Vítkovice neplatily za elektřinu a teplo. ČEZ přerušil Strnadově firmě dodávky energií - Euro.cz

Předplatné

  • 49x týdeník Euro
  • 30x Speciál
  • Přístup k premium článkům
  • Web bez reklam
  • Týdeník v elektronické podobě
Výhody předplatného

Přihlášení

Vítkovice neplatily za elektřinu a teplo. ČEZ přerušil Strnadově firmě dodávky energií

,
Vítkovice neplatily za elektřinu a teplo. ČEZ přerušil Strnadově firmě dodávky energií
Zdroj: VHM

Strojírenská firma Vítkovice Heavy Machinery (VHM), ve které drží většinový podíl podnikatel Jaroslav Strnad, nezaplatila dluh ve výši 80 milionů korun za dodávky elektřiny a tepla a státní podnik ČEZ ji tak od dodávek energií odstavil. Informoval o tom web Echo24.cz.

Odpojování dodávky energií Strnadově firmě začalo ve středu večer. Nejprve se společnost ocitla bez tepla, odpojování elektřiny pak trvá až tři dny. „Již řadu měsíců intenzivně řešíme se společností Vítkovice Heavy Machinery otázku narůstajících dluhů za dodávky energií. Bohužel opakovaně nedošlo ze strany Vítkovice Heavy Machinery k naplnění příslibů řešení, a proto jsme zahájili proces přerušení dodávek energií,“ řekl webu Echo24 mluvčí společnosti ČEZ Ladislav Kříž.

Společnost Vítkovice Heavy Machinery, která zaměstnává kolem devíti set zaměstnanců, patřila dříve do holdingu ostravského podnikatele Jana Světlíka. V současnosti v podniku drží podíl 51 procent prostřednictvím holdingu CE Industries podnikatel Jaroslav Strnad. Kromě něj figurují v majetkové struktuře společnosti ještě E Invest podnikatele Martina Ulčáka a Světlíkův Vítkovický holding.

Problémy VHM připustil i mediální zástupce CE Industries Andrej Čírtek. „Firma nese zátěž obrovské podinvestovanosti, nemá přístup k bankovním úvěrům a zárukám a situace na trhu je taková, že přivedla ke krachu řadu evropských oceláren. Problémy s provozními náklady firmy včetně dodávky energií jsou symptomem této situace, “ řekl webu Echo24. Současně ale věří, že je možné společnost stále přivést k zisku. „Bude ale potřebná zásadní restrukturalizace, jejímž výsledkem může být podnik s nižšími fixními náklady a větší flexibilitou v produktové oblasti,“ uvedl.

VHM skončily v insolvenčním řízení v březnu loňského roku, kdy jim zlomily vaz vysoké dluhy spolu se ztrátovým hospodařením.


English version

Vítkovice Failed to Pay for Electricity and Heat, ČEZ Interrupted Energy Supply to Strnad’s Firm

Euro.cz Editor´s Office, 6th March 2020

 Source: VHM

The engineering company, Vítkovice Heavy Machinery (VHM), in which Jaroslav Strnad holds a majority stake, failed to pay CZK 80 million it owed for electricity and heat, and therefore the state-owned ČEZ cut its supply. The information was brought by the Echo24.cz server.

The cut off of energy supply to Strnad’s firm was commenced on Wednesday evening. At first, the company found itself without heat, disconnection of electricity is to take up to three days. “For several months now, we have been intensively resolving the issue of increasing energy supply debts of Vítkovice Heavy Machinery. Unfortunately, the company has repeatedly failed to meet its obligations, and therefore we have begun the process of its disconnection from the energy supplies,” Ladislav Kříž, spokesman for ČEZ, commented for Echo24.

Vítkovice Heavy Machinery, which employs around nine hundred employees, previously belonged to a holding of Ostrava-based businessman, Jan Světlík. Currently, Jaroslav Strnad holds a 51 percent stake in the company through CE Industries holding. In addition, E Invest of entrepreneur Martin Ulčák and Světlík’s Vítkovice holding are also part of the company’s ownership structure.

The problem issues of VHM were also commented upon by the media representative of CE Industries, Andrej Čírtek. “The company bears the burden of huge underinvestment, has no access to bank loans or guarantees, and the market situation is such that it has led to the collapse of many European steel producers. The issues with the company’s operating costs, including energy supplies, are a symptom of this situation,” he told Echo24. At the same time, however, he believes that it is still possible to bring the company back into profit. „A major restructuring would be required, which could result in a company with lower fixed costs and more flexibility in the production area,“ he said.

In March last year, VHM ended up in insolvency proceedings, due to high indebtedness joined with loss-making operations.

Vítkovice neplatily za elektřinu a teplo. ČEZ přerušil Strnadově firmě dodávky energií
4.5 (90%) 6 hlasování
Diskuze