TOP právníci v roce 2007

23. listopadu 2007, 13:33 - Hana Boříková
23. listopadu 2007, 13:33

Vyjma specifických oblastí již špičkové české firmy plně konkurují mezinárodním

Českým advokátním kancelářím se vždy dařilo, tak trochu jim ale scházelo renomé. Přestože se úrovní služeb vyrovnaly zahraniční konkurenci, v mezinárodních žebříčcích se neobjevovaly. Letos poprvé domácí advokáti výrazněji zabodovali v prestižní publikaci International Financial Law Review 1000 (IFLR) a zaujali místa tradičně náležející pobočkám mezinárodních firem. Publikace sleduje čtyři oblasti práva: bankovnictví, kapitálové trhy, insolvence a restrukturalizace a fúze a akvizice. V každé kategorii potom dělí právní kanceláře na vedoucí, vysoce doporučované, doporučované a známé na trhu. Čela tabulek se nijak zvlášť neměnila. Prvenství stále drží britské a americké kanceláře White & Case, Weil Gotshal & Manges, Clifford Chance a Allen & Overy. Do kategorie velmi doporučovaných kanceláří se ovšem v čerstvém vydání probojovalo dvanáct českých kanceláří, o sedm více než v roce 2004. České kanceláře se navíc poprvé objevily ve skupině velmi doporučovaných kanceláří České republiky ve všech sledovaných oblastech. „Nástup domácích kanceláří je spojen s rostoucí silou českých podniků a rozmachem investic do českých společností ze strany fondů formou private equity kapitálu,“ uvádí publikace, jejíž tvůrci udělují rating na základě rozhovorů s řediteli a právníky bank, poradenských firem nebo výrobních a obchodních společností v Česku. V žebříčku letos domácí barvy reprezentují především kanceláře Procházka Randl Kubr, Havel & Holásek, Kocián Šolc Balaštík, Brzobohatý Brož & Honsa či Glatzová & Co. Oslovení představitelé žebříčkových „skokanů“ umístění nijak neglorifikují. Úspěch v hodnocení IFLR 1000 prý neznamená, že by najednou začali pracovat o poznání lépe. Spíše pochopili to, co mezinárodní kanceláře vědí už dávno. Věnují větší péči komunikaci s ratingovými agenturami, jejichž editoři je konečně začali vnímat. IFLR 1000 je pouze jedním z několika žebříčků, které hodnotí úroveň právních firem po celém světě. Specializované ratingové společnosti sestavují například Chambers Global, Who's Who Legal, PLC Which Lawyer nebo Legal 500. Sami oslovení právníci připouštějí, že některé žebříčky se při ratingu kanceláří dopouštějí drobných či větších omylů, jistou vypovídací schopnost o vývoji trhu jim ovšem neupírají, přičemž doporučují srovnávat více zdrojů. O tom, že IFLR 1000 může být vodítkem, vypovídá i to, že stejné kanceláře zařadil do první tuzemské patnáctky říjnový žebříček Which Lawyer? společnosti Practical Law Company, který bývá označován za nejkomplexnější.

Do vlastního.

Průnik Čechů do mezinárodních žebříčků dokumentuje ztrátu specifik vlastních postsocialistickým zemím, na jejichž domácích trzích na počátku 90. let jednoznačně dominovaly mezinárodní firmy. Právě do Česka je přilákalo hektické období spojené s velkými privatizacemi a následnými restrukturalizacemi, pro které neměly rodící se tuzemské kanceláře dostatek zkušeností. Pozice si u nás historicky vybudovaly elitní londýnské firmy Clifford Change, Linklaters či Allen & Overy, ale i kanceláře jako CMS Cameron McKenna, Squire Sanders & Dempsay nebo Salans, které nebývají v mezinárodním měřítku na rozdíl od tuzemské scény chápany jako absolutní špička. V pobočkách zahraničních kanceláří a v cizině vyrostla generace právníků, která začala zakládat své vlastní kanceláře a dnes útočí na pozice bývalých zaměstnavatelů. Tímto způsobem vznikla v roce 2001 například firma Havel & Holásek. Čtyři z pěti jejích zakladatelů odešli z Linklaters. Podobně se právníci z kanceláře Procházka Randl Kubr rekrutují z White & Case a Gleiss Lutz. Vedle nich ovšem rostly i české firmy, které vznikly hned po revoluci, jako například Kocián Šolc Balaštík nebo Balcar Polanský & spol., která se letos v říjnu stala součástí sítě britské společnosti Eversheds International.

Rozdíly se stírají.

Špičkové české a zahraniční advokátní kanceláře dnes už nepředstavují dva různé světy. Úroveň jejich služeb se srovnává. Gabriel Achour, právník kanceláře Glatzová & Co., tvrdí, že vyjma specifických právních oblastí již vrcholové české kanceláře plně konkurují mezinárodním. „V problematice sporů a rozhodčího řízení špičkové české advokátní kanceláře ty mezinárodní předčí,“ míní Achour. Jan Matějček, partner kanceláře White & Case, vidí výhodu zahraniční kanceláře u transakcí, které sledují struktury využívané v zahraničí, například komplikovanější strukturované financování, nebo operací se zahraničním prvkem, například anglickým právem. České kanceláře se podle něho ve větší míře zaměřují na všeobecné právní poradenství pro své klienty nebo na úzce specializované oblasti, jako jsou otázky duševního vlastnictví. „Dá se však očekávat, že s tím, jak se zahraniční kanceláře stále více stávají domácími, rozšíří svou působnost i do těchto oblastí,“ předpovídá Matějček. Jaroslav Havel z kanceláře Havel & Holásek dodává, že české firmy se více specializují na agendu spornou či mediální právo, kde jsou důležité vztahy, kontakty a znalosti prostředí. „U velkých transakcí ve finančním sektoru a kapitálovém trhu stále ještě narážíme na zahraniční firmy. Největší konkurence mezi českými a zahraničními kancelářemi panuje v oblasti akvizic a fúzí a velkých nemovitostních projektů. Tam už české firmy dosahují stejné úrovně jako zahraniční firmy, které jim dominovaly a snaží se držet pozice,“ říká Havel. Jak vyplývá z žebříčku IFLR 1000, domácí kanceláře se prosazují také v segmentu insolvencí a restrukturalizací.

Kreativní Češi, Anglosasové s pravidly.

Určité rozdíly mezi tuzemskou a zahraniční advokátní kanceláří lze nalézt ve firemní kultuře. „Většina tuzemských poboček zahraničních kanceláří je ovlivněna rozsáhlým systémem pravidel, který každá z nich dostala od své centrály. Průměrná česká kancelář je méně sešněrovaná než průměrná kancelář zahraniční. Na to se lze dívat různě, třeba i kriticky, volný přístup ale ponechává více prostoru pro kreativitu,“ domnívá se Martin Šolc z kanceláře Kocián Šolc Balaštík. „U nás víte přesně, co dostanete,“ kontruje Kamil Blažek z Linklaters a pokračuje: „Musíme dodržovat určitá kritéria, například klienta musí schválit londýnská centrála. Podléháme předpisům o praní špinavých peněz v řadě zemí, musíme znát vlastnickou strukturu zákazníka. To je ale z dlouhodobého hlediska dobrá strategie.“ Blažek vyzdvihuje i anglosaské vnímání role právníka, které je prý odlišné od středoevropského. „Klientovi nabízíme komplexní poradenství, snažíme se za něho vyjednávat a problém vyřešit. Německý advokát nechá klienta mluvit a řekne jen, zda je řešení po právní stránce schůdné nebo ne. Takto postupují často i české firmy,“ vysvětluje. Odlišnosti je ovšem možné hledat i mezi samotnými zahraničními kancelářemi. Typicky americké a britské právní společnosti vyznávají jinou filosofii řízení. Američané tradičně podporují rivalitu, a to i platovými rozdíly. Britské dávají přednost rovnostářství, mají propracované metody odměňování, které ohlídají, aby zaměstnanci na stejné úrovni brali stejně. „Toto pojetí je velmi blízké socialistickému řízení firmy, ale v dobrém. Podporuje maximální kooperaci a rovnost v postavení lidí. Vše je ale detailně řízeno bez prostoru pro individualitu. My se snažíme vzít si z obou modelů to dobré, a přizpůsobit to českému prostředí,“ říká Jaroslav Havel.

Žádné drama nečekejte.

Odborníci se shodují, že trh právních služeb je už v České republice poměrně saturovaný a dramatické změny do budoucna očekávat nelze. A to ani v mezinárodních žebříčcích. Žádná další velká mezinárodní kancelář, která by se dokázala vklínit mezi první desítku, k nám pravděpodobně nezamíří. „Tuzemský trh je relativně malý, chybí tu pro ně zajímavé projekty. Množství transakcí z 90. let se už opakovat nebude,“ soudí Blažek z Linklaters. Budovat nákladnou pobočku by se snad mohlo vyplatit v případě, že by do Česka vstoupil velmi silný klient mezinárodní kanceláře, například banka nebo automobilka. „Spíše lze ale předpokládat, že v horizontu následujících pěti let dojde k uzavření některých poboček mezinárodních advokátních kanceláří. Počty právníků se v některých z nich snižují,“ soudí Achour. Ostatně nešlo by o první odchod - před třemi lety zrušila svou českou odnož britská kancelář Freshfields. Prostor pro novou velkou úspěšnou kancelář nicméně existuje v dílčích segmentech trhu, domnívá se Martin Šolc. „V cizině se takovým kancelářím říká butiky nebo „niche players“, což bych volně přeložil jako hráči vyplňující dílčí mezeru na trhu. Ale nelze vyloučit ani vznik velké kanceláře, zabývající se komplexními službami pro komerční subjekty, jako je ta naše. Na první pohled sice pro takovou kancelář není na trhu místo, ale trh internetových vyhledavačů vypadal před příchodem Googlu taky nasyceně,“ říká právník. Právnický trh nebude pravděpodobně ani svědkem častých či převratných předprodejů nebo fúzí advokátních kanceláří. Prodeje nejsou v této branži nijak obvyklé. Poslední a vlastně jediný velký obchod představuje transakce bratří Šťovíčků, kteří jako čerství třicátníci koupili před dvěmi lety zavedenou právní kancelář (Klein Šubrt Došková advokátní kancelář) od svých o dvacet let starších kolegů. „Za první republiky se prodávaly advokátní praxe podobně jako lékařské ordinace. Dnes jde o to, jestli je kancelář natolik kvalitní, aby stálo za to ji koupit, než si vybudovat novou a klienty přetáhnout,“ vysvětluje Blažek. Matějček se domnívá, že prodeje by se snad mohly v budoucnu odehrát v případě kanceláří, jejichž zakladatelům je více než padesát nebo šedesát let. „Tito společníci budou chtít své firmy předat mladším kolegům a pokud se vhodní následníci nenajdou, bude nutné takové kanceláře prodat jiným firmám, které zajistí jejich kontinuitu a další rozvoj,“ vysvětluje. Gabriel Achour se domnívá, že někteří seniorní právníci ve velkých mezinárodních kancelářích budou usilovat o získání zavedených menších českých advokátních kanceláří s historicky dobrým renomé, a tuto akvizici budou považovat za jakýsi předstupeň budoucího rozvoje, za osobní investici, která jim ušetří období „budování“ nové značky. Advokát nevylučuje ani fúzi dvou velkých českých kanceláří: „Prostor pro to existuje. Spíše však bude docházet k postupnému fúzování několika menších kanceláří a snaze o vytvoření nové velké advokátní kanceláře.“ „Fúze jsou zajímavou otázkou, protože nikdo neví, jak velká firma bude ještě schopna úspěšně fungovat na českém trhu. Je však reálné, že v příštích dvou letech se počet právníků českých kanceláří vyšplhá v některých případech na sto,“ předpovídá Matějček.

Bankovnictví a financování projektů Konkurence je v tomto segmentu přímo zuřivá. Ve výhodě byly firmy disponující přeshraničním know-how. Velmi žádané totiž byly syndikované úvěry, přičemž české banky rozšířily svůj vliv po střední a východní Evropě. Přestože publikace uvádí, že domácí kanceláře pomalu ale jistě dotahují mezinárodní konkurenci rozšiřováním sítě poboček a ti nejúspěšnější dokonce zaměstnávají zahraniční právníky, mezi velmi doporučované kanceláře se dostala pouze jedna. Propast mezi mezinárodními firmami a jejich lokálními rivaly překonala společnost Procházka Randl Kubr, která zastupovala OKD v souvislosti s termínovaným syndikovaným úvěrem ve výši 1,1 miliardy eur, připravovala dokumentaci pro úvěr 95 milionů eur pro Landesbank Hessen nebo se na straně HVB účastnila amortizační transakce při financování akvizice Agrofertu. Prvenství si udržela společnost Allen & Overy, která radila například při akvizici největšího tuzemského karetního operátora CCS společností FleetCor Technologies. Clifford Chance a Linklaters potvrdily přední pozice především účastí na koupi Českých radiokomunikací - jedné z největších privátních investic do akvizice ve střední a východní Evropě vůbec. White & Case se proslavila především servisem při financování nákupu letadel ČSA.

Vedoucí firmy

 • Allen & Overy
 • Clifford Chance
 • White & Case

Velmi doporučované firmy

 • Linklaters
 • Procházka Randl Kubr
 • Weil Gotshal & Manges

Doporučované firmy

 • Baker & McKenzie
 • Brzobohatý Brož & Honsa
 • CMS Cameron McKenna
 • Glatzová & Co.
 • Havel & Holásek
 • Kocián Šolc Balaštík
 • Weinhold Legal

Kapitálové trhy Na kapitálovém trhu stojí za pozornost pouze dvě události. První je současné uvedení akcií ČEZ na burzu v Praze a Varšavě, druhou simultánní IPO firmy Pegas Nonwovens tamtéž. Ospalému trhu dominovala opět White & Case, která zůstává první volbou pro zahraniční společnosti. Obrátila se na ni ale i domácí energetická firma. Dále právníci zastupovali Morgan Stanley jako aranžéra programu miliardy eur pro Českou exportní banku. Pegas si najal na IPO firmu Allen & Overy. V tomto segmentu zabodovala opět jediná tuzemská firma. Procházka Randl Kubr například zastupovali Komerční banku při vydání dluhopisů v hodnotě 150 milionů eur.

Vedoucí firmy

 • White & Case

Velmi doporučované firmy

 • Allen & Overy
 • Clifford Chance
 • Linklaters
 • Procházka Randl Kubr
 • Weil Gotshal & Manges

Doporučované firmy

 • Baker & McKenzie
 • Brzobohatý Brož & Honsa
 • CMS Cameron McKenna
 • Glatzová & Co.
 • Havel & Holásek
 • Kocián Šolc Balaštík
 • Weinhold Legal

Fúze a akvizice (M&A) Rozvoj kvetoucího trhu pohání množství transakcí po celé střední a východní Evropě, což někteří analytici považují za zpožděnou reakci na vstup zemí do EU. Oblast charakterizují privátní a nemovitostní transakce, které se stávají sofistikovanějšími, investoři dychtivě zakládají joint ventures, české firmy jako ČEZ nebo Zentiva expandují za hranice. Podle studie PricewaterhouseCoopers český trh M&A vzrostl v roce 2006 o jedenáct procent na 269 transakcí v celkové hodnotě 6,2 miliardy eur, na čemž profitovala i řada domácích společností. První místa v žebříčku opět atakovaly firmy White & Case a Weil Gotshal & Manges (WGM), domácí zástupci, jako Brzobohatý Brož & Honsa, Glatzová & Co., Havel & Holásek nebo Kocián Šolc Balaštík, se ale stávali ziskovější. WGM obhájil svou pozici například radou Telefónice O2 při integraci Eurotelu, White & Case se blýskla poradenstvím PPF Group při vytvoření společného podniku s Generali Group. Jejím klientem byl i ČEZ při akvizici ve Varně. Konkurenti pocítili přítomnost české společnosti Brzobohatý Brož & Honsa, která se stala poradcem ČEZ, jejím klíčovým klientem je PPF Investments a její konzultace platí například Škoda Holding. Publikace uvádí, že společnost prokázala při prodeji holdingu v hudebním průmyslu schopnost operovat ve více než deseti jurisdikcích v Evropě a Severní Americe. Při prodeji benzinových stanic společnosti ConocoPhillips firmě Lukoil za 281 milionů dolarů radila společnost Glatzová & Co. Její právníky si vybral německý koncern Bayer pro spolupráci na prodeji divize diagnostických přístrojů Siemensu za 4,2 miliardy eur. Na akvizici Aero Vodochody se podílela společnost Havel & Holásek, která se účastnila také fúze Kofoly s polskou Hoop. Kocián Šolc Balaštík se může pochlubit klientem RPG Industries či radou při vytváření nové společnosti Home Credit Grand Holding. Pro indickou farmaceutickou firmu Glenmark Pharmaceuticals zajistili právníci kontrolní podíl ve společnosti Medicamenta vyrábějící prodávají produkty v Česku a na Slovensku.

Vedoucí firmy

 • Weil Gotshal & Manges
 • White & Case

Velmi doporučované firmy

 • Allen & Overy
 • Baker & McKenzie
 • Brzobohatý Brož & Honsa
 • Clifford Chance
 • Glatzová & Co.
 • Havel & Holásek
 • Kocián Šolc Balaštík
 • Linklaters

Doporučované firmy

 • CMS Cameron McKenna
 • Gide Loyrette Nouel
 • Procházka Randl Kubr
 • Salans
 • Weinhold Legal

Restrukturalizace a insolvence Tento obor nebyl nejvytíženější, s rostoucím počtem českých společností vydávajících se za hranice lze ale očekávat nárůst příležitostí i tady, uvádí IFLR 1000. Jako specialisty na licitace jmenuje především týmy kanceláří White & Case a Procházka Randl Kubr. White & Case pomáhali například GE Capital při koupi portfolia špatných úvěrů z ČKA. Firma byla členem pracovní skupiny ministerstva spravedlnosti při přípravě návrhu zákona o insolvenci, který začne platit příští rok. Publikace zaznamenala pomoc právníků Brzobohatý Brož & Honsa při restrukturalizaci realitní společnosti Inwest–K a prodeji pozemků pod jejími budovami. Radili také společnosti Západočeský dřevařský průmysl při řešení jejich soudních sporů a vyjednali dohodu s hlavním věřitelem. Na restrukturalizaci svého stálého klienta – ocelářského obra Mittal Steel Ostrava pracovala kancelář Glatzová & Co., která asistovala i při rozdělení maloobchodní a rafinérské divize ConocoPhillips. Konkurence pocítila přítomnost další české kanceláře. Právníci Havel & Holásek se předvedli především při konkurzu Union Banky nebo radili CzechInvestu ve vztazích s restrukturalizovanou firmou LG Philips. Při konkurzním řízení této firmy se angažovala další česká společnost – Peterka & Partners.

Vedoucí firmy

 • Weil Gotshal & Manges
 • White & Case

Velmi doporučované firmy

 • Brzobohatý Brož & Honsa
 • Clifford Chance
 • Glatzová & Co.
 • Havel & Holásek
 • Kocián Šolc Balaštík
 • Peterka & Partners
 • Procházka Randl Kubr
 • Linklaters
 • Weinhold Legal

Doporučované firmy

 • Balcar Polanský & spol.
 • Kocián Šolc Balaštík
 • Wolf Theiss

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Byty za méně než 4násobek ročních příjmů? Ve 3 z 14 krajů ano
Vyplatí se fixovat si letos cenu elektřiny?
Co je dobré vědět o otcovské dovolené po porodu v roce 2018?
Jak se daní příjmy z pronájmu bytu?
Týdeník Euro z vydavatelství Mladá fronta vydává speciál Top advokátní kanceláře 2017
Auta
Subaru Impreza páté generace dorazila do ČR. Je to vážně…
Aston Martin V8 Vantage změnil tvář i motor. Je přeplňovaný a dodává ho Mercedes
Nejvlasatější auto světa na sobě vozí 100 kg lidských vlasů za dva miliony korun
Ekologův koutek: Volvo PV544 dostalo motor z tanku. A vypadá brutálně
BMW dá dvě turba na základní dieselový čtyřválec 18d a 20d. Pomůže to spotřebě
Technologie
Intel chce z počítačů odstranit podporu legacy BIOSu, znefunkční to staré OS a hardware
Je plnohodnotný Skype příliš pomalý a přebujelý? Zkuste Skype Lite pro Android
Nejnovější produkt Elona Muska je… powerbanka Tesla
Microsoft experimentuje s vyhledáváním ve Windows. Co možná nabídne Redstone 4?
Opera Dev umožňuje zpřehlednit nabídku se seznamy otevřených a zavřených stránek
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít