Video dokazuje machinace v pražském dopravním podniku

 Hrbáček 26. října 2015, 16:55  -  Jan Hrbáček
26. října 2015, 16:55

Týdeník Euro získal nahrávky, na nichž šéf pražského dopravního podniku Jaroslav Ďuriš domlouvá machinace s veřejnými zakázkami. Na chodbě před výtahem u advokátní kanceláře Brož, Sedlatý se domlouvalo například rozdělení zakázek pro spřátelené firmy. Na sérii nahrávek se postupně objevují kromě ředitele DPP, šedá eminence pražské radnice Karel Březina (ČSSD), advokát Jiří Brož a další lidé.

Na prvním zveřejněném záznamu zůstávají aktéři mimo záběr kamery, na druhém videu stojí Jaroslav Ďuriš zády. Kompletní sadu „výtahových nahrávek“, pořízených v průběhu roku 2014, zveřejní týdeník Euro v nejbližší iPadové verzi.

„My v podstatě sponzorujeme ty zakázky…řekneme tohle těchhle pět… tenhle první a v tom duchu pojedem… maximálně si řekneme, kdo koho oběhne…“ říká Jaroslav Ďuriš právníkovi, který už dob bývalého šéfa DPP Martina Dvořáka, administruje pro dopravní podnik veřejné zakázky. „Jasný… pak maximálně na tu Janu,“ odpovídá Brož a hovor mezi oběma muži pokračuje o dalším postupu. Janou, o které se oba muži několikrát zmiňují, je pravděpodobně Ďurišova poradkyně Jana Kasalová.

Jaroslav Ďuriš smysl věty, která naznačuje účelové rozdělování zakázek a inkasování provize z nich, nevysvětlil. „To je naprostá a nehorázná lež. Já důrazně odmítám, že bych domlouval nějaké účelové rozdělování veřejných zakázek. Žádnou nahrávku jsem neviděl, nemůžu vědět, jak je zmanipulovaná,“ řekl týdeníku Euro Ďuriš. Dle zdrojů týdeníku Euro mělo jít o menší stavební zakázky, které podnik rozděloval mezi několik stavebních firem. Jejich jména týdeník Euro zná a z databáze smluv dopravního podniku vyplývá, že opravdu menší zakázky na rekonstrukce tratí dostávaly v poptávkovém řízení.

U výtahu. Podívejte se, jak se domlouvají zakázky v DPP:

O stavební zakázky na opravy tramvajových tratí se zajímal i protikorupční útvar. Detektivové pracovali s verzí, že dopravní podnik účelově rozděloval zakázky na menší tak, aby na ně nemuselo být vypsáno výběrové řízení. Ceny byly zároveň navýšeny o 40 procent proti běžným. Zhruba 30 milionů z navýšení se potom mělo dělit mezi nejužší vedení dopravního podniku, advokáty a firmy, které dělaly „křoví“. Kriminalisté se podle dostupných informací v lednu letošního roku v této souvislosti zajímali kromě stavebních firem právě o advokátní kancelář Brož, Sedlatý. V létě nicméně vyšetřování údajně skončilo, aniž byl někdo obviněn.

DPP: Jde o účelový útok
„Generální ředitel DPP Jaroslav Ďuriš jednoznačně odmítá lživou informaci o údajném ovlivňování veřejných zakázek publikovanou serverem E15 a týdeníkem Euro. Zveřejnění nahrávky, ze které není patrný obsah či širší kontext rozhovoru, považuje za účelový útok na svou osobu před dnešním jednáním dozorčí rady DPP. O informace o vybraných stavebních zakázkách DPP se v minulosti přihlásila Policie ČR a neshledala ze strany společnosti nebo Jaroslava Ďuriše jakékoliv pochybení. DPP naopak pod vedením Jaroslava Ďuriš přejednal již řadu pro DPP nevýhodných zakázek, které v minulosti uzavřelo bývalé vedení společnosti. Pan ředitel Ďuriš se odmítá účastnit politické hry, která se v posledních týdnech kolem jeho osoby odehrává. DPP řídí s čistým svědomím a snahou o bezchybné a hospodárné fungování společnosti,“ uvedl mluvčí dopravního podniku Jiří Štábl.

Policie nicméně i nadále přidělování veřejných zakázek dopravního podniku vyšetřuje, patrně i na základě nahrávek, které již dříve zveřejnila média. Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 3 navíc obdrželo na začátku října anonymní trestní oznámení na hlavičkovém papíře kanceláře Brož, Sedlatý, ve kterém „přímý podřízený Jiřího Brože“ upozorňuje na to, že advokáti skrytě manipulují se zakázkami podniku. Mají tak činit v organizované skupině spolu s vedením dopravního podniku a Karlem Březinou.

Státní zástupce pro Prahu 3 týdeníku potvrdil, že oznámení obdržel, ale založil. „Vzhledem k tomu, že se jednalo o podání anonymní, nebylo možné oznamovatele vyzvat k doplnění takových relevantních skutečností a bylo proto bez dalšího opatření založeno. Přihlédnuto bylo i k tomu, že dle veřejně dostupných informací je již jednání osob spjatých s realizací veřejných zakázek předmětem šetření policie (a toto je uvedeno i samotném anonymním podání),“ uvedl Pavel Polák.

Uvedenou nahrávku Ďuriše s Jiřím Brožem a několik dalších nepořídil týdeník Euro a nepochází ani z policejních zdrojů. Jednu z nahrávek zveřejnil už v únoru Český rozhlas. Ta se týkala kontraktu dopravního podniku s plzeňskou Škoda Transportation na dodávku 250 tramvají, na něž neměla Praha peníze.

I tuto nahrávku má redakce týdeníku Euro k dispozici. Ďuriš na ní Brožovi vysvětluje, že má mediální řešení problému. „Ať jsou klidní… je to jen v té poloze… potřebuju to prostě udělat,“ říká Ďuriš Brožovi. Ten odvětí, že „ho“ odpoledne uvidí, tak ho uklidní. Dopravní podnik se nakonec spokojil s rozložením splátek, s dodávkou klimatizace a wi-fi, což prezentoval jako výhodnou slevu.

"Kájovi to nebude vadit"

Z nahrávky dále vyplynulo, že si Ďuriš domlouvá pravidelné schůzky s Brožem, „Janou“ a Vítkem. „To by bylo jako dost potřeba… alespoň než se to zaběhne, pak to můžeme rozředit. Kájovi to myslím nebude vadit, když u toho nebude,“ říká Ďuriš.

Kája je s nejvyšší pravděpodobností Karel Březina (ČSSD), vlivný pražský politik, který je také zachycen na dvou nahrávkách, jak si s Brožem šeptá u výtahu. Vítek je advokát Vít Plichta, kterého si kancelář Brož, Sedlatý najímala na spolupráci při veřejných zakázkách dopravního podniku. Nadační fond proti korupci už před dvěma lety poukázal na to, že poměry v dopravním podniku se nezměnily ani po odchodu Dvořáka. Vít Plichta pracoval v dvorní kanceláři Martina Dvořáka Šachta & Partners a Peskim, která pro dopravní podnik administrovala miliardové zakázky včetně té na tisk jízdenek (kauza Neograf – z každé jízdenky šla provize 17 haléřů do Karibiku) nebo například na developerské projekty na některých stanicích metra, které dodnes vyšetřuje policie.

Po zveřejnění první nahrávky, na které se Jaroslav Ďuriš baví s Brožem o Škodovce a o dodávce tramvají, ředitel dopravního podniku vysvětlil svou schůzku v kanceláři právníků tím, že potřeboval načerpat zkušenosti, třeba i historické. „Do kanceláře jsem chodil, zdědil jsem jí, musel jsem s právníky komunikovat,“ vysvětluje i dnes Ďuriš. Proč se ovšem s advokáty baví o tom „kdo koho oběhne a o sponzorování zakázek“ zatím neosvětlil. O odvolání Ďuriše, které požaduje primátorka Adriana Krnáčová (ANO), dnes opět jedná dozorčí rada podniku.

Advokát: Skrze nahrávky byl na mě vyvíjen nátlak
Reakce advokáta Jiřího Brože na zveřejnění nahrávek, které zachycují rozhovory s ředitelem pražského dopravního podniku Jaroslavem Ďurišem, pořízených před jeho kanceláří:
Jednou z forem poskytování právních služeb je i osobní konzultace s klientem, která se vždy uskutečňuje v místě, které klientovi vyhovuje. Nejčastějším místem setkávání s klienty tedy pochopitelně jsou buď sídla klientů anebo sídlo naší advokátní kanceláře. Věřím, že takto postupují všechny advokátní kanceláře a že skutečnost, že klient navštíví svého advokáta v sídle advokáta, nemůže být považována (ani českými médii) za skandální. Za skandální bych spíše považoval skutečnost, že media šíří nelegálně pořízené nahrávky, které zachycují osoby (i jiné než nás či naše klienty), které o pořízení záznamu nevěděly a které k jejich zveřejnění nedaly souhlas. Vámi uvedené osoby jsou zástupci našich klientů, kteří se jednak chtěli setkat s námi, a jednak se chtěli setkat i mezi sebou (bez nás). Z důvodu úspory času bylo takto zorganizováno několik setkání v naší advokátní kanceláři, která na sebe různě navazovala. Pakliže požadujete objasnění jakéhokoli výroku (podotýkám, že nelegálně pořízeného a nelegálně zveřejněného), pak se prosím obraťte na jeho autora. Ohledně nahrávek nelegálně pořízených u výtahu před naší kanceláří jsem byl v minulosti již několikrát kontaktován různými osobami. Jednalo se jednak o media a jednak o soukromé osoby. Skrze existenci těchto nahrávek byl na mne vyvíjen určitý nátlak, který se domnívám, že by bylo možné interpretovat i jako nátlak, který je za hranou zákona. Tomuto nátlaku jsem odmítl podlehnout, mimo jiné i proto, že jsem byl přesvědčen o tom, že nahrávky nemohou zachycovat žádné naše protiprávní chování, neboť k žádnému ani nemohlo dojít. Nejsem tedy překvapen, že tyto nahrávky byly nakonec poskytnuty médiím, a to konkrétně těm, které nehleděly na pravidla novinářské etiky a které byly ochotny nelegálně pořízené nahrávky nelegálně zveřejnit. Možnosti naší právní obrany jsou bohužel v tomto směru značně omezené, resp. výsledky jsou dopředu zcela zřejmě predikovatelné. Situaci by samozřejmě pomohlo, kdyby média (např. pan Janek Kroupa z Českého rozhlasu) byl ochoten i oficiálně prozradit svůj zdroj. Přiznám se, že bych byl takovouto případnou korektností velmi příjemně překvapen. Naopak, jsem poněkud nepříjemně překvapen a znepokojen tím, že jsem Vaše dotazy obdržel až poté, co jste zveřejnila Váš článek v Euro E15. Nedala jste mi tedy prostor se před zveřejněním Vašeho článku k věci vyjádřit, což je flagrantním porušením pravidel novinářské etiky. Prosím takto příště již nepostupujte.
Další vyjádření advokáta Jiřího Brože
Vážená paní redaktorko,

K Vašemu dotazu sděluji, že zmíněný nátlak byl na mne vyvíjen stejnými zájmovými skupinami, které Vám daly k dispozici dotčené nelegální nahrávky a které Vám daly zjevně pokyn k tomu, abyste nás, resp. našeho klienta, mediálně poškodila. Pakliže mi sdělíte, od koho jste dotčené nelegální nahrávky obdržela, a budete zároveň ochotna toto potvrdit při výslechu na policii, pak jsem ochoten Vám zevrubně sdělit, jaké v této záležitosti činím právní kroky.
Vaši níže uvedenou výmluvu na „provozní možnosti“ neshledávám jako korektní, neboť novinářská etika velí ověřovat si informace před jejich zveřejněním, a nikoli až posléze. Nedostali jsme od Vás prostor se k věci vyjádřit před zveřejněním Vaší reportáže. V kontextu toho, že zároveň nelegálně zveřejňujete nelegální nahrávky jste sama usvědčena z toho, že pracujete jaksi „na objednávku“.
Pochybnosti o Vaší korektnosti a nestrannosti jsou dále založeny mimo jiné i na tom, že se ve Vašem článku přiznáváte k tomu, že jste měla informaci o podaném anonymním trestním oznámení (dokonce jste věděla, kam bylo podáno a že bylo vyhotoveno na našem hlavičkovém papíře). Vyzývám Vás tímto k tomu, abyste mi sdělila, kdo Vám takovou informaci (před tím, než jste se na toto dotazovala orgánů činných v trestním řízení) poskytl a kdo Vám zpřístupnil obsah podaného trestního oznámení tak, že jste schopna jej citovat. Rovněž Vás prosím o poskytnutí kopie tohoto trestního oznámení, abych se mohl vyjádřit k jeho obsahu (a to zejména k tomu, zda bylo skutečně vyhotoveno na našem hlavičkovém papíře, o čemž si dovolím silně pochybovat).
Věřím, že přinejmenším s odstupem času dospějete ke zjištění, že lze věnovat vlastní čas a energií i smysluplnějším a prospěšnějším záležitostem, než být pouze tzv. psem, kterým někdo vrtí. Přeji Vám v tomto směru brzké procitnutí.

S úctou

JUDr. Jiří Brož, advokát

O pražském dopravním podniku čtěte:

Politici odstřelí šéfa DPP Ďuriše. Jen se neví, kdy

Výkupy pozemků pro nové metro stojí, DPP získal sedm metrů čtverečních

Náklady na metro D překročí 50 miliard, Praha zvažuje vozy bez řidiče

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Kdo vlastní naše pojišťovny?
5 věcí, které si pamatujte o dokumentárním akreditivu
Zdraží plyn v topné sezóně? Jaké faktory ovlivní jeho cenu?
Všude stejně: jak moc riskujete, když používáte univerzální hesla a pořád stejný PIN?
Kdy je vhodná doba pro přezutí a výměnu pneumatik
Auta
Retro: Ford Mustang přežil i zlé časy. A dnes je to úplný…
VW Arteon je sice moderní, ale výkonem na starší Passat CC ztrácí. ABT má řešení
Kvíz: Znáte tyto přezdívky modelů aut nebo jiných dopravních prostředků?
Galerie: Kdo je konkurencí pro šestiválcový Stinger GT? Nová Kia mnoho soupeřů nemá
Nové Audi A7 Sportback už je jen hybrid. A zatím bez dieselu
Technologie
Nvidia dává opět ke grafikám zadarmo hru Destiny 2, podporuje takto GTX 1080 a 1080 Ti
Končí norská elektrická pohádka? Na těžké Tesly se má vztahovat daň téměř 200 tisíc
Velký přehled: Kdo vlastní naše pojišťovny?
GeForce GTX 1070 Ti už se objevují na fotografiích, prosáklo skóre v 3DMarku
Cnews FM: Microsoft vydal Windows 10 Fall Creators Update [podcast]
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít