Sytá surovina - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Sytá surovina

, Josef Michl,
Sytá surovina
Zdroj: Euro.cz

Export biopaliva stoupl za tři roky šestsetpadesátkrát

Methylester řepky olejné (MEŘO), surovina pro výrobu bionafty, se hbitě vyváží. V letech 2000 až 2001 stoupl vývoz z roku na rok dvaapadesátkrát, loni byl ve srovnání s rokem 2000 vyšší o 64 658 procent. To je zajímavé zejména proto, že značná část výroby MEŘO je silně dotována v rámci státní podpory obnovitelných zdrojů energie a nepotravinářského užití zemědělské produkce. Dotace pořizované z peněz daňových poplatníků by při vývozu produktu ztrácely smysl a sloužily by k neoprávněnému obohacování soukromých firem.

Štědrý stát.

Státní podpora výroby a spotřeby bionafty začala na počátku devadesátých let, kdy vznikl projekt ministerstva zemědělství Oleoprogram. V letech 1997 až 2003 investoval stát v jeho rámci do kompenzací a daňových úlev téměř čtrnáct miliard korun. Na vybudování výrobních kapacit MEŘO bylo v letech 1991 až 1995 poskytnuto v rámci návratných finančních výpomocí přes 770 milionů. Asi 76 milionů bylo splaceno, majetek za 400 milionů skončil v konkursech a splatit ještě zbývá 295 milionů.

Změna pojetí.

Od roku 1997 do března 2000 byla nevratná podpora poskytována prostřednictvím daňových subvencí a adresována výrobcům bionafty. Od dubna 2000 do září 2001 se tak dělo prostřednictvím souběžných dotací pro výrobce MEŘO i bionafty. V říjnu 2001 se změnilo pojetí státní podpory – až do konce letošního dubna byla kromě daňových úlev poskytována kompenzace při prodeji řepky olejné. Zemědělci získali zajištěný odbyt, ale výrobci bionafty si stěžují na to, že dotace byly zaměřeny pouze na výrobce MEŘO v čele se Setuzou Ústí nad Labem. Ta už dnes ovládá většinu českého trhu a v krátké době se chce stát monopolním výrobcem s kapacitou zhruba 150 tisíc tun MEŘO ročně.

Bez podnětu.

Z tábora výrobců bionafty zaznívá, aniž by byl někdo jmenován, že směrování dotací k výrobcům MEŘO nahrává lukrativním vývozům dotované suroviny. Argumentuje se mimo jiné tím, že kdyby šly dotace k výrobcům bionafty, zneužívání státní podpory by nehrozilo, protože okolní země bionaftu – na rozdíl od Česka – nepouštějí na trh pohonných hmot. Ředitel Setuzy František Janů ale jakékoli náznaky odmítá. „O nelegálních vývozech MEŘO nevím,“ říká kategoricky.
Údaje o vývozech i vývozcích má k dispozici Celní správa ČR a Český statistický úřad. Celní správa uvádí, že sledování případného zneužití státní podpory není v její kompetenci. Také Úřad pro ochranu hospodářské soutěže oznámil na dotaz týdeníku EURO, že problematika vývozu dotovaných výrobků, konkrétně MEŘO, nespadá do jeho rozhodovací pravomoci. Ze stanoviska ministerstva financí vyplývá, že případný spor by mohl vzniknout na mezistátní úrovni. Pokud by nějaký stát dospěl k názoru, že dovoz dotovaného MEŘO z Česka poškozuje jeho vnitřní trh, mohl by se bránit vyrovnávacími cly, popřípadě iniciovat antidumpingové řízení. To se ale dosud nestalo.
Ministerstvo zemědělství jednoznačně uvádí, že vývoz dotovaného MEŘO nebyl zjištěn.Veškeré MEŘO vyvezené v letech 2001 až 2003 označuje za nedotované. Je třeba říci, že údaje o vývozu, které ministerstvu poskytlo Sdružení pro výrobu bionafty, se víceméně shodují s čísly Celní správy ČR. Za rok 2002 sdružení uvádí dokonce zhruba o 350 tun vyšší vývoz. Loni celníci zaregistrovali o 1,2 tisíce vyšší expert než uvádí Sdružení pro výrobu bionafty. I kdyby to ale byla dotovaná surovina, trvzení o masovém zneužívání státní podpory to nepotvrzuje.

Mastno.

S otázkou vývozu MEŘO je to ovšem složité i z druhé strany. Zákaz exportu by mohl kolidovat se zásadou volného pohybu zboží na jednotném vnitřním trhu Evropské unie. To je také jedna z připomínek k návrhu Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování finanční podpory na nepotravinářské užití semene řepky olejné, které ministerstvo zemědělství nyní chystá (EURO 22/2004). Nejde ovšem o připomínku klíčovou. Nejtvrdší boj se odehrával o zaměření dotací. Situaci mimoto komplikoval požadavek Evropské komise, aby se podpora týkala i dovozu směsného paliva a řepkového oleje z jiných států unie.
Klíčová porada k vypořádání připomínek se konala 27. května. Minulý pátek ministerstvo zemědělství ohlásilo vítězství výrobců MEŘO. „V případě dotování směsného paliva tak, aby byla jeho cena nižší než cena motorové nafty, by bylo toto posuzováno jako dotace jeho ceny, a to je z pohledu Evropské unie nepřípustné,“ stojí ve stanovisku. Dalším ministerským argumentem je „zájem na vytvoření blízké vazby mezi výrobcem MEŘO a pěstitelem řepky olejné“. Akceptovány naopak byly požadavky unie. Text o zákazu vývozu byl z návrhu vládního nařízení odstraněn se zdůvodněním, že jsme jedinou zemí, která připouští v sortimentu paliv směsné palivo s obsahem MEŘO 31 procent..
Ministerstvo zemědělství počítá s tím, že do června 2005 bude dotováno sto tisíc tun MEŘO, každá tuna částkou 9500 korun. Jsou-li správné odhady lidí z branže, že na každém kile dotovaného MEŘO vydělá výrobce asi osm korun, pak jde o státem podpořený profit osm set milionů korun.

Pramen: Celní správa ČR