zavřít

Ty to zvládneš.cz - ÚNAVA ŘIDIČŮVýběr zpráv Protextu ČTK

Protext ČTK

Británie představí na EXPO 2020 interaktivní Pavilon poezie

Britský pavilon se na světové výstavě EXPO 2020 v Dubaji stane místem, z něhož…

Rozhovor: K čemu je dobré vzdělání LL.M. a MBA?

Tituly MBA či LL.M. za jménem poutají pozornost. Absolvováním profesního vzdělání si…

Vybíráte vysokozdvižné vozíky? Prověřte si, jak je to s jejich servisem

Dobré zařízení nestačí. U manipulační techniky to platí rovněž. Důležitý je i kompletní…

Ilustrace k podivným právním předpisům
Ilustrace k podivným právním předpisům
Autor: shuttershock, koláž Tomáš Novák

Tělo zamřelého a další úřednické absurdity roku 2018

 Drchal 20. ledna 2019, 07:00  -  Václav Drchal
Ilustrace k podivným právním předpisům
Ilustrace k podivným právním předpisům
Autor: shuttershock, koláž Tomáš Novák
20. ledna 2019, 07:00

Nejkurióznějším právním předpisem uplynulého roku je vyhláška o námořních jachtách. Jinak se toho ale mnoho nedělo. Babišova vláda prostě nemakala.

Posilvestrovské články o loňských úřednických zhůvěřilostech nelze většinou začít jinak než tou největší ze všech. Letos však uděláme výjimku a připomeneme si nejdřív jeden fenomenální úřednický úspěch.

Celých dlouhých šest let vyhláška o zdravotnické dokumentaci nařizovala, aby průvodní list k pitvě podepsal a orazítkoval lékař, který „prováděl prohlídku těla zamřelého“. Naprosto nezpochybňujeme prostý biologický fakt, že jistá zamřelost je v této fázi lidského bytí plně na místě, a nadto v čase neustále narůstá, přesto se nemůžeme zbavit dojmu, že není úplně vhodné, když úřední dokument tuto politováníhodnou okolnost takto na plná ústa předpokládá. A co měl navíc chudák doktor dělat v případě, že mrtvola nebyla patřičně zamřelá?

Letos si konečně legislativci ministerstva zdravotnictví výše zmíněného faux pas všimli a záměnou pouhého jednoho písmene přiblížili nakládání s nebožtíky evropským standardům. Z vyhlášky kromě toho vypadly další velmi pofidérní povinnosti: nutnost změřit mrtvému rektální teplotu a v případě zesnulého dítěte se pak ještě vyptat na povolání jeho rodičů.

Nemakačenka

Minulý rok byl vůbec výjimečný. Tak útlá jako loni nebyla sbírka zákonů přesně 20 let (viz graf). Tvoří ji pouhých 336 položek - zákonů, vládních nařízení, ministerských vyhlášek, nálezů Ústavního soudu atd. Ještě předloni měla přitom položek 476 a o rok dříve 466. Každý liberál samozřejmě minimální zásahy státu do soukromí a podnikání musí uvítat, nicméně v případě vlády premiéra, jehož každé druhé slovo zní „makáme“, je to na pováženou.

Počet položek sbírky zákonů od vzniku České republiky ( Autor: Euro )

Pokud vezmeme v potaz hledisko normotvorby, pak obě loňské vlády premiéra Andreje Babiše nejenže nemakaly, ale hanebně se flákaly. A to i v porovnání s roky, ve kterých chod státu po řadu měsíců řídily úřednické vlády (2013 - 476 norem, 2010 - 439 a 2009 - 492). Parlamentem navíc prošlo pouhých 43 zákonů a skoro dvě třetiny norem, tedy mnohem více než v předchozích letech, tak připadá na podzákonné předpisy - vládní vyhlášky a ministerská nařízení, což není zrovna moc k chlubení.

Hrdinný kapitán Korkorán

Nejkurióznějším právním předpisem loňského roku je vyhláška ministerstva dopravy o technickém a záchranném vybavení námořní jachty a prokazování způsobilosti k jejímu vedení. Obzvláště budoucí kapitáni se mají na co těšit. Čeká je vypracování písemné úlohy z námořní navigace a následně komisionální zodpovězení pěti otázek ze sáhodlouhého seznamu, přičemž zkoušeni budou nejen z uzlování, pojmenování mořských větrů, klasifikace mraků či manévru „muž přes palubu“, ale také z rozměrů státní vlajky, úvodu do teorie palubních vařičů, frazeologie meteorologických zpráv s důrazem kladeným na porozumění vysílaných relací a z chování tropických cyklonů od Bengálského zálivu, přes tropický Atlantik až po Jihočínské moře. Chybět nebudou ani otázky na základy lodní výživy, popřípadě na to, jaký režim má panovat „v záchranném prostředku (člunu, voru)“. Na zásady chování v zajetí kanibalů zatím nedošlo, ale příští novelizace toto pochybení snad napraví.

Nechme ale uštěpačnosti, protože dohromady o nic nejde. Naproti tomu jarní rozhodnutí vlády zlevnit žákům, studentům a seniorům cestování vlaky a autobusy na čtvrtinu nás vyjde na víc než šest miliard ročně. To už je ale vysoká normotvorba, přičemž nás budou v tomto článku zajímat spíše předpisy nenápadné, „nízké“, ale o to zábavnější.

Dvakrát měř, radši neřež

Ušetřeny změn nezůstaly ani školy. O čtvrt hodiny se prodloužil čas na vypracování maturitního testu z češtiny i matematiky, nově byl stanoven minimální počet dětí v družině a hlavně - „pamlsková vyhláška“ už od září není, co bývala. Ani přes toto změkčení si děti stále nesmějí ve školách koupit nic smaženého, grilovaného či příliš sladkého, a proto budou tak jako dosud pořádat o přestávkách výpravy za brambůrkami a bonbony do okolních obchodů.


Přečtěte si o nejkurióznějších vyhláškách roku 2017:

Vyhynutí drvoštěpů. Nejkurióznější právní normou roku je „dřevorubecké“ nařízení vlády


Změnila se rovněž pravidla řezání, rašplování a pilování ve školních dílnách, protože se přišlo na to, že drobné částečky z dřev stromů, jako jsou buk, lípa, jasan, javor, ořech, mohou způsobit rakovinu. Od nynějška proto nestačí, když bude v místnosti přítomen pedagog. „Pižlací“ vyhláška ministerstva školství stanovila, že podobné činnosti lze nadále provádět jen „pod přímým dohledem“ vyučujícího. Moc by nás zajímalo, jak to bude vypadat v praxi.

Zachráněné varhany

Aspoň že byly letos zachráněny varhany. V minulých letech totiž spadly do kategorie „elektrozařízení“ - neboli „zařízení, které vyžaduje k plnění alespoň jedné ze zamýšlených funkcí elektrickou energii nebo elektromagnetické pole“ - a v něm se kvůli jisté eurosměrnici nesmí používat olovo. Jenže bez něj by jaksi píšťaly varhan nezněly tak, jak už po staletí znějí.

Výjimku varhanám udělilo květnové nařízení vlády a zároveň k dokonalosti „zabrousilo“ už tak ďábelskou definici nesilničního pojízdného stroje určeného výlučně k profesionálnímu použití, která nyní ve své úplnosti zní: „Stroj s vlastním zdrojem energie nebo stroj s trakčním pohonem napájený z externího zdroje, jehož provoz vyžaduje při práci buď mobilitu, nebo souvislý či částečně souvislý pohyb mezi sledem pevných pracovních míst a který je určen výlučně k profesionálnímu použití.“

Klasifikace kategorizace

Když už jsme u těch definic. Tradiční soutěž ministerstev, vlády a úřadů o nejzbytečnější či nejtautologičtější definici (viz Sedmero definic) byla v roce 2018 skvěle obsazená a díky ní konečně víme, co je to autobus, byt či tažné vozidlo. Vítěz však může být jen jeden, a tím se loni o prsa -před ministerstvem dopravy a jeho definicí sypkého materiálu - stalo ministerstvo zdravotnictví. Posuďte sami: „Kontrolním opatřením se rozumí jakákoliv činnost, která se může použít pro předcházení nebezpečí, která nelze žádným opatřením zcela vyloučit nebo která s ním související riziko snižuje na přijatelnou úroveň.“

Do bájné definice ministerstva zemědělství „prasetem se rozumí zvíře druhu prase“, mu sice ještě cosi schází, přesto jde o úctyhodný výkon.

Těsné bylo i klání o součást sbírky zákonů s nejnesmyslnějším názvem. Horkým favoritem bylo „nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor“, ovšem nakonec zvítězilo údernější, ale o to fachidiotštější sdělení Českého statistického úřadu „o zavedení klasifikace Kategorizace zdravotnické techniky (KZT)“.

Dotovaná krajina

Jestliže loni, jak jsme konstatovali výše, vláda a ministerstva zrovna „nemakaly“, pak normy, které se týkají dotací, tento stav strnulosti rozhodně nezasáhl. Naopak.


Fauly na kriminál. Soudy řeší, jak a zda vůbec mají trestat sportovce, který zranil soupeře


Zvyšovaly se například dotace na již tradiční dodávky ovoce, zeleniny a mléka do škol. Ovšem paragrafy se přepisovaly i v případě obhospodařování horských oblastí, pěstování jahod, hroznového vína či olejnin. Změny se týkaly rovněž udržování úhorů, bránění erozi a samozřejmě lesních zvířátek. Mimochodem díky nařízení vlády o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích se čtyřikrát zvětšila plocha mysliveckých políček (krmná lesní pole), na která je možno pobírat dotace, a nově je lze dostávat také na krmelce pro drobnou zvěř, čímž se „rozumí jesle pro krmení zajíce polního objemnou pící a jadrným krmivem nebo zásyp pro pernatou zvěř“.

Pěkná konina

Včelaře naopak k smrti vyděsila vyhláška o označování zvířat a jejich evidenci, díky které ministerstvo zemědělství začalo na internetu - coby dokonalou rukověť pro profesionální zloděje - zveřejňovat přesné umístění úlů. Kdyby aspoň při evidování domácích zvířat ubývalo byrokracie, jenže to se jaksi neděje. A tak například koně musejí jejich majitelé registrovat hned na čtyřech různých formulářích - pro ministerstvo zemědělství, pro ústřední evidenci koní, plemennou knihu a Český statistický úřad. Gratulujeme.

Držet hubu a krok

Tak jako každoročně se objevilo hned několik nových blyštivých ministerských medailí a ocenění. Ministerstvo školství bude nově udělovat plaketu Františky Plamínkové a medaile Jana Amose Komenského (dosud šlo jen o plaketu) a Přemysla Pittra. Ministr zahraničí se pro změnu blýskne při předávání medaile za „Za zásluhy o diplomacii“.

Jasně, medaile to není, ale ani nový služební průkaz není k zahození. Loni jím byli podarováni členové lesní stráže, celníci a (již zmínění) kapitáni námořních jachet. Změny čekají také na zájemce o práci v armádě. K vyplněnému osobnímu dotazníku už nemusejí tak jako dříve přikládat výpis z rejstříku trestů, ale nezbytností jsou naopak tři barevné fotografie, na kterých má mít dotyčný „neutrální výraz a zavřená ústa“. Což si - a berte to, prosím, ostatně jako celý článek s rezervou - překládáme tak, že ideální voják už nemusí mít charakter, zato by měl držet hubu a krok.

Sedmero definic
Kontrolním opatřením se rozumí jakákoliv činnost, která se může použít pro předcházení nebezpečí, která nelze žádným opatřením zcela vyloučit nebo která s ním související riziko snižuje na přijatelnou úroveň.

Vyhláška ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu.
Za sypký materiál lze považovat seskupení oddělitelných pevných volně ložených zrn, která se mohou při přepravě vlivem působení setrvačných sil a vibrací volně pohybovat v ložném prostoru vozidla.

Vyhláška ministerstva dopravy, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.
Nesilničním pojízdným strojem určeným výlučně k profesionálnímu použití se rozumí stroj s vlastním zdrojem energie nebo stroj s trakčním pohonem napájený z externího zdroje, jehož provoz vyžaduje při práci buď mobilitu, nebo souvislý či částečně souvislý pohyb mezi sledem pevných pracovních míst a který je určen výlučně k profesionálnímu použití.

Nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.
a) Autobusem se rozumí vozidlo s jedním nebo dvěma podlažími a více než devíti sedadly včetně sedadla řidiče, konstruované a vybavené pro přepravu cestujících a jejich zavazadel.

b) Kloubovým autobusem se rozumí autobus skládající se ze dvou nebo více pevných oddělení pro cestující spojených kloubovým úsekem, umožňujícím volný pohyb cestujících mezi těmito odděleními a jejichž spojení nebo rozpojení je proveditelné pouze na specializovaném pracovišti.

Vyhláška ministerstva dopravy o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel.
Bytem se rozumí soubor místností, popřípadě 1 obytná místnost, které svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňují požadavky na trvalé bydlení a jsou k tomuto účelu užívání určeny.

Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení.
Záplavovou čárou se rozumí průsečnice hladiny vody se zemským povrchem nebo stavbou vodního díla na ochranu před povodněmi při zaplavení území povodní.

Vyhláška ministerstva životního prostředí o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území.
Tažným vozidlem se rozumí vojenské vozidlo s vlastním zdrojem pohonu spojené s přípojným vozidlem.

Vyhláška ministerstva obrany o technické způsobilosti a pravidelných technických prohlídkách vojenských vozidel

Přečtěte si také:

Zločin a peněžitý trest. Počet finančních postihů roste

Nejvyšší státní zástupce Zeman: Podíl trestné činnosti komunálních politiků je zanedbatelný

Riziko vyprázdnění a paralýza. Slabinou Ústavního soudu je způsob sestavování, míní Rychetský


Čtěte také

 Zaměstnankyně Amazonu - ilustrační foto

Zaměstnancům Amazonu nevadí, že riskují práci. Dál firmu kritizují za přístup ke klimatu

Amazon čelí v posledních týdnech tlaku zaměstnanců na odpovědnější přístup společnosti k…

28. ledna 2020

Ilustrační foto

Drážní bianco. Manažeři Českých drah otálejí s podpisem prázdných směnek

Několik českých bank se podle zdrojů týdeníku Euro už dlouhé měsíce marně pokouší dohnat…

28. ledna 2020

 Evropská unie, ilustrační foto

Výhodné členství v Evropské unii. Česko loni získalo o 69 miliard korun více, než zaplatilo

Česká republika loni získala z rozpočtu Evropské unie o 68,5 miliardy korun více, než do…

28. ledna 2020

 Donald Trump a Benjamin Netanjahu

Trumpův mírový plán: nezávislá Palestina a Jeruzalém jako nedělitelné hlavní město Izraele

Americký prezident Donald Trump dnes oznámil, že jeho mírový plán pro Blízký východ…

28. ledna 2020

 Počítačové hry - ilustrační foto

Univerzita Karlova vstupuje na trh počítačových her. Studio Charles Games je začne vyvíjet i prodávat

Dceřiná společnost Univerzity Karlovy, Charles University Innovations Prague, založila…

28. ledna 2020

Sdílení

Líbí se Vám tento článek?
Sdílejte ho

Hodnocení

Zaujal Vás tento článek?
Ohodnoťte ho

Počet hodnocení: 6 | Průměrné hodnocení: 3.67

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Finance
Kam na finanční úřad? Pod který finanční úřad spadáte?
Kdy se příjmy z autorských honorářů uvádí v daňovém přiznání?
Kdy si budete muset v roce 2020 doplatit zdravotní pojištění z vlastní kapsy?
Kalendář státních svátků 2020, kdy budou mít obchody zavřeno?
Sleva na manželku (manžela) 5x jinak
Auta
Dáváte nohy na palubní desku? Airbag vám je zpřeráží,…
Mercedes pokořil výškový rekord. Jeho Unimog se dostal do 6700 metrů nad mořem
BMW M340d xDrive se vyzradilo předčasným únikem. A to hned v obou karosářských provedeních
Koronavirus zasahuje i automobilky. Stahují zaměstnance z Číny
Nové Caddy a Caddy Cargo se představí už v únoru
Hry pro příležitostné hráče