Válka trvá dál - Euro.cz

Přihlášení

Válka trvá dál

, Pavel Matocha,
Válka trvá dál
Zdroj: Euro.cz

Vlastník českých ropovodů chce rozšířit svůj byznys

Společnost Mero, jež vlastní a provozuje české ropovody a je stoprocentně vlastněná státem, má zájem rozšířit svůj byznys i na ropné produkty a poloprodukty. Hodlá například vystavět nové zásobníky na motorová paliva a nabídnout jejich skladování Správě státních hmotných rezerv (SSHR) nebo potrubím na ropné produkty či poloprodukty propojit své centrální tankoviště ropy v Kralupech nad Vltavou s tamní rafinérií, která patří České rafinérské.
V materiálu „Akční plány preferovaných strategických opcí Mero ČR, a. s.“, který má týdeník EURO k dispozici, je popsáno osm strategických operací, jež by měly posílit byznys společnosti. Mezi nimi jsou například rozšíření produktového portfolia o letecký petrolej či o skladování motorové nafty, vytvoření jednotné sítě distribuce a skladování ropy a ropných produktů v ČR, napojení ropovodu Družba na rafinerii Schwechat Vídeň či provoz ropovodu Ingolstadt západním směrem.
Do největších detailů je rozpracován bod týkající se leteckého petroleje. V něm se ve třech etapách počítá s potrubním propojením rafinerie Kralupy s centrálním tankovištěm ropy (CTR), se skladováním tohoto produktu pro SSHR a pro společnost Shell a dokonce se spojením CTR v Nelahozevsi s letištěm Ruzyně.
Materiál je dle generálního ředitele firmy Mero Jaroslava Pantůčka jen pracovní a je výsledkem brainstormingu uvnitř společnosti. „Vznikl asi před půl rokem. Zatím nebyl schválen ani na představenstvu, ani na dozorčí radě. Mám ho v šuplíku a vím, že některé body bude třeba škrtnout a jiné přidat,“ řekl ředitel Pantůček týdeníku EURO.
Nicméně pokud existuje záměr rozšířit byznys společnosti i na přepravování a skladování ropných produktů – kde již proběhla řada přípravných kroků – znamenalo by to přímou konkurenci společnosti Čepro, tedy rovněž stoprocentně státem kontrolované firmě. Je přinejmenším sporné, zda je pro stát efektivní, aby Mero například budovalo nové zásobníky na motorovou naftu, jestliže má Čepro dostatečné kapacity pro skladování ropných produktů. Navíc vzhledem k bodu „vytvoření jednotné sítě distribuce a skladování ropy a ropných produktů v ČR“ nemá management Mera převzít od Čepra významnou část jeho byznysu.
Týdeník EURO již dříve informoval o konfliktu mezi těmito dvěma společnostmi přímo v pracovně ministra průmyslu Martina Římana (EURO 7/2007), kdy si jejich ředitelé navzájem vyčítali zasahování do svého byznysu. Jaroslav Pantůček kritizoval Pavla Švarce, že se Čepro chce ucházet o podíl ve slovenském Transpetrolu, tedy že chce vstoupit do přepravy ropy. A naopak Švarc kritizoval Pantůčka, že Mero hodlá pro SSHR skladovat motorovou naftu, a tedy vstoupit do byznysu s ropnými produkty.
Materiál „Akční plány preferovaných strategických opcí Mero ČR, a. s.,“ ukazuje, že Mero míní svůj konkurenční boj proti společnosti Čepro vážně a postupuje tvrdě.