Velká energetická revoluce - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Velká energetická revoluce

, Vadim Fojtík,
Velká energetická revoluce
Zdroj: Euro.cz

ČEZ přechází na holdingovou strukturu

Elektrárenská společnost ČEZ přichází s revoluční novinkou: vnitřní uspořádání polostátní firmy hodlá přeměnit na strukturu holdingového typu. Vedení ČEZ připravilo plán Vize 2008, v jejímž rámci má v průběhu čtyř let nastat tak velká transformace společnosti, jakou novodobá historie české energetiky nepamatuje. Týdeník EURO exkluzivně získal interní materiál společnosti o Vizi 2008.

Rozděl a panuj.

Zřejmě nejzásadnější z celého projektu je rozdělení distribuční a obchodní činnosti v jednotlivých regionálních společnostech ovládaných ČEZ. Společnosti Severočeská, Západočeská, Severomoravská a Východočeská energetika a Středočeská energetická nejprve právně oddělí distribuci a obchodování s elektřinou. Poté ČEZ vše sloučí do dvou samostatných firem, první bude prodávat elektřinu zákazníkům, druhá spravovat distribuční síť. „Ještě předtím bude vyčleněna řada podpůrných činností do sdílených středisek, tedy nově vzniklých dceřiných společností,“ řekl týdeníku EURO výkonný ředitel ČEZ pro obchod a zároveň hlavní architekt projektu Alan Svoboda. Vznikne deset dcer. Vedle již zmíněné prodejní a distribuční společnosti například sdílené středisko pro zákaznické služby, provoz a údržbu sítě, telekomunikace, informační systémy, nákup a logistiku a správu nemovitostí. Nové subjekty poté poskytnou služby celé skupině ČEZ.
Centrály dcer elektrárenská ČEZ rozmístí v regionech, kde působí, respektive vlastní distribuční společnosti. „Neznamená to však, že v oblastech, kde centrála nebude, propustíme zaměstnance a služby poskytneme z jednoho centra. To by byl nesmysl, pouze je chceme z jednoho místa řídit,“ vysvětlil Svoboda.
V Hradci Králové tak například bude sídlit centrála společnosti pro správu elektroměrů a malých vodních elektráren (HydroČEZ), v Plzni firma pro zákaznické služby a informační technologie. V Děčíně bude mít centrum společnost podpůrných služeb a provozovatel distribučních sítí – rozvoj, do Ostravy ČEZ přesune společnost distribučních služeb a firmu nákupu a logistiky. V Praze bude umístěna prodejní a telekomunikační společnost, marketing a podpora správy aktiv.
Svoboda ovšem připouští, že ne všechny činnosti zůstanou zachovány v každém z pěti regionů, například call centrum bude ČEZ provozovat pouze z jednoho nebo ze dvou míst pro celou Českou republiku, buď z Plzně nebo ze západočeského města a Zábřehu na Moravě. Na vybrané oblasti ve skupině bude přímo dohlížet mateřská ČEZ. Z pražské centrály firmy se budou řídit mimo jiné strategické nákupy, finance, fúze a akvizice, strategie a řízení rizik.

Miliardy navíc.

„V rámci projektu Vize 2008 chceme především splnit dva hlavní cíle. Prvním je povinnost vyhovět unbundlingu,“ vysvětlil Svoboda . Evropská komise schválila v roce 2003 směrnici, která nařizuje členským zemím oddělení výroby, distribuce, respektive přenosu a prodeje elektřiny, takzvaný unbundling. Přenos a distribuce budou s největší pravděpodobností odděleny před 1. lednem 2006. Zmíněné nařízení by měla obsahovat připravovaná novela energetického zákona, jejíž znění před několika týdny schválila vláda. „Druhým významným cílem je restrukturalizovat činnost firem patřících do skupiny ČEZ a optimalizovat jejich výkony. Očekáváme, že tak dosáhneme úspor v řádech několika miliard korun. Přesně vyčíslené je zatím nemáme,“ vysvětlil Svoboda.
Postupem času by se měl rovněž redukovat počet dceřiných firem ČEZ, kterých elektrárenská společnost ovládá kolem devadesáti. O tom, které z nich se sloučí, případně zaniknou, nebo je ČEZ prodá, zatím rozhodnuto není.
Ekonomičtí analytici oslovení týdeníkem EURO hodnotí Vizi 2008 jako krok správným směrem, který však nepřináší nic nového.
Většina zahraniční konkurence ČEZ podobnou přeměnou již prošla nebo prochází. Například německý E.ON v letech 2000 až 2001. „Jde o očekávaný krok, který po dotažení akvizice završí konsolidaci skupiny,“ řekl analytik Wood & Company Jan Slabý. Chystané změny navíc ovlivní budoucí prodej firmy. “Pokud dojde k privatizaci ČEZ, nový vlastník společnost jen těžko rozprodá po částech,” dodal.

Velký třesk.

Z interního materiálu ČEZ, který má týdeník EURO k dispozici, vyplývá, že pro úspěšné nastartování a dokončení projektu jsou klíčové roky 2004 a 2005. Ve zmíněném období nastanou největší změny v souvislosti s přechodem na holdingové uspořádání skupiny. Letos již začaly pracovat týmy, které restrukturalizaci řídí. Zároveň mají začít zcela fungovat některé dceřiné společnosti, především nákupní a logistická firma, společnost podpůrných služeb, telekomunikační firma. Vznikne i společnost zákaznických služeb.
O rok později již začne pracovat všech deset nově založených dceřiných firem, bude dokončen unbundling a prodán nepotřebný majetek. V roce 2007 ČEZ dokončí veškeré právní kroky, které se týkají licencí, vlastnictví dceřiných firem a nově vzniklých společností.

Škatulata, hejbejte se.

Změny v uspořádání skupiny ČEZ razantně zasáhnou do života několika tisíc zaměstnanců energetické skupiny. Desítky až stovky jich dokonce čeká stěhování za prací do jiných regionů, respektive do míst, kam se přesune centrála nových společností. „ČEZ finančně podpoří mobilitu lidí,“ konstatoval Svoboda. Střední a vyšší management dostane příspěvek na přestěhování.
Zefektivnění činností však přinese i menší nároky na počet pracovních míst, a tudíž i následné propouštění. To přiznává i Svoboda: „Rozhodně však nepůjde o nic dramatického. Změny jsou rozloženy do delšího časového období“. Část pracovníků se navíc může zúčastnit rekvalifikačních kursů.
„Propouštění zaměstnanci dostanou nadstandardní odchodné, tedy větší, než jaké přikazuje Zákoník práce,“ dodal Svoboda. V ČEZ se odchodné může vyšplhat až na desetinásobek průměrného měsíčního platu, v regionálních distribučních firmách je situace podobná.

Konkurence nespí.

Elektrárenská společnost ČEZ ovšem není jediná tuzemskou energetickou firmou, která chystá zásadní změny v organizaci podnikání. Obdobnou proměnu plánuje i E.ON, největší konkurent ČEZ na českém trhu s elektřinou. Německá firma v Česku ovládá prostřednictvím své dcery E.ON Bohemia, majoritní podíly v Jihočeské a Jihomoravské energetice. „Změny v E.ON budou zhruba stejné jako ve skupině ČEZ. Rozdíly jsou jen v detailech,“ sdělil týdeníku EURO zdroj blízký vedení české pobočky E.ON. Jak upozornil, E.ON například přestěhuje svoji centrálu z Prahy do některého z regionálních měst, kde působí. „Momentálně se jedná o tom, zda půjde o České Budějovice, nebo Brno,“ dodal zdroj. V těchto městech mají centrály Jihočeská a Jihomoravská energetika. „E.ON v žádné zemi, ve které podniká v oblasti energetiky, nesídlí v hlavním městě,“ dodal zdroj.
Jednatel E.ON Bohemia Miroslav Píše nechce plány komentovat. „Ve dnech 17. až 18. června seznámíme s chystanými změnami zaměstnance. Do té doby nemohu nic sdělit. Nechci, aby se o tak zásadních změnách dozvěděli z novin,“ vysvětlil Píše.
Obdobná reorganizace probíhá již několik měsíců v českém plynárenství, respektive u regionálních distributorů ovládaných německou RWE. Jednotlivé „distribučky“ se budou od počátku příštího roku starat o svůj marketing a výzkum trhu. Některé činnosti, především informační technologie a fakturace, budou centralizovány a řízeny z jednoho místa Projekt byl již zdárně ukončen v Severočeské plynárenské a momentálně běží v Jihomoravské plynárenské. Do konce roku 2004 na nový systém provozu naběhnou i ostatní distributoři ze skupiny RWE.