V jackpotu je tři sta milionů - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

V jackpotu je tři sta milionů

, Josef Michl,
V jackpotu je tři sta milionů
Zdroj: Euro.cz

Právní analýza tvrdí, že pojišťovna při spolupráci s firmou IZIP porušila zákon

Akciová společnost IZIP (Internetový přístup ke zdravotním informacím pacienta) by na základě smlouvy o správě a vedení elektronických zdravotních knížek pro klienty Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) v příštích dvou letech měla inkasovat 315 milionů korun . VZP již v letech 2001 až 2005 vložila do projektu 303 miliony korun. Letos mělo následovat 150 milionů a 165 milionů v roce 2007. Jde o finanční rámec, skutečné vyplacené prostředky závisejí na počtu pojištěnců zapojených do projektu. V současné době je ale především důležité, zda si to nové vedení VZP s podporou projektu nerozmyslí.

Dál ne.

A nový šéf VZP Josef Čekal si to již rozmyslel. Stejně jako ministr zdravotnictví David Rath má k projektu, který zbyl po Jiřině Musílkové, výhrady a nechce ho dál financovat. Ředitel společnosti IZIP Tomáš Mládek sdělil týdeníku EURO, že na rok 2006 má financování zajištěno. To se ale rozchází s názorem Josefa Čekala, jenž říká, že právníci nyní řeší, jakým způsobem smlouvy vypovědět a projekt dále neplatit. S ukončením spolupráce se společností IZIP počítá také návrh zdravotně pojistného plánu VZP na letošní rok, který na základě rozhodnutí správní rady nyní posuzuje její ekonomická komise.

Bez tendru.

Do arzenálu odpůrců projektu přispělo nyní ministerstvo zdravotnictví právním rozborem, který si nechalo vypracovat u Spojených advokátních kanceláří Virág & partneři. Autory rozboru jsou Hana Marvanová, Pavel Virág, Igor Tomášek a Ladislav Málek. Dospěli mimo jiné k závěru, že VZP byla povinna vypsat na provozování elektronických zdravotních knížek obchodní veřejnou soutěž. Jelikož tak neučinila a uzavřela v roce 2001 přímo smlouvu o spolupráci se společností IZIP, porušila zákon o zadávání veřejných zakázek.
Tento názor opírají autoři rozboru o to, že jde o úplatnou smlouvu v objemu 20,27 milionu korun, jejímž předmětem je poskytování služby. Na tom prý nic nemění ani to, že je úplata definována jako „přidělení finančního příspěvku z fondu prevence VZP ČR“. Pojišťovna si totiž ve smlouvě vymínila exkluzivitu spočívající v tom, že po ukončení pilotního provozu bude projekt elektronických zdravotních knížek poskytnut výlučně pojištěncům VZP, a to po dobu dvou let od zahájení plného provozu. Navíc předmětem smlouvy z roku 2001 bylo zpřístupnění programu IZIP některým pojištěncům VZP pouze na základě úhrady, která ze smlouvy vyplývala.

Napřímo.

Plný provoz systému IZIP odstartovala smlouva, kterou VZP a IZIP podepsaly 1. srpna 2004. Do té doby vynaložila VZP na pilotní fázi projektu téměř 147 milionů korun (připočteme-li k tomu loňských 135 milionů, dává to po zaokrouhlení zmíněných 303 milionů). Autoři právní analýzy dospěli k závěru, že už při uzavření smlouvy v roce 2001 bylo možné předpokládat, že náklady na projekt přesáhnou třicetimilionový limit, po jehož překročení už byla VZP povinna vyhlásit obchodní veřejnou soutěž.
Právníci současně kritizují i kontrakt z roku 2004, který byl uzavřen po výzvě jednomu zájemci. „VZP totiž pro využití služeb systému IZP byla nucena použít společnosti IZIP, když původní pilotní projekt spočíval podstatnou měrou ve vytvoření databáze údajů a příslušného programového ovládání této databáze, ke kterým tato společnost požívala autorská práva. Takto byly uměle vytvořeny podmínky pro možnost (a zároveň nutnost) namísto obchodní veřejné soutěže učinit výzvu jednomu zájemci k podání nabídky,“ stojí v rozboru.

Vše O. K.

Autory projektu IZIP jsou lékaři, poslanci za ODS pediatr Milan Cabrnoch a rehabilitační lékař Miroslav Ouzký. Ten je dnes místopředsedou Evropského parlamentu a ještě nedávno byl statutárním zástupcem firmy IZIP, od níž pobíral odměnu, což kritizoval nejen David Rath, ale i šéf poslanců ODS Vlastimil Tlustý. Třetím zakladatelem projektu je otorinolaryngolog Pavel Hronek. Ředitelem společnosti IZIP, která údajně registruje přes 800 tisíc zdravotních knížek, je Tomáš Mládek. Ten týdeníku EURO sdělil, že o právní analýze nemá informace. „Naopak jsme přesvědčeni a znovu jsme byli odpovědnými pracovníky VZP ujištěni, že ze strany VZP k porušení zákona o zadávání veřejných zakázek nedošlo. Ani v roce 2001, ani později,“ uvedl. Nespecifikoval však, kdo společnost IZIP ujišťoval o tom, že je vše v pořádku. Patrně to byla buď bývalá ředitelka VZP Jiřina Musílková, nebo bývalý tiskový mluvčí Jiří Suttner. Oba vždy tvrdili, že spolupráce VZP se společností IZIP je regulérní.

Zájem investorů.

Na otázku, jaké jsou výpovědní podmínky smlouvy s VZP, Tomáš Mládek odpověděl, že „i když VZP nyní smlouvu vypoví, výpovědní podmínky zajišťují pro IZIP až 150 milionů korun, které zajistí funkčnost systému a služby klientům na celý rok 2006“. „Pro rok 2007 už finanční prostředky tímto způsobem zajištěny nejsou, tedy maximální výše pohledávky vůči VZP bude 150 milionů korun. IZIP však již nyní jedná se soukromými investory, kteří projevili zájem o vstup do společnosti,“ dodal Tomáš Mládek.
Pokud se ovšem firma IZIP s VZP rozejde, budou jednání s případnými investory komplikovaná, protože ekonomická hodnota projektu internetových zdravotních knížek spočívá právě v napojení na největší pojišťovnu v zemi.