Třista a jeden rok Vyšívání - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Třista a jeden rok Vyšívání

, Jiří Rostecký, spolupracovník redakce a spolumajitel iParťák,
Třista a jeden rok Vyšívání
Zdroj: Profit

Málokterá česká společnost má tak dlouho tradici, jako je tomu v případě rodinné firmy Velebný & Fam, která vyšívá vše od reklamních výšivek až po modely šatů a jejíž historie se táhne do roku 1713. Vyšívá pro každého, dokonce i pro armádu, bezpečnostní sbory, myslivecká sdružení, sportovní oddíly, školy, nemocnice, církve či filmové producenty.

Mezi nejzajímavější výrobky firmy Velebný & Fam patří prapor čtenářskopěveckého spolku Rastislav z Blanska, jehož návrh zpracoval jeden z nejvýznamnějších českých malířů 19. století Josef Mánes a jenž je celý proveden ruční prací. V minulém roce vytvořila i vyšívaný Velký znak Ruského impéria, za který majitel firmy Zdeněk Velebný obdržel od České heraldické společnosti čestný titul rytíř české heraldiky.

Historie a marketing

Firma přežila všechno, dokonce i obě světové války, v jejichž průběhu sice byla její činnosti často značně omezena, či dokonce zastavena, ale brzy se opět vrátila do svých původních kolejí. Prošla si i řadou změn, například v roce 1951 byla převedena pod státní organizaci a vyráběla pro ni církevní zboží. O jedenáct let dříve do ní byli dosazeni maďarští vojenští krejčí a firma se začala věnovat pouze šití a úpravám uniforem.

V průběhu jejího života se v ní vystřídalo několik generací a dnes na postu obchodního ředitele působí pan František Velebný. On sám ale firmu neřídí: „Stále ji vedou rodiče, ale mohu říci, že tím, jak člověk ve firmě vyrůstá s jejími radostmi i problémy a řeší různé provozní situace, stává se automaticky její součástí,“ popisuje a s úsměvem na tváři dodává, že ve firmě žijí i jeho děti, jimž rodinná tradice určitě rovněž nebude lhostejná.

Vývoj takto staré firmy je v mnoha ohledech poměrně složitý. V polovině 19. století zaměstnávala dva a šest zaměstnanců, dnes už jich má třicet. „Zvládli jsme jak historické ruční a strojní techniky vyšívání, tak i výšivku závislou na počítači.

Sami si vyrábíme i veškeré doplňky k našim výrobkům, jako jsou žerdě, stojany, zdobné hřeby, medaile, řády, odznaky a diplomy,“ dodává Velebný a přiznává, že tradice je pro firmu důležitá i z hlediska marketingu: „Většina zákazníků se na historii naší firmy vyptává a i při exkurzích se kolem ní vždy rozvine bohatá debata. Každopádně je to pro nás výhoda i z hlediska konkurence, ale největší výhodou jsou dlouhodobé zkušenosti, kvalita, důslednost, odpovědnost a týmový duch všech pracovníků a samozřejmě reference spokojených zákazníků.“

Starým řemeslům není konec

Leckdo by nevěřil, že lze v oboru vyšívání vybudovat firmu s tak dlouhou a zajímavou tradicí. Firma každý měsíc vyrobí deset až patnáct slavnostních náročně vyšívaných vlajek, velký podíl její produkce tvoří i církevní zboží, kovorytecká a medailérská výroba a ostatní doplňkový sortiment. Kolem 70 procent celé produkce je určeno pro zahraničí a celý prodej do značné míry podporují i pravidelně aktualizované webové stránky s e-shopem, jež firma spustila teprve v loňském roce.

Nebojí se pracovat ani se starými technikami: „Pro naši firmu je velmi složité nabízet řemeslo, které je v dnešní době už v podstatě zapomenuté. Bereme to ale jako výzvu a vždy je to pouze na lidech a o tom, zda si chceme osvojit i staré techniky a věnovat jim maximum energie. Řada našich zaměstnanců přišla z odlišných odvětví a dnes patří mezi světové špičky.“

Kromě toho se snaží přicházet i s inovacemi, které do značné míry rozšiřují jejich portfolio velmi tradičních produktů, a svou výrobu udržovat v nejvyšší kvalitě.

Sledují i světové trendy a berou si z nich ponaučení, možná i proto, že se dnes orientují zejména na německy mluvící země, kde pociťují větší poptávku po svých službách a důraznější tradici spolkového života: „Když uděláme vlajku do nějaké obce a vlajka se líbí, začnou se ozývat i další tamní spolky, protože jich tam působí celá řada, jako třeba hasiči, myslivci, sportovní a církevní společnosti či chovatelé drobného zvířectva.“

Trh se změnil

Za existenci firmy samozřejmě přišla řada změn, kterým se firma musela přizpůsobit. Třeba před 23 lety zákazníci nejvíce poptávali nášivky a výšivky našívané přímo na látku. Poté přišel velký boom městských a obecních vlajek a dnes je požadována hlavně malba jehlou na spolkových praporech a restaurování historických textilií.

„Dnešní zákazník je mnohem náročnější na kvalitu, ale i termín zhotovení. Bohužel ke škodě věci se i v našem oboru zakázky soutěží podle hlavního kritéria, kterým je nejnižší cena,“ lituje Velebný, ale rázem připomíná i vysokou kvalitu, která tkví i ve dvě stě let nezměněné technice výroby klasických výšivek: „Díky dnešním možnostem se můžeme dostat i k technikám, které na našem území nebyly obvyklé. Obrovský pokrok vidíme v automatové výšivce, a to především po stránce technologické. Jen za posledních 20 let jsme přešli od děrných štítků až po bezdrátové ovládání tabletem.“

Za úspěchem firmy ale nestojí jen schopnost jít s dobou a přizpůsobovat se aktuálním trendům, ale i způsob rodinného vedení celé společnosti, vytrvalost v náročných obdobích a tlak na co nejvyšší kvalitu produkce. Dalším podstatným důvodem je výběr správných lidí a jejich zapálení pro věc, díky čemuž si firma dokáže sama vytvořit v podstatě vše, co potřebuje. Do budoucna se chystá vstoupit na nové trhy, získat na nich obchodní partnery a šířit českou práci dál do světa.