Utáhli kohoutek - Euro.cz

Přihlášení

Utáhli kohoutek

, ing. Miroslav Tryner,
Utáhli kohoutek
Zdroj: Euro.cz

Hospodářská komora viní stát, že maří investici za 160 milionů

Informační místa pro podnikatele (InMP), budovaná Hospodářskou komorou ČR na základě státní zakázky, budou možná od nového roku uzavřena. Byl by tak zmařen projekt, který měl pomoci především malým a středním podnikům při orientaci v nových podmínkách po vstupu Česka do Evropské unie. Tento katastrofický scénář předkládají představitelé Hospodářské komory s tím, že důvodem pro něj je neplnění finančních podmínek ze strany ministerstva průmyslu a obchodu.
Prezident komory Jaromír Drábek přitom hodnotí, že projekt, finančně zakotvený v zákoně o státním rozpočtu na rok 2003, se slušně rozběhl. Funguje již osmdesát regionálních kanceláří, pětadvacet specializovaných kanceláří pro konkrétní obory a čtrnáct krajských koordinačních míst včetně pražské centrály komory. Další kontaktní místa začaly vytvářet obce s rozšířenou působností z vlastních zdrojů.

Přetržená niť.

Ředitel projektu InMP v Hospodářské komoře Vladimír Šiška uvádí, že Informační systém programového financování ISPROFIN počítá s investicemi v letech 2003, 2004 a 2005. Loni mělo být do něj vloženo 63 milionů, letos 156 milionů a příští rok 163 milionů korun, včetně pětiprocentní finanční spoluúčasti Hospodářské komory. Celkem tedy 380 milionů korun. Zahájení projektu se ale posunulo, protože první prostředky byly ministerstvem průmyslu uvolněny až loni v září, a to ve výši 150 milionů korun. Komora stihla v posledním čtvrtletí proinvestovat 63 milionů a zbytek – 87 milionů korun – byl převeden na letošní rok.
Tyto prostředky byly vyčerpány do září a Hospodářská komora požadovala do konce roku dalších 59 milionů korun. Tím by byly pro tyto dva roky vyčerpány investice předpokládané systémem ISPROFIN. Vzhledem k napjatému státnímu rozpočtu však prý komora snížila svůj požadavek na 25 milionů korun, což by stačilo na pokrytí mzdových nákladů. Šiška však říká, že ministerstvo průmyslu a obchodu letos uvolnilo na budování informačních míst jenom deset milionů a na příští rok bylo ministerstvem zahrnuto do návrhu státního rozpočtu pouze 20 milionů korun místo požadovaných 155 milionů. „Cítíme se podvedeni. Už nyní schází ve srovnání s původními předpoklady téměř 60 milionů, příští rok by se tato částka ztrojnásobila. S polovinou původně předpokládaných prostředků projekt financovat nelze,“ konstatoval Šiška.

Všechno v pořádku.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ale tak vyhroceně situaci nevidí. „O pozastavení projektu informačních míst pro podnikatele se neoficiálně dozvídáme od vás,“ sdělila týdeníku EURO Kateřina Koubová z tiskového oddělení ministerstva. „To je pro mě překvapivé vyjádření,“ komentuje to Jaromír Drábek, mimochodem při nedávném sestavování nové vlády vážný kandidát na křeslo ministra průmyslu a obchodu. „S ministerstvem samozřejmě průběžně komunikujeme. O tom, že dosud předané prostředky nestačí ani na pokrytí osobních nákladů do konce roku, jsem informoval pana ministra dopisem už 31. srpna.“
Závažnější ale je, jak se rozchází interpretace ministerstva a Hospodářské komory, pokud jde o dostatečnost uvolňovaných prostředků. Ministerské stanovisko podepsané Kateřinou Koubovou není příliš srozumitelné, ale lze z něho vydedukovat, že úřad Milana Urbana nepřipouští, že by byl projekt budování informačních míst pro podnikatele ošizen. „V roce 2003 získala komora na uvedená centra 150 milionů korun. Z toho 60 milionů použila loni. Na letošní rok bylo převedeno zbylých 90 milionů. Deset milionů korun, o kterých hovoří jako o jediném příspěvku z přislíbených 214 milionů (tato částka vzniká sečteme-li 59 milionů na letošní rok a 155 milionů na rok příští – pozn. EURO), hodlá ministerstvo předložit v rámci rozpočtových možností jako sumu navíc,“ sdělila Koubová týdeníku EURO.
Jaké by tyto rozpočtové možnosti měly být, stanovisko neupřesňuje. Fakt je, že jak napovídá dosavadní stav věcí, mělo by pro letošní rok zůstat u deseti a příští rok u zmíněných dvaceti milionů korun. Hospodářská komora se hodlá pokusit o zvrat prostřednictvím rozpočtového výboru sněmovny. Výsledek je ovšem nejistý. Předseda výboru Miroslav Kalousek se o požadavku Hospodářské komory ve vyjádření pro rozhlas vyslovil s pochopením, místopředseda výboru Vlastimil Tlustý ho naopak zpochybnil.

Rozchod!

Jaromír Drábek tvrdí, že už dnes komora do projektu vkládá více než pět procent nákladů, a nepřijdou-li peníze od státu, bude muset být akce ukončena se všemi z toho vyplývajícími důsledky. „Všem složkám projektu jsme uložili podmínečné ukončení standardního provozu od října. Pokud se nedohodneme s vládou o financování, bude projekt k 1. lednu 2005 ukončen. To by znamenalo, že dosavadní investice 150, respektive 160 milionů korun by byla zmařena,“ říká.
„Pokud by byl projekt ukončen s ohledem na to, že do něj Hospodářská komora vložila nemalé prostředky z vlastních zdrojů, budeme povinni vyčíslit škody a požadovat je po odpovědných orgánech,“ dodává Šiška. Celkovou výši případných škod nedokáže zatím vyčíslit. Každopádně však prý nepůjde o malé částky. „Projektem se zabývá 360 lidí. Zhruba 300 zaměstnanců bychom museli propustit. To by komoru jen na odstupném připravilo o dvanáct a půl milionu korun,“ tvrdí.

Diskuze