Velký třesk zasáhne klienty i prodejce

03. ledna 2005, 00:00 - admin
03. ledna 2005, 00:00

NOVÉ ZÁKONY V POJIŠŤOVNICTVÍPřísnější a jednotná regulace, větší kontrola, vyšší ochrana zákazníků - tak lze v kostce charakterizovat změny, které letos čekají domácí pojistný trh. K již platnému zákonu o pojišťovnictví se od ledna připojují další dva - o pojistné smlouvě a o pojišťovacích zprostředkovatelích.

NOVÉ ZÁKONY V POJIŠŤOVNICTVÍ Přísnější a jednotná regulace, větší kontrola, vyšší ochrana zákazníků - tak lze v kostce charakterizovat změny, které letos čekají domácí pojistný trh. K již platnému zákonu o pojišťovnictví se od ledna připojují další dva - o pojistné smlouvě a o pojišťovacích zprostředkovatelích. Nová legislativa fungování českého pojistného trhu výrazně změní. Je ovšem nutné projít jakýmsi přechodným obdobím. V některých případech s ním počítá přímo zákon (například lhůty pro registraci prodejců), v řadě jiných je přinese praxe. Nelze počítat se skokovou změnou kvality prodeje. Jistý čas k získání orientace budou potřebovat i zákazníci. Transformací musí projít i dozor. Zatím ho má na starosti ministerstvo financí, v nedaleké budoucnosti by ho měla převzít zatím neexistující Komise pro finanční trh. U konce nejsou ani legislativní práce. Určité novinky na pojistný trh nepochybně vnese i připravovaný zákon o finančních konglomerátech. Přesto všechno je jisté, že tuzemské pojišťovny i jejich zákazníci vstupují 1. lednem do období zásadních změn, z nichž většina přináší větší ochranu a jistotu pro ty, kteří si pojištění kupují. CO MÁ VĚDĚT KUPUJÍCÍ? „Životní pojistky se nekupují, ale prodávají,“ říkají pojišťovací odborníci. Příčina je jasná: tyto pojistné produkty mají dosti složitou konstrukci, kterou laik jen málokdy pochopí. Zájemci o tento typ pojištění jsou tak odkázáni na serióznost prodejce. To samozřejmě zvyšuje možnost nepříjemných překvapení v případě pojistných událostí, ale třeba i rušení pojistek a podobně. V oblasti majetkového pojištění je situace (tj. srozumitelnost) sice lepší, ale také nikoli ideální - zákazníci prostě pojistné smlouvy a jejich podmínky zkoumají jen málo. Naproti tomu prodejci mají tendenci nemluvit o jejich „slabinách“ (například na co se pojistka nevztahuje) či preferují ten typ pojistky, který je nejvýhodnější pro ně samotné. Od 1. ledna by se pojištění mělo sjednávat jinak. Každý prodejce je především povinen podat informace o sobě. V praxi to znamená předložit doklad o registraci, vedle toho také potenciálnímu kupci sdělit, pro které pojišťovny zprostředkovatel pracuje a také, jak je odměňován. Z hlediska kupujícího má velký význam povinnost prodejce písemně zaznamenat jeho požadavky, tedy zejména co má být pojištěno a na jaké částky. Tento téměř průlomový doklad by obě strany měl ušetřit již zmíněných sporů v případech pojistných událostí. Výběr pojistky by měl usnadnit i to, že pojistné smlouvy, resp. pojistné podmínky budou jednotné u všech pojišťoven, což je také novinka. PENÍZE DO ČTRNÁCTI TÝDNŮ Mění se nebo nově zavádějí také některé časové lhůty. Především šetření pojistné události a rozhodnutí o plnění musí pojišťovny stihnout do tří měsíců, výplatu pak do 15 dní po ukončení tohoto šetření. Čas hraje roli i při zániku pojistky pro neplacení pojistného. Dosavadní úprava pojišťovnám umožňovala pojistku zrušit pro neplacení pojist ného, nyní musí klienta „kvalifikova ně“ (tedy nejspíš doporučeným dopi sem) na tuto možnost upozornit a dát má nejméně jednoměsíční lhůtu k vyřízení nedoplatků. N a druhou stranu pojišťovny jsou chráněny nově zavedeným institutem „přerušení pojištění“ - pokud nebude pojistné zaplaceno do dvou měsíců ode dne splatnosti, smlouva sice trvá, ale nevyplývají z ní žádná práva či povinnosti. P ro klienty výhodněji jsou nyní koncipovány i tzv. zachraňovací náklady - výdaje na bezprostřední odvracení škod či zmírnění jejich následků. Od ledna je lze nárokovat i nad rámec sjednaného plnění. Pozi tivní je pro klienty i prodloužení pro mlčecí lhůty pro pojistná plnění z životních pojistek, a to ze tří na deset let. N ová legislativa řeší i otázku pře pojištění (např. majetek v hodnotě jednoho milionu korun je pojištěn u několika pojišťoven právě na uvede nou částku), a to tak, aby pojistné plnění krylo jen skutečné škody. Stej ně je upraveno i podpojištění, tedy případy, kdy pojištěný majetek je záměrně podhodnocen v zájmu výpo čtu nižšího pojistného. N epochybně spíše pojišťovnám bude vyhovovat zmírnění povinnosti mlčenlivosti. N ové zákony také přinášejí přesná pravidla pro výpočet pojistného. Tím se sleduje, aby i přes konkurenční boj byly pojišťovny schopny plnit své závazky. Obě strany také mohou od pojistné smlouvy odstoupit - od ledna i pojist ník (tedy ten, kdo pojistku sjednává a platí), a to tehdy, kdy mu pojišťovna na písemné dotazy stran pojistky odpo ví neúplně nebo dokonce nepravdivě. KLADIVO NA PRODEJCE? „Nevíme, co to udělá s našimi externími obchodními sítěmi,“ říká o nových pravidlech prodeje Česká asociace pojišťoven. Jestliže totiž tři nové normy klientům pojišťoven bezpochyby přinesly výrazné výhody a garance, pro prodejce platí spíše opak. Jich se týká přímo zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí (Profit č. 38/2004) a samozřejmě některá ustanovení obou dalších zákonů. Až dosud pojistky mohl prodávat v podstatě každý, neexistovala ani evidence prodejců. Podle odhadů se prodejem pojistek u nás zabývá 45-50 tisíc fyzických a právnických osob, povinnost registrace u ministerstvo financí se přitom týkala jen pár stovek pojišťovacích makléřů. To je už minulost. Především nebude možné prodávat jakékoli pojistné produkty bez registrace u ministerstvo financí . Ti, co již na trhu jsou, to musí stihnout do poloviny tohoto roku, „nováčci“ mohou začít s prodejem až po splnění této registrační povinnosti. S tím je úzce spojena další podmínka, totiž prokázání přiměřených odborných znalostí. Slovo „přiměřené“ je velmi důležité - zákon totiž definuje několik typů prodejců (vázaný či podřízený zprostředkovatel, agent, makléř apod.), požadavky na kvalifikaci z toho budou vycházet. Zkušebním orgánem bude zvláštní komise ministerstva financí. Všichni prodejci si také musí pojistit odpovědnost za škody. Taková průměrná pojistka bude představovat roční náklady 35-40 000 korun. Od tohoto roku také všichni prodejci podléhají státnímu dozoru - ten bude zatím provádět ministerstvo financí. V krajním případě může ukládat pokuty až do výše 10 milionů korun či registraci vůbec zrušit. LICENCE PLATÍ V CELÉ EU Asi jen slabou náplastí na toto vše je skutečnost, že získaná „licence“ platí pro všechny státy EU - pojistné trhy totiž mají vyhraněně národní charakter podobně třeba jako trh hypoték. Vzhledem k podstatně větším nárokům, které na prodejce pojistek klade nová legislativa, a to včetně vyšších nákladů na provoz, ale vyvstává jiná otázka: zvýšení odměn či provizí. Pojišťovny ale jistě spěchat nebudou. N ázor Václava Bálka z České pojišťovny nejspíš nebude ojedinělý: „Tento předpoklad (tj. zvýšení provizí) je logický, nepůjde však o plošné zvyšování odměn. Ty totiž budou vždy přímo úměrné kvalitě a velikosti zprostředkovaného obchodu.“ ROVNOST POHLAVÍ: O UNIJNÍM VLKU A KOZE**

V řadě pojistně-matematických výpočtů je výsledek závislý na pohlaví pojištěnce. To je odrazem skutečnosti, že ženy jsou odolnější než muži a v průměru se dožívají vyššího věku - takže například „doživotní“ výplaty v jejich případě musí být nižší. V Evropské unii už delší dobu probíhala diskuze o této nerovnosti a porušení všeobecně platné zásady o rovném přístupu ke zboží a službám. V polovině prosince minulého roku byla na jejím základě Radou EU schválena směrnice, která do budoucna zakazuje používat faktoru pohlaví při výpočtu pojistného a pojistného plnění. Takto byl odbyt vlk, zatímco na kozu přišlo v dalším ustanovení: členským státům Unie se totiž dává možnost tuto zásadu nerespektovat tam, kde je pohlaví určujícím faktorem pro ocenění rizika.

Desítky tisíc mrtvých a miliardové škody na majetku - taková je bilance nedávného zemětřesení v jihovýchodní Asii. Už nyní je označováno za možná největší přírodní katastrofu uplynulých sta let, nepochybně půjde i o velkou pojistnou událost. Tuzemské pojišťovny ovšem mohou počítat s náklady jen v řádu milionů nebo jejich desítek - půjde o úhradu materiálních škod českých turistů v oblasti a případně také o náklady na jejich léčení a repatriaci. Celkové škody zatím nelze odhadovat, jisté ovšem je, že propojištěnost postižených oblastí a jejich obyvatel není srovnatelná s poměry u nás či v Unii, takže pojistná plnění nemusí dosáhnout astronomických výšek. Kurzy akcií zajišťoven (to jsou pojišťovny pojišťoven) na americké burze nicméně už vykázaly pokles.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
5 věcí, které si pamatujte o dokumentárním akreditivu
Zdraží plyn v topné sezóně? Jaké faktory ovlivní jeho cenu?
Všude stejně: jak moc riskujete, když používáte univerzální hesla a pořád stejný PIN?
Kdy je vhodná doba pro přezutí a výměnu pneumatik
Volby 2017: kde volit, aneb jak najít volební místnost
Auta
VW Arteon je sice moderní, ale výkonem na starší Passat CC…
Kvíz: Znáte tyto přezdívky modelů aut nebo jiných dopravních prostředků?
Galerie: Kdo je konkurencí pro šestiválcový Stinger GT? Nová Kia mnoho soupeřů nemá
Nové Audi A7 Sportback už je jen hybrid. A zatím bez dieselu
Kia Stinger oficiálně přijela na český trh. Je to auto, které má velký potenciál
Technologie
Philips začíná upgradovat své televizory na Android 7.0, na rozdíl od Sony ale ne všechny
Bitcoin na novém rekordu. Právě pokořil cenu 6000 dolarů
DVB-T2 již pro 83 % domácností. Nové pokrytí hlásí Černá hora a Lysá hora
Objevil se první dvoujádrový Ryzen, vzorek mobilního čipu s GPU Radeon Vega 3
Samsung udělá z mobilů ještě lepší počítače. Na Galaxy S8 a Note8 poběží Linux
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít