Výběr zpráv Protextu ČTK

Protext ČTK

Technologie ARISTON pomohou v Grónsku rozkrýt globální oteplování

Společnost Ariston zůstává věrná svému cíli přinášet pohodlí každému a oznámila úspěšné…

Jak si připomenout 100. výročí založení Československé republiky? Svatováclavským dukátem!

Právě dnes slavíme snad nejvýznamnější výročí, jaké naše republika dosud zažila. Je jím…

Zbrojaři mají pomocníka na ministerstvu obrany. Už čtvrtý rok

Firmám podává pomocnou ruku odboru průmyslové spolupráce. Jeho úkolem je, aby se české…

Ve hře je osmnáct soupeřů

19. května 2008, 00:00 - Martina Martinovičová
19. května 2008, 00:00

POJISTNÝ PRODUKT ROKU - Celkem osmnáct produktů deseti pojišťoven letos soutěží o nejlepší pojistný produkt roku. Nominovaly je samy pojišťovny. Některé z navržených produktů jsou zajímavé zejména pro podnikatele.

Loni nováček – soutěž o Pojistný produkt roku 2007 – má letos opět své místo v soutěži. Jde celkem o osmnáct produktů, které nominovaly samy pojišťovny. Produkty jsou z různých oblastí, například životního pojištění, pojištění domů nebo pojištění automobilů. Pro podnikatele zřejmě bude zajímavým nominovaným produktem pojištění schopnosti splácet finanční závazek od pojišťovny Cardif pro Vita, nebo komplexní pojištění malých a středních podnikatelů Trend od Kooperativy. Že výsledky ankety dobře zohlední kvalitu jednotlivých produktů, to má zajistit způsob hlasování. O výsledcích totiž nerozhodují koncoví zákazníci, ale experti přímo z oboru – odborní makléři. Případné vítězství v anketě má tedy nemalou váhu. Úkolem hodnotících makléřů bude přidělit každému nominovanému produktu nula až deset bodů. Zvítězí produkt s průměrně nejvyšším počtem bodů. Většina pojišťoven vybrala maximálně variabilní produkty, které jsou s to reagovat na přání klientů.

AXA ŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNA

• Comfort Plus – investiční životní pojištění Jde o investiční životní pojištění, u kterého lze individuálně nastavovat jak výši pojistného, tak i poměr investiční složky pojištění a vlastní pojistné ochrany a volit způsob investování do fondů s ohledem na poměr výše výnosu a míry investičního rizika, případně zvolit garantovaný výnos. Umožňuje mimořádné vklady i částečné odkupy ještě v průběhu pojištění.

Vedle základního pojištění pro případ smrti nebo dožití lze volit různé druhy připojištění, například pro případ trvalých následků úrazu, připojištění zproštění od placení pojistného v případě plné invalidity nebo pro případ pracovní neschopnosti, a to s dobou plnění až 24 měsíců.

• Medvídek Jde o investiční životní pojištění pro děti, u kterého lze volit, jak velká část bude určena na pojistné krytí a jak velká na investice. Zároveň dává volnost v rozhodování, jakým způsobem budou vložené prostředky zhodnocovány. Vybírat lze mezi garantovaným výnosem ve výši minimálně 2,4 procenta, nebo investicí do devíti různých podílových fondů, které se liší svou rizikovostí a očekávanou výší výnosu.

• Rodinné úrazové pojištění

Jde o úrazové pojištění postavené na principu čím víc lidí, tím vyšší sleva. Pojistit se mohou nejen rodiče s dětmi, ale i jejich další příbuzní, celkem až osm osob najednou – čtyři dospělí a čtyři děti. Každá osoba si může libovolně zkombinovat pět typů pojistné ochrany – smrt následkem úrazu, trvalé tělesné poškození následkem úrazu, denní odškodné za dobu nezbytného léčení úrazu, denní odškodné za vyjmenované drobné úrazy a denní dávku při pobytu v nemocnici v důsledku úrazu.

CARDIF PRO VITA

• Pojištění schopnosti splácet finanční závazek

Je určeno jak pro ty, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru, tak i pro osoby samostatně výdělečně činné. Pojištění lze uzavřít současně s úvěrovou nebo leasingovou smlouvou, hypotékou nebo s dalšími finančními produkty, jako je například osobní bankovní půjčka, úvěr ze stavebního spoření či revolvingový úvěr spojený s kreditní kartou.

GENERALI

• Future

Jde o investiční životní pojištění, které slibuje sjednání vysokých pojistných částek za co

nejnižší pojistné a nové druhy připojištění. Klient může se všemi prostředky disponovat prostřednictvím částečných odkupů, nebo může na smlouvu naopak vkládat volné finanční prostředky z jiných zdrojů. V průběhu trvání pojištění je možné měnit pojistné částky, výši pojistného a rozsah doplňkových pojištění.

• TopGEN

Je určen pro podnikatele bez ohledu na právní formu a druh vykonávané činnosti. Lze jím pojistit budovy, drobné stavby, movité věci a další předměty jako třeba stavební součásti, peníze a cennosti, nosiče dat a další. Pojistnou ochranu lze sjednat na přírodní katastrofy, povodeň, záplavu, nepřímý úder blesku, rozbití skla, vandalismus či přepravu.

• Povinné ručení se slevou Plus

Produkt je určen klientům, kteří již u Generali mají pojištěno jedno vozidlo a mají zájem pojistit si druhé. Při uzavírání pojistné smlouvy je přiznána sleva na ročním pojistném povinného ručení ve výši rozdílu dosaženého bonusu na stávající smlouvě a případném bonusu nově sjednávané smlouvy pro druhé vozidlo. Sleva Plus je určena pro druhé vozidlo stejného vlastníka. Tím může být manžel či manželka či leasingový nájemce.

ČESKÁ POJIŠŤOVNA

• Dynamik Plus

Jde o životní pojištění s možností volby z pěti programů investování peněz podle míry rizikovosti. Jednotlivé programy lze v průběhu pojištění měnit, stejně jako lze zvýšit i snížit pravidelně placené pojistné, a kdykoli přidat, zrušit anebo změnit parametry volitelných připojištění na úraz, závažná onemocnění, pro případ invalidity a pro případ nemoci. Výnosy dosažené ve fondech životního cyklu jsou uzamykatelné.

• Pojištění bytových domů, společenství vlastníků, bytových jednotek a bytových domů

Pojištění je určeno občanům, majitelům bytových domů, společenstvím vlastníků bytových jednotek, obcím, developerským společnostem, bytovým družstvům i ostatním právnickým osobám. Pojištění kombinuje ochranu před škodami vzniklými působením živlů, finančními ztrátami z ušlého nájemného a před škodami způsobenými druhým.

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA

• Evropská penze – Důchodový program

Jde o investiční životní pojištění zaměřené na dosažení dlouhodobě vysokého výnosu. Zaměření investic si klient v rámci nabídky určuje sám, peníze nevkládá pouze do jednoho konkrétního fondu, nebo akciového či dluhopisového titulu, ale do portfolií, čímž snižuje riziko. Klient může využít nabídky tří investičních strategií, jednou z nich je i porfolio životního cyklu, tedy program, který se přizpůsobuje potřebám klienta podle průběhu jeho života.

• Flotilové pojištění

Je určeno k ochraně všech běžných typů vozidel, která jsou ve vlastnictví nebo nájmu podnikatelů jak fyzických, tak právnických osob. Lze přes něj sjednat povinné ručení a havarijní pojištění s asistenčními službami, a řadu doplňkových připojištění, například čelního skla, zavazadel nebo úrazu. Asistenční službu zajišťuje společnost Global Assistance.

EVROPSKÁ CESTOVNÍ POJIŠŤOVNA

• Multitrip Jde o cestovní pojištění bez omezení počtu zahraničních cest během roku. Lze jej sjednat na cesty po Evropě i po celém světě. Může se vztahovat i na členy rodiny, kteří následně mohou cestovat i samostatně. V jeho rámci lze sjednat celou řadu připojištění – na storno zájezdu, pro pracovní cesty, pro zimní a rizikové sporty, pro automobilisty, pro domácí mazlíčky.

KOOPERATIVA

• Pojištění flotil Jde o pojištění pro firemní vozové parky s volitelnými třemi pojistnými programy, které lze přizpůsobit potřebám firmy.

Vybrat tedy lze jak program pro menší vozové parky nebo klienty, kteří chtějí individuální podmínky pojištění pro každé vozidlo, tak program pro větší firmy, které chtějí mít detailní přehled o platbách za každý svůj vůz. V nabídce je i program pro větší firmy, které preferují jednoduchou správu plateb i pojistné smlouvy a chtějí mít na míru vyměřené pojistné na základě ocenění rizika.

Trend – komplexní pojištění malých a středních podnikatelů

Tento produkt je velmi variabilní, obsahuje všechny druhy základního pojištění majetku a odpovědnosti za škodu včetně odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem nebo vadně provedenou prací. Může obsahovat i živelní pojištění majetku, pojištění živelního přerušení provozu, pojištění pro případ odcizení, pojištění skel, strojů, elektroniky, pojištění přepravy a pojištění odpovědnosti za škodu.

• Optimum – společné pojištění rodinného domu a domácnosti

Jedná se o stavebnicový produkt šitý na míru každého klienta. Pojištění zahrnuje v závislosti na výběru klienta živelní pojistná nebezpečí, odcizení, vandalismus, dočasné přepětí v elektrorozvodné a telekomunikační síti, únik vody z akvária, poškození nebo zničení osazených skel, pojištění elektromotorů a poškození nebo zničení věci aerodynamickým třeskem při přeletu letadel, pojištění právní ochrany nebo pojištění odpovědnosti za škodu.

POJIŠŤOVNA ČESKÉ SPOŘITELNY

• Flexi Jde o životní pojištění v kombinaci se spořením, které lze měnit dle potřeb klienta jak výběrem různých pojištění, tak výší podílu spoření a pojištění rizik. Garantuje růst kapitálové hodnoty o dva procentní body ročně. Placení pojistného lze dočasně přerušit stejně jako do něj lze vkládat peníze navíc i vybírat je. Ke standardnímu pojištění na smrt či dožití je možné přiřadit třeba pojištění až pěti dětí, pojištění invalidity nebo kapitálové hodnoty.

TRIGLAV

• Pojištění občanského majetku – pojištění obytných domů Jde o modifikaci produktu občanského majetkového pojištění, v němž jsou jednotlivá pojistná nebezpečí segmentována, takže klient si pojišťuje a hradí jen ta, která jsou pro něj aktuální. Vedle standardní nabídky pojištění na povodeň se lze pojistit na pád stromu a vodovodní škody, připojistit na vichřici, krupobití, účinky tíhy sněhu, námrazy, laviny, nebo zemětřesení. Součástí produktu jsou i poměrně široké asistenční služby.

WÜSTENROT

• Wüstenrot Invest Jde o investiční životní pojištění s variabilní investiční i pojistnou složkou a širokými možnostmi připojištění. K základnímu pojištění pro případ smrti a dožití spojenému s investováním volných prostředků do fondů si lze připojistit smrt následkem úrazu, trvalé následky úrazu nebo vážné trvalé následky úrazu s progresivním plněním. Připojištění vážných onemocnění kryje dvacet vážných onemocnění či operací a nabízí i pojistnou ochranu pro všechny děti pojištěného ve věku od šesti týdnů do 18 let.


Sdílení

Líbí se Vám tento článek?
Sdílejte ho

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Čtěte také

Komentáře

Finance
Jak prodat byt co nejdráže? Nepodceňujete profesionální fotky a home staging
Bez imunity nepřežijeme, proto si ji hýčkejme
Zpřísnění podmínek pro hypotéky se může dotknout i refinancování
Svátek Všech Svatých a Dušičky, aneb proč to není státní svátek?
Kdy budou dokončeny opravy na dálnicích?
Auta
Fungují u nás správně dobíjecí stanice? Česká obchodní…
Mlhovkáři, nízké slunce, námraza… Jste připraveni na podzimní nástrahy silnic?
Sedm užitečných prvků výbavy moderních aut, které nikdo nepoužívá
Spoluzakladatel Škody Václav Klement se narodil přesně před 150 lety
Nová Panamera konečně dostala verzi GTS. Nabídne 460 koní a sportovnější podvozek
Technologie
Huawei Mate 20 Pro: nejočekávanější smartphone je plný překvapení (video)
Chystá se nový formát SD karet pro smartphony. NM Card bude stejně velké jako nanoSIM
Palm se vrací s prťavým smartphonem, který má jedno velké ALE
Přehled: Kdy budou dokončeny opravy na dálnicích?
Změny v podpoře Windows 10. Firmy mají 30 měsíců, odešly verze 1703 a 1607 pro mobily
Hry pro příležitostné hráče