Univerzita, nebo továrna na peníze?

06. února 2009, 13:57 - Mgr. Rudolf Marek
06. února 2009, 13:57

Po internetu se rychle roznese, jak se škola ke studentům chová

Studentka V. M. nastoupila do magisterského studia pražské Univerzity Jana Amose Komenského a po dvou týdnech studium ukončila. Požádala rektorát o vrácení části z 25 tisíc korun školného, ale byla odmítnuta. „Poplatky spojené se studiem se zásadně nevracejí… ani jeho alikvotní části,“ odpověděla škola s odůvodněním, že došlo k čerpání služeb. Za deset dní studia si tak privátní Komenského univerzita naúčtovala 25 tisíc korun. „Na škole se navíc za všechno platí, za každou žádost o cokoli – dvě stovky,“ uvedl student D. S. Studenti se obávali být jmenováni, ale jejich jména má redakce týdeníku EURO k dispozici. Z 21 oslovených soukromých vysokých škol výše uvedenou situaci komentovala jedna z kvestorek slovy: „To víte, velká škola, továrna na peníze. Čím je větší, tím hůře se s ní jedná.“ Její slova potvrzuje, že na otázky zaslané rektorovi Univerzity Jana Amose Komenského odpověděla advokátní kancelář.
„Při kalkulaci provozu univerzity se počítá s veškerým uhrazeným školným od všech studentů. Není tedy možné, aby tomuto studentovi bylo školné vráceno. Univerzita jako soukromý subjekt se účastní hospodářské soutěže a bojuje o místo na trhu. Studenti, kteří chtějí studovat na soukromé vysoké škole, a tedy přicházejí do prostředí tohoto trhu, dobrovolně přistupují na podmínky dané univerzitou, jež jim nejsou nijak zastírány a jsou každému zájemci o studium předem známy,“ vysvětlila postup školy s ročním obratem přes 400 milionů korun Kateřina Rychterová z advokátní kanceláře JUDr. Petra Zikmunda.

Školy žijí ze školného Studentů na soukromých vysokých školách je asi 50 tisíc, na veřejných vysokých školách jich je okolo 350 tisíc. Poplatky na soukromých školách se hodně různí, mohou činit 30 tisíc i 120 tisíc korun za rok. Nejdražší jsou obvykle zahraniční či mezinárodní vysoké školy, nejméně se platí na některých mimopražských univerzitách.
„Speciální předpis, který by určoval podmínky nakládání se školným na soukromých vysokých školách, neexistuje,“ uvedla mluvčí ministerstva školství Kateřina Böhmová. Státní dotace na svůj provoz nedostávají a školné je téměř výhradně jediným zdrojem jejich příjmů. „Zákon nám neumožňuje dotovat soukromé vysoké školy. Mohlo by dojít k narušení hospodářské soutěže,“ vysvětlil vedoucí oddělení financování vysokých škol ministerstva školství Jiří Dobíšek. Ministerstvo školství prostřednictvím privátních univerzit pouze dotuje sociální a ubytovací potřeby studentů. Přestože soukromé školy žijí téměř výhradně ze školného, finanční ředitel Vysoké školy obchodní v Praze Vladislav Sýkora říká: „Pokládali bychom za neseriózní inkasovat za služby, které jsme neodvedli.“ „Studenti s námi uzavírají písemnou smlouvu, podle které nelze školné vrátit, i když je využita jen jeho malá část. Jestli ale dojde k tomu, že se student ocitne ve složité situaci, do které se nedostane vlastní vinou, nabízíme například možnost odkladu studia, případně jiná řešení. Nejsme hrdlořezové. To, jakou si škola vytvoří image, jakým způsobem působí na veřejnost, je rizikem školy,“ konstatoval prorektor pražského Bankovního institutu vysoké školy Josef Benda.

Image, nebo peníze? Většina ze škol oslovených týdeníkem EURO uvedla, že každou žádost o vrácení části školného řeší individuálně a v odůvodněných případech školné vrací. Výjimku tvoří Univerzita Jana Amose Komenského, Vysoká škola obchodní a hotelová v Brně a Vysoká škola Karla Engliše v Brně. Všechny dotázané školy uzavírají se svými studenty písemné obchodní smlouvy, tentokrát už jen s výjimkou Komenského univerzity. „Vnitřní předpisy univerzity ve smyslu zákona o vysokých školách jsou závazné pro všechny studenty bez výjimky. Jak je to na jiných školách, zda studenti podepisují nějakou smlouvu, nebo nikoli, nevím,“ sdělila jménem této školy advokátka Rychterová.
Na rozdíl od státních ústavů, jejichž rozpočet se odvíjí od počtu studentů, si soukromé vysoké školy musejí zajistit prostředky na provoz samy. Mají proto také volnost v úpravě poplatků spojených se studiem, které se řídí pouze vnitřním předpisem školy. „To znamená, že je plně v pravomoci soukromé vysoké školy stanovit výši, prominutí, snížení nebo vrácení školného. Každá soukromá vysoká škola může mít podmínky stanoveny jinak,“ uvedla Böhmová s tím, že by si zájemci o studium při výběru školy měli problematiku školného pečlivě prostudovat.
Každý student, jenž předčasně ukončí studium, zablokuje limitované místo, u něhož se během bakalářského studia počítá s příjmem přinejmenším 150 tisíc korun v následujících třech letech. Přesto šéfové škol převážně dbají na individuální přístup ke svým ovečkám. „Jak se škola ke studentům chová, se po internetu rychle roznese,“ připomíná Sýkora.

Týdeník EURO se dotázal 21 soukromých vysokých škol, zda by v případě ukončení studia po dvou týdnech vrátily část školného

Bankovní institut vysoká škola Praha Školné: od 19 900 Kč/semestr – Počet studentů: 7691
Vyjádření školy: Při zápisu se podepisuje smlouva. O případném vrácení části školného rozhoduje na základě žádosti prorektor. Jedním z důvodů kladného rozhodnutí mohou být například zdravotní důvody. Metropolitní univerzita v Praze Školné: od 24 000 Kč/semestr – Počet studentů: 4489
Vyjádření školy: Pokud student nebyl na škole víc jak měsíc, školné bychom vrátili. Moravská vysoká škola Olomouc Školné: 15 000 Kč/semestr – Počet studentů: 680
Vyjádření školy: To je v kompetenci správní rady, podle dosavadních zkušeností je žádost o vrácení školného vyřízena kladně. Pražská vysoká škola psychosociálních studií (Praha)
Školné: 24 800 Kč/semestr – Počet studentů: 194
Vyjádření školy: To se nestalo, že bychom nevrátili alikvotní část školného, nejsme nelidové. Hodně dbáme na individuální vztahy. Rašínova vysoká škola (Brno)
Školné: 21 000 Kč/semestr – Počet studentů: 327
Vyjádření školy: Pokud již zaplatil, záleží na osobní domluvě. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Školné: 14 900 Kč/semestr – Počet studentů: 691
Vyjádření školy: Pokud student ukončí studium do měsíce, zhruba 80 procent školného vrátíme. Soukromá vysoká škola ekonomických studií (Praha) Školné: 26 500 Kč/semestr – Počet studentů: 343
Vyjádření školy: bez odpovědi Středočeský vysokoškolský institut (Kladno)
Školné: 19 000 Kč/semestr – Počet studentů: 516
Vyjádření školy: Ve smlouvě je uvedeno, že se školné nevrací. Pokud by student u nás byl jen dva týdny, určitě bychom alikvotní část po dohodě s rektorem vrátili. Škoda Auto Vysoká škola (Mladá Boleslav)
Školné: 18 500 Kč/semestr – Počet studentů: 830
Vyjádření školy: Posuzuje se individuálně. Do měsíce od zápisu je třeba zaplatit školné, teoreticky první měsíc může sloužit jako zkušební bez poplatku. Univerzita Jana Amose Komenského (Praha)
Školné: 25 000 Kč/semestr – Počet studentů: 8357
Vyjádření školy: Smlouva se nepodepisuje. Výnosem rektora z roku 2006 se za neuskutečněnou výuku školné nevrací. Vysoká škola cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství (Praha)
Školné: 120 000 Kč/rok – Počet studentů: 71
Vyjádření školy: Samozřejmě že vracíme, závisí to na délce studia. Ve smlouvě je, že vracíme alikvotní část. Vysoká škola Cevro Institut (Praha)
Školné: 27 500 Kč/semestr – Počet studentů: 274
Vyjádření školy: Máme to ve smlouvě. Vždy vracíme alikvotní část. Vysoká škola ekonomie a managementu (Praha)
Školné: od 30 000 Kč/rok – Počet studentů: 2315
Vyjádření školy: Samozřejmě, máme to ve smlouvě. Výše vrácené částky závisí na délce studia. Vysoká škola finanční a správní (Praha)
Školné: 24 500 Kč/semestr – Počet studentů: 5375
Vyjádření školy: Vracení školného se posuzuje individuálně a za určitých okolností se školné vrací. Vysoká škola Karla Engliše v Brně Školné: 20 000 Kč/semestr – Počet studentů: 491
Vyjádření školy: Ve smlouvě o studiu je uvedeno, že se školné nevrací. Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha Školné: 65 000 Kč/rok – Počet studentů: 558
Vyjádření školy: Záleží na rozhodnutí vedení školy, které posuzuje individuálně důvody ukončení studia. Vysoká škola obchodní v Praze Školné: 22 500 Kč/semestr – Počet studentů: 2359
Vyjádření školy: Vracíme plné školné do doby, než se začne studovat, později v alikvotní výši. Asi byste nenašli případ, kdy bychom sahali k obstrukcím. Vysoká škola obchodní a hotelová (Brno)
Školné: 23 000 Kč/semestr – Počet studentů: 216
Vyjádření školy: Podepisuje se písemná smlouva. Školné se s odůvodněním, že se vybírá jen za jeden semestr, nevrací. Vysoká škola podnikání (Ostrava)
Školné: 18 990 Kč/semestr – Počet studentů: 3317
Vyjádření školy: Jestliže student prvního ročníku uhradí školné za celý rok, vrátíme mu platbu za druhý semestr. Od druhého ročníku běžně vracíme. Vysoká škola regionálního rozvoje (Praha)
Školné: 24 000 Kč/semestr – Počet studentů: 538
Vyjádření školy: Rozhoduje o tom rektor, byť ve smlouvě stojí, že se školné nevrací. V podobných případech, jaký uvádíte, jsme peníze vraceli, ale nesmí to být na konci semestru. Unicorn College (Praha)
Školné: 30 000 Kč/semestr – Počet studentů: 220
Vyjádření školy: Řeší se to individuálně, byť je ve smlouvě, že se školné nevrací. Ale takový případ, že by někdo ukončil studium po dvou týdnech, nepamatujeme.

Pramen: MŠMT, týdeník EURO

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Práce pro více zaměstnavatelů během roku 2017 a daně
Povinné ručení? Nejlevnější není vždy nejlepší
Chcete si přivydělat? Staňte se členem volební komise
Byty za méně než 4násobek ročních příjmů? Ve 3 z 14 krajů ano
Vyplatí se fixovat si letos cenu elektřiny?
Auta
Subaru Impreza páté generace dorazila do ČR. Je to vážně…
Aston Martin V8 Vantage změnil tvář i motor. Je přeplňovaný a dodává ho Mercedes
Nejvlasatější auto světa na sobě vozí 100 kg lidských vlasů za dva miliony korun
Ekologův koutek: Volvo PV544 dostalo motor z tanku. A vypadá brutálně
BMW dá dvě turba na základní dieselový čtyřválec 18d a 20d. Pomůže to spotřebě
Technologie
Další devadesátková hra zdarma. Stáhněte si akci MDK
AMD brzo vydá nové procesory, podpora už je v BIOSech. APU Raven Ridge možná v lednu?
10 tipů na nejlepší tablety pro práci i zábavu [Vánoce 2017]
ASLR je vinou chyby ve Windows 8/10 méně funkční než ve starším Windows 7
Intel chce z počítačů odstranit podporu legacy BIOSu, znefunkční to staré OS a hardware
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít