Vox stimuli: Nápady z blogosféry

20. ledna 2009, 19:19 - Deborah Steadová
20. ledna 2009, 19:19

Oslovením odborníků a online přispěvatelů...

Ilustrace: Elliott Golden

Celý podtitul: Oslovením odborníků a on-line přispěvatelů jsme získali nejaktuálnější návrhy na posílení ekonomiky a zlepšení vyhlídek do budoucna. Doporučení našich respondentů nás nejednou nutí k zamyšlení a mnohé postřehy jsou velmi moudré.

(jako perex)
Jen si to představte. Půl bilionu dolarů (nebo dokonce víc) se nečekaně objeví na vašem bankovním účtu spolu s požadavkem, že musíte peníze utratit ve prospěch země tak, aby došlo k opětovnému nastartování hospodářství a vytvoření nových pracovních míst. Kde byste začali? To je otázka, na kterou jsme se ptali během posledních sedmi týdnů. Stejnou otázku si klade nová vláda Baracka Obamy i Kongres v rámci sestavování plánu na masivní stimulaci ekonomiky. Prostřednictvím sociálních médií, jako jsou Facebook, Twitter nebo náš nový blog Vox Stimuli, jsme oslovili odborníky z oblasti vědy,

(navazuje text)
moderních technologií a medicíny, aby popsali jeden či dva projekty, které by měly být realizovány.
K čemu je taková diskuse o řešení nových problémů dobrá? Ještě než současná krize propukla, věřila většina z nás, že ekonomika funguje na základě tržních mechanismů. Peníze tekly na řešení nejslibnějších nápadů. Nyní se do věci vkládají vládní úředníci. Pomocí nových nástrojů sociálních médií mohou úředníci svými návrhy zasahovat do fungování trhu. Obamův tým shromažďuje názory na vše, zelenou energií počínaje a změnou na webových stránkách Change.org konče. Náš výzkum se zaměřuje na výdaje ze stimulačního balíčku. Nápady se k nám začaly hrnout ze všech stran a nejeden z nich by se dal nazvat vizionářským. Například návrh na uskutečnění letu člověka na Mars. Mezi návrhy však převládaly spíše ty pragmatické.
Obecně můžeme získané návrhy rozdělit do dvou základních skupin, říkejme jim „dnešek“ a „zítřek“. Ti, kteří se zaměřují na „dnešek“, hovoří o nutnosti napumpování peněz do ekonomiky a vytvoření nových pracovních míst. Výdaje by tak měly putovat do oblastí, které dobře známe a jejichž výstavbu jsme celá desetiletí financovali, to jest silnice, mosty, školy. Počkejte chvíli, říkají ti, kteří zastávají řešení pro „zítřek“ a jejichž počet byl v našem dotazníku mnohem vyšší oproti zastáncům řešení pro „dnešek“. Pro tyto lidi znamená současná krize ideální možnost pro investování do projektů zaměřených na příští generace. Projektů, které by byly bezpečnější, chytřejší, čistší, zdravější a konkurenceschopnější. Zastánci těchto řešení hovoří o elektronické zdravotnické dokumentaci či výzkumu v oblasti solární energie.
Napětí mezi „dneškem“ a „zítřkem“ je názorně vidět v komentářích, které uvádíme a které mohou být jistým nastíněním politických debat, jež nás čekají v příštích měsících. Získané příspěvky jsme logicky uspořádali do čtyř oblastí, kterými jsou chytrá infrastruktura, jednoduché materiály, naléhavé potřeby a vize.

CHYTRÁ INFRASTRUKTURA: TECHNOLOGIE SE HLÁSÍ O SLOVO „Reorganizovat naši distribuční síť elektrické energie, umožnit osazování měřicích přístrojů, aby domácnosti měly kontrolu nad spotřebou elektřiny a šetřily. Technologie jsou připravené, my nikoli.“
Patrick Dixon

„Společnosti zabývající se problematikou vodního hospodářství v USA jsou neuvěřitelně fragmentované a totéž platí pro informace, které mají k dispozici. Ať se jedná o spotřebu vody, její dostupnost, kvalitu, sněhovou pokrývku, stav hrází či stav ekosystému. Obávám se, že větší část výdajů, jež utratíme na vodohospodářskou infrastrukturu, bude zbytečně vyplýtvána, pokud se nebudeme věnovat informačním systémům.“
Peter Williams

„Chytré silnice. Nové investice do infrastruktury vyžadují, aby se využívaly nejen technologické postupy 20. století, jakými jsou bagry, ocel a beton, ale také ty postupy, které nás přenášejí do 21. století. Dopravní inženýři umějí kontrolovat plynulost provozu na silnicích a dálnicích a podle potřeby jízdní pruh uzavřít z důvodu nadměrné hustoty dopravy nebo kvůli dopravní nehodě. Přesto je pouze šest procent dálničního systému vybaveno technologií umožňující kontrolu plynulosti provozu.
„Moderní technologie….jsou nyní k dispozici. Většina z nich nevyužívá bagry, nýbrž počítačové čipy, algoritmy, přenosové sítě a další. V dnešní době jsou obdobná řešení používána v nejrůznějších rozvinutých státech světa.“
Laura Wynterová

„Vytvořit kybernetický virtuální prostor, který by zajistil soukromému sektoru sledovat a stanovovat zodpovědnost (mezi) federálními, státními a místními správními úřady. Měla by existovat možnost vykazovat a monitorovat úkoly, náklady, přínos a rizikovost každé části celku.“
Brenda

**Co říkají odborníci**

„Musíme klást důraz na chytřejší silnice, čidla, která umí například detekovat ,jednorázové‘ přerušení plynulosti provozu (které je podle odhadů příčinou třetiny případů dopravní zácpy), inteligentní dopravní značky a značky omezující rychlost, které reagují na měnící se podmínky.“
Tom Vanderbilt Autor knihy Traffic

„Zatímco prvotním záměrem balíčku určeného na ozdravení hospodářství bude pro nejbližší rok či dva podpora vzniku nových pracovních míst, je obdobně důležité podniknout takové kroky, jež povedou k zajištění růstu a prosperity v dlouhodobém horizontu. Pečlivě zvážené federální investice v objemu od 20 do 36 miliard dolarů nasměrované do vzdělávacích technologií a institucí mohou vyhovět nejen krátkodobým požadavkům na stimulaci, ale také dlouhodobě posílit ekonomiku.“
Jim Goodnight zakladatel Analytics Software Developer SAS

„Pro projekty v oblasti výstavby infrastruktury by mělo platit, že budou zdraví prospěšné. Když stavíme silnice, měli bychom stavět i cyklistické stezky. Když stavíme domy, měli bychom v nich stavět otevřená schodiště, abychom podporovali lidi v pohybu. V domech by také měl být dostatek oken, aby si lidé mohli užívat přirozené sluneční světlo. Pro bezdrátové projekty platí, že bychom měli postavit bezbariérovou síť mezi systémem zdravotní péče a občany. Lidé by měli přístup ke svým zdravotním záznamům. Města a obce by měly přístup k informacím o zdraví obyvatelstva.“
Julie Gerdberdingová odcházející ředitelka Centers for Disease Control

JEDNODUCHÉ MATERIÁLY: OD DOMÁCNOSTÍ A ZAHRAD AŽ PO PŘENOSOVÉ SÍTĚ „Čím víc bude cyklistických stezek, tím víc lidí bude s potěšením jezdit na kole a tím víc budou stezky využívány… Domnívám se, že nejlepší by bylo, kdyby se cyklostezky stavěly v okruhu tří nebo pěti kilometrů kolem škol.“
Meredith O

„Měli bychom investovat do zemědělství, a nikoli do zemědělského podnikání, jak o tom mluví Michael Pollan ve své knize (The Omnivore‘s Dilemma (Problematika všežravosti)) o udržitelném zemědělství. Ať si lidé zase pěstují vlastní potraviny. Ke konci druhé světové války si Američané samostatně vypěstovali až 40 procent potravin. Měli bychom se zamyslet nad tím, jak opět přimět co nejvíce lidí, aby pěstovali vlastní plodiny.“
Tim O‘Reilly „Pracovat z domova. Co takhle podpořit společnosti v tom, aby vytvářely ,hot desking‘ (dimenzování pracovního zázemí ve firmě nikoli podle počtu všech pracovníků, ale podle toho, kolik lidí se ve firmě sejde ve stejném čase – pozn. red.). Tedy, aby mohli lidé přijít do práce, ale neplýtvalo se místem jako v případě samostatných kójí. Možná vysokorychlostní internet zdarma a všude?“
Karen Aubyová

„Vynaložit víc peněz na informace o sexuálním životě a zjednodušit přístup k antikoncepci a reprodukční medicíně.“
Albert Kaufman

„Širokopásmová přenosová síť. Silnice a mosty budou zajišťovat jen to, co dosud. Někam se po nich dostaneme. Jejich výstavba zaměstná (pouze) ty, kteří se na stavbě budou podílet. Všudypřítomná (a bezdrátová) širokopásmová přenosová síť umožní vznik nových obchodních aktivit, inovací, umožní lepší vzdělávání, zlepší světovou konkurenceschopnost, přinese víc práce a větší bohatství.“
Jeff Jarvis autor knihy What Would Google Do?

„Larry Lessig (profesor práva na Stanfordské univerzitě) by měl dostat grant pro svoji protikorupční organizaci change-congress.org. Obávám se, že příliš velká část ze stimulačního balíku bude zbytečně vyplýtvána.“
Sam Whitmore

„Spusťme ekologické podniky, které budou vyrábět izolace z recyklovaného novinového papíru s přísadou snižující hořlavost. Nastříkejme tuto izolaci zdarma na neizolované domy, bez ohledu na tržby. Nastříkejme tuto izolaci na staré bytové domy, které ji nutně potřebují. Vzniknou tak nová ekologická pracovní místa.“
Squeezebox

Co říkají odborníci

„V průměru stojí rekonstrukce domu sedm tisíc dolarů. Včetně izolace, nových oken, odstranění netěsností a modernizace systému vytápění. Tyto stavební úpravy … uspoří v průměru 34 procent energie v teplých i chladných klimatických podmínkách, o něco méně v mírném klimatickém pásmu.
Velmi brzy by mohlo dojít k zdvojnásobení objednávek stavebních prací, čímž by se vytvořilo 200 tisíc nových pracovních míst po celé zemi. Mnoho těch, kteří přišli o práci ve stavebnictví, by bylo vhodnými adepty na taková místa. Přitom mohou začít pracovat již po několikatýdenním zaučení. Pokles prodejů nových nemovitostí může být zdrojem nové práce.“
Steve Cowell výkonný ředitel Conservation Services Group

„Víc parků a dětských hřišť, kde by si děti mohly v bezpečí hrát a poznávat přírodu. Bezbřehá výstavba zničila parky a otevřené zatravněné plochy. Děti ze všech společenských vrstev, ale zvláště ty z chudých poměrů, trpí tím, co se někdy nazývá ,porucha způsobená nedostatečným kontaktem s přírodou‘. Týká se především městských dětí. Tento projekt na výstavbu infrastruktury zajistí nová pracovní místa zahradníkům, správcům parků, hlídačům.“
Alvin F. Poussaint profesor psychiatrie na Harvardově lékařské fakultě ředitel Media Center a Judge Baker Children‘s Centre

„Vysokorychlostní nadzemní železniční trať spojující letiště v New York City s centrálním železničním nádražím Grand Central Terminal. V průběhu realizace výstavby by vznikla celá řada pracovních míst. Kromě toho by se New York stal přitažlivějším pro mimoměstské návštěvníky, a ne jen pro profesory z Massachusetts.“
Niall Ferguson profesor historie na Harvardově univerzitě autor knihy The Ascent of Money (Vzestup peněz)

„Rychlejší, výkonnější a cenově dostupnější vysokorychlostní dráhy. Návrh na propojení hlavních velkoměstských oblastí na severovýchodě s městskými centry a letišti středozápadu a rozsáhlými komunitami žijícími na dalekém západě pomocí superrychlých vlaků. Vlaků, které budou vyrobeny z nejmodernějších materiálů pomocí nejnovějších technologií. Takové řešení by výrazně snížilo naši každodenní spotřebu energie, zkrátilo čas strávený každodenním dojížděním do práce a podpořilo by jak ekonomiku, tak produktivitu.“
Subra Sureshová děkanka Stavební fakulty Massachusettského technologického institutu

NALÉHAVÁ POTŘEBA: OBRANA PROTI ÚTOKŮM POČÍTAČOVÝCH PIRÁTŮ „Ochrana počítačových sítí. Nejdůležitější systémy v zemi, jak v soukromém, tak veřejném sektoru, jsou spojeny sítěmi a vystaveny možným útokům počítačových pirátů využívajících stále sofistikovanější počítačové viry. Nastupující administrativa musí vyčlenit dostatečnou částku na financování seriózního, účelného a neodkladného výzkumu náležitého řešení, jeho navržení a aplikaci.
Současná světová globální krize zajistí bezprecedentní možnosti pro počítačové piráty a špiony, kteří mohou využít zmatku způsobeného krizí a následných podnikových fúzí, akvizicí či krachů.
Já bych doporučoval, abychom se nepouštěli do těžkopádných federálních programů. Nechme nového hlavního národního ředitele pro technologie vytvořit fond pro soukromý sektor, podobný fondu rizikového kapitálu In-Q-Tel, jenž vytvořila CIA a který funguje jako vidlicový kombinátor (rychle a spolehlivě), co se týče vyhodnocování požadavků.“
Jeffrey Carr

Co říkají odborníci

„Spojené státy americké jsou vystaveny nebezpečí útoků počítačových pirátů, kteří by mohli poškodit distribuční síť elektrické energie, bankovní systém, plynovody a ropovody i telekomunikační sítě. Útok by mohl naši ekonomiku poslat z předního místa na světě do pozice odpovídající ekonomice založené na lovu a sběru. Zajištění bezpečnosti bude stát od 30 do 50 miliard dolarů a bude trvat pět let, práci získají desítky tisíc techniků a vědců.“
O. Sami Saydjari výkonný ředitel Cyber Defense Agency bývalý ředitel DARPA (Agentury pro výzkumné projekty v oblasti obrany)

VIZE BUDOUCNOSTI: ČLOVĚK NA MARSU „Jednotná úroková sazba pro spotřebitele nastavená na čtyři procenta. Týkala by se hypoték, kreditních karet, platebních karet vydávaných obchodními domy atd. Tato sazba by mohla platit, dokud burzovní index nedosáhne k patnácti tisícům bodů a ropa nebude stát opět více než 50 dolarů za barel.“
Eloyj

„Globální dálnice. Systém by zahrnoval silnice, železnice, vodní cesty, ropovody a plynovody, stejně jako elektrické sítě a komunikační kabely. Takové řešení by významně snížilo náklady, zrychlilo přepravu a přispělo k lepší alokaci zdrojů.“
Dave z New Yorku

„Solární energie díky fotovoltaické barvě. Kdybychom koupili tuto barvu pro každou budovu státní správy, přispěli bychom nejen k vývoji technologie, ale také k jejímu zlevnění.“
Kawika Holbrooková

Co říkají odborníci

„Projekt typu Apollo, v jehož rámci by během příštích osmi let přistál člověk na Marsu. Projekt by stál přibližně 40 miliard dolarů. Díky Kennedyho vesmírnému programu došlo nejen ke stimulaci ekonomiky, ale také ke zdvojnásobení počtu absolventů technických vysokých škol oproti stavu z šedesátých let. Projekt umožnil vznik intelektuálního kapitálu, z nějž profitujeme dodnes. V šedesátých letech to byli dvanáctiletí nadšenci zapálení pro vědu, z nichž se stali čtyřicetiletí specialisté v oboru nejnovějších technologií. Díky nim mohly vzniknout Silicon Valley a genetické inženýrství, jež umožňuje zvýšit výnosy zemědělských plodin a nakrmit svět. Uskutečněním letu na Mars bychom zjistili, zda takový život, jaký známe na Zemi, není ve vesmíru ojedinělý. Vytvořila by se řada nových pracovních míst a pozvedla by se morálka národa. Nezapomínejme, že naším bohatstvím je intelektuální kapitál.
Robert Zubrin výkonný ředitel Pioneer Astronautics prezident Mars Society

Copyrighted 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc BusinessWeek

Překlad: Edita Jiráková

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Byty za méně než 4násobek ročních příjmů? Ve 3 z 14 krajů ano
Vyplatí se fixovat si letos cenu elektřiny?
Co je dobré vědět o otcovské dovolené po porodu v roce 2018?
Jak se daní příjmy z pronájmu bytu?
Týdeník Euro z vydavatelství Mladá fronta vydává speciál Top advokátní kanceláře 2017
Auta
Subaru Impreza páté generace dorazila do ČR. Je to vážně…
Aston Martin V8 Vantage změnil tvář i motor. Je přeplňovaný a dodává ho Mercedes
Nejvlasatější auto světa na sobě vozí 100 kg lidských vlasů za dva miliony korun
Ekologův koutek: Volvo PV544 dostalo motor z tanku. A vypadá brutálně
BMW dá dvě turba na základní dieselový čtyřválec 18d a 20d. Pomůže to spotřebě
Technologie
Intel chce z počítačů odstranit podporu legacy BIOSu, znefunkční to staré OS a hardware
Je plnohodnotný Skype příliš pomalý a přebujelý? Zkuste Skype Lite pro Android
Nejnovější produkt Elona Muska je… powerbanka Tesla
Microsoft experimentuje s vyhledáváním ve Windows. Co možná nabídne Redstone 4?
Opera Dev umožňuje zpřehlednit nabídku se seznamy otevřených a zavřených stránek
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít