Vítěz, poražený a vyloučený - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Vítěz, poražený a vyloučený

, Táňa Králová,
Vítěz, poražený a vyloučený
Zdroj: Euro.cz

Deloitte a Kříž a Bělina přesvědčili, že nejlépe odnárodní

Státu mají při přeměně posledního národního podniku – Budějovického Budvaru – na akciovou společnost radit jeho oblíbenci: společnost Deloitte a advokátní kancelář Kříž a Bělina. Nabídku, s níž se konsorcium obou firem přihlásilo do soutěže na poskytovatele poradenských služeb při transformaci pivovaru, vybrala hodnotící komise jako nejlepší. Vítěze minulý týden svým podpisem potvrdili zadavatelé veřejné zakázky – za ministerstvo zemědělství ekonomický náměstek Ivo Vrzal, za Budvar ředitel podniku Jiří Boček. Sdružení mezinárodní právní firmy White & Case, advokátní a patentové kanceláře Čermák Hořejš Matějka a spol. a firmy BDO Prima Audit zařadila komise na druhé místo. Třetího uchazeče – Rödl & Partner – už podruhé vyloučila, proti čemuž se chce vyřazená firma opět odvolat. Pera na zpečetění smlouvy s vítězem tendru tudíž povolané osoby do rukou v nejbližších dnech nejspíš nevezmou.

Vyhrála nejvyšší cena
„Zadavatel rozhodl o našem vyloučení z řízení. Důvod podobně jako v prvním případě považujeme za neopodstatněný, a proto jsme se rozhodli proti uvedenému rozhodnutí podat námitky,“ uvedl Petr Novotný z poradenské kanceláře Rödl & Partner. Poprvé byl uchazeč vyřazen pro formální nedostatky, nyní zadavatel zpochybnil nabídnutou cenu, která se mu nezdála konečná. Ač ministerstvo oznámilo, že hodnota veřejné zakázky nepřesáhne 12,5 milionu korun, Rödl & Partner by se spokojil s pouhými 4,75 milionu korun. Firmě tedy nemohlo jít o peníze, o státní zakázku na transformaci Budvaru stála jako o prestižní záležitost.
„Váhali jsme, zda se do tendru přihlásit. Cena zakázky ve vztahu k riziku není adekvátní,“ říká Jan Matějček z advokátní kanceláře White & Case. Byl ale přesvědčen o tom, že mají co nabídnout: spojení zkušené mezinárodní firmy s českým partnerem – specialistou na právo duševního vlastnictví -, kterým je advokátní kancelář Karla Čermáka, ministra spravedlnosti ve Špidlově vládě. Čermákovi lidé již devět let pro Budvar spravují jeho známkové portfolio. „Dokonale známe jeho známkoprávní pozici a víme, jaké potíže mohou nastat v některých zemích při převodu ochranné známky. Například u Škoda Holding, jednoho z našich významných klientů, trval převod šest let a někde dodnes neskončil,“ připomíná Lukáš Lorenc z kanceláře Čermák Hořejš Matějka a spol. Náměstek Vrzal se ale domnívá, že letitý partner Budvaru pro známkoprávní otázky může trpět provozní slepotou a při transformaci pivovaru nejde o právní analýzu veškerých sporů. „Účastníci řízení mohou patnáct dní od doručení rozhodnutí podat námitky. Když je zamítneme, mohou se do patnácti dnů obrátit na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Pokud ten nevydá předběžné opatření, můžeme podepsat smlouvu s vítězem,“ počítá Vrzal. Necelý desetiprocentní rozdíl v ceně, kdy vítězný soutěžící je dražší, nepovažuje za významný. Čím tedy oslnilo vybrané konsorcium? „Předložili vzorovou studii s legislativní formou řešení, aby komise mohla zhodnotit jejich schopnosti. Do 120 dnů od podpisu smlouvy mají dodat analýzu, na základě které navrhnou optimální postup transformace,“ uvedl náměstek. „My jsme poctivě podle zadání zakázky popsali čtyři možné varianty řešení a jejich případná rizika. Následně bychom doporučili nejlepší variantu,“ představil Matějček soutěžní nabídku, která získala stříbrnou medaili. Transformační poradce čeká ještě hodně práce, než na úspěšný převod pozvednou půllitry s Budvarem. Čas na oslavu přijde až tehdy, kdy se do nové firmy podaří přelít i ochranné známky.

BOX
Kdo vybíral poradce
Jiří Boček – ředitel Budějovického Budvaru
František Smejkal – advokát, České Budějovice
Břetislav Paděra – ředitel odboru zakladatelské činnosti, ministerstvo zemědělství
Libor Kudláček – člen dozorčí rady Budvaru, poradce náměstka Ivo Vrzala, spolumajitel lobbistické firmy Euroffice Praha – Brusel
Milan Telecký – za advokátní kancelář Kindl & Partneři, která zastupovala MZe při příjmu nabídek a dotazů uchazečů k zadávací dokumentaci

BOX
Vážený výběr
Kritéria pro posuzování nabídek na poradenské služby
40 procent – výše ceny
40 procent – odborná úroveň a komplexnost navrhovaného postupu transformace
20 procent – přístup k provedení zakázky, organizační a smluvní zajištění

BOX
Soutěžní ceny
Vítěz – konsorcium Kříž a Bělina a Deloitte Advisory/Deloitte Audit 9,8 milionu Kč
Druhý v pořadí – sdružení White & Case, AK Čermák Hořejš Matějka a spol., BDO Prima Audit devět milionů Kč
Vyloučený – Rödl & Partner 4,75 milionu Kč