Všechny stavby načas

08. října 2008, 14:32 - István Lékó
08. října 2008, 14:32

Národní zdroje financování doplní v roce 2009 peníze z Evropské unie

V rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) bude pro příští rok stejně jako v letech 2007 a 2008 částka převyšující osmdesát miliard korun. V porovnání s rokem 2008 bude celkový objem peněz zhruba o tři miliardy nižší. Ministerstvo dopravy společně s fondem dopravy předpokládá, že bude rozpočet během roku 2009 navýšen o přebytky z akcí, jež vzniknou s nižšími náklady, než se předpokládalo. Rozpočet by měly posílit i vrácené peníze především z fondů Evropské unie z předfinancování výstavby dopravní infrastruktury z minulých let.
Fond dopravy a ministerstvo předložilo do Parlamentu rozpočet, který je dvojnásobný oproti roku 2005. Pokračuje tím trend z let 2006 až 2008, kdy se do dopravní infrastruktury investovalo největší množství peněz od roku 1989. Pro rok 2009 se předpokládá nižší příjem z národních zdrojů ve srovnání s rokem 2008. Ani to by však dynamickou výstavbu nemělo omezit. Vedle zdrojů z operačního programu Doprava lze očekávat, že ke konci roku 2008 bude SFDI disponovat dalšími penězi. Celkově se předpokládá posílení rozpočtu až o deset miliard korun.

Žádná zpoždění Fond dopravy financuje výstavbu infrastruktury z několika zdrojů. Jde o národní zdroje z rozpočtu SFDI, dále z peněz EU v rámci operačního programu Doprava, z dalších fondů EU a z Evropské investiční banky (EIB). Ačkoliv budou příjmy ze státního rozpočtu v porovnání s rokem 2008 nižší, nic se nemění na tom, že v celkovém souhrnu rozpočtu se tato chybějící suma dorovná. „V roce 2009 se budou do rozpočtu SFDI vracet finanční prostředky z předfinancování projektů z minulých let. Jejich výši můžeme dnes pouze odhadovat. Do rozpočtu SFDI budou zařazovány podle aktuálního čerpání při jednotlivých akcích. Již dnes můžeme tvrdit, že se výší těchto peněz podaří dorovnat chybějící prostředky z národních zdrojů,“ vysvětluje ředitel fondu dopravy Gustáv Slamečka.
Právě uvedené prostředky dorovnají celkový rozpočet potřebný pro kontinuální výstavbu dopravní infrastruktury. Neměla by proto nastat žádná zpoždění či odklady staveb. „Garantujeme, že k žádným posunům nedojde. Všechny stavby budou dokončeny podle plánu,“ ubezpečuje náměstek ministra dopravy Jiří Hodač.
Dle prozatímních výsledků to vypadá, že hospodaření SFDI skončí v roce 2008 přebytkem. Stát tím získá peníze na další období navíc. „Tento pozitivní výsledek umožní akceleraci prioritních staveb a posílení rozpočtu fondu na opravy a údržbu hlavně v oblasti mostů a železničních přejezdů. Platí to i pro silnice ve vlastnictví krajů,“ říká Slamečka.
Rozpočet fondu pro rozvoj dopravní infrastruktury v České republice je pro roky 2007, 2008 a 2009 mnohem vyšší, než tomu bylo v letech 2005 a 2006. V roce 2008 vynaloží fond na výstavbu a opravy dopravní infrastruktury přes 100 miliard korun. Za léta 2007 a 2008 jde téměř o 160 miliard korun, zatímco v letech 2005–2006 činily výdaje na dopravní infrastrukturu 98 miliardy korun. „V tomto trendu budeme pokračovat. Výstavba dopravní infrastruktury bude stále dynamicky pokračovat,“ vysvětluje Slamečka.

Prioritní D1 a D47 S velkými změnami se nepočítá v souvislosti s koncepcí výstavby dopravní infrastruktury. Ministerstvo dopravy i investorské organizace budou pokračovat ve výstavbě zahájených projektů. V případě silniční infrastruktury půjde především o výstavbu dálnice D1 a D47. V případě D47 bude největší část peněz směřována do výstavby úseku z Lipníka nad Bečvou do Bílovce, na D1 pak do úseku z Mořice do Kojetína. Výrazný posun se příští rok plánuje u dokončování posledního úseku dálnice D8 z Lovosic do Řehlovic. Spojení krajského města Ústí nad Labem s Prahou se plánuje na rok 2010. Dále se počítá s pokračováním výstavby pražského okruhu.
Železniční infrastruktura se zaměří v roce 2009 na pokračování modernizace koridorových úseků: předně III. koridoru z Prahy do Plzně a Chebu a dále z Bohumína do Jablunkova. Pozadu nebude ani modernizace IV. koridoru v úseku Praha – České Budějovice – státní hranice s Rakouskem. Současně se budou rekonstruovat a modernizovat železniční uzly s významným dopadem na železniční infrastrukturu. Z hlediska bezpečnosti železniční dopravy bude také věnována pozornost modernizaci nynějších železničních přejezdů.
V současné době se vedou odborné diskuse týkající se podílu investičních prostředků směřovaných do železniční a silniční infrastruktury. Při zohlednění vlivu DPH a poplatku za používání železniční dopravní cesty je reálný poměr téměř vyrovnaný. Dle překládaného střednědobého výhledu SFDI na následující roky bude tento poměr více příznivý pro železniční infrastrukturu. Takto přepočtený rozpočet na rok 2009 plánuje vyčlenit pro potřeby Ředitelství silnic a dálnic 37,8 miliardy korun. Pro Správu železniční dopravní cesty to bude zhruba o 600 milionů méně, tedy 37,2 miliardy.

Gustáv Slamečka
Peněz není nikdy dost Páteř silniční infrastruktury by měla být dokončena v roce 2015, říká ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury

EURO: SFDI bude mít rozpočet na rok 2009 o tři miliardy nižší. Plánujete nižší objem prostředků z národních zdrojů dorovnat financemi z operačního programu Doprava. Myslíte si, že je to reálné? SLAMEČKA: Stále hledáme možnosti, jak zvýšit objem prostředků do investic do dopravní infrastruktury. Jednou z nich je samozřejmě operační program Doprava, který významně napomáhá rychlému rozvoji výstavby. Lze tedy říci, že snížení objemů národních zdrojů je reálné doplnit financemi z operačního programu Doprava.

EURO: Jaký objem peněz, které se budou příští rok do rozpočtu vracet z předfinancování z let 2007 a 2008, očekáváte? Lze takto dopředu částku odhadnout? SLAMEČKA: To je velmi obtížná otázka. Vrácené prostředky z předfinancování, tedy za rok 2007, byly již použity pro dopravní infrastrukturu v roce 2008. Objem vrácených finančních prostředků z předfinancování akcí roku 2008 lze nyní velmi těžko odhadnout, protože jsou průběžně ovlivňovány řadou skutečností. Naše odhady se pohybují na úrovni až deseti miliard korun, které budou generovány především refundací národních výdajů z fondů EU a úvěru EIB, dále pak převody, vratkami a úsporami z minulých let a konečně též překročením plánovaných příjmů SFDI.

EURO: Budou prostředky na rok 2009 dostatečné? Neočekáváte další požadavky investorů nebo krajů? SLAMEČKA: Na požadavky investorů a krajů existují minimálně dva úhly pohledy. Obecně řečeno, finančních prostředků není nikdy dost, a proto obecně nelze požadavky příjemců nikdy uspokojit. Pokud však vezmeme v úvahu absorpční možnosti České republiky z hlediska připravenosti, stavebních kapacit a dalších omezení, tak lze považovat prostředky za dostatečné.

EURO: V posledních letech se SFDI poměrně hodně snaží pro kraje najít další zdroje na údržbu regionálních silnic a železnic. Jak bude tato podpora v roce 2009 vysoká? SLAMEČKA: Rozpočet SFDI je prioritně zaměřen na financování výstavby dálnic, rychlostních silnic, železniční a vodní infrastruktury. I přes toto základní směřování rozpočtu SFDI je plánováno na regionální železniční tratě 100 milionů korun a další prostředky jsou vyčleněny pro údržbu a opravy. Rozpočet SFDI primárně nepočítá s vynakládáním finančních prostředků na regionální silniční infrastrukturu, protože je ve vlastnictví krajů. Musím však uvést, že SFDI průběžně komunikuje s jednotlivými kraji a dle aktuálního vývoje disponibilních prostředků v rozpočtu fondu jsou hrazeny i potřeby krajů.

EURO: Kolik bude podle vás potřeba peněz k tomu, aby mohla být dokončena kompletní síť dálnic a rychlostních silnic v České republice a současně mohly být modernizovány všechny koridory v železniční dopravě? SLAMEČKA: Problematika dokončení dálniční sítě včetně rychlostních silnic a modernizace všech koridorů v oblasti železniční dopravy je komplexní problematika, na kterou existuje řada odborných názorů, avšak odhady odborníků se značně liší. Zřejmé však je, že dokončení těchto významných investičních akcí je nad časový rámec střednědobého výhledu SFDI, který je sestaven v horizontu roku 2011. Pro vaši představu jen u výstavby dálniční sítě jde o realizaci přibližně 700 nových kilometrů a jen odhad těchto nákladů se pohybuje řádově ve stovkách miliard korun. U budování třetího a čtvrtého železničního koridoru se náklady plánují na úrovni 100 miliard.

EURO: Kdy bude podle vás páteřní síť dokončena? SLAMEČKA: Podle mého názoru při stávajícím objemu každoročně vynakládaných finančních prostředků lze odhadovat u železniční infrastruktury horizont roku 2016. U silniční infrastruktury významná část páteřní infrastruktury by měla být dokončena v roce 2015, nicméně nadále se bude pokračovat v jejím dalším rozšiřování.

Tabulka
Výdaje na dopravní infrastrukturu jsou v roce 2008 stejně velké jako v letech 2005 a 2006 dohromady
(tabulka s přehledem výdajů za léta 2005–2011)

Boxy
Klíčové stavby pro rok 2009 v oblasti silniční a železniční infrastruktury

Gustáv Slamečka nastoupil do funkce ředitele Státního fondu dopravní infrastruktury loni v květnu na doporučení poradenské firmy Newton Solutions. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Banské Bystrici. V devadesátých letech studoval v zahraničí a získal titul MBA. V posledních deseti let před příchodem do fondu dopravy pracoval v pražské pobočce nizozemské banky ABN Amro, kde byl naposledy manažerem správy peněžních toků a hotovosti pro významné klienty.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Když za škodu může sport...
O dědictví IV: Dědit, či darovat?
3 věci, na které není dobré zapomínat před odjezdem na služební cestu
Daňové přiznání za rok 2017: Změny u daňového zvýhodnění na děti a daňového bonusu
Bez potřebné doby pojištění vám důchod nedají
Auta
Kvíz: Víte, co se děje, když se na přístrojové desce…
Arrivo je systém, díky kterému pojede i Dacia Duster nebo Fabia 1.2 HTP 320 km/h
Škoda Superb 2.0 TSI 4×4 vs. BMW M760Li xDrive: Přesné porovnání neporovnatelného
Že je elektrická nákladní Tesla revoluční? Kdeže, elektrická Avia tu byla už dávno
Pokuta za pád z kola? Absurdní, ale ne víc než jiné pokuty za nehodu [komentář]
Technologie
Parádní akce: Samsung Galaxy S7 za 8200 Kč a S7 Edge za 10 600 Kč
Velký přehled slev na Černý pátek 2017 (průběžně aktualizováno)
Mlácení dělníků, smrt v kantýně aneb Jak se dělá iPhone X
Nereferenční Radeony Vega konečně tady? PowerColor chystá vydání před koncem listopadu
Cnews FM: Platíme mobilem s Android Pay. Vydrží nám to? [podcast]
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít