Vládě schází ekonomické uvažování - Euro.cz

Předplatné

  • 49x týdeník Euro
  • 30x Speciál
  • Přístup k premium článkům
  • Web bez reklam
  • Týdeník v elektronické podobě
Výhody předplatného

Přihlášení

Vládě schází ekonomické uvažování

, Jan Štětka,
Vládě schází ekonomické uvažování
Zdroj: Euro.cz

Rozhovor s odvolaným ministrem průmyslu

EURO: Může v Česku vládnout kabinet bez ekonomů?
RUSNOK: Myslím, že vládnout může. I když je to – pravda – velmi nestandardní a netypické uspořádání. Pokud mě paměť neklame, v Česku tomu tak v posledních letech nebylo. I ve vládách okolních zemí se vždycky nějací ekonomové najdou. Vlastně to je signifikantní charakteristika problému této vlády: způsob blízký myšlení ekonomů v ní téměř absentuje. To se negativně odráží na vládním rozhodování.

EURO: Nastal teď v ČSSD hon na čarodějnice, čili na odpůrce Jana Sokola?
RUSNOK: Pevně doufám, že ne, že je to čistě individuální záležitost, která se týká jen mé osoby. Sociální demokracie byla vždycky známá svojí velkou mírou vnitřní demokracie i určité tolerance. Věřím, že to ve straně přežije.

EURO: Čekáte, že do sjezdu ČSSD dojde ještě k další rekonstrukci kabinetu?
RUSNOK: Z toho, co se děje v posledních hodinách, je zřejmé, že do sjezdu už žádná rekonstrukce nebude. Mé odvolání je tak trochu výstrahou.

EURO: Mohl jste si nadělat nějaké nepřátele tím, že jste dlouho bránil privatizaci Severočeských hnědouhelných dolů?
RUSNOK: Určitě existují v této zemi skupiny, kterým ležím v žaludku. A to i z důvodu, o kterém hovoříte. Zálusk na tuto firmu a některá další aktiva v hnědouhelném hornictví má více subjektů. Jsem bytostně přesvědčen, že prodej dolů před prodejem energetiky a před rozhodnutím o perspektivě elektroenergetiky by byl velmi špatným rozhodnutím.

EURO: Necítíte, že za vaším odvoláním je i snaha zrekonstruovat vedení České konsolidační agentury (ČKA)?
RUSNOK: To nedokážu odhadnout. Zajímavé je, že názor na privatizaci energetiky nebo na výměnu skupiny lidí například v České konsolidační agentuře není až tak problémem vnitrostranickým v sociální demokracii. Je příznačné, že mé odvolání vítají zejména unionisté. Ti mají neustálý problém s tím, v jakém složení zatím agentura funguje. Mají zřejmě pocit, že jejich vliv je tam nedostatečný. A právě unionisté patří k těm, kteří se dožadovali rychlé privatizace v podstatě čehokoliv bez ohledu na to, zda je to v tuto chvíli efektivní.

EURO: Můžete se vyjádřit k vývoji vztahů mezi státem a ČSOB v poslední době?
RUSNOK: Pokud státem myslíte ministerstvo financí, tak tam jsou vztahy vůči ČSOB přátelské. A to i navzdory tomu, že banka neplní některé klíčové body dohodnutých postupů, například pokud jde předávání aktiv z bývalé IPB do ČKA. Jde hlavně o offshorové struktury. Existuje platné usnesení vlády z března minulého roku, které říká, že všechny tyto struktury je třeba převést do ČKA, aby stát věděl na čem je a měl to pod kontrolou. Nese za to totiž finanční odpovědnost. Tohle řešení mělo hlubokou logiku.
Nicméně ČSOB ona aktiva dodnes nepředala, a to je špatně. Přece není možné, aby partner takto neplnil dohodnuté vztahy. Ve vládě to již zaznamenala větší skupina lidí, kteří o tom mají trochu ponětí. Při poslední debatě, která se týkala například problémů kolem skupiny Trustfin, získal většinu můj názor, že příliš ustupujeme ČSOB. Výraznou většinu. ČSOB pokračuje v jakési – pro mě nepochopitelné – tendenci rozvíjet své aktivity na náklady státu, a to je strašně špatně. Bylo by třeba tomu udělat velice rychle přítrž všemi dostupnými prostředky.

EURO: Jakou předvídáte budoucnost vládě Vladimíra Špidly?
RUSNOK: Vše nasvědčuje tomu, že tato vláda skončí nejpozději na podzim. A to neúspěchem při sestavování státního rozpočtu. Mnozí, zejména koaliční partneři už jasně deklarovali, že rozpočet bez výrazných změn nepodpoří. Pokud jsou ochotni dostát svému slovu – což nevím – měli by to udělat. Soudím, že pak musejí buď z koalice vystoupit, nebo najít jiné řešení. Už dnes je zjevné, že žádné zásadní změny zákonů, které by ovlivnily charakter rozpočtu, jeho výdajové i příjmové stránky, nevstoupí do té doby v platnost.

EURO: Očekáváte předčasné parlamentní volby?
RUSNOK: Je to legitimní prostředek řešení politických krizí a předvídá jej i naše ústava. Mohlo by to dojít tak daleko. Jistě ne hned. Může k tomu dojít po případném neúspěchu při schvalování rozpočtu či po nějakém jiném zádrhelu, pokud se koalice zhroutí. Už jsme to tady měli v roce 1998, v systémech, jako je náš nebo rakouský, je to docela běžné.

EURO: Máte představu jak dopadne sjezd ČSSD?
RUSNOK: Sjezd je pro mě trochu neznámou, protože neznám tak niterně náladu v sociální demokracii v terénu. Snad s výjimkou svého kraje, a to je malý kraj pokud jde váhu hlasů (Hradec Králové – pozn. red.). Zatím se mi jeví jako pravděpodobnější ta varianta, že k žádným revolucím na sjezdu nedojde. Pravděpodobně bude pokračovat určitá roztříštěnost názorová i personální, ale nakonec Vladimír Špidla obhájí svoje předsednictví. Myslím však, že možná je i jiná varianta: Stanislav Gross se rozhodne nespolupracovat už dále v tandemu se Špidlou a pod tlakem kritických hlasů zdola, že tady jde o budoucnost strany a o její příští volební výsledek, se rozhodne převzít otěže on.

EURO:Mohla by funkce předsedy strany spadnout třeba na vaše bedra?
RUSNOK: To je myslím málo reálná, já jsem nikdy takové ambice neměl a nemám. Jak v tomto směru sjezd dopadne, opravdu nevím. Logické by však bylo, že by předseda nejsilnější politické strany byl i premiérem, ale v mimořádných situacích si dovedu představit i mimořádná uspořádání.

EURO: Už jste dostal nějaké nabídky na své další uplatnění?
RUSNOK: Nabídkám se samozřejmě člověk bránit nemá. Budu-li nějaké mít, tak se s nimi seznámím. Myslím, že si teď nechám určitou karanténní dobu v roli řadového poslance. Rozhodně se tak nebudu cítit zbaven smyslu života, naopak. Je to příležitost si trochu odpočinout. Žádnou konkrétní nabídku jsem dosud nedostal.

Ohodnoťte tento článek
Diskuze