V létě uvidíme, zda jdeme správnou cestou

16. března 2011, 18:47 - Pavel Páral
16. března 2011, 18:47

Český aeroholding je na světě a začíná se plnit majetkem

Akciová společnost Český aeroholding, pod niž se sloučí Letiště Praha a zadlužené České aerolinie včetně svých dceřinných společností, byla nedávno zapsána do obchodního rejstříku. O den dříve poslal Miroslav Dvořák, jenž byl dosud předsedou představenstva aerolinií i letiště, dozorčím radám obou společností rezignační dopis, neboť se ujal vedoucí pozice v nově vzniklém holdingu.
Jak říká Dvořák, vznik aeroholdingu běží podle plánu. Loni v listopadu vláda schválila záměr na jeho vytvoření. Okamžitě začal vznikat privatizační projekt na vyčlenění části podniku Správa letiště Praha, protože aeroholding vzniká podle zákona o velké privatizaci z roku 1992. Vyčleněna byla hotovost ve výši 55 milionů korun. Z toho je padesát milionů kapitál a pět milionů korun rezervní fondy. Aeroholding zápisem do rejstříku fakticky vznikl a má za sebou první zasedání představenstva a dozorčí rady.

EURO: Co bude nyní následovat? Budou do aeroholdingu vkládány jednotlivé společnosti ze skupin ČSA a Letiště Praha? DVOŘÁK: Ano, v současnosti probíhá oceňování handlingové společnosti Czech Airlines Handling a Českých aerolinií. Následovat bude Letiště Praha, charterová společnost Holidays Czech Airlines, poté Czech Airlines Technics – tedy údržba. Celý proces je rozložen tak, aby holdingové uspořádání bylo kompletní do konce roku 2012.

EURO: Všechny společnosti bude oceňovat jeden znalec? DVOŘÁK: Znalec vyjde z výběrového řízení, navrhujeme ho my, ale určit ho musí vždy soud. Při převodu společností mezi firmami blízkými určuje znalce vždy soud.

EURO: Kdy bude do holdingu vloženo Letiště Praha a ČSA? DVOŘÁK: Podle projektu začínáme nejprve s vkládáním dceřiných firem, jak ČSA, tak letiště. Vložení těchto dvou, nyní mateřských, společností musí schválit Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

EURO: Důsledkem bude, že ČSA získají novou hotovost. Jaký objem by to měl být? DVOŘÁK: Ano, jak ČSA, tak Letiště Praha získají cash. O ceně rozhodne, jak jsem již říkal, soudem jmenovaný znalec, takže by nebylo správné, abych nyní uváděl nějaké částky.

EURO: Nevznikne další diskuse o tom, že stát poskytuje ČSA, tedy vlastně pravidelné přepravě ČSA, nějakou dodatečnou pomoc? DVOŘÁK: K převodu dochází za soudem určené ceny, a pokud by to někdo chtěl zpochybňovat, musí zpochybnit legislativu, která stanovuje obecná pravidla pro všechny podobné případy.

EURO: Jak budete nákup dceřiných firem financovat? DVOŘÁK: V první fázi budeme s největší pravděpodobností čerpat úvěry od bank.

EURO: Které činnosti budou převedeny z dcer na holding? DVOŘÁK: Bude se jednat o všechny služby sdíleného charakteru počínaje personalistikou přes informační technologie, ekonomiku až po právní služby a centrální nákup. Tyto útvary budou z jednotlivých společností vyčleňovány a převáděny do holdingu. To je jeden z hlavních důvodů, proč ho vůbec vytváříme. Dnes ČSA poskytují tyto služby svým dcerám a identické služby poskytuje i Letiště Praha svým dceřiným společnostem. Je zde značný prostor pro úspory.

EURO: Lze z toho usuzovat, že pak nechcete prodávat dceřiné společnosti holdingu, když budou zbaveny vlastních servisních útvarů? DVOŘÁK: To rozhodně nikoli. Když se podíváte, jak zde fungují zahraniční firmy, uvidíte, že si založí pobočku, ale nekoupí si nemovitost. Pronajmou si kanceláře. Nekoupí si servery, ale pronajmou si potřebnou kapacitu. Nakonec je to i daňově výhodnější. Pokud by došlo k prodeji některé z dceřiných společností, bude si služby moci i nadále nakupovat od aeroholdingu, protože předpokládáme, že ceny budou vysoce konkurenceschopné. Už nyní nastavujeme transferové ceny mezi dcerou a matkou, aby odpovídaly tržním cenám.

EURO: Nebylo by lepší, aby se prodával rovnou celý holding? DVOŘÁK: Myslím, že určitě ne. Vezměte si, že při pokusu o prodej ČSA se nabízelo vše, od pravidelné dopravy přes nepravidelnou, provozy údržby až po handling, a to odrazovalo řadu zájemců, kteří o tento druh byznysu vůbec nestáli. Dnešní letecké společnosti se natolik specializují na svou hlavní obchodní činnost, že si pro většinu činností provozovaných ČSA najímají externí dodavatele. Často se nám stává, že z pohledu poměrových ukazatelů býváme srovnáváni s low coast dopravci, pokud jde o počty pilotů a dalších zaměstnanců i nákladů na další činnost. A vycházíme v tom hrozně jen proto, že se jako jablka a hrušky míchají letečtí mechanici se zaměstnanci handlingu a dalšími. Když dnes postavíme leteckou společnost jako firmu, kde jsou letadla, jejich posádky a základní podpůrná činnost, jako je obchod, dispečink apod., budeme mít zcela identické ukazatele jako konkurenční společnosti.

EURO: Máte představu, jaké ty ukazatele budou? DVOŘÁK: Určitě. Už dnes se k nim velmi blížíme. V ČSA už zůstaly jen core business a sdílené služby, které budou vyvedeny do holdingu. Po jejich vyvedení budou naše čísla srovnatelná. Tím padnou argumenty nejmenovaných tuzemských leteckých společností, které se nyní ohánějí tím, že tolik a tolik letadel obsluhujeme mnoha tisíci lidmi, zatímco jim stačí řádově méně.

EURO: Největším tématem diskusí je, jestli po dokončení restrukturalizace bude z ČSA firma schopná se samofinancovat bez dodávání další hotovosti. Bude to tak? Většina podobně velkých leteckých společností má podobné problémy jako ČSA a přebírají je větší dopravci… DVOŘÁK: Cílem je, aby na konci roku 2012 – tedy na konci restrukturalizace – byly ČSA v černých číslech, a to bez započítání případného prodeje majetku.

EURO: A prodej dceřiných společností do holdingu se projeví v letošním roce? DVOŘÁK: Určitě. Nelze od toho ale čekat nic ohromujícího. Pokud prodáme dceřinou společnost za cenu, za niž ji máme v účetnictví, dopad do hospodaření bude nulový. Samozřejmě se zlepší cash flow. Podobné to bylo loni, kdy jsme prodali spoustu majetku a něco ani neovlivnilo hospodářský výsledek společnosti.

EURO: Z čeho vlastně bude žít holding, z prodeje služeb dcerám? DVOŘÁK: Ano, a z dividend.

EURO: Kolik bude na úrovni holdingu zaměstnanců poskytujících tyto služby? DVOŘÁK: Nechci říkat přesné číslo, ale nebude jich více než pět set. Střední odhad je mezi třemi a čtyřmi sty. Půjde o lidi přebírané z dcer. Tento proces už vlastně probíhá. My jsme převedli IT z ČSA na Letiště Praha, tam jsme tyto útvary spojili a nyní to celé převedeme do holdingu. Dochází tím samozřejmě k úspoře pracovních míst.

EURO: Dojde v ČSA ještě k nějakým úsporným krokům? DVOŘÁK: K největšímu zeštíhlení došlo na přelomu třetího a čtvrtého kvartálu minulého roku. Teprve nyní se projevují jeho efekty. Nyní už půjde jenom o dolaďování podle potřeb firmy.

EURO: Jste na plánovaném počtu letadel, ale měla by asi proběhnout ještě obměna flotily… DVOŘÁK: Ano, mělo by přijít osm nových airbusů. První by měl dorazit v květnu. A jak budou přicházet další, budou odcházet stará letadla.

EURO: Poptávka po dálkové dopravě, zejména po charterových letech do exotických destinací, stále existuje. Koupíte dálkové letadlo? DVOŘÁK: Zkoumáme možnosti využití dálkového letadla jak pro charterovou dopravu v Holidays, tak pro pravidelnou v ČSA. Nejde ale jen o naše možnosti. Musíme respektovat restrukturalizační plán, který jsme předali do Bruselu kvůli státní podpoře, kterou ČSA čerpaly. A i z tohoto pohledu musíme přemýšlet o našich rozvojových záměrech. Takže v ČSA připadá v úvahu nákup dálkového letadla až za dva roky. V Holidays to může být dříve, ale pouze v případě, že bude existovat logický, ekonomicky odůvodněný byznysplán.

EURO: Budete v ČSA ještě dále snižovat kapacitu? DVOŘÁK: My jsme přislíbili v restrukturalizačním plánu snížit kapacitu o třicet procent do konce roku 2012. Nyní jsme někde kolem 24 procent. Takže nám zbývá zbavit se ještě tří letadel. Postupujeme rychleji, než bylo plánováno.

EURO: Světová ekonomika roste a dá se čekat, že poroste i letecká doprava. Jak vidíte vaši situaci na trhu? DVOŘÁK: Je třeba odlišovat věci kvantitativní a kvalitativní. Pro aerolinky není podstatný počet cestujících, ale výnos na sedačku. My se už nikdy nebudeme moci měřit počty cestujících s dobou, kdy jsme měli 52 letadel, ale musíme mít vyšší obsazenost a výnosy. To se nám podařilo již loni a i letos se nám to daří.

EURO: Nakolik je další zlepšování ekonomiky ČSA záležitostí zvyšování výnosů a nakolik je ještě možné využít úspory nákladů? DVOŘÁK: Období restrukturalizace máme rozděleno na tři období. Loňský rok byl ve znamení snižování nákladů. Vzhledem k tomu, že nový management nastoupil až v době fungování letního letového řádu, ale nebylo možné, aby se úsporná opatření hned projevila. První změny se projevily v zimním letovém řádu, nicméně sezonou v letecké dopravě je léto, takže rozhodující efekty by se měly začít projevovat nyní od dubna, kdy začne platit letní letový řád připravený naším managementem. Bude fungovat to, že jsme optimalizovali kapacitu, a projeví se i změny v obchodním modelu či cenotvorbě. A ukáže se, zda jdeme správnou cestou. Letošní rok by měl být ve znamení navyšování příjmů. S tím souvisí i vytvoření nové strategie, daleko jasnější uspořádání sítě, kterou chceme obsluhovat. Chceme být vzhledem k naší poloze mostem mezi Východem a Západem, posilovat východní spoje. Chceme zde již v novém letovém řádu otevřít řadu nových destinací například na Ukrajině, Kavkaze či Středním východě. Chceme se zde profilovat spíše v obchodní třídě, kde cestující požadují vyšší komfort. Proto jsme investovali do rekonstrukce obchodní třídy v některých letadlech. Došlo ke zvětšení sedaček i prostoru kolem nich. Analyzujeme také časy, aby vyhovovaly obchodní klientele. Investujeme mimo jiné do cateringu i dodatečných služeb na palubách, elektronického prodeje letenek či odbavení.

EURO: To pak bude zajímavé, na jakou částku ocení znalec nově fungující ČSA, až je budete vkládat do holdingu. Bude tato hodnota kladná? DVOŘÁK: Určitě. Jak by mohla být záporná hodnota společnosti, která nemá žádný dluh a má majetek?

EURO: ČSA nyní nemají žádné úvěry? DVOŘÁK: Nemají. ČSA měly úvěry v řádu stamilionů korun při dvacetimiliardovém obratu, což nebylo mnoho. Při nástupu krize pak banky uzavřely úvěrové linky a ČSA musely splatit dluhy. ČSA mají kontokorentní linku, z níž čas od času čerpají, ale nemají žádný investiční úvěr. Naopak vlastníme deset letadel a u dalších je velká část finančního leasingu splacena, takže mají dost vysokou zůstatkovou hodnotu. Kromě toho nemáme ani jednu pohledávku po splatnosti.

EURO: Letiště plánuje stavět paralelní dráhu. Nyní se mezi ně a stát jako vlastníka vsune aeroholding, do něhož jsou začleněny problémové ČSA. Nezhorší to podmínky financování výstavby dráhy? DVOŘÁK: Právě naopak. Už nyní jednáme za aeroholding s bankami o veškerém potřebném financování a vidíme tam velký zájem o spolupráci.

EURO: V jaké fázi je příprava výstavby? DVOŘÁK: Nyní čekáme na stanovisko ministerstva životního prostředí k EIA. Doufáme, že bude v řádu několika málo měsíců. Zároveň běží řízení o změně územního plánu na magistrátu. V původním územním plánu dráha sice je, ale o něco kratší, než je nyní naprojektována. Až to bude schváleno, můžeme zažádat o stavební povolení. Stavět se začne nejspíše v roce 2014.

EURO: A to bude letiště podle vašeho názoru ještě státní, nebo již privátní? DVOŘÁK: To je předčasná otázka. Současná vláda neprojevuje zájem privatizovat letiště.

EURO: Ale ČSA by se prodávat mohly. DVOŘÁK: Ano, v usnesení o založení aeroholdingu je, že na konci restrukturalizačního období musí být společnost připravena k privatizaci vstupem strategického partnera. Takže to bude probíhat jinak než při posledním pokusu o prodej, kdy to mohl koupit každý.

EURO: Budou se nabízet i další podniky z holdingu? DVOŘÁK: O tom se zatím ani nevedla žádná diskuse, natož aby padlo nějaké rozhodnutí.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Jak získat hypotéku, nebo půjčku, kterou vám banka odmítá schválit
Kdo vlastní naše pojišťovny?
5 věcí, které si pamatujte o dokumentárním akreditivu
Zdraží plyn v topné sezóně? Jaké faktory ovlivní jeho cenu?
Všude stejně: jak moc riskujete, když používáte univerzální hesla a pořád stejný PIN?
Auta
Retro: Ford Mustang přežil i zlé časy. A dnes je to úplný…
VW Arteon je sice moderní, ale výkonem na starší Passat CC ztrácí. ABT má řešení
Kvíz: Znáte tyto přezdívky modelů aut nebo jiných dopravních prostředků?
Galerie: Kdo je konkurencí pro šestiválcový Stinger GT? Nová Kia mnoho soupeřů nemá
Nové Audi A7 Sportback už je jen hybrid. A zatím bez dieselu
Technologie
Compact od Sharpu dostojí svému názvu. Navíc má nejrychlejší displej
Zotac uvádí krátkou GeForce GTX 1080 Ti s vodním chlazením, pro kompaktní highendová PC
OLED, QLED a Smart TV. Jaké jsou nejlepší televizory roku 2017?
Jak (ne)funguje propojení počítače s mobilem ve Windows 10 Fall Creators Update?
Mladí Číňané soutěží ve virtuálním tleskání prezidentovi, mají na to aplikaci
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít