VI Leasingový trh zaznamenává jen pozvolný růst

10. března 2003, 00:00 - Pavel Verner
10. března 2003, 00:00

Jiří Pulz: Pomáháme naplňovat podnikatelské záměryAsociace leasingových společností ČR působí v našem prostoru od roku 1991, přičemž český a slovenský leasingový trh je i po rozdělení re publiky a po ukončení činnosti "federální asociace" neustále úzce propojen.Generální tajemník Asociace leasingových společností JUDr.

Jiří Pulz: Pomáháme naplňovat podnikatelské záměry

Asociace leasingových společností ČR působí v našem prostoru od roku 1991, přičemž český a slovenský leasingový trh je i po rozdělení re publiky a po ukončení činnosti „federální asociace“ neustále úzce propojen.

Generální tajemník Asociace leasingových společností JUDr. Jiří Pulz, CSc., uvádí, že se asociace snaží především o nediskriminační právní rámec v leasingovém podnikání pro přibližně devět desítek svých členů.

* Kdybyste měl vyjmenovat krátce hlavní přínos leasingu, co byste především uvedl?

Jestliže co nejstručněji a nejvýstižněji, potom zejména možnost pružného a relativně rychlého profinancování konkrétního investičního záměru podnikatele či potřeby spotřebitele (a to i v případech nedostupných pro úvěrové financování), podíl na řízení finančních a daňových toků podnikatelských subjektů, snižování režijních nákladů podniku a využívání pokročilejších leasingových produktů k outsourcingu obslužných činností nesouvisejících s hlavním zaměřením firmy (např. autoprovozu či obsluhy počítačové sítě).

* Lze předpokládat, že největší objem z hlediska komodit zaujímá leasing osobních automobilů. Je tomu tak?

Opravdu, i nadále dominuje leasing osobních automobilů, jeho podíl v loňském roce činil 47,5 procenta. Následuje leasing nákladních aut a ostatních dopravních prostředků (29,5 %), leasing strojů a zařízení (18,4 %), nejmenší je podíl počítačů a kancelářské techniky, který vloni dosáhl jen 1,5 %. Pro názornost: oproti 4531 osobním počítačům a dalším kancelářským strojům bylo vloni leasingem pořízeno 136 170 osobních automobilů. Podnikatelským subjektům připadla z toho přibližně polovina.

* Zajímavý je údaj o přibližně desetiprocentním podílu leasingu nemovitostí na celkovém objemu našeho loňského leasingu. Jaká je povaha leasovaných nemovitostí?

Největší podíl v leasingu nemovitostí zaujímají budovy pro obchodní účely (58 %) a průmyslové objekty (32 %). Poměr k ostatním předmětům leasingu je srovnatelný se situací ve vyspělých státech Evropy a patrně se nikterak nezmění ani po našem vstupu do Evropské unie. Leasing v České republice se již nyní počtem a hodnotami uzavíraných smluv i objemem portfolia blíží hodnotám dosahovaným v řadě západoevropských zemí. Rozhodně je největší při srovnání se situací v ostatních zemích regionu střední a východní Evropy

* Co rozděluje a co spojuje firmy sdružené v Asociaci leasingových společností? Nejedná se víceméně jen o formální uskupení?

Členské společnosti asociace mají řadu společných zájmů a potřeb, které jdou nad rámec jejich konkrétní obchodní politiky a nesouvisí s pravidly trhu. Asociace usiluje o vytváření nediskriminujících podmínek pro poskytování leasingových služeb v ČR a pro rozvoj našeho leasingového trhu, a to nejen v zájmu členských společností, ale i ku prospěchu podnikatelů (zejm. malých a středních) i celkového ekonomického rozvoje. Dalším naším významným integrujícím pojítkem v působení asociace je poskytování analytického zázemí pro členské společnosti, distribuce informací, především právního charakteru, zkušeností ze zahraničí, poznatků z bankovního sektoru, z pojišťovnictví i z jiných sektorů spojených s leasingem. Asociace napomáhá členským společnostem také při ochraně před nepoctivými nebo nesolventními zákazníky. Vzájemná informovanost v této oblasti pomáhá chránit stabilitu leasingového trhu. Asociace přitom respektuje postuláty zákona č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů.

* Můžete zhodnotit vývoj našeho leasingového trhu dlouhodobě? Stále roste?

Bylo by asi naivní porovnávat statistiky z našeho leasingového trhu z počátku devadesátých let, kdy u nás začal být leasing využíván v masovějším měřítku, se současnými objemy nově uzavíraných leasingových obchodů. Z pohledu na grafy nárůstu leasingových objemů v minulých letech je však zřejmé, že leasingové společnosti byly postupem doby schopny naplnit poptávku po leasingových službách, že došlo k určité konsolidaci našeho trhu a že v dnešních podmínkách by bylo nereálné očekávat každoroční nárůsty leasovaných objemů z devadesátých let o desítky procent. Poté, co se každoroční objem nově uzavřených leasingů přiblížil k hranici 100 miliard, došlo ke zploštění růstové křivky. Dnes se pohybuje roční růst leasingu v ČR v řádech několika procent a dosáhl tak růstové úrovně běžné v tradičních leasingových prostředích zemí západní Evropy. Myslím, že v budoucnu nelze očekávat opětovné zvýšení růstových temp. Náš leasingový trh je již do značné míry saturován, pokud jde o leasing dopravních prostředků, strojů a zařízení. V nemovitostech jsou, myslím, ještě rezervy. Nelze však zodpovědně odhadnout všechny působící faktory v oblastí legislativy (včetně daní) a pronést jakýkoliv seriózní odhad vývoje leasingu na trhu nemovitostí.

* Myslíte, že se leasing nemovitostí změní po našem vstupu do Evropské unie?

Neřekl bych. V řadě evropských zemí trh nemovitostí stagnuje nebo se vůbec nerozvinul, protože tam při financováním investic do nemovitostí využívají jiné nástroje, včetně výhodných úvěrů a hypoték. Ve většině zemí západní Evropy je možné tyto investice financovat také prostřednictvím trhu s cennými papíry, což není zatím náš případ. Neviděl bych tady přímé rovnítko s našim vstupem do Evropy a rozvojem leasingového trhu nemovitostí, i když s ním jistě bude spojen další růst poptávky po leasingu nemovitostí. Vstup do EU však může vést ke stabilizaci poměrů v naší společnosti a k předvídatelnějšímu vývoji naší ekonomiky. A to je pro leasing nemovitostí, tedy pro produkt značně dlouhodobý (s uzavíráním leasingových smluv na dobu kolem patnácti let) mimořádně důležité. Očekáváme i celkový rozvoj našeho trhu nemovitostí, v jehož rámci by mohlo dojít k dalšímu nárůstu leasingu nemovitostí.

* Brání podle vašeho názoru rozvoji našeho leasingu některé daňové aspekty?

Daňová bariéra je zřejmá v leasingu nemovitostí. Spočívá v dvojím zatížení leasingu nemovitostí převodní daní. Jak při pořízení nemovitosti pro účel budoucího leasingu, tzn. při uzavření leasingové smlouvy, tak při převodu vlastnictví leasované nemovitosti na leasingového nájemce po skončení leasingu. Problémem je však spíše obtížnost odhadu základu daně z převodu nemovitosti než jeho výše. Vyměřovací základnu této daně v době předpokládaného ukončení leasingu, tedy pravděpodobnou tržní cenu leasované nemovitosti v době vzdálené deset až patnáct let, dnes neodhadne seriózně ani největší odborník. Věříme však, že příslušné státní orgány uznají absurditu této situace a závažnost tohoto dvojího (přičemž nekvantifikovatelného) zdanění pro další rozvoj našeho trhu realit a že zohlední reakce jiných států na podobnou situaci. V Řecku a na Slovensku např. již podobné dvojí zdanění odstranili. To je samozřejmě jen jedno z opatření ve prospěch trhu nemovitostí, který je v západních zemích Evropy vyrovnanější, stabilizovaný. U nás je vývoj v delším časovém horizontu prostě neodhadnutelný.

* Z výše uvedeného zasvěceného výkladu vysvítá, že máte očividně dobré kontakty s obdobnými společnostmi v zahraničí?

Naše Asociace leasingových společností je členem LEASEUROPE-Federace evropských leasingových asociací. Tí
mto členstvím zajišťujeme našim společnostem informace o leasingu v jiných zemích a poznatky z tradičních leasingových prostředí. Aktivitou v expertních orgánech LEASEUROPE jsme již dnes při zrodu řady směrnic EU relevantních pro leasing a můžeme členským společnostem napomáhat při přípravě na evropské i domácí změny právního rámce pro leasing. Získané údaje poskytujeme i státním orgánům.

* Můžete závěrem zhodnotit stadium, v němž se leasing u nás nachází?

Leasing již u nás zdomácněl, už je to rovnoprávný způsob pořizování věcí mezi možnostmi: nákup za hotové, úvěr, leasing. Pokud má podnikatel nějaký podnikatelský závěr, rozhodně stojí za zvážení, jestli jej s pomocí leasingu nerealizovat.

Podstata leasingu definovaná Asociací leasingových společností

Smlouva, podle níž jedna strana s podnikatelským záměrem a za úplatu poskytne druhé straně, tzv. leasingovému nájemci, jím vybraný předmět do užívání.

Podle účelu a podmínek se rozeznává

operativní leasing - přenos většiny rizik a užitků spojených s vlastnictvím předmětu leasingu na společnost při dočasném používání předmětu, s možností přechodu vlastnictví na nájemce.

finanční leasing - přenos rozhodující části, případně všech rizik spojených s vlastnictvím předmětu leasingu na společnost při dočasném užívání předmětu s právem uzavření další navazující leasingové smlouvy za výhodnějších podmínek.

zpětný leasing - řízení toku hotovosti nájemce, přičemž dodavatelem předmětu leasingu je nájemce, který předmět již užívá, nese provozní rizika a na konci leasingu přebírá předmět zpět do vlastnictví.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Byty za méně než 4násobek ročních příjmů? Ve 3 z 14 krajů ano
Vyplatí se fixovat si letos cenu elektřiny?
Co je dobré vědět o otcovské dovolené po porodu v roce 2018?
Jak se daní příjmy z pronájmu bytu?
Týdeník Euro z vydavatelství Mladá fronta vydává speciál Top advokátní kanceláře 2017
Auta
Aston Martin V8 Vantage změnil tvář i motor. Je přeplňovaný…
Nejvlasatější auto světa na sobě vozí 100 kg lidských vlasů za dva miliony korun
Ekologův koutek: Volvo PV544 dostalo motor z tanku. A vypadá brutálně
BMW dá dvě turba na základní dieselový čtyřválec 18d a 20d. Pomůže to spotřebě
Další věc, která zamotá pražským taxikářům hlavu: Uber vypustí do ulic 24 tisíc aut bez řidiče
Technologie
Je plnohodnotný Skype příliš pomalý a přebujelý? Zkuste Skype Lite pro Android
Nejnovější produkt Elona Muska je… powerbanka Tesla
Microsoft experimentuje s vyhledáváním ve Windows. Co možná nabídne Redstone 4?
Opera Dev umožňuje zpřehlednit nabídku se seznamy otevřených a zavřených stránek
„Dobře vaří, ale jsou drazí.“ Mapy.cz přidávají hodnocení firem
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít