VELKÁ PŘÍLEŽITOST - Euro.cz

Předplatné

 • 49x týdeník Euro
 • 30x Speciál
 • Přístup k premium článkům
 • Web bez reklam
 • Týdeník v elektronické podobě
Výhody předplatného

Přihlášení

VELKÁ PŘÍLEŽITOST

, Martina Martinovičová,
VELKÁ PŘÍLEŽITOST
Zdroj: Euro.cz

Na fúzi teď asi nebude čas, dost ho zabere IPB

Pokud by chtěl zakladatel a nynější šéf společnosti Patria Finance Zdeněk Bakala (EURO 28/2000) získat ještě významnější post v české ekonomice a mocenské hierarchii, má poměrně velkou příležitost. Ve finanční skupině, jíž je Patria členem, vzniká největší český peněžní ústav: Československá obchodní banka s divizemi ČSOB, Investiční a Poštovní banka a Poštovní spořitelna. To za předpokladu, že koupě Investiční a Poštovní banky ČSOB nebude na mezinárodní úrovni zpochybněna. Možná i proto minulý týden Bakala nevyloučil majetkové propojení obou subjektů.
Že by se mu chtělo pod křídla ČSOB, však předpokládat nelze. Už proto, že o jeho ne právě nejlepších vztazích s jejím šéfem Pavlem Kavánkem se mezi finančníky hovoří už od privatizace této banky. Zato se delší dobu povídá, že by Bakala nepohrdl místem šéfa české větve KBC–KBL.
Pokud takový plán existuje, je zatím zcela schován v hlavě Bakaly a ani jeho nejbližší spolupracovníci o něm moc nevědí. Současný vztah ČSOB a Patrie je „příbuzenský , neboť majoritní vlastníci obou – belgická KBC a lucemburská KBL – jsou součástí skupiny Almanij. Jak minulý týden potvrdil Bakala, právě od KBC vzešla iniciativa najít styčné body mezi produkty ČSOB a Patria Finance.
V ČSOB vlastní z 82 procent finanční skupina KBC Bank & Insurance Holding Group. Patria je z 55 procent vlastněná její sestrou Kredietbank Luxemburgeoise. KBC se orientuje především na retailové bankovnictví, KBL na asset management a investiční bankovnictví. Občas se ale obě banky vydávají v některých regionech i na pole, které doma obstarává jejich sestra, a konkurují si.

Nevraživost, či spolupráce?
Většina zainteresovaných tvrdí, že vzájemný vztah obou sester KBC a KBL je nevraživý a případná spolupráce by byla velmi obtížná. Z tohoto hlediska by tedy zřejmě bylo rozumnější očekávat, že případné spolupráci mezi ČSOB a Patrií by předcházela změna vlastníka některé ze společností v rámci skupiny. Bakala majetkové propojení obou subjektů připustil, uvedl dokonce, že případný kontrakt o spolupráci či bližším majetkovém propojení je pouze technickou záležitostí. Mluvčí ČSOB Jan Stolár ale říká, že zatím takový plán není aktuální. Nepříliš přátelský vztah obou sester, které spolu dosud prakticky nespolupracují, by nasvědčoval spíše tomu, že užší spojení mezi ČSOB a Patrií není jen technikálií, ale i otázkou změny v majetkové struktuře.
Ve světě je přitom obvyklé, když má banka jako svoji dceru specializovanou investiční společnost. Je to výhodné pro obě strany. Banka získává novou hodnotu a investiční společnost široké distribuční kanály. Bakala ale zřejmě jen stěží uvažuje o tom, že by se Patria stala dcerou ČSOB. Jeho ambice jistě budou vyšší.
Některé banky v zahraničí zkouší investiční bankovnictví i jako svoje hlavní zaměření, například J. P. Morgan, ale tuto cestu ještě nelze označit jako stoprocentně vyzkoušenou a prošlapanou.
Nicméně ČSOB a Patria mají v rámci restrukturalizace skupiny KBC připravit projekt. Ten zjistí, které jejich produkty si konkurují a které se doplňují. Smyslem je najít styčné body pro možné synergické efekty, jež by vyplynuly z jejich případného propojení.

Kde by se dalo ušetřit.
ČSOB nyní ovládá investiční společnost O. B. Invest a díky nové akvizici především První investiční společnost. Ta spravuje majetek v hodnotě kolem 27 miliard korun a kontroluje asi čtvrtinu českého trhu kolektivního investování. Investiční společnost má i Patria Finance. Ta ale spravuje aktiva jen v řádu několika set milionů korun. Možná by bylo lepší tento produkt dále samostatně neživit.
Patria Finance především vyniká jako obchodník s cennými papíry. To jí zajišťuje zhruba třetinu výnosů. Roční obrat firmy se pohybuje okolo 200 miliard korun. Při přebírání IPB se přitom hovořilo o tom, že ČSOB převezme akciový dealing, protože sama ho má minimální. Je to zvláštní, protože svého času byla jedním z největších obchodníků, když pracovala pro zahraniční investory. Byla také známým poskytovatelem custody service, tedy správy cenných papírů. V samotném obchodování ovšem mohla od té doby polevit. Patria naopak představuje špičku na českém trhu.
Patria Finance má také zkušenosti s prodáváním investic do samosprávných fondů, takzvaných SICAV. Je finančním poradcem řady firem, ČSOB je zase poskytovatelem řady úvěrů a spoluaranžérem velkého množství emisí. Patria Finance také poskytuje správu aktiv, tedy asset management. To je služba, kterou banky nabízejí jako určitý nadstandard k retailovým službám. V zásadě lze říci, že člověk potřebuje na nejnižším stupni své ekonomické aktivity běžné účty, termínované vklady či spotřebitelské úvěry. Poté přicházejí na řadu fondy, hypoteční bankovnictví a další specializovanější produkty včetně pojišťovacích a leasingu. Na vrcholu je správa aktiv, tedy investice šité na míru každému klientovi. A to je s velkou pravděpodobností i budoucí zaměření pro většinu našich velkých bank v rámci poskytování co největšího komfortu klientům, a tedy i zájem ČSOB.
Patria Finance také rozjíždí projekt internetového brokerského servisu. Ten by měla poskytovat Patria On Line, samostatná společnost. Bakala před časem uvedl, že by chtěl některou ze svých společností uvést na veřejný trh, a očekává se, že půjde s vysokou pravděpodobností právě o Patria On Line. Růst ceny podobných firem je v případě úspěchu vysoký a lze předpokládat, že by si Bakala chtěl tuto společnost ponechat mimo dosah ČSOB.
Patria je také lokálním správcem venture fondu Argus. Má několik majetkových účastí, například je akcionářem společnosti Salb, která drží rozhodující balík akcií Karlovarské Becherovky. Patria je i privatizačním poradcem, především se podílela na privatizaci České spořitelny.

Patria utíkala před ING.
Diskuse o majetkovém propojení společnosti Patria Finance není ničím novým. V minulosti již probíhala jednání mezi ní a Komerční bankou – která obě strany potvrdily – o převzetí této jedné z nejsilnějších domácích nebankovních finančních společností Komerční bankou. Tehdy se hovořilo o jejím případném začlenění do skupiny Komerční banky.
Za vstupem této banky do Patrie ale byla snaha vedení firmy o útěk z dosahu holandské banky ING, která měla zájem o koupi podílu lucemburské MC–BBL Eastern European, držící v Patrii podíl 49 procent. Jejím vlastníkem byla třetí největší belgická banka BBL (Bank Brussels Lambert), která podnikala na českém akciovém trhu. Management Patrie se tehdy zřejmě obával především ztráty samostatnosti svého rozhodování. Svůj podíl v Patrii ale nakonec BBL prodala již zmíněné belgické KBL a z propojení s Komerční bankou sešlo.

Skupina Patria Finance

Obrat okolo 200 miliard korun, zhruba 27 miliard korun aktiv ve správě

 • *Jednotlivé společnosti:
  – Patria Finance
  (Obchodování s cennými papíry, primární emise cenných papírů, obchodování s měnami a na mezibankovním trhu, finanční poradenství, privatizační poradenství, mateřská firma skupiny)

  – Patria Asset Management
  (Zhodnocování finančních aktiv, investiční poradenství, správa individuálních a typových portfolií, investice do zahraničních fondů, prodej samosprávných fondů SICAV ze skupiny Almanij)
  V současné době spravuje asi šestnáct miliard korun, když výrazný nárůst aktiv nastal ve druhé polovině roku 1999.

  – Patria investiční společnost
  (Správa uzavřeného podílového fondu s názvem „Patria PF, uzavřený podílový fond Patria investiční společnosti připraveného k otevření, fond investuje z nadpoloviční většiny do českých cenných papírů s fixním výnosem, z menší části do českých akcií – Unipetrol, Česká spořitelna, České radiokomunikace – a eurodluhopisů, celková aktiva fondu nepřevyšují hodnotu padesáti miliard korun)

  – Patria Online
  (Provozování internetového portálu poskytujícího finanční zpravodajství a v budoucnu také brokerské služby pro drobné investory)

  – Patria Management
  (Konzultační činnosti v oblasti řízení společností a finanční poradenství)

  – Patria Finance CF
  (Finanční poradenství)

  Významná majetková účast:
  – Salb
  Nynější minoritní a budoucí majoritní vlastník Karlovarské Becherovky

  Významný podíl na správě:
  – Argus
  (Venture capital fond pro střední a východní Evropu, hlavní finanční investor ve společnosti TV3)

  Skupina ČSOB
  Po převzetí bilance IPB pravděpodobně největší bankovní skupina v ČR v čele s největší bankou v České republice

  – ČSOB
  (Univerzální komerční banka, objem její bilance se ustálí až po prodeji části aktiv Konsolidační bance, snad na podzim či ke konci letošního roku, v současné době jde o téměř šest set miliard korun, počítá se ovšem minimálně s prodejem majetku za 150 miliard za dosud blíže neurčenou cenu, mateřská společnost skupiny)

  Dceřiné a ovládané společnosti:**

 1. První investiční společnost

(Univerzální investiční společnost zaměřená na retailové služby, objem majetku ve správě dosahuje zhruba 27 miliard korun, z toho drtivá většina je ve fondech z kuponové privatizace včetně RIF, v korunových fondech je okolo čtyř miliard korun)

 1. OB Invest

(Univerzální investiční společnost s majetkem ve správě okolo 2,5 miliardy korun, z toho většina v kuponových fondech)

 1. OB Heller

(V tomto případě nejde o dceřinou ani vysloveně ovládanou společnost, ČSOB jí vlastní z 50 procent, druhá polovina patří nizozemskému NMB – Heller Holdingu, dceřiné společnosti Heller Corp., Chicago, USA a ING Barings. Poslední zmínka o obratu pochází z roku 1997, kdy šlo o 5,8 miliardy korun.)

 1. OB Leasing

(Podle dostupných údajů jedna ze čtyř největších leasingových společností v České republice, se zhruba desetiprocentním podílu na trhu a obratem přesahujícím šest miliard korun v roce 1998)

 1. Consilium

(Společnost zaměřená na finanční poradenství, ČSOB vlastní 60 procent, 40 procent patří investiční bankou NM Rothschild Group)

 1. Českomoravská stavební spořitelna

(Největší stavební spořitelna v České republice, obsluhuje zhruba čtyřicet procent zdejšího trhu se stavebním spořením)

 1. IPB Pojišťovna

(Třetí největší pojišťovna v České republice, její podíl na trhu dlouhodobě dosahuje okolo osmi procent)

 1. IPB Leasing

(Leasingová společnost s objemem majetku přes jednu miliardu korun)

 1. Českomoravský penzijní fond

(S více než 150 000 účastníky zhruba šestý největší penzijní fond v České republice)

 1. Českomoravská hypoteční banka

(Hypoteční banka, která poskytla hypoteční úvěry ve výši přes sedm miliard korun)

 1. IPB Real

(Společnost obchodující s realitami, objem jejích investic přesahuje deset miliard korun)

 1. Tradeinvest

(Společnost zaměřená na služby spojené se zahraničním obchodem)

Některé další společnosti ze skupiny odešly, jiné budou uzavřeny
Pramen: Týdeník EURO, webové stránky ČSOB, IPB a Patria Finance, obchodní rejstřík

Ohodnoťte tento článek
Diskuze