VIDEOTELEFONY ZAČNOU V JAPONSKU - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

VIDEOTELEFONY ZAČNOU V JAPONSKU

, Pavel Matocha,
VIDEOTELEFONY ZAČNOU V JAPONSKU
Zdroj: Euro.cz

Předseda UMTS Fora hovoří o třetí generaci mobilních telefonů

Bernd Eylert (50)se narodil v Německu a vystudoval matematiku a fyziku na univerzitě v Münsteru. Doktorát strojírenství získal na Technické univerzitě v Braunschweigu. Patnáct let pracoval ve státní správě v Severním Porýní–Vestfálsku. Nyní je předsedou nezávislého mezinárodního sdružení UMTS Forum, jehož cílem je vytvořit prostředí pro komerčně úspěšné zavedení a rozvoj služeb UMTS, třetí generace mobilní telefonie. UMTS Forum sdružuje více než 2300 subjektů (výrobců, operátorů, regulátorů, analytiků a konzultantů) z více než čtyřiceti zemí celého světa a vypracovává studie a doporučení, pokud jde UMTS technologie a jejich využití. Bernd Eylert je zároveň viceprezidentem společnosti DeTeMobil, dceřiné společnosti Deutsche Telekomu. Je ženatý a má tři děti.

EURO: UMTS Forum sdružuje výrobce, poskytovatele služeb, státní regulátory, ale také poradenské a výzkumné agentury, které spojuje zájem o přípravu třetí generace (3G) mobilní telefonie. Vypracovává nejrůznější studie a doporučení, vyjednává společné standardy. Zazněla na nedávné barcelonské konferenci UMTS 2000 konkrétní čísla odhadující velikost 3G trhu a cenu 3G služeb?
EYLERT:
Předpovídáme celkové tržby pro tři služby z 3G trhu – osobní infotainment (témata z oblasti informací a zábavy, která pro uživatele bude provozovatel vybírat, třídit a zasílat na mobilní telefon – pozn. red.), mobilní přístup na internet a posílání multimediálních zpráv (rozšíření e–mailu posílaného na mobilní telefony o fotografie, zvuk a videosekvence, tedy soubory obsahující velké množství dat – pozn. red.) – ve výši 164 miliard dolarů za příštích deset let. Pokud jde o zákaznickou cenu za jednotlivé 3G služby, nejvíce informací zatím zveřejnila japonská společnost NTT DoCoMo, která předpokládá, že za základní poplatek pro jednoduchý přístup k internetu prostřednictvím mobilního přístroje třetí generace ve výši patnácti dolarů bude možné poslat dvacet e–mailů. Jeden evropský operátor zmínil cenu jednoho eura za poslání jedné elektronické pohlednice.

EURO: Třetí generace mobilní telefonie je nyní ve stadiu přidělování licencí, případně budování sítí a testování přístrojů. Některé evropské země šly cestou aukcí a získaly ve dražbách desítky miliard dolarů, jiné naopak zvolily výběrová řízení, takzvané soutěže krásy, a licence rozdaly v porovnání s prvními takřka zadarmo. Jaký model doporučuje UMTS Forum?
EYLERT:
Při posuzování nejvhodnějšího modelu pro přidělování licencí pro třetí generaci mobilních telefonů se UMTS Forum snažilo najít řešení, které by vyhovovalo všem zúčastněným nejlépe. A členy UMTS Fora nejsou jen provozovatelé mobilních sítí a výrobci mobilních telefonů, ale i třeba regulátoři z jednotlivých zemí, státní instituce. Analyzovali jsme různé možnosti a výzkum jsme zveřejnili v reportu číslo čtyři. Jednotlivé varianty mají jeden společný cíl – zabránit vysoké platbě předem. Nakonec totiž tyto částky bude muset zaplatit zákazník. Proto UMTS Forum dalo na začátku přednost soutěžím krásy, protože aukce má své vlastní zákony a vyžene cenu vysoko. Ale protože některé země, jako například Francie, se rozhodly vyžadovat i při multikriteriálních výběrových řízeních stejné částky, jaké byly v případě dražby ve Velké Británii nebo v Německu, tak výhoda soutěží krásy ve srovnání s aukcemi padla. UMTS Forum si myslí, že nejlepší model pro přidělování licencí je finský model. Tedy soutěž krásy a potom udělení licencí zdarma.

EURO: Aukce ale mají také své výhody. A nejen pokud jde o příjem státní kasy. Veřejná dražba je též obtížněji zmanipulovatelná než soutěž krásy. Při soutěžích krásy je mnohem širší pole pro korupci.
EYLERT:
Jistě, aukce je na rozdíl od soutěže krásy průhledná. A v zemích, kde se licence přidělovaly skrze soutěž krásy, pokračují různá odvolání a zkoumání, jestli vše proběhlo tak, jak mělo. Nicméně i multikriteriální výběrová řízení lze nastavit průhledně. V UMTS Foru pracují provozovatelé i regulátoři společně a snaží se, aby zvolený model byl co nejlepší pro zákazníka. Vlády musí vybrat variantu, která bude nejlépe vyhovovat zákazníkům v jejich zemi. Zajímavou cestou přidělování licencí se dalo například Norsko. Šlo o soutěž krásy, ale za přidělené licence neplatí operátoři předem, ale budou platit každoroční poplatky, které budou odvozeny od úspěchu UMTS na trhu.

EURO: Vy se tedy domníváte, že zákazníci ve Finsku budou mít lepší a levnější služby než zákazníci ve Velké Británii a v Německu, neboť finská vláda se rozhodla rozdat licence zdarma, zatímco německá je prodala v aukci za skoro sto miliard marek?
EYLERT:
Dalo by se to očekávat, ale podívejme se na to Německo jinak. Licenci tam též získaly společnosti Sonera a Telefónica, jedna operuje na severovýchodě Evropy, druhá na jihozápadě. Všichni operátoři mají nyní zájem vystavět panevropskou síť. A k tomu potřebují Německo neboli zemi, která leží ve středu Evropy, a to je jeden z důvodů, proč tam poplatky za licence tolik stouply. Poplatky budou nakonec zřejmě zprůměrované za celou Evropu.

EURO: Takže očekáváte, že poplatky za mobilní služby třetí generace budou v jednotlivých zemích Evropy na stejné nebo podobné výši?
EYLERT:
Ano. Nebudou se od sebe příliš odlišovat.

EURO: To by ale znamenalo, že je lepší jít cestou Velké Británie a Německa, tedy přidělovat licence formou aukce, což přinese státním pokladnám více peněz, ale zákazníci nakonec budou platit stejné ceny jako v zemích, které na licencích nevydělaly.
EYLERT:
To jsem ale neřekl. Řekl jsem jen, že bude nějaká zprůměrovaná cena pro zákazníky. Bylo by nelogické a nebylo by správné, kdyby v Německu byla jiná cena než třeba v Holandsku.

EURO: Stalo se již, že by nějaká země rozdala většinu licencí výhradně stávajícím operátorům, a tím omezila možnou konkurenci jiných společností? Víte, že by to tak nějaká země plánovala?
EYLERT:
Nevím o tom.

EURO: A myslíte, že takový postup by byl správný?
EYLERT:
Nejsem regulátor trhu. Mohu jen říct, že v Evropě je zaveden volný trh.

EURO: České ministerstvo dopravy a spojů chce udělit čtyři licence pro UMTS, z toho tři chce dát bez soutěže stávajícím GSM operátorům. Pouze jedna ze čtyř tedy půjde do výběrového řízení. Jaký je váš názor na takový záměr českého regulátora?
EYLERT:
Komentovat situaci v Čechách je pro mě obtížné, protože jsem předsedou neutrální mezinárodní organizace.

EURO: Kdy odhadujete, že služby třetí generace mobilní telefonie vstoupí na trh? Které země budou mezi prvními?
EYLERT:
První zemí, kde telefony třetí generace začnou fungovat, bude Japonsko. Společnost NTT DoCoMo již ohlásila, že se tak stane v květnu příštího roku. Druhou zemí má být Španělsko, které se nechalo slyšet, že UMTS spustí k prvnímu srpnu 2001. Pokud bude technika připravena. Další státy by měly následovat, neboť Evropská unie zavázala všechny své členy, aby UMTS služby začali nabízet od Nového roku 2002. Ale nesmíme si představovat, že k tomuto datu bude všude dostupná a plně vybavená síť. A už vůbec nemluvě o všech službách, které mají být k dispozici. V Německu máme přísloví: Řím nebyl postaven za jediný den. Očekávám, že trh UMTS plně nastoupí až v roce 2005.

EURO: Vy jste se usmíval, když jste hovořil o termínu, ke kterému se zavázalo Španělsko a Japonsko. Věříte těm termínům?
EYLERT:
V Japonsku ano. V případě Španělska jsem se skutečně trochu usmíval.

EURO: Závazku Španělska tedy tolik nevěříte.
EYLERT:
Věřím tomu, že začnou. Stejně jako třeba Finsku, že začne k 1. 1. 2002. Začnou. Ale je nutno otevřeně přiznat, že ještě nepůjde o širokou službu pro veřejnost. Euforie, která dnes panuje ve Velké Británii nebo v Německu, je skutečně velká. Zákazníci však musí pochopit, že to chce čas.

EURO: V Japonsku, myslíte si, půjde ihned o službu pro širokou veřejnost?
EYLERT:
Ne. Společnost NTT DoCoMo pozvala UMTS Forum na srpen 2001, aby ukázala, že mobilní telefony třetí generace v Japonsku budou fungovat. Je samozřejmě otázkou, co všechno bude NTT DoCoMo příští rok již umět. Mobilní telefony třetí generace budou nabízet mnohem více služeb než dnešní GSM. První je „rich voice , čímž myslím přenos nejen zvuku, ale i obrázků, půjde tedy o videotelefon. Dále služby přístupu na internet. Potom systém zasílání multimediálních zpráv – tedy textové zprávy doplněné obrázky, zvuky a případně i videosekvence. A dále služby osobního infotainmentu a takzvané lokalisation služby. (Zákazník s mobilním telefonem je totiž nejen přesně identifikovatelný, ale i lokalizovatelný – provozovatel mu tedy může posílat informace podle zákazníkových preferencí a podle jeho aktuální polohy. Pokud ho budou zajímat prodejny knih a bude v centru Prahy, nebude dostávat informace o knihkupectvích v Karlíně – pozn. red.) Největší přednost mobilních telekomunikací leží v personifikaci a lokalizaci informací. To nemůže internet ani pevná telefonní síť nabídnout. A předpokládám, že v Japonsku bude v srpnu 2001 k dispozici služba videotelefonování a možná i ten infotainment.

EURO: Jaké naděje dáváte GPRS, tedy mezistupni mezi druhou a třetí generací? Co od GPRS očekáváte?
EYLERT:
Na GPRS se díváme jako na mezistupeň, na kterém se mohou jak provozovatelé, tak zákazníci mnohému naučit. Zákazník ještě nezná tyto širokopásmové mobilní služby. Dnes je surfování na internetu přes mobilní telefon včetně technologie WAP zoufale pomalé. A právě GPRS nabídne mnohem rychlejší řešení. Zákazníci se tak začnou učit využívat služby, které jim naplno přinese UMTS.

EURO: GPRS mělo být v Evropě zprovozněno již na jaře letošního roku, ale stále dochází k odkladům. Pokud bude naděje, že v srpnu 2001 ve Španělsku začne UMTS a že další evropské země budou za půl roku následovat, tak proč by si zákazník kupoval nový mobilní telefonpro GPRS jen na pár měsíců?
EYLERT:
To není nákup přístroje na pár měsíců. GPRS a UMTS budou obsluhovat různé části trhu. Za služby dvouapůlté a třetí generace se budou platit rozdílné ceny. I dnes platíte při pevném přístupu na internet různě vysoké poplatky v závislosti na rychlosti připojení. Čím rychlejší, tím dražší. Budou služby, které budou moci být pokryty stejně dobře skrze GPRS, jako například e–maily. Široké pásmo budou potřebovat služby, které přenášejí obrázky, a zákazníci za to budou připraveni také více zaplatit. Vidím užitečné spojení GPRS a WAPu. Navíc UMTS nebude v prvních letech pokrývat plošně celé území jednotlivých států, jak jsme na to zvyklí u GSM. Jako příklad mohu uvést Velkou Británii. V licenčních podmínkách je uvedeno, že operátoři UMTS musí pokrýt v roce 2005 osmdesát procent obyvatelstva. A každý, kdo zná Anglii, tak ví, že to je oblast Londýna a velká průmyslová oblast v okolí Manchesteru, Birminghamu, Shefieldu a Liverpoolu. Pro obsluhu lidí žijících ve všech ostatních částech Velké Británie bude zapotřebí GPRS.

EURO: Když na trh přišla druhá generace mobilních telefonů – GSM, tak zcela pohřbila generaci první – NMT. Tu dnes již nikdo nevyužívá. Vy jste řekl, že na trhu budou spolu koexistovat GPRS a UMTS. Předpokládáte, že zároveň s nimi pro běžné telefonování bude využíváno služeb GSM, anebo že GSM skončí a i obyčejné hovory budeme uskutečňovat na sítích GPRS?
EYLERT:
Docela určitě bude pro běžné telefonování i nadále využíváno sítí GSM. Například společnost Orange již oznámila, že bude paralelně nabízet všechny tyto služby, neboť zjistila, že pro všechny služby je možné najít bohaté tržní niky, tedy že pro GSM, GPRS a UMTS je v Británii dostatečný trh. Bude to platit jistě i v příštích letech.

EURO: USA mají oproti Evropě náskok ve využívání internetu, ale naopak v zavádění mobilních technologií výrazně zaostávají. Jaká je situace ve Spojených státech, pokud jde o přípravu třetí generace mobilní telefonie?
EYLERT:
Ve Spojených státech jsou mobilní technologie organizovány jinak než v Evropě. Na jednom poli nejsou dva konkurující si subjekty se stejnou technologií. Když jedu s mým telefonem po Americe, nemohu si zvolit, ke kterému operátorovi bych rád, v každé oblasti je vždycky jenom jeden. Když jedu po Německu, mohu použít čtyři operátory. Navíc v Americe byl také problém s frekvencemi. V USA je totiž pro stávající druhou generaci mobilních telefonů využívána frekvence 1900 Mhz, která by měla být používána pro UMTS. V Evropě jsou pro druhou generaci využívány frekvence 900 a 1800 Mhz. Prezident Clinton ale vyzval americké regulátory, aby se, pokud jde o frekvence, přizpůsobili doporučením ITU – mezinárodní telekomunikační unie, takže i v USA by mělo být frekvenční pásmo 1900 Mhz k dispozici pro sítě UMTS. Telefony třetí generace by tak měly být schopné provozu na celém světě, neboť frekvence byly harmonizovány. To je velký průlom.

EURO: Hodlá Amerika přidělovat UMTS licence stávajícím operátorům druhé generace?
EYLERT:
Tuto otázku v Americe nyní široce diskutují. Je možné, že přejdou na stejný model, jaký známe z Evropy a z Asie.

EURO: Jaký mají v USA harmonogram přidělování licencí a zavádění UMTS do provozu?
EYLERT:
Očekává se, že to bude podstatně později než v Evropě. V dokumentu prezidenta Billa Clintona z předminulého týdne je uvedeno, že přidělování licencí by mělo začít na podzim příštího roku. Obecně se ale počítalo spíše s rokem 2004.