Většina Čechů si nemůže dovolit zahraniční dovolenou - Euro.cz

Přihlášení

Většina Čechů si nemůže dovolit zahraniční dovolenou

, Profit, TZ,
Většina Čechů si nemůže dovolit zahraniční dovolenou
Zdroj: profit

Téměř dvě třetiny obyvatel ČR si nemohou, vinou své stávající finanční situace, dopřát dovolenou mimo území České republiky. Třetina domácí populace bude trávit letní dovolenou v ČR a není bez zajímavosti, že další necelá třetina Čechů uvedla v exkluzivním průzkumu společnosti SANEP, že letní dovolenou nebudou trávit ani v domácích letoviscích, ale ani v zahraničí.

Většina Čechů si nemůže dovolit zahraniční dovolenou

Foto: Profimedia.cz

Nejpreferovanějším dopravním prostředkem na letní dny volna je pro nadpoloviční část domácí populace jednoznačně automobil. Většina Čechů si pak svou dovolenou pečlivě plánuje během celého roku. Hlavním kritériem pro většinu veřejnosti pro výběr dovolené jsou celkové náklady následované cenou případného zájezdu či pobytu. Až na třetím místě je kritérium místa. V porovnání s exkluzivním průzkumem společnosti SANEP, který na stejné téma proběhl na přelomu června a července minulého roku, tak lze opětovně konstatovat, že letní dovolená představuje pro většinu českých domácností velkou finanční zátěž, které se podřizuje jak plánování dovolené, tak i výběr lokality.

Exkluzivní bleskový internetový on/off-line průzkum společnosti SANEP byl proveden ve dnech 30. května – 13. června 2011 na vybrané skupině 17.339 otázaných, kteří představují reprezentativní vzorek obyvatel ČR ve věku 18-69 let. Celkově se průzkumu společnosti SANEP zúčastnilo v rámci respondentního panelu 200 tisíc registrovaných uživatelů 42.817 dotázaných. Reprezentativní vzorek byl vybrán metodou kvótního výběru a odpovídá sociodemografickému rozložení obyvatel ČR dle údajů Českého statistického úřadu. Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatel se pohybuje v rozmezí +-1,5%. Kontrola daného vzorku byla provedena triangulační datovou metodou.

Je všeobecně známým faktem, že Češi rádi tráví své dovolené u moře. Nicméně zahraniční dovolená je nyní pro řadu domácností nad rámec jejich finančních možností. Podle mínění téměř dvoutřetinové většiny respondentů (63,6%), kteří představují reprezentativní vzorek domácí populace, je právě nedostatek financí hlavním důvodem k plánování dovolené v rámci možností, které nabízí Česká republika. Pro srovnání, v minulém roce byl nedostatek financí hlavním motivem pro setrvání v ČR pro 58,8% dotázaných.

Výběr dovolené závisí na řadě rozličných okolností a faktorů. Ovšem tím nejdůležitějším jsou, obdobně jako v minulém roce, celkové náklady spojené s dovolenou, které označilo za hlavní faktor 40,4% respondentů.  Podle názoru  24,9% dotázaných je tím nejdůležitějším faktorem pro výběr dovolené cena zájezdu či jiné formy letního pobytu. Pomyslná třetí příčka na žebříčku důležitosti náleží dle mínění 24,3% dotázaných místu, kde by se případná dovolená měla odehrávat. Doprava je pak zásadním kritériem pro 2,9% dotázaných.

Pro cestování za dny letního volna hodlá nadpoloviční většina dotázaných (52,3%) využít automobil. Toto zjištění koresponduje se skutečností, že většina respondentů hodlá strávit dovolenou v tuzemsku, kde je automobil tou nejefektivnější variantou přepravy. Leteckou dopravu se chystá využít 13,6% dotázaných. Autobus volí jako hlavní dopravní prostředek pro svou dovolenou 9,6% respondentů. Vlaky, které se na rozdíl od okolních států netěší u Čechů větší oblibě, hodlá využít pouze 6,3% respondentů. Nejméně respondentů (0,4%) se pak na dovolenou chystá využít motorku, loď, či autostop (0,1%).

Letní dovolenou plánuje v průběhu celého roku 45,6% dotázaných. I letos je poměrně vysoký počet (34,7%) respondentů, kteří si patrně vinou finanční situace nebo pracovního vytížení dovolenou neplánují vůbec. Zájezdy na poslední chvíli, tzv. Last Minute, které má ve své nabídce většina cestovních kanceláří, hodlá využít 12,2% dotázaných.  Rok dopředu si pak dovolenou plánuje pouze 5% respondentů.

Tuzemsko jako místo trávení dovolené je letošní volbou pro 34,1% dotázaných. Nějakou ze zahraničních destinací hodlá v letošním roce navštívit 26,1% respondentů. Poměrně vysoký počet respondentů 29,2% však uvedl, že nebude trávit dovolenou ani v domácích letoviscích, ale ani v zahraničí. Je tak zjevné, že pro mnoho Čechů je vzhledem k jejich finančním možnostem jedinou volbou jejich vlastní obydlí. Svoji roli však může hrát v tomto případě i pracovní či zdravotní omezení.

Diskuze