TOTÁLNÍ VÝPRODEJ - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

TOTÁLNÍ VÝPRODEJ

, Karel Klein,
TOTÁLNÍ VÝPRODEJ
Zdroj: Euro.cz

Kdysi mnohamiliardové finanční impérium se hroutí

Finanční skupina Stella Group, obhospodařující ještě před rokem, v dobách své největší slávy, majetek kolem patnácti miliard korun, vyklízí razantně pozice na trhu. Další české impérium se rozpadá a některé z jeho původních paláců jsou v troskách.
Dva na sobě nezávislé zdroje (zaměstnanec holdingu a firma úzce s holdingem spolupracující) uvádějí, že se tato skupina, donedávna vlastnící řadu českých podniků, potýká s problémy ohledně splácení bankovních úvěrů Investiční a Poštovní bance, nyní již vlastněné ČSOB. Svoji zadluženost se snaží řešit prodejem majetkových účastí v podnicích, v nichž drží majoritu. Jestliže ještě koncem listopadu loňského roku měla Stella nadvládu nad šestnácti tuzemskými podniky (viz schéma), v současnosti jich zbývá již jen několik. „Nad vodou drží Stellu především Čs. plavba labská. Zanikly již dvě ze čtyř divizí, a to dřevařská a stavební. Hotelová a textilní divize zatím přežívají. Výrazně se redukuje aparát, propouštějí se zaměstnanci, sdělily shodně pro týdeník EURO oba zdroje, které si nepřály být jmenovány.

Stella možná zanikne.
„Proces restrukturalizace skupiny byl zahájen na jaře letošního roku na valné hromadě společnosti SG–Industry, a. s. V současnosti je zhruba uprostřed a mimo jiné do něj zasahuje i mnoho vnějších faktorů, které se neustále vyvíjejí, odpověděl bývalý šéf skupiny Petr Kulhánek. Naše informace potvrzují i slova generálního ředitele a předsedy představenstva SG–Industry – hlavní mateřské společnosti Stelly Group – Milana Vokatého. „Valná hromada naší společnosti schválila 3. března letošního roku zásadní změnu strategie a uložila představenstvu provést co nejrychlejší oddlužení společnosti. Je tedy jasné, že cílem restrukturalizace je oddlužení. Jaké společnosti by po jeho dosažení měly do Stella Group patřit, je právě jednou z nevyjasněných otázek, protože jednak není proces ukončen a zejména není jasné, zda bude sdružení Stella Group vůbec existovat. Zmíněná valná hromada SG–Industry totiž uložila představenstvu mimo jiné vyhodnotit přínosy tohoto volného sdružení za období od jeho vzniku a předložit případně návrh na ukončení jeho činnosti, odpověděl Milan Vokatý týdeníku EURO. Dodal, že ze sdružení za poslední měsíce odešly podniky Chiradent, Pozemní stavby Zlín, České dřevařské závody Praha, Lineta – severočeská dřevařská společnost, Lesy Pelhřimov, Lesní společnost Buchlovice a Intea. Stavební gigant Armabeton odpadl již dříve. Týdeník EURO má informace, že „na spadnutí je i prodej Tylexu a Krajky.
Na valné hromadě v březnu 2000 totiž oznámila SG–Industry, známá spíše pod svým původním názvem YSE (což byl původně investiční fond z první vlny kuponové privatizace založený známým podnikatelem Janem Suchánkem a patřící po transformaci k nejtransparentnějším subjektům ), za rok 1999 předběžnou ztrátu 490 milionů korun. V roce 1998 vykázala společnost ztrátu 262 milionů korun. Vokatý již dříve uvedl, že se do záporného výsledku podnikání loňského roku promítl nepříznivý vývoj ve stavebnictví a rovněž prodej společnosti Armabeton – kdysi jedné z vlajkových lodí Stelly. Sdělil, že rozdíl mezi pořizovací a prodejní cenou této stavební firmy byl několik set korun na akcii.

Od desíti k pěti.
O zúžení širokého spektra firem a bolestné restrukturalizaci uvažovala skupina Stella Group již na přelomu letošního roku, kdy se také částečně zeštíhlila a byl prodán například právě Armabeton. Jeho novým vlastníkem je nyní finančně poradenská společnost Voerster. Armabeton byl donedávna jednou z největších a nejznámějších stavebních firem v zemi. Nyní stojí před krachem, a soud již proto vyslal minulý měsíc do firmy předběžného správce, aby zjistil skutečný majetek. Za loňský rok vykázal Armabeton ztrátu 460 milionů korun. Z původních 1600 zaměstnanců zbylo v současnosti kolem čtyřiceti.
Další dominantu holdingu – Dům módy – prodala Stella společnosti Finnex
Securities. Ta se stala koncem loňského roku jeho majoritním vlastníkem, když odkoupila akcie od České správcovské – mateřské společnosti holdingu. V roce 1998 vykázal Dům módy ztrátu 10,3 milionu korun, tržby firmy klesají již od roku 1996. Na negativních hospodářských výsledcích Domu módy se výrazně podepsal právě značný pokles tržeb. Ten byl důsledkem špatné obchodní a investiční politiky – především investování deseti milionů korun do nákupu akcií společnosti Fortuna Hotels (rovněž patří do impéria Stella Group).
Mezi další významné změny patřil prodej Pozemních staveb Zlín letos v dubnu. I v tomto podniku klesly tržby i zisky, z pětadvaceti divizí firmy zbylo jen osm a redukoval se počet pracovníků. Stella prodala Pozemní stavby Zlín v dubnu zlínské firmě Unique Investments. Informace z konce letošního května říkají, že tento nový majitel uvažuje o prodeji Pozemních staveb dalšímu subjektu.