Umění investovat do umění aneb peníze se rozkutálejí, dobré zboží zůstává. - Euro.cz

Přihlášení

Umění investovat do umění aneb peníze se rozkutálejí, dobré zboží zůstává.

, .,
Umění investovat do umění aneb peníze se rozkutálejí, dobré zboží zůstává.
Komerční sdělení

Galerie a aukční dům ARTHOUSE HEJTMÁNEK Vás provede sběratelským světem umění.

Josef Novák (1902-1987) – PLAKÁT – 20. – 30. léta 20. století

Společnost ARTHOUSE HEJTMÁNEK byla založena manžely Tomášem a Marií Hejtmánkovými počátkem roku 2013 jako výsledek společné letité vášně pro umění a vše krásné. S citem a úctou zrekonstruovali původně barokní usedlost v pražské Bubenči a vdechli jí nový život, vytvořili Art House – Dům Umění, místo, kde se prolíná staré s moderním a kde se potkávají starožitnosti se současným designem.

Interiér Galerie Arthouse Hejtmánek
Interiér Galerie Arthouse Hejtmánek

Filozofií Arthousu je představovat a nabízet kvalitní starožitnosti, umění a design v souvislostech a kontextu s prostorem, tedy formou, která v Čechách není příliš obvyklá, o to více však zajímavá. Už první aukce v Clam-Gallasově paláci, jíž ARTHOUSE HEJTMÁNEK vstoupil v loňském roce na umělecký trh, vzbudila právě formou prezentace a zároveň širokým rozsahem nabízeného zboží značnou pozornost. Nepochybně lze totéž říci i o aukci letošní, která se pro změnu konala v paláci Colloredo-Mansfeldském.

Dalším rozměrem obchodu s uměním a starožitnostmi je investice, jak dokládají dosažené aukční rekordy: manýristický malíř Paris Bordone: Venuše, Amor, Bakchus a Diana se z vyvolávací ceny 7 440 000 dostal až na 12 400 000 korun. Zlatá pamětní medaile ruského cara Alexandra I., jejíž cena začínala na 620 000, byla vydražena za částku 4 600 000. Z českých autorů pak můžeme zmínit Polibek Luďka Marolda s vyvolávací cenou 450 000, jež se soubojem zájemců vyšplhala na 1 240 000 nebo drobnou temperu Kamila Lhotáka Krajina s plavatkou a míčem, která začínala na 120 000 a skončila na 220 000.

Luděk Marold (1865-1898) - POLIBEK - 90. léta 19. století
Luděk Marold (1865-1898) – POLIBEK – 90. léta 19. století

Současný sběratelský a investiční trend se v České republice orientuje převážně na klasickou předválečnou modernu, současné umění a design. Poněkud stranou, avšak neoprávněně, zůstávají staří mistři a historický nábytek. Tento proud má své vysvětlení v oblibě před a prvorepublikových autorů, kteří byli úzce spjati s francouzským moderním uměním, mnozí ve Francii studovali, žili a tvořili a stávali se tak jakousi českou linií světové moderny. Tato obliba by však všechny sběratele měla vést ke zvýšené opatrnosti v průzkumu historie a pravosti nakupovaného díla. Mělo by být samozřejmostí, že u takto exponovaných autorů jako je například Filla nebo Zrzavý by aukční domy dokládaly technologický průzkum díla. Ve světle výše řečeného je pak zcela pochopitelný i zvýšený zájem o současnou modernu a design, kde je jasně dohledatelná historie i autorství. Zde je však zapotřebí jistý cit pro trh s uměním, abychom správně odhadli, nakolik je dílo investičně vhodné.

ÚMRTNÍ MEDAILE ALEXANDRA I. - 1826
ÚMRTNÍ MEDAILE ALEXANDRA I. – 1826

Naučit se investovat do umění, jako zhodnotitelné komodity nemusí být tak složité, jak by se na první pohled mohlo zdát. Je potřeba si rozmyslet, zda chceme investovat do umění jako takového a pouze „uložit“ určité finanční prostředky, za které získáme „dobré zboží“, nebo jestli zároveň sledujeme jistou estetickou hodnotu, která odpovídá našemu vnímání krásy. S ostatními kroky, jako je koncepce sbírky, její odborná správa a vhodné uložení, s rozšiřováním sbírky i zhodnocováním Vám rádi pomohou a sběratelským světem bezpečně provedou odborníci z týmu ARTHOUSE HEJTMÁNEK.

ARTHOUSE HEJTMÁNEK
galerie a aukční dům s.r.o.
Goetheho 2
160 00 Praha 6 – Bubeneč
tel.: 603 511 971
info@arthousehejtmanek.cz

www.arthousehejtmanek.cz