Vodu kázat, víno pít - Euro.cz

Přihlášení

Vodu kázat, víno pít

, Filip Poštulka,
Vodu kázat, víno pít
Zdroj: Euro.cz

Účetní závěrky často nezveřejňují ani ti, kteří z nich čerpají

Agentury, které při shromažďování dat o firmách využívají zákonné povinnosti ekonomických subjektů zveřejňovat účetní závěrku, mnohdy samy tuto povinnost nedodržují. Týdeník EURO zjistil, že z jedenácti společností, které se ekonomickým lustracím v Česku věnují, zveřejnily v Obchodním věstníku do konce září své účetní závěrky za loňský rok pouze tři.

Nenaplněné předpoklady.

Svoji povinnost v letošním roce splnila ratingová agentura CRA, společnosti Credit Reform a Dun & Bradstreet (D&B). V Obchodním věstníku naopak do konce letošního září nebylo možné nahlédnout do účetních závěrek za poslední tři roky firem Kompass, Coface Intercredit (CIC) a Albertina data. Dotazem přímo u pražského soudu týdeník EURO zjistil, že poslední jmenovaná firma podala závěrku za rok 2001 v červenci. Letošní pohled na účetnictví Albertiny však stále schází. To kupodivu ovšem ostře kontrastuje s názorem vedení firmy na účetní závěrky. „Závěrka poskytuje nejen obraz hospodaření v účetním období, ale vypovídá také o solidnosti a informační otevřenosti firmy,“ tvrdí totiž ředitel vývoje společnosti Michael Babka.
Obchodní ředitel dalšího hříšníka – společnosti Kompass – Daniel Totušek slibuje nápravu, ujišťuje, že firma doplnění účetní závěrky do složky připravuje. Hájí se i tím, že Kompass z účetních závěrek příliš nečerpá. „Zabýváme se především produktovými informacemi o firmách, údaje získávají konzultanti při osobních návštěvách,“ dodává Totušek.
Omluvu pro zpoždění hledá i Milan Sailer, finanční ředitel agentury ABC Českého Hospodářství, agentury jejíž poslední veřejně dostupná účetní závěrka pochází z roku 2000. „Zákon dává možnost lhůty zveřejňování prodloužit. Může se tak běžně stát, že ke zveřejnění údajů dojde později,“ nepřímo vysvětluje důvody, proč firma u soudu svoje závěrky neměla. Dita Staňková, ředitelka marketingu společnosti Inform Net Partners, která zatím obchodnímu soudu letošní závěrku dluží, hovoří o nápravě. „Pracujeme na tom, aby vše bylo co nejdříve uvedeno do pořádku,“ slibuje.
Vedení firmy CofaceIntercredit na dotazy týdeníku EURO nereagovalo.

Pokrytecký vzor.

V Česku neexistuje centrální registr účetních závěrek, a proto musí agentury, které informace sbírají, spolupracovat s jednotlivými krajskými obchodními soudy. „Pokud podnik závěrku neuloží, upozorníme na nedostatek jeho vedení a zmíníme se i o možných sankcích. V případě, že nenásleduje náprava, informujeme soud,“ říká šéfka společnosti Creditreform Miloslava Osvaldová.
Neblahý vliv na místní trh s informacemi tak může mít pokrytectví některých agentur, jež volají po otevřenosti a samy vlastní údaje nezveřejňují. „Informační uzavřenost společností je stále největším problémem českého rynku hospodářských informací,“ míní šéf agentury D&B Martin Janák. Ačkoliv je v zákonu zakotvená povinnost závěrku zveřejňovat, firmy, které tak nečiní, převažují nad poctivci, shodují se zmínění experti. „Společnost, jež závěrku k soudu neuloží, dává svým případným partnerům signál: něco tajíme,“ doplňuje Osvaldová.
Dalším nešvarem informačního tržiště je přístup manažerů a podnikatelů k možnosti využití informací. „Nechápou práci s hospodářskými údaji jako běžnou součást řízení společnosti. Management firem – v Česku více než kde jinde – spoléhá na vlastní zdroje; často své nové partnery neprověřuje,“ tvrdí obchodní ředitel firmy Kompass, která však své závěrky teprve hodlá zveřejnit.

Růst navzdory.

I přes zmíněné problémy je tuzemský informační trh na vzestupu. Martin Janák uvádí, že jeho obrat dosahuje 300 milionů korun ročně a experti očekávají, že by se toto číslo mohlo během tří let až zdvojnásobit. O hospodářské informace mají největší zájem banky, pojišťovny a velké zahraniční firmy. Vede je k tomu především zájem prověřit si klienta před uzavřením zakázky či poskytnutím úvěru. Kolbiště zjišťování obchodních informací nemá jednoznačného lídra a lze ho rozdělit na dvě části. Do první patří agentury, které kromě shromažďování firemních údajů stanovují i rating, ve druhé jsou firmy, které nabízejí pouze informace. Do první skupiny patří pobočka obří americké agentury D&B, Čekia, Albertina data, Creditreform a CIC. Mezi nejvýznamnější poskytovatele firemních dat, kteří podniky dále nehodnotí, se řadí společnosti Kompass a Hoppenstedt B.I. (HBI).

Tak praví zákon.
Zákon 563/1991 Sb. o účetnictví § 21a:

  • odst 1) „Z účetních jednotek jsou povinny účetní závěrku i výroční zprávu zveřejnit ty, které se zapisují do obchodního rejstříku.
  • odst 2) Účetní jednotky uvedené v §20 (auditované ze zákona, pozn. red) zveřejňují účetní závěrku i výroční zprávu po jejich ověření auditorem a po schválení k tomu příslušným orgánem podle zvláštních právních předpisů, a to ve lhůtě do 30 dnů od splnění obou uvedených podmínek, nejpozději však do konce bezprostředně následujícího účetního období bez ohledu na to, zda byly tyto záznamy uvedeným způsobem schváleny.“
  • Předpis stanovuje za nesplnění povinností ověření účetní závěrky a nezveřejnění účetní závěrky a výroční zprávy sankce, které podle § 37 Zákona o účetnictví mohou činit až šest procent z hodnoty úhrnu rozvahy.
Diskuze