNIQA celkem 64 000 pojistných smluv o povinném ručení,“ uvedla Eva Svobodová. ČSOB pojišťovna se domnívá, že migrace klientů je zhruba 30 %. Sama spravuje 170 000 smluv. Podle Martiny Priegelhofové v Pojišťovně ČS je migrace kolem 20-25 %. Pojistných smluv spravuje 105 000 na 169 000 vozidel. Skutečnost lze patrně nalézt pouze v oficiálních statistikách České kanceláře pojistitelů. Ovšem s určitým časovým skluzem.

LZE SE POJISTIT VÍCEKRÁT?

Jsou druhy pojištění, kde to nejen jde, ale dokonce se to vyplatí. N apříklad v životním pojištění. U povinného ručení automobilů nikoli. Má to i logiku, protože pojistné plnění nedostává klient, ale poškozený. Přesto se to stává, i když spíše vinou neznalosti majitelů vozidel. Prodejem auta totiž pojistná smlouva zaniká. Své zkušenosti s tím má Jiří Borský z ČPP: „Existují takové případy, kdy majitel prodal vozidlo, ale nenahlásil prodej pojišťovně, a nový majitel pojistil vozidlo u jiného pojistitele.“ Zkušenosti s dvojím pojištěním má i Pojišťovna ČS: „V důsledku neznalosti právní úpravy zákonem č. 168/1999 Sb. dochází k duplicitnímu pojištění po prodeji vozidla. Pojištění podle citovaného zákona nezaniká k datu změny vlastníka vozidla, ale k datu oznámení změny vlastníka pojišťovně. Oznámení musí mít písemnou formu.“ dodává Martina Priegelhofová.

POKUS O POJISTNÝ PODVOD?

Daleko razantnější je Eva Svobodová z UNIQA: „Jde o pokus o pojistný podvod. Smyslem majetkového pojištění je totiž nahradit vzniklou škodu, nikoliv obohatit se jeho prostřednictvím - viz občanský zákoník.“ Existenci dvojího pojištění připouští i V áclav Bálek z ČP: „Zpravidla se v takovém případě jedná o administrativní chybu. V případě, že by někoho napadlo pojistit se u více pojišťoven současně a při škodě se snažit vymáhat více pojistných plnění (vícenásobné pojištění), musíme dotyčného upozornit, že se jedná o pokus o klasický pojistný podvod, který je trestný. Avšak této praxi vcelku úspěšně čelíme kontrolou v registru pojištěných vozidel, kde by se vícenásobné pojištění projevilo.“

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Přímá volba prezidenta ČR
Z e-shopu přivezli rozbité zboží?
4 nejznámější kryptoměnové burzy současnosti
Když končí platnost řidičského průkazu...
Black friday je tu! Nakupte snadno, rychle a bez nervů
Auta
Seat dále navýší výkon Leonu Cupra. Příští rok dorazí…
Muzeum Citroën prodává část své sbírky. Jsou to samá krásná a zajímavá auta
Honda chystá na rok 2022 elektromobil, který se nabije za 15 minut
Kdo se stane evropským autem roku? SUV mají největší šanci, protože jich je většina
Kvíz: Poznáte auto jen podle předního světla?
Technologie
EA byla příliš nenasytná. Některé země mikrotransakce ve hrách označují za formu gamblingu
Velký přehled slev na Černý pátek 2017 (průběžně aktualizováno)
Už i zdroje se vyrábí speciálně pro těžbu kryptoměn. FSP uvádí 2000W model pro 16 grafik
Nejlevnější 4K OLED televize se slevy nedočkala, ale dostane k ní zdarma PS4 Pro
Edge se právě naučil automaticky vyplňovat formuláře [Windows Insider]
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít