Tělo zamřelého a další úřednické absurdity roku 2018 - Euro.cz

Předplatné

  • 49x týdeník Euro
  • 30x Speciál
  • Přístup k premium článkům
  • Web bez reklam
  • Týdeník v elektronické podobě
Výhody předplatného

Přihlášení

Tělo zamřelého a další úřednické absurdity roku 2018

,
Tělo zamřelého a další úřednické absurdity roku 2018
Zdroj: shuttershock, koláž Tomáš Novák

Nejkurióznějším právním předpisem uplynulého roku je vyhláška o námořních jachtách. Jinak se toho ale mnoho nedělo. Babišova vláda prostě nemakala.

Posilvestrovské články o loňských úřednických zhůvěřilostech nelze většinou začít jinak než tou největší ze všech. Letos však uděláme výjimku a připomeneme si nejdřív jeden fenomenální úřednický úspěch.

Celých dlouhých šest let vyhláška o zdravotnické dokumentaci nařizovala, aby průvodní list k pitvě podepsal a orazítkoval lékař, který „prováděl prohlídku těla zamřelého“. Naprosto nezpochybňujeme prostý biologický fakt, že jistá zamřelost je v této fázi lidského bytí plně na místě, a nadto v čase neustále narůstá, přesto se nemůžeme zbavit dojmu, že není úplně vhodné, když úřední dokument tuto politováníhodnou okolnost takto na plná ústa předpokládá. A co měl navíc chudák doktor dělat v případě, že mrtvola nebyla patřičně zamřelá?

Letos si konečně legislativci ministerstva zdravotnictví výše zmíněného faux pas všimli a záměnou pouhého jednoho písmene přiblížili nakládání s nebožtíky evropským standardům. Z vyhlášky kromě toho vypadly další velmi pofidérní povinnosti: nutnost změřit mrtvému rektální teplotu a v případě zesnulého dítěte se pak ještě vyptat na povolání jeho rodičů.

Nemakačenka

Minulý rok byl vůbec výjimečný. Tak útlá jako loni nebyla sbírka zákonů přesně 20 let (viz graf). Tvoří ji pouhých 336 položek – zákonů, vládních nařízení, ministerských vyhlášek, nálezů Ústavního soudu atd. Ještě předloni měla přitom položek 476 a o rok dříve 466. Každý liberál samozřejmě minimální zásahy státu do soukromí a podnikání musí uvítat, nicméně v případě vlády premiéra, jehož každé druhé slovo zní „makáme“, je to na pováženou.

 Počet položek sbírky zákonů od vzniku České republiky

Pokud vezmeme v potaz hledisko normotvorby, pak obě loňské vlády premiéra Andreje Babiše nejenže nemakaly, ale hanebně se flákaly. A to i v porovnání s roky, ve kterých chod státu po řadu měsíců řídily úřednické vlády (2013 – 476 norem, 2010 – 439 a 2009 – 492). Parlamentem navíc prošlo pouhých 43 zákonů a skoro dvě třetiny norem, tedy mnohem více než v předchozích letech, tak připadá na podzákonné předpisy – vládní vyhlášky a ministerská nařízení, což není zrovna moc k chlubení.

Hrdinný kapitán Korkorán

Nejkurióznějším právním předpisem loňského roku je vyhláška ministerstva dopravy o technickém a záchranném vybavení námořní jachty a prokazování způsobilosti k jejímu vedení. Obzvláště budoucí kapitáni se mají na co těšit. Čeká je vypracování písemné úlohy z námořní navigace a následně komisionální zodpovězení pěti otázek ze sáhodlouhého seznamu, přičemž zkoušeni budou nejen z uzlování, pojmenování mořských větrů, klasifikace mraků či manévru „muž přes palubu“, ale také z rozměrů státní vlajky, úvodu do teorie palubních vařičů, frazeologie meteorologických zpráv s důrazem kladeným na porozumění vysílaných relací a z chování tropických cyklonů od Bengálského zálivu, přes tropický Atlantik až po Jihočínské moře. Chybět nebudou ani otázky na základy lodní výživy, popřípadě na to, jaký režim má panovat „v záchranném prostředku (člunu, voru)“. Na zásady chování v zajetí kanibalů zatím nedošlo, ale příští novelizace toto pochybení snad napraví.

Nechme ale uštěpačnosti, protože dohromady o nic nejde. Naproti tomu jarní rozhodnutí vlády zlevnit žákům, studentům a seniorům cestování vlaky a autobusy na čtvrtinu nás vyjde na víc než šest miliard ročně. To už je ale vysoká normotvorba, přičemž nás budou v tomto článku zajímat spíše předpisy nenápadné, „nízké“, ale o to zábavnější.

Dvakrát měř, radši neřež

Ušetřeny změn nezůstaly ani školy. O čtvrt hodiny se prodloužil čas na vypracování maturitního testu z češtiny i matematiky, nově byl stanoven minimální počet dětí v družině a hlavně – „pamlsková vyhláška“ už od září není, co bývala. Ani přes toto změkčení si děti stále nesmějí ve školách koupit nic smaženého, grilovaného či příliš sladkého, a proto budou tak jako dosud pořádat o přestávkách výpravy za brambůrkami a bonbony do okolních obchodů.


Přečtěte si o nejkurióznějších vyhláškách roku 2017:

Vyhynutí drvoštěpů. Nejkurióznější právní normou roku je „dřevorubecké“ nařízení vlády

 Drvoštěp, ilustrační foto


Změnila se rovněž pravidla řezání, rašplování a pilování ve školních dílnách, protože se přišlo na to, že drobné částečky z dřev stromů, jako jsou buk, lípa, jasan, javor, ořech, mohou způsobit rakovinu. Od nynějška proto nestačí, když bude v místnosti přítomen pedagog. „Pižlací“ vyhláška ministerstva školství stanovila, že podobné činnosti lze nadále provádět jen „pod přímým dohledem“ vyučujícího. Moc by nás zajímalo, jak to bude vypadat v praxi.

Zachráněné varhany

Aspoň že byly letos zachráněny varhany. V minulých letech totiž spadly do kategorie „elektrozařízení“ – neboli „zařízení, které vyžaduje k plnění alespoň jedné ze zamýšlených funkcí elektrickou energii nebo elektromagnetické pole“ – a v něm se kvůli jisté eurosměrnici nesmí používat olovo. Jenže bez něj by jaksi píšťaly varhan nezněly tak, jak už po staletí znějí.

Výjimku varhanám udělilo květnové nařízení vlády a zároveň k dokonalosti „zabrousilo“ už tak ďábelskou definici nesilničního pojízdného stroje určeného výlučně k profesionálnímu použití, která nyní ve své úplnosti zní: „Stroj s vlastním zdrojem energie nebo stroj s trakčním pohonem napájený z externího zdroje, jehož provoz vyžaduje při práci buď mobilitu, nebo souvislý či částečně souvislý pohyb mezi sledem pevných pracovních míst a který je určen výlučně k profesionálnímu použití.“

Klasifikace kategorizace

Když už jsme u těch definic. Tradiční soutěž ministerstev, vlády a úřadů o nejzbytečnější či nejtautologičtější definici (viz Sedmero definic) byla v roce 2018 skvěle obsazená a díky ní konečně víme, co je to autobus, byt či tažné vozidlo. Vítěz však může být jen jeden, a tím se loni o prsa -před ministerstvem dopravy a jeho definicí sypkého materiálu – stalo ministerstvo zdravotnictví. Posuďte sami: „Kontrolním opatřením se rozumí jakákoliv činnost, která se může použít pro předcházení nebezpečí, která nelze žádným opatřením zcela vyloučit nebo která s ním související riziko snižuje na přijatelnou úroveň.“

Do bájné definice ministerstva zemědělství „prasetem se rozumí zvíře druhu prase“, mu sice ještě cosi schází, přesto jde o úctyhodný výkon.

Těsné bylo i klání o součást sbírky zákonů s nejnesmyslnějším názvem. Horkým favoritem bylo „nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor“, ovšem nakonec zvítězilo údernější, ale o to fachidiotštější sdělení Českého statistického úřadu „o zavedení klasifikace Kategorizace zdravotnické techniky (KZT)“.

Dotovaná krajina

Jestliže loni, jak jsme konstatovali výše, vláda a ministerstva zrovna „nemakaly“, pak normy, které se týkají dotací, tento stav strnulosti rozhodně nezasáhl. Naopak.


Fauly na kriminál. Soudy řeší, jak a zda vůbec mají trestat sportovce, který zranil soupeře

 Žlutá karta za faul pro Romana Potočného


Zvyšovaly se například dotace na již tradiční dodávky ovoce, zeleniny a mléka do škol. Ovšem paragrafy se přepisovaly i v případě obhospodařování horských oblastí, pěstování jahod, hroznového vína či olejnin. Změny se týkaly rovněž udržování úhorů, bránění erozi a samozřejmě lesních zvířátek. Mimochodem díky nařízení vlády o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích se čtyřikrát zvětšila plocha mysliveckých políček (krmná lesní pole), na která je možno pobírat dotace, a nově je lze dostávat také na krmelce pro drobnou zvěř, čímž se „rozumí jesle pro krmení zajíce polního objemnou pící a jadrným krmivem nebo zásyp pro pernatou zvěř“.

Pěkná konina

Včelaře naopak k smrti vyděsila vyhláška o označování zvířat a jejich evidenci, díky které ministerstvo zemědělství začalo na internetu – coby dokonalou rukověť pro profesionální zloděje – zveřejňovat přesné umístění úlů. Kdyby aspoň při evidování domácích zvířat ubývalo byrokracie, jenže to se jaksi neděje. A tak například koně musejí jejich majitelé registrovat hned na čtyřech různých formulářích – pro ministerstvo zemědělství, pro ústřední evidenci koní, plemennou knihu a Český statistický úřad. Gratulujeme.

Držet hubu a krok

Tak jako každoročně se objevilo hned několik nových blyštivých ministerských medailí a ocenění. Ministerstvo školství bude nově udělovat plaketu Františky Plamínkové a medaile Jana Amose Komenského (dosud šlo jen o plaketu) a Přemysla Pittra. Ministr zahraničí se pro změnu blýskne při předávání medaile za „Za zásluhy o diplomacii“.

Jasně, medaile to není, ale ani nový služební průkaz není k zahození. Loni jím byli podarováni členové lesní stráže, celníci a (již zmínění) kapitáni námořních jachet. Změny čekají také na zájemce o práci v armádě. K vyplněnému osobnímu dotazníku už nemusejí tak jako dříve přikládat výpis z rejstříku trestů, ale nezbytností jsou naopak tři barevné fotografie, na kterých má mít dotyčný „neutrální výraz a zavřená ústa“. Což si – a berte to, prosím, ostatně jako celý článek s rezervou – překládáme tak, že ideální voják už nemusí mít charakter, zato by měl držet hubu a krok.

Sedmero definic
Kontrolním opatřením se rozumí jakákoliv činnost, která se může použít pro předcházení nebezpečí, která nelze žádným opatřením zcela vyloučit nebo která s ním související riziko snižuje na přijatelnou úroveň.

Vyhláška ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu.

Za sypký materiál lze považovat seskupení oddělitelných pevných volně ložených zrn, která se mohou při přepravě vlivem působení setrvačných sil a vibrací volně pohybovat v ložném prostoru vozidla.

Vyhláška ministerstva dopravy, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.

Nesilničním pojízdným strojem určeným výlučně k profesionálnímu použití se rozumí stroj s vlastním zdrojem energie nebo stroj s trakčním pohonem napájený z externího zdroje, jehož provoz vyžaduje při práci buď mobilitu, nebo souvislý či částečně souvislý pohyb mezi sledem pevných pracovních míst a který je určen výlučně k profesionálnímu použití.

Nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

a) Autobusem se rozumí vozidlo s jedním nebo dvěma podlažími a více než devíti sedadly včetně sedadla řidiče, konstruované a vybavené pro přepravu cestujících a jejich zavazadel.

b) Kloubovým autobusem se rozumí autobus skládající se ze dvou nebo více pevných oddělení pro cestující spojených kloubovým úsekem, umožňujícím volný pohyb cestujících mezi těmito odděleními a jejichž spojení nebo rozpojení je proveditelné pouze na specializovaném pracovišti.

Vyhláška ministerstva dopravy o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel.

Bytem se rozumí soubor místností, popřípadě 1 obytná místnost, které svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňují požadavky na trvalé bydlení a jsou k tomuto účelu užívání určeny.

Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení.

Záplavovou čárou se rozumí průsečnice hladiny vody se zemským povrchem nebo stavbou vodního díla na ochranu před povodněmi při zaplavení území povodní.

Vyhláška ministerstva životního prostředí o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území.

Tažným vozidlem se rozumí vojenské vozidlo s vlastním zdrojem pohonu spojené s přípojným vozidlem.

Vyhláška ministerstva obrany o technické způsobilosti a pravidelných technických prohlídkách vojenských vozidel

Přečtěte si také:

Zločin a peněžitý trest. Počet finančních postihů roste

Nejvyšší státní zástupce Zeman: Podíl trestné činnosti komunálních politiků je zanedbatelný

Riziko vyprázdnění a paralýza. Slabinou Ústavního soudu je způsob sestavování, míní Rychetský

Ohodnoťte tento článek
Diskuze