Tendr na druhou etapu - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Tendr na druhou etapu

, István Lékó,
Tendr na druhou etapu
Zdroj: Euro.cz

Česká republika jako první země v EU otestuje spojení mikrovlnného a satelitního systému

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) koncem dubna vypsalo – bez povšimnutí médií – tendr na zkušební provoz nové generace mýtného systému, takzvaných hybridních OBU jednotek. Jde o kombinaci mikrovlnného systému, který se uplatňuje na dálnicích, a satelitního, jenž by se mohl využít na silnicích nižších tříd. Vyhlášení soutěže je prvním krokem na cestě k rozšíření a zmodernizování současného mýtného systému v České republice pro vozidla nad 3,5 tuny. Umožnil by praktické vyzkoušení obou konkurenčních technologií. Rozhodnutí českého ministerstva dopravy vzbuzuje velkou pozornost i v Evropské unii, která spojení mikrovlnného a satelitního systému pečlivě sleduje. Během tří let chce totiž zavést jednu palubní jednotku OBU (on board unit), která dokáže komunikovat s mýtnými systémy v celé Evropě. V případě úspěchu zkušebního provozu bude Česká republika první zemí, která hybridní systém zavede, a může se stát příkladem pro ostatní. Většina evropských států má elektronický mýtný systém od svých národních dodavatelů, pokud takoví existují. Účast českých společností na dodávkách technologií a know-how by proto byla velkým přínosem. Nejenže by klíčová kompetence zůstala doma, ale vytvořila by se i možnost vývozu nového systému do jiných zemí.
Dodavatelé mýtných systémů jsou převážně velké firmy operující na světovém trhu. I do tendru se podle informací týdeníku EURO přihlásili největší hráči jako Siemens či společnost Satellic (dcera Deutsche Telecomu), ale i česká firma Princip se svojí unikátní technologií. Hodnota této zakázky je odhadována na 295 milionů korun. Nabídky uchazečů eviduje advokátní kancelář Jansta, Kostka. Termín uzávěrky pro první, kvalifikační kolo tendru, kde zadavatel vyřadí „garážové“ zájemce, byl původně stanoven na 1. červen, ale ŘSD lhůtu prodloužilo o týden.

Flexibilní systém
O tomto způsobu výběru mýta stát uvažuje již delší dobu, protože umožňuje rozšířit zpoplatnění vozidel nad 3,5 tuny i na úsecích nižších tříd, aniž by bylo třeba na těchto silnicích stavět mýtné brány. Stát právě kvůli problémům s výstavbou bran rozhodl, že na zbylých cestách budou v budoucnu zajišťovat výběr mýtného satelitní palubní jednotky. Nový systém by byl dokonce tak flexibilní, že by umožňoval libovolnou silnici přidat mezi zpoplatněné, jakmile by se ukázalo, že se používá k objíždění jiných zpoplatněných úseků. To pomůže především městům a obcím, přes které řidiči kamionů objíždějí zpoplatněné úseky, aby se platbě mýta vyhnuli.
Satelitní palubní jednotky oproti mikrovlnným aktivně zjišťují svou polohu pomocí přijímače GPS. Tuto polohu pak porovnávají se seznamem mýtných úseků uložených v jednotce. Jde o logické pokračování mýtného systému, protože zpoplatnění dálnic byl pouze první krok. Nový, hybridní systém umožňuje kdykoliv změnit rozsah zpoplatněné silniční sítě, přidat nebo odebrat zpoplatněné úseky, stačí pouze nastavit tyto úseky jako placené a určit jejich cenu. Není třeba cokoliv na silnicích stavět.
Jak velká krabice OBU je, jak vypadá a kam se v autě dává? Jednotka pro satelitní mýto je obdobná jako nynější mikrovlnná, kterou musí v České republice povinně používat všechna vozidla nad 3,5 tuny. Satelitní jednotka se umisťuje na přední sklo místo současné mikrovlnné jednotky. Je o něco větší a připojuje se k palubnímu napájení vozidla. Díky tomu, že satelitní jednotky obsahují i mikrovlnnou část, mohou pro výběr mýta používat i stávající brány na dálnicích. Proto se hovoří o kombinované nebo také hybridní palubní jednotce.

Kratší testování
V České republice začaly přípravy pro případné rozšíření mýtného systému o satelitní část již před dvěma lety. Nejprve se musel připravit na rozšíření centrální systém, který shromažďuje údaje z palubních jednotek (ať už satelitních nebo mikrovlnných). Na základě objednávky ministerstva dopravy zahájila testování pěti tisíc satelitních jednotek společnost Kapsch od léta 2008. Aby hybridní mýto nezajišťovala pouze jedna firma, připravuje se test dalších pěti tisíc satelitních jednotek od jiného dodavatele, který bude vybrán v nynějším tendru. Díky tomu bude možné ověřit, zda je centrální systém připraven na komunikaci se satelitními jednotkami, a také porovnat dodané jednotky od různých výrobců.
V tuto chvíli je projekt časově omezen původní smlouvou s Kapschem, který bude testovací prostředí provozovat do července 2011. Odborníci ale tvrdí, že na odzkoušení technologie dalšího dodavatele stačí půl roku. Za tu dobu prý lze o účinnosti této metody výběru mýta získat dostatek statisticky významných dat. Je jasné, že provádění jednotlivých testů se musí vejít do kratšího časového období, takže bude muset být intenzivnější než v případě testu firmy Kapsch. Záleží také na tom, jaké testy a zkoušky bude chtít ŘSD provést. Není ale vyloučené, že vítěz tendru dostane i taková zadání, na něž bude půl roku málo.
Vzhledem k tomu, že přechod na satelitní systém často provázejí různé technické obtíže, je vhodné nejprve zjistit, co by mohlo nasazení této technologie v našich podmínkách komplikovat. V České republice se totiž uvažuje o zpoplatnění i silnic druhých a možná třetích tříd. S takovým systémem není ve světě příliš mnoho zkušeností. A k čemu je vůbec tento pilotní projekt? Ministerstvo dopravy chce zjistit, zda by výběr i na silnicích nižší třídy byl bezproblémový. Resort se rovněž zajímá o účinnost systému. Půjde také o vytipování možných příčin technických problémů, které by mohly nastat při případném celoplošném zavedení.
Český mýtný systém funguje od začátku roku 2007. Stát za jeho dodávku a desetileté služby zaplatí rakouské firmě Kapsch zhruba 22 miliard korun. V systému je registrováno asi 380 tisíc vozidel nad 12 tun a dalších asi 100 tisíc menších vozů nad 3,5 tuny.