Studie: Solární a větrné elektrárny mohou pomoci v boji proti suchu - Euro.cz

Přihlášení

Studie: Solární a větrné elektrárny mohou pomoci v boji proti suchu

, tre,

Obnovitelné zdroje energie jsou často terčem kritiky kvůli svému neblahému vlivu na vzhled krajiny. Objevují se i názory, že větrníky negativně ovlivňují mikroklima tím, že odebírají energii proudícímu vzduchu. Jejich zastánci často mají jediný protiargument: jsou to čisté zdroje energie. Vědci z americké Princetonské univerzity nyní poukázali na opomíjený přínos větrníků a fotovoltaiky. Tím má být ochrana povrchových i podzemních vod.

Vědci si pro svůj průzkum, na nějž upozornil web Phys.org, vybrali Kalifornii, oblast náchylnou k dlouhodobým obdobím sucha. Kladný dopad množících se solárních a větrných elektráren v tomto státu spočívá podle nich v tom, že energetická soustava může oba zdroje v suchých periodách využít místo hydroelektráren. Díky tomu se může více povrchové vody z vodních nádrží použít k zavlažování, čímž se zpomalí úbytek podzemní vody.

„Společenská hodnota solárních a větrných elektráren se obvykle omezuje na redukci znečištění ovzduší a objemu emisí skleníkových plynů,“ uvedl Siao-kang Che, spoluautor studie. „Když se však na téma podíváme z perspektivy cyklu voda-potraviny-energie, ukazuje naše studie na efekty, které byly dosud zcela opomíjeny,“ dodal.

Bude mít Česko v následujících letech problémy s dostatkem vody?

Kalifornie je největším zemědělským státem USA. Výzkumníky proto rovněž zajímalo, jak mohou být obnovitelné zdroje energie použity k maximální efektivnosti zemědělské činnosti bez negativního vlivu na stav povrchových i podzemních vod.

V letech 2012 až 2017 postihla nejlidnatější stát americké federace závažná sucha, která vedla k regulaci neomezeného využívání podzemních vod. Ve stejném období zaznamenala v Kalifornii odvětví větrné a solární energetiky velký rozvoj díky klesajícím cenám technologií a státním pobídkám.


Kde mizejí solární miliardy: majitelům elektráren zůstane jen třetina z vyplacené podpory

 FVE


Ve zmíněném období zemědělský sektor v Kalifornii vydělal 47 miliard dolarů, přičemž se spoléhal takřka výhradně na podzemní vody. Taková strategie je vzhledem k predikci dalších suchých let zcela neudržitelná, poznamenal Che.

„Dlouhodobé rozvojové plány by měly zohledňovat umístění větrných a jaderných elektráren ve vztahu k vodním zdrojům,“ uvedl Che. „Pokud se tak nestane, přidaná hodnota obnovitelných zdrojů energie klesne,“ dodal.

Dále čtěte:

Zemkova Z-Group spustila v Maďarsku soláry za 100 milionů korun

Solární byznysmen Zemek: Nechci být obětním beránkem

Velký návrat: solárníci v Německu loni instalovali zdroje o výkonu tří jaderných reaktorů

Energetická laboratoř v praxi: sever Německa chce být do roku 2035 bez emisí

Nejsilnější reaktory má Čína. Elektrárna Taišan spustila druhý zdroj o výkonu 1,66 GW

Facebook zelená. Staví obří solární park za 10 miliard