Uvolnění pro milovníky steaků

02. července 2010, 13:34 - Táňa Králová
02. července 2010, 13:34

Česko podporuje otevírání trhu s Brazílií a Argentinou...

Celý podtitul: Česko podporuje otevírání trhu s Brazílií a Argentinou, deset zemí EU v čele s Francií je proti

Dobytek, který vyroste v maximálně ekologických podmínkách na argentinských pampách, se poráží na zaoceánské lodi mířící z Jižní Ameriky do Evropy. Nepoživatelné části zabitého zvířete se v zemích Evropské unie draze likvidují v kafilériích, zatímco řezníci z plujících jatek je odhazují do moře. Než náklad dorazí k břehům starého kontinentu, hovězí maso v podpalubí ideálně dozraje. I taková je pouť vyhlášeného jihoamerického hovězího na talíře Evropanů. Zatímco gurmáni by se jeho mohutnějšímu přílivu nebránili, zděšení vyvolává u zemědělců a potravinářů. Obávají se, že je z trhu vytlačí chutné maso „bez papírů“, které by potvrzovaly jeho původ a dodržování všemožných standardů požadovaných v EU. Kvůli nim nemůžeme cenově soutěžit s produkcí ze zámoří, namítají zdejší výrobci masa.

Zemědělce by dohoda bolela Agrární ministři členských zemí unie se proto postavili proti obnovení rozhovorů o liberalizaci obchodu se seskupením Mercosur. Jeho členy jsou Argentina, Brazílie, Paraguay, Uruguay a čekatelem je Venezuela. Zhruba polovinu vývozu z těchto zemí do EU tvoří zemědělské komodity. Odhaduje se, že s odstraňováním obchodních překážek by se jejich přísun zvýšil o tři až pět miliard eur ročně a vytlačil by z trhu některé evropské zemědělce. Předseda Evropské komise José Manuel Barroso slibuje, že „jakékoli nepříznivé dopady na určité sektory, zejména zemědělství, budeme řešit specifickými opatřeními“.
Ostře proti liberalizačním snahám vystupuje Francie a spolu s ní devět členů: Rakousko, Finsko, Řecko, Kypr, Irsko, Polsko, Maďarsko, Lucembursko a Rumunsko. Francie se obává, že dohoda může vyústit ve zrušení některých dovozních cel, což by vedlo k nárůstu dovozu hovězího masa o 70 procent a drůbežího o 25 procent. Velkou konkurenci v jihoamerickém hovězím vidí Irsko. Polsko se zase bojí dopadu na trh s drůbežím a vepřovým masem. Po uvolnění obchodu by posílil rovněž import cukru a ovoce, na evropském trhu by mohlo zlevnit obilí. Desítka členů protestujících proti rozhovorům s Mercosurem předesílá, že vzhledem k odlišným zájmům obou regionů není možné dospět k dohodě. Odpor ministrů zemědělství, kteří nechtějí nechat obětovat farmáře, jednání o zmírnění obchodních bariér nezastaví. Cestu k dohodě však budou dle očekávání brzdit četné překážky.

České zájmy Česká republika restart jednání s Mercosurem neblokuje, dle oficiálního postoje by uvolňování naopak přivítala. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) dává totiž přes tradiční citlivost zemědělských a potravinářských položek přednost komplexním zájmům. Očekává, že vyvážená asociační dohoda s Mercosurem by přispěla k výraznému navýšení obchodní výměny. Celková bilance vzájemných vztahů s jihoamerickým uskupením je pro ČR pozitivní.
„Český vývoz do zemí Mercosuru představoval loni 560,3 milionu dolarů, zatímco dovoz 323,9 milionu,“ porovnává Matyáš Vitík z tiskového oddělení MPO. Vyjmenovává, že pro Česko jsou z pohledu obchodně-ekonomických zájmů v jihoamerickém regionu klíčovými obory energetika, agrární a automobilový průmysl, obráběcí a textilní stroje, elektromotory, zemědělská technika, technologie na ochranu životního prostředí a dopravní systémy. „Mezi naše hlavní vývozní položky dlouhodobě patří motory, generátory, součásti traktorů, čerpadla, hydraulická zařízení a letecká technika,“ upřesňuje Vitík. MPO má seznam položek, u kterých prosazuje liberalizaci obchodu s Mercosurem. Výčet sestavený na základě podnětů firem obsahuje pneumatiky pro zemědělské stroje, průtokoměry, kovové kontejnery, hydraulické systémy a systémy pro vstřikování paliva pro letecké motory, litinové kotle, kogenerační jednotky, sklo, skleněné trubice pro solární panely a obráběcí stroje.

Citlivý biolíh Za citlivou oblast považuje Česko pouze přítok brazilského bioetanolu na evropský trh. MPO tento postoj odůvodňuje tím, že unie má nadbytek výrobních kapacit na biolíh. Navíc doprava ze zámoří smazává ekologický přínos a také původní cíl EU v rozšiřování biopaliv – snížit energetickou závislost na třetích zemích. Proto se také unie masivnímu dovozu levného bioetanolu ze zámoří brání předpisem o takzvané trvalé udržitelnosti biopaliv, který zvýhodňuje místní produkci.
V zemědělství se Česko, závislé na dovozu řady agrárních komodit, staví k liberálním státům. Tento postoj udržuje i v případě Mercosuru. „Brazílie vyváží hodně ovoce a zeleniny, a to u řady evropských zemí vzbuzuje obavy. Česká republika se nemá čeho bát. Pro spotřebitele by to bylo spíše pozitivní,“ říká Marta Teplá, ředitelka odboru zahraničního obchodu na ministerstvu zemědělství. Předpokládá, že pokud by EU s Mercosurem dospěla k dohodě, ohlídá si v ní takzvané citlivé komodity, mezi něž patří hlavně maso, cukr a bioetanol. Kromě toho každá dohoda o uvolnění obchodu obsahuje ochrannou doložku. „Pro český trh by přímý dovoz z jihoamerických zemí neměl znamenat hrozbu. Tlak se u nás může projevit spíše zprostředkovaně z jiných členských zemí, pokud by k nim proudila ve větším množství levnější produkce ze zámoří,“ míní Teplá. Poznamenává, že pro Česko je agrární obchod se třetími zeměmi okrajový. „Představuje jen zhruba deset procent. Téměř vše se odehrává v EU,“ dodává.
Z Brazílie, s níž má Česko největší obchodní obrat ze zemí Mercosuru, se sem vozí hlavně drůbeží maso pro doplnění tuzemské spotřeby a zpestření sortimentu, masové konzervy a káva. Naopak hlavním tuzemským vývozním artiklem je pivo a chmel. V loňském dovozu Argentiny dominují hrozinky, arašídy a víno. Obávaného hovězího připlulo z Brazílie a Argentiny do Česka zhruba sto tun. V ČR se ročně vyrobí přes 90 tisíc tun hovězího masa. Česko ale vyváží ročně za více než dvě miliardy korun živého skotu a hodnota tohoto exportu převyšuje hodnotu celkového dovozu hovězího masa i skotu o více než 30 procent.

Auta za maso Českým zemědělcům a zpracovatelům se hrubě nelíbí, že kvůli zájmu státu vyvážet auta do Jižní Ameriky má opadnout ochrana agrárního trhu. „Je smutné, že se výhody jednoho odvětví vymění za nevýhody pro zpracovatele,“ konstatuje mluvčí Potravinářské komory Dana Večeřová. Připomíná, že EU i Česko se uvolněním obchodu s Mercosurem vystavují nebezpečí dovozu hovězího a drůbežího masa, o jehož původu a zpracování nemají konzumenti vůbec ponětí. „Logické by bylo, aby na tyto dovozy platily stejně přísné hygienické a legislativní podmínky jako pro výrobce v EU,“ říká Večeřová.
Agrární komora (AK) namítá, že EU u dohod s Mercosurem popírá deklarovanou péči o spotřebitele. „Unie své farmáře dusí nadstandardními požadavky, které obhajuje ochranou zdraví spotřebitelů. Přitom chce otevřít trh pro dovozy potravin neznámého původu a pochybné kvality,“ upozorňuje Jiří Felčárek z AK. Míní, že EU tímto nejen podráží vlastní farmáře, ale současně klame zákazníky. „Nízká cena dovozů je do značné míry způsobena právě absencí přísných zásad péče o zvířata a zpracování produkce. Naopak tvrdě jsou zaplaceny evropskými výrobci i spotřebiteli,“ zdůrazňuje Felčárek. Připomíná, že jihoamerické země neznají evropské termíny, jako je pohoda zvířat, dohledatelnost původu potravin, certifikace zpracovatelských provozů. Nemluvě o vztahu k životnímu prostředí či uplatňování veterinárních a hygienických pravidel. I kdyby Argentina převzala unijní předpisy, právě zmiňovaná jatka na zámořské lodi před nimi uplavou. Pohybují se přece v mezinárodních vodách.

BOX
Obnovené rozhovory po šestileté odmlce Evropská unie je pro Mercosur největším obchodním partnerem. V loňském roce představoval vzájemný obrat 63 miliard eur. Na obchodním obratu jihoamerického uskupení se EU podílí téměř 21 procenty. Rozhovory o liberalizaci obchodu začaly v roce 1999, ale skončily ve slepé uličce. Očekávalo se totiž, že bude uzavřena celosvětová dohoda v rámci Světové obchodní organizace (WTO) v Dauhá. Unie se k jednání s Mercosurem vrací po šestileté odmlce pod tlakem španělského předsednictví. Dohoda má zahrnovat obchod se zbožím a službami, cla, investice i vládní zakázky. Španělské předsednictví vyčíslilo, že uvolnění obchodu by mohlo unii přinést zvýšení exportu o pět miliard eur ročně.

GRAF 1:
Pozitivní bilance Obchod mezi ČR a hlavními členy Mercosuru v loňském roce (v milionech USD)
Ukazatel*Brazílie*Argentina
Vývoz z ČR*271,7*262,2
Dovoz do ČR*269,9*41,5
Pramen: ministerstvo průmyslu a obchodu

GRAFY 2:
[společný titulek]
Agrární výměna s Mercosurem Vývoj agrárního obchodu mezi ČR a Brazílií (v tisících Kč) Ukazatel*2005*2006*2007*2008*2009*
Vývoz*18 879*7394*1336*2938*3690
Dovoz*2 059 445*1 964 513*2 839 981*3 129 452*2 762 966

Vývoj agrárního obchodu mezi ČR a Argentinou (v tisících Kč) Ukazatel*2005*2006*2007*2008*2009*
Vývoz*1336*1645*2255*1360*1088
Dovoz*509 057*616 054*591 682*704 916*487 530

Vývoj agrárního obchodu mezi ČR a Uruguayí (v tisících Kč) Ukazatel*2005*2006*2007*2008*2009*
Vývoz*0*0*113*2793*15 938
Dovoz*37 071*37 413*65 846*85 183*48 713

Vývoj agrárního obchodu mezi ČR a Paraguayí (v tisících Kč) Ukazatel*2005*2006*2007*2008*2009*
Vývoz*0*0*0*0*11 276
Dovoz*4856*6321*3363*2939*5285
Pramen: ministerstvo zemědělství

GRAF 3:
Téměř jednosměrka Agrární obchod Evropské unie s Mercosurem v loňském roce (v milionech eur) Země*Vývoz z EU-27*Dovoz do EU-27
Brazílie*845*11 715
Argentina*103*6183
Uruguay*79*566
Paraguay*23*307
Pramen: ministerstvo zemědělství

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Kdy je vhodná doba pro přezutí a výměnu pneumatik
Volby 2017: kde volit, aneb jak najít volební místnost
Už jste požádali finanční úřad o prominutí pokuty za kontrolní hlášení?
Známé tváře a volby. Které osobnosti podporují SPD, TOPku, či Piráty?
Známé tváře a volby: Které známé osobnosti podporují ANO, KSČM, či ODS?
Auta
Koncept Toyota Fine-Comfort Ride je vodíkový soupeř…
Galerie: Šemík, knedlík, mandelinka a další legendární autobusy z ČSSR
Nový Jeep Compass má za sebou testy IIHS. Obstál bez vyznamenání
Na dálnici D1 bylo spuštěno další úsekové měření. Je totiž potřeba vybrat více peněz
Porsche 718 Boxster a Cayman GTS se mohou pochlubit vyšším výkonem
Technologie
Asus: Coffee Lake by mohlo být kompatibilní s deskami generace Z270, kdyby Intel chtěl
Linuxáci si vymodlili vlastní smartphone. Librem 5 se chce odlišit od Androidů i iPhonů
S cenami operačních pamětí to prý bude mizérie i příští rok, nedostatek čipů má trvat
Sdílení polohy na mapě láká další aplikace. Kde všude se můžete nechat sledovat?
Google převlékne Kalendář do Material Designu. Takhle bude vypadat
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít