V krizi nenapodobujte lumíky - Euro.cz

Předplatné

  • 49x týdeník Euro
  • 30x Speciál
  • Přístup k premium článkům
  • Web bez reklam
  • Týdeník v elektronické podobě
Výhody předplatného

Přihlášení

V krizi nenapodobujte lumíky

, Eva Jarešová,
V krizi nenapodobujte lumíky
Zdroj: Euro.cz

Nižší a střední manažeři se brzy začnou nabízet sami

Budete-li v době finanční krize jen kopírovat úsporné kroky svých konkurentů, můžete si uškodit. To je názor Zdeňka Kaufmanna z personální společnosti Dr. Kaufmann & Partner. „V době, kdy se šetří, by firmy měly investovat do svých zaměstnanců,“ domnívá se. V praxi už se setkal i s tím, že společnost při výběru vhodného kandidáta hleděla na jeho znamení horoskopu. Jak ale dodává, takové kritérium je opravdu výjimkou.

EURO: Jaký vliv má současná globální krize na váš obor?
KAUFMANN: Naše společnost ji zatím nepocítila a v posledním měsíci jsme dostali tolik mandátů (zakázka v oblasti lidských zdrojů – pozn. red.), že lze říci, že má vliv spíše pozitivní. Letošek bude podle našeho názoru úspěšný. Otázkou je však rok příští. Někteří naši konkurenti očekávají v příštím roce asi třicetiprocentní pokles obratu. Půjde o podobnou situaci, jakou byla pro naši branži internetová bublina z přelomu tisíciletí. Krize podle mě posílí společnosti zaměřené na vyhledávání lidí do top pozic. A také společnosti, které poskytují i jiné služby, například personální poradenství a manažerské audity, nikoli jenom executive search. Pokud jde o firmy orientované na střední a nižší management, ty mohou brzy nejistotu pocítit. Nižší a střední manažeři se totiž budou kvůli nedostatku práce nabízet zaměstnavatelům sami. Velkou roli bude hrát detailní znalost tuzemského prostředí, přístup na míru šitý českému trhu, důvěra a osobní „chemie“. Určité problémy by mohly mít některé pobočky nadnárodních společností kvůli svým mateřským firmám, které pod vlivem celkového stavu trhu budou kanceláře v menších zemích zavírat.

EURO: Jak se podle vás bude ekonomická situace dál vyvíjet?
KAUFMANN: To nejhorší podle mě ještě přijde, jak ve světě, tak v České republice. Tím nemám na mysli negativismus a skládání rukou. Nemyslím si, že s krizí je možné nějak dramaticky bojovat. Lépe ji přežijí ti, kteří si zachovají pozitivní myšlení a zdravý rozum. Jde o běžný hospodářský cyklus a tato fáze musí jednoduše odeznít. V krizi si ale dle mého názoru většina manažerů škodí tím, že začnou napodobovat lumíky; zvířátka, co bez rozmyslu následují prvního a hromadně se vrhají z útesů do moře.

EURO: Co to v praxi znamená?
KAUFMANN: Lidé napodobují chování ostatních, někdy zcela nesmyslně a zbytečně. Neměli by se bát chovat jinak a jít proti proudu. Například se rozhodne, že se zredukují mzdové náklady. Nastane téměř decimace, kdy musí odejít každý desátý bez ohledu na své kvality a možný přínos pro firmu. Místo aby byl využit audit a postupovalo se uvážlivě, koná se překotně. Pokud se nyní v rámci úspor manažeři zbaví kvalitních lidí, může se stát, že jim budou za nějakou dobu chybět a budou je přijímat znovu. S dvojnásobnými náklady.

EURO: Jak odhadujete, že si čeští manažeři s krizí poradí?
KAUFMANN: Mnozí z nich si zvykli žít na vysoké noze, mít královské platy, být relativně v klidu a nebýt flexibilní. Všechno fungovalo. Firmy se předháněly v nabídkách a třeba dojíždět za prací byl nonsens. Zvítězí ti, kteří se dokážou uskrovnit, jít za prací, být aktivní, ti, kteří nebudou česky negativní, ale budou pozitivně motivovat lidi v době, kdy nikomu není do smíchu. Jsem přesvědčen, že na trhu takoví lidé jsou a že je krize vynese nahoru. V boji se vždy ukáže přirozený vůdce, je-li nominální velitel slabý.

EURO: Vaše společnost vybírala kandidáty i do řídících funkcí společností s účastí státu typu ČEZ nebo ČSA. Nehraje někdy u těchto lidí větší roli jejich politická průchodnost než odbornost?
KAUFMANN: Odbornost je základ každého kandidáta. Firmy mají různé požadavky, často třeba to, aby s nimi kandidáti ladili po „chemické“ stránce. Někdy se setkáváme s tím, že nechtějí lidi z konkrétních společností. U politicky zajímavých pozic jde o určitou obdobu. Musím ale dodat, že pro spoustu firem z našeho oboru bude čím dál zajímavější pracovat pro stát. V době krize může jít o jeden z mála stabilních zdrojů příjmů.

EURO: V kolika případech za rok jste neúspěšní? Tedy že člověk, jehož jste pomáhali na daný post vybírat, se nakonec neosvědčil.
KAUFMANN: My skutečně pouze pomáháme vybírat. Dáme klientovi konečný seznam s několika jmény, ale finální rozhodnutí je na něm. Poskytujeme určité záruky, třeba co do odbornosti. Někdy ale nemůžeme úplně ovlivnit třeba to, jak si náš kandidát bude lidsky vyhovovat s novými kolegy. Snažíme se proto ještě před výběrem maximálně poznat prostředí v oné společnosti, abychom doporučili skutečně nejvhodnějšího člověka. Někdy jde také o vis maior, což prostě neovlivníte. Mám-li říct nějaké číslo, volba se nepovede tak dvakrát až třikrát za rok. Pak se snažíme nalézt jiného člověka zdarma.

EURO: Co si myslíte o manažerech, kteří vás přímo kontaktují se žádostí o zprostředkování pozice? Ztrácí tím u vás na prestiži?
KAUFMANN: Nemyslím. Zvlášť v současné těžké době. Do problémů se může dostat úplně každý. Nemusím být schopen vždy pomoci, ale mohu zprostředkovat alespoň přehled o dění na trhu. My jsme konzultanty nejen pro firmy, ale i pro možné kandidáty. Můžeme pomoci je nasměrovat tak, aby našli nové možnosti a uvědomili si, kde jsou jejich silné stránky. Nikdy nevíte, jestli se vám dotyčný člověk nebude v budoucnu hodit.

EURO: Takže pokud by u vás nyní zazvonil telefon s touto prosbou, vždy se s tím člověkem sejdete?
KAUFMANN: Ano. Snažím se o to. Nikoli technologie, ale lidé budou rozhodovat o tom, jak rychle a s jakými následky krize odezní.

Zdeněk Kaufmann (1971) je zakladatelem společnosti Dr. Kaufmann & Partner. Ta patří do mezinárodní sítě personálních společností Amrop Hever Group, které působí v 50 zemích světa. Kromě České republiky třeba v Německu, Velké Británii, Itálii, Turecku, Číně, Indii, Austrálii, USA nebo Argentině. Zdeněk Kaufmann se zaměřuje na oblasti IT, telekomunikace, vydavatelství a vrcholový management.

Ohodnoťte tento článek
Diskuze