Udržet evropské kormidlo

29. února 2008, 15:31 - Tomáš Hořejší
29. února 2008, 15:31

Při předsednictví EU nám pomůže, budeme-li mít sladěné pozice

Předsednictví Evropské unii ostatní země posuzují velmi přísně. Celá organizace musí bezchybně klapat. Jakékoli zaškrobrtnutí bude posuzované jako neschopnost, říká česká velvyslankyně při EU Milena Vicenová.

EURO: Do funkce velvyslankyně jste nastoupila sedmého ledna. Už jste se v Bruselu zabydlela? VICENOVÁ: Šlo to mnohem rychleji, než jsem čekala. Brusel je příjemné město a kolegové na stálém zastoupení dobrý tým. Dokonce i na počasí jsem zatím měla docela štěstí.

EURO: Byla jste kritizovaná za to, že neznáte místní úřednické a diplomatické zákulisí. Už se vám do něj podařilo proniknout? VICENOVÁ: To pro mne, myslím, nebyl až takový velký problém, bruselský svět mi nebyl cizí. Často jsem sem jezdila už v době mého předchozího působení. Princip rozhodování je úplně stejný, ať už se jedná o zemědělství, životním prostředí, strukturálních fondech nebo o zahraniční politice.

EURO: Systém rozhodování je jedna věc, ale znát přímo na místě konkrétní lidi, vědět, na koho se v případě potřeby rychle obrátit, je něco jiného. Nebo snad není? VICENOVÁ: Je. Musela jsem navázat vztahy s okruhem úplně nových lidí. A obnovit i staré kontakty. Setkala jsem se například s komisařkou pro zemědělství Mariann Fischer Boelovou, se kterou už jsem v minulosti jednala. Sešla jsem se i s dalšími komisaři.

EURO: Byla jste si už zaběhat s Vladimírem Špidlou? VICENOVÁ: (smích) To ne. Ale samozřejmě že jsem se s ním tady už setkala - jednou u něho a pak ještě několikrát při nějakých společenských událostech.

EURO: Jak často na takové společenské akce vyrážíte - na recepce a podobně? VICENOVÁ: Kdykoli se koná nějaká důležitá akce. A kdykoli mám šanci, že tam potkám nějaké důležité lidí, se kterými musím jednat osobně. To je tady základní metoda práce.

EURO: V diplomacii - a Brusel rozhodně není výjimkou - nepůsobí příliš mnoho žen. Současná místopředsedkyně Evropské komise Margot Wallströmová dokonce před několika dny tvrdě kritizovala „skupin starých mužů“, kteří Brusel ovládají: „O tom, koho nominují na důležité evropské posty, hovoří výhradně za zavřenými dveřmi. A padají přitom výhradně mužská jména.“ Vládne v Bruselu mužská mafie? VICENOVÁ: Tyhle věci jsem nikdy z pozice muž - žena neřešila. Podle mne má dostat šanci ten, kdo je šikovný a schopný. Ženská otázka není úplně moje téma.

EURO: Vy z Bruselu takový pocit jako Wallströmová nemáte? VICENOVÁ: Rozumím poměrně přesně, co chtěla říct. Možná že má trochu pravdu. Ale rozhodně si nemyslím, že řešením by mohly být nějaké kvóty. Schopné ženy by se měly umět rozhodnout a prosadit samy.

EURO: Už jste tu zažila nějaký krizový okamžik? Co třeba nedávné jednání o amerických vízech? Česko se rozhodlo jít proti všem, ostatní evropské země chtěly s Washingtonem vyjednávat společně, my samostatně… Jak se ostatní velvyslanci tvářili, když jste jim to oznámila? VICENOVÁ: Naši občané - plnoprávní občané Evropské unie - chtějí cestovat bez víz, nechtějí stát v žádných frontách před ambasádou. A mají na to plné právo. O zrušení víz usilujeme už mnoho let. Společně s unií se nám to zatím nepodařilo, a proto jsme se rozhodli pro jiné řešení. Byla jsem velmi ráda, že jsem na tom jednání mohla vysvětlit náš postoj jasně a v širších historických souvislostech. Nakonec jsem se tam vůbec necítila osamocená.

EURO: O Češích však se po té schůzce psalo jako o „zrádcích“, kteří odmítají táhnout za jeden provaz. VICENOVÁ: Bylo to trochu jinak. Pochopení pro naše požadavky dala najevo přibližně třetina přítomných. A přímou podporu pro naše rozhodnutí vyjednávat s USA o vízech bilaterálně vyjádřili zástupci Estonska a Lotyšska.

EURO: Takže jste měla pocit, že to byl dobrý start? VICENOVÁ: Určitě.

EURO: Faktem je, že asi po týdnu se o Česku začalo psát jako o zemi, která si s Američany dokáže sama vyjednat bezvízový styk. Dávali nás za vzor. VICENOVÁ: To s těmi vízy je příklad, kdy se nám podařilo udržet jednu základní myšlenku na všech úrovních - od pracovní, přes porady velvyslanců až po rady ministrů. Jenom takový systematický a jasný postoj podpořený argumenty nám pomůže, abychom byli úspěšní.

EURO: Zmínila-li jste ministry, některé z nich jste kritizovala za to, že do Bruselu málo jezdí a raději za sebe posílají své náměstky. VICENOVÁ: Ministři jsou prostě vysocí hráči, a přijedou-li na jednání osobně, mohou něco výrazněji ovlivnit. Je to jednoznačně dobrý nástroj k prosazování našich zájmů.

EURO: Členové vlády přece jen neprocházejí žádným konkurzem, vybírají si je politické strany. Dokážou všichni taková náročná jednání zvládnout? VICENOVÁ: Určitě ano. Proč by to měli zvládat hůř než jejich kolegové z jiných zemí?

EURO: České předsednictví Evropské unii se rychle blíží, jak pokročily přípravy? VICENOVÁ: Vše jde podle plánu. Každý týden nastupují noví kolegové, teď je nás tu sto třicet, nakonec se dostaneme až nad dvě stovky. Důležité je, aby noví lidé přicházeli rychle, rychle se zapracovali a tým byl nakonec silný a sehraný. Zatím se to daří, nic nepodceňujeme. Tím nemyslím jenom logistiku. Musíme třeba také pečlivě sledovat, jak zvládly předsednictví jiné země.

EURO: Jako první ze skupiny zemí přijatých v roce 2004 teď unii předsedají Slovinci. Máte nějaký zvláštní tým, který je sleduje a vyhodnocuje každý jejich krok? VICENOVÁ: Slovinci teď řídí všechny pracovní skupiny na všech úrovních. Moji podřízení je pozorně sledují a vypracovávají analýzy. Pozorujeme jejich taktiku a učíme se. Musím však říct, že si vedou velmi dobře. Logistickou stránku zvládají naprosto perfektně. Pokud jde o témata, v nich si vedou celkem dobře, ale ještě je poměrně brzy na hodnocení. Uvidíme v červnu.

EURO: A co témata našeho předsednictví? Přijdeme s něčím, co vzbudí pozornost? Zatím to působí spíše tak, že se záměrně nepouštíte do ničeho kontroverzního. VICENOVÁ: Každá země chce při svém předsednictví zanechat nějaký otisk. Ale zároveň je každé předsednictví koncipováno jako osmnáctiměsíční, aby se kormidlo nevychylovalo nějak nahodile nebo nesystematicky. Řeknu vám konkrétní příklad. Přístup České republiky k jaderné energii se blíží francouzskému (Francie předsedá EU před Českem - pozn. red.), ale trošku se liší od švédského (předsedá po ČR - pozn. red.). A naopak náš přístup k dalšímu rozšíření Evropské unie je blíž Švédsku než Francii. Proto se plány všech tří předsednictví koordinují, projednávají a někdy i velmi důrazně prosazují.

EURO: Je však vůbec možné nalézt kompromisní řešení při zcela protichůdných pozicích? Jak se chcete domluvit o kontroverzním francouzském plánu vybudovat intervenční síly z vojáků šesti nejsilnějších států EU? Nebo o přijetí Turecka? VICENOVÁ: Francie ještě žádný intervenční plán oficiálně nepředložila, zatím je to v rovině spekulací. Ale dá se říct, že Česká republika k němu přistupuje zdrženlivě. Dáváme přednost opravdu systematickému sbližování rolí Evropské unie a Severoatlantické aliance a koncepční spolupráci. Pokud jde o Turecko, tam se samozřejmě mnohem více blížíme pozici Švédska. Podporujeme další rozšíření, velmi nám záleží na rychlém postupu na západním Balkánu. A Turecko podporujeme rovněž.

EURO: Jaký tedy k oněm kontroverzním tématům zvolíte postoj? Budete se tvářit neutrálně, nebo se k někomu přidáte? VICENOVÁ: Půjde o klasické vyjednávání. Hledají se sice kompromisy, ale každá země se musí zacílit na to, co je právě pro ni prioritní. To musí dát zcela jasně najevo.

EURO: Nehrozí, že po Francouzích a před Švédy český postoj úplně zanikne? VICENOVÁ: Toho se vůbec nebojím. Česká republika bude v naprosto specifické situaci. Bude nás čekat výrazné a významné období zavádění Lisabonské smlouvy. Nemyslím, že právě tahle doba může být převálcovaná dvěma sousedními zeměmi. Cítím to tu na každém kroku. Budeme to my, kdo bude uvádět Lisabonskou smlouvu do života, a naše předsednictví bude kvůli tomu velmi výrazné a důležité. Proto je v našem zájmu, aby ratifikace smlouvy probíhala předvídatelně. Uvítala bych, kdyby to bylo v závěru letošního roku.

EURO: Topolánkova vláda prozatím oznámila pět hlavních témat českého předsednictví: Evropa bez bariér, udržitelná a bezpečná energetika, rozpočet pro budoucnost Evropy, Evropa jako globální partner a Evropa bezpečná a svobodná. Jak jsem řekl, nic příliš kontroverzního. Je to definitivní? VICENOVÁ: Předpokládám, že naše priority se ještě trochu zacílí a zúží. Bude jich méně, budou konkrétnější a přesně seřazené podle toho, jak se bude počítat s postupem legislativních prací v Evropské komisi.

EURO: Naše předsednictví ale ovlivní ještě další důležité události. Blíží se volby do Evropského parlamentu, skončí funkční období současné Evropské komise. Euroúředníci včetně eurokomisařů se už prý začínají připravovat na to, co bude poté. I předseda komise José Manuel Barroso by si prý rád udržel svůj post. K tomu bude potřebovat podporu silných členských zemí. Nedělá v této situaci Evropská komise příliš mnoho kompromisů? VICENOVÁ: Rozhodně ne. V práci komise ani Parlamentu teď nic takového rozhodně cítit není. Alespoň zatím.

EURO: Na vás třeba nepůsobí jako kompromisní nedávné rozhodnutí komise podpořit takzvanou třetí cestu při celoevropské regulaci energetických trhů? Vždyť komisaři původně prosazovali metodu „vlastnického unbundlingu“ (oddělení vlastníků sítí od výrobců elektřiny), ale nakonec od ní po tlaku Francie a Německa ustoupili. VICENOVÁ: Tou podporou třetí cesty si dosud nejsem úplně jistá. Mám pocit, že komise se k tomu postavila spíše zdrženlivě. Ale uvidíme, co se dozvíme na radě pro konkurenceschopnost a na dalších jednáních.

EURO: První půl rok 2009 bude v Bruselu opravdu značně hektický. Všimne se vůbec někdo - pokud neuděláme nějaké opravdu hrubé chyby -, že unii právě předsedá Česká republika? VICENOVÁ: Toho by si zcela určitě někdo všiml. Předsednictví je skutečně posuzované velmi přísně. Celá organizace musí bezchybně klapat. Nechci to však zužovat jen na logistiku. Jakékoli zaškrobrtnutí bude posuzované jako neschopnost. Hlavní ovšem bude, co se nám podaří uzavřít, dojednat a dokončit. Jako členská země, která přistoupila v roce 2004, budeme sledování trochu zvědavějším pohledem.

EURO: Nechcete spíše říct s nedůvěru? VICENOVÁ: To bych ani neřekla. Ale je jasné, že nám výrazně pomůže, budeme-li mít sladěné pozice. Musíme znát naše národní zájmy, ale současně vědět, že při předsednictví nebude naším úkolem pokoušet je prosazovat. Musíme zvládnout uřídit Evropu jako celek, udržet evropské kormidlo.

EURO: Co se stane, když se „evropské kormidlo“ vymkne předsednickému státu z rukou? VICENOVÁ: Pak se ještě řadu let vzpomíná, že se předsednictví opravdu nepovedlo, a hledají důvody proč. Někdy se dospěje k tomu, že nebyl jasný soulad mezi Bruselem a ústředím. Že nebylo jasné, kdo bude hrát hlavní roli, že daná země neuměla mluvit jedním hlasem, že příliš prosazovala nějaký vlastní zájem a že ztratila kontrolu nad celkem. Nebo že měla chyby v logistice, což pak oslabilo její soustředění na vlastní jednání.

EURO: Nebo všechno dohromady. VICENOVÁ: Přesně tak. A to bylo nešťastné.

Milena Vicenová Stálá představitelka České republiky při Evropské unii Milena Vicenová se narodila v roce 1955 v Přerově. Původní profesí je veterinářka, v osmdesátých letech léčila zvířata na Českolipsku. Později se stala redaktorkou Státního zemědělského nakladatelství. Prvních šest let po listopadové revoluci řídila odborný zemědělský časopis Náš chov. V roce 1996 začala s kariérou na ministerstvu zemědělství. Postupně vystřídala řadu řídicích pozic (vedoucí teritoriálního oddělení odboru zahraničních styků, vedoucí oddělení pro přípravu programu SAPARD, ředitelka odboru realizace strukturální politiky, ředitelka odboru pro vztahy s EU a zástupkyně ČR ve Zvláštním zemědělském výboru EU, ředitelka odboru bezpečnosti potravin), od září 2006 do ledna 2007 byla dokonce ministryní zemědělství. V Bruselu se neztratí, mluví plynně anglicky, německy a francouzsky, navíc ještě „středně pokročile“ španělsky a rusky. S manželem, doktorem Milanem Vicenou, expertem na reprodukční medicínu, má dvě dospělé dcery.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Kdy je vhodná doba pro přezutí a výměnu pneumatik
Volby 2017: kde volit, aneb jak najít volební místnost
Už jste požádali finanční úřad o prominutí pokuty za kontrolní hlášení?
Známé tváře a volby. Které osobnosti podporují SPD, TOPku, či Piráty?
Známé tváře a volby: Které známé osobnosti podporují ANO, KSČM, či ODS?
Auta
Jaguar zvažuje nástupce modelu XK. Použil by upravenou…
Volkswagen chce závodit s elektrickým prototypem. Zřejmě zkusí Pikes Peak
Koncept Toyota Fine-Comfort Ride je vodíkový soupeř Mercedesu třídy S
Galerie: Šemík, knedlík, mandelinka a další legendární autobusy z ČSSR
Nový Jeep Compass má za sebou testy IIHS. Obstál bez vyznamenání
Technologie
Nokia 7 je tady. Sympatická střední třída má skleněná záda a punc od Zeisse
Asus: Coffee Lake by mohlo být kompatibilní s deskami generace Z270, kdyby Intel chtěl
Linuxáci si vymodlili vlastní smartphone. Librem 5 se chce odlišit od Androidů i iPhonů
S cenami operačních pamětí to prý bude mizérie i příští rok, nedostatek čipů má trvat
Sdílení polohy na mapě láká další aplikace. Kde všude se můžete nechat sledovat?
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít