Učitelé chtějí vlastní profesní komoru. Ministerstvo je skeptické - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Učitelé chtějí vlastní profesní komoru. Ministerstvo je skeptické

,
Učitelé chtějí vlastní profesní komoru. Ministerstvo je skeptické
Zdroj: Tomáš Blažek, Mladá fronta

Čeští učitelé plánují ustanovit vlastní stavovskou Pedagogickou komoru. Reprezentovat by měla všechny pedagogy od mateřských škol až po vysoké školy. Podle ministerstva školství (MŠMT) by to bylo přínosné, protože v současnosti mluví za učitele moc subjektů najednou a často se neví, koho vlastně reprezentují. Ministerstvo však nevěří, že snaha učitelů bude úspěšná.

„Naše iniciativa je zatím velmi čerstvá. Před deseti dny jsme zprovoznili web s dotazníkem pro učitele pedagogicka-komora.cz a založili skupinu na Facebooku Pedagogická komora – diskuze. Zájem předčil naše očekávání. V tuto chvíli máme na Facebooku 622 členů skupiny, například školské odbory mají jen 88 členů na Facebooku, web navštívilo dva tisíce lidí a dotazník na něm vyplnilo 135 učitelů,“ řekl pro Euro.cz učitel Radek Sárközi, jeden z iniciátorů vzniku Pedagogické komory.

V březnu se podle jeho slov sejde přípravný výbor, který rozhodne o termínu založení spolku Pedagogická komora a dalším postupu.

Mimo jiné učitelé v dotazníku diskutují o tom, zda by členství v Pedagogické komoře mělo být povinné pro výkon profese, jak je tomu u České lékařské komory a všech ostatních profesních komor v Česku i zahraničí. Ve hře jsou i povinné členské příspěvky, které jsou zatím stanoveny na minimálně 111 korun měsíčně.

Co by měla dělat Pedagogická komora
Zvyšovat prestiž učitelského povolání
Reprezentovat všechny pedagogy MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ jakožto společensky významnou profesi
Pečovat o kvalitu pedagogické obce (etický kodex učitele, zlepšení podmínek k práci, navýšení prostředků na vzdělávání atd.)
Organizovat diskuze uvnitř komory o tématech, které považují učitelé za důležité
Jednat s ministerstvem školství a dalšími partnery
Účastnit se veřejných diskuzí v médiích

Zdroj: pedagogicka-komora.cz

Ministerstvo školství novou iniciativu pedagogů vítá. „Pro ministerstvo školství by to jistě bylo přínosné. Současná situace, kdy za učitele mluví celá řada asociací, neziskových organizací a dalších subjektů s nezřídka velmi spornou legitimitou, kdy není jasné, koho vlastně zastupují a kolik učitelů sdružují, není ideální. Řada z nich jsou navíc z asociace ředitelů, kteří mohou mít v řadě otázek velmi rozdílný pohled a zájem než řadoví učitelé,“ okomentovala snahu učitelů mluvčí MŠMT Jarmila Balážová.

Pedagogickou komoru by MŠMT bralo jako partnera, který sice nemůže ministerstvu diktovat, ale „je rozhodně silnějším hlasem pedagogů, protože jednotným a ze zákona oprávněným.“

MŠMT: Komora nevznikne podle přání pedagogů. Návrh na základě argumentů musí projít parlamentem. Taková iniciativa zatím nepřišla.

Tady MŠMT zjevně naráží na úskalí, které učitele při zakládání komory čeká. „Každá komora je zřizována zákonem. Nevznikne tedy jen tlakem zdola, z iniciativy či podle přání pedagogů. Na základě argumentů musí návrh na zřízení komory projít parlamentem. Komora pedagogických pracovníků dosud nevznikla zjevně proto, že taková iniciativa nepřišla,“ vysvětluje mluvčí rezortu.

„Obdobná komora učitelů či pedagogických pracovníků v zahraničí nám není známa. V případě pedagogických pracovníků je navíc velkým problémem, že ochota učitelů MŠ, ZŠ a SŠ se sdružit a táhnout za jeden provaz není příliš vysoká. Tyto skupiny samy sebe nevnímají jako rovnocenné, se stejnými zájmy,“ zakončuje komentář mluvčí Balážová.

Přečtěte si:

Ondřej Kania: maturant, který si koupil gympl

Ondřej Kania

Karierní řád učitelů bude mít tři stupně. Ti nejlepší si polepší o pět tisíc

Recept na školství? Nabízí ho Němci, Česko je však hluché

Uchazeči na post šéfa Cermatu nesplnili očekávání. Zíka dostal nové úkoly