Tvrdý boj o každého zákazníka - Euro.cz

Přihlášení

Tvrdý boj o každého zákazníka

, Vladimír Piskáček,
Tvrdý boj o každého zákazníka
Zdroj: Euro.cz

Generální ředitelé: Na trhu je cenová válka, nikoli kartel

Týdeník EURO dal prostor generálním ředitelům tří největších tuzemských bank, aby se vyjádřili jak ke správnímu řízení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, tak k poplatkové politice svých bank. Jack Stack z České spořitelny i Pavel Kavánek z ČSOB toho využili bezezbytku, šéf KB Alexis Juan byl na služební cestě v Číně, omezil se proto pouze na krátké vyjádření.

Otázky:
1. Jaký je váš názor na rozhodnutí antimonopolního úřadu zahájit proti třem největším bankám správní řízení mimo jiné kvůli podezření z cenového kartelu?
2. Domníváte se, že neexistují rezervy bank v přístupu ke klientům v oblasti poplatků? Porovnání se zahraničním vyznívá pro velké tuzemské bankovní domy nepříznivě.
3. Klient banky při podpisu smlouvy například o vedení účtu souhlasí s obchodními podmínkami banky, která je může libovolně měnit, jeho závazky vyplývající ze smlouvy zůstávají. Smluvní vztah klient-banka je tedy disproporční. Má vaše banka vůli například v tomto případě ustoupit a svou politiku v této oblasti změnit?
4. Co by přineslo/znamenalo zavedení poplatkových stropů u určitých typů produktů? Co brání tomu, aby ceny za vybrané služby (například ty napadané antimonopolním úřadem) byly závazné po celou dobu trvání smlouvy a banky by do jejich výše nesměly bez souhlasu klienta zasahovat?
5. Velké české banky jsou jedny z nejziskovějších na světě. Výrazná část profitu je tvořena právě cenami za služby, tedy poplatky. Domníváte se, že jde o trend, který je udržitelný i do budoucna?

Generální ředitel České spořitelny Jack Stack

Vítáme zahájení šetření. Chceme diskusi, která bude založena na faktech, nikoli na falešných obviněních a politických ambicích. Česká spořitelna by samozřejmě nikdy nevstoupila do žádného kartelu.

  • Poplatky za bankovní služby v České republice nejsou vyšší než v ostatních zemích a jejich vývoj je zdravý. Protože vklady klientů v Česku jsou nižší než v rozvinutějších zemích, jsou také výnosy tuzemských bank více závislé na poplatcích.
  • Pracujeme velice usilovně na tom, aby naše obchodní podmínky byly spravedlivé a transparentní. Chceme, aby naši klienti byli spokojeni. Jsou v tomto ohledu jedinou rozhodovací silou, protože mohou kdykoli odejít k jiné bance.
  • Nic netrvá na věky. Náš byznys může být ovlivněn inflací, deflací, změnami úrokových sazeb, změnou měnových kurzů koruny etc. Odmítáme fixované poplatky, protože nejsou v souladu s moderními ekonomickými praktikami a protože taková metoda by vedla ke změnám úroků placených na depozitech a úvěrech.

České banky nejsou nejziskovějšími bankami na světě. OTP v Maďarsku, Wells Fargo v USA a mnoho dalších má ROE vysoce nad 25 procenty a ROA nad 1,5 procenta. Poplatky nejsou tím hlavním determinantem zisku (obecně). Ve spořitelně je čistý úrokový výnos dvakrát větší než výnos z poplatků a provizí. V 90. letech banky v Česku nefungovaly. Měly hluboké ztráty, špatné úvěry, neprofesionální zaměstnance, špatné služby, nefungovaly bankomaty. V roce 2005 banky fungují, protože reinvestují zisky. Zdravý bankovní sektor je páteří zdravé ekonomiky. Aktivity ÚOHS a vlády proti neexistujícímu kartelu nejsou dobré ani pro banky, ani ekonomiku a zahraniční investory.

Generální ředitel ČSOB Pavel Kavánek

Na trhu není ani náznak cenového kartelu. Boj o každého zákazníka je tvrdší, než kdo pamatuje. Dokonce se vede cenová válka v hypotékách, spotřebitelských úvěrech a kreditních kartách či elektronických kanálech.

  • Situace jinde je jiná, a pokud nesrovnáváme celý koš finančních služeb, tak daleko nedojdeme. Belgičan svěří své bance v průměru desetinásobky průměrných českých vkladů. Žádá po ní vyspělé finanční poradenství při jejich zhodnocování a je připraven za ně zaplatit. To umožňuje některé transakční služby křížově dotovat a prodávat je i pod náklady.
  • Je třeba odlišit rámec pro poskytování služeb, jaký představují „obchodní podmínky“, od ceníku. I tyto rámce, přestože musejí reagovat na legislativní a vývojové změny, jsou předmětem soutěžení mezi jednotlivými bankami.
  • Cenové stropy vždy vedou k narušení volné soutěže. Stavějí umělé překážky vzájemné konkurenci a v konečném důsledku vedou k poruchám trhu. Nechci zbytečně činit historické paralely, s nimiž má celá moje generace osobní bolestnou zkušenost. Neodpustím si však dodat, že cenové stropy se vždy obrátily proti spotřebitelům.

Být nejziskovější na světě je krásná představa. To bych si opravdu přál, ale bohužel to ještě není pravda. Poměr výnosů z poplatků a úvěrových obchodů závisí na řadě souvislostí. Jedna z nich říká, že čím více roste potřeba složitějších služeb včetně poradenství, tím se poměr výnosů přiklání k poplatkům. Takový trend je zdravý.

Generální ředitel Komerční banky Alexis Juan

Komerční banka rozhodně odmítá přístup ÚOHS a považuje toto řízení za zcela nepodložené. Cenová válka a silné komunikační produktové kampaně odrážejí vysokou konkurenci mezi jednotlivými hráči na českém trhu.