Středoevropské akviziční choutky - Euro.cz

Přihlášení

Středoevropské akviziční choutky

, Ondřej Hergesell,
Středoevropské akviziční choutky
Zdroj: Euro.cz

Dostáváme se do stavu poddluženosti, říká finanční ředitel Telecomu

Management Českého Telecomu (ČTc) přemýšlí jak naložit s přebytkem volné hotovosti. Předplácení dluhů není optimální variantou, v úvahu tedy připadá vyplacení dividendy, nebo investice do zahraničí. „Možnost využití volných peněz s přiměřenou návratností je v České republice limitována, přirozená volba tudíž padá na mezinárodní akvizici, nebo etablování nového operátora v zahraničí,“ říká finanční ředitel ČTc Juraj Šedivý.

EURO: Český Telecom za loňský rok vydělal 5,6 miliardy korun čistého zisku, zatímco předloni skončil s téměř dvoumiliardovou ztrátou. V průběhu celého roku jste měl indicie o hospodaření firmy, přesto, překvapil vás něčím rok 2004?
ŠEDIVÝ: Myslím, že ne. Z hlediska výnosů, provozních nákladů i výsledného ukazatele EBITDA (zisk před zdaněním, odpisy a amortizací – pozn. red.) skončil rok tak, jak jsme zhruba přepokládali. Samozřejmě víme o problému přetrvávajícího poklesu hlasových služeb, a to jak vzhledem k regulaci, tak kvůli měnícím se tržním a technologickým parametrům. Naopak se potvrdil předpoklad výrazného nástupu širokopásmového internetu na bázi technologie ADSL. Zejména ve druhé polovině roku byl nárůst velmi pozitivní, když překonal stotisícovou hranici přípojek. Na lepší úrovni, než jsme předpokládali, se také dostala efektivita vynakládání kapitálových investic a investičních prostředků, což nám umožnilo dosáhnout vysoce nadprůměrného parametru volných hotovostních toků.

EURO: Předpokládáte, že propad hlasového provozu bude pokračovat dál, nebo se už dostal na pomyslné dno?
ŠEDIVÝ: Dynamika loňského poklesu zhruba odpovídala propadu tohoto segmentu v roce 2003, a bude pokračovat ještě dál. Avšak tím, že byl efektivně saturován mobilní segment, vzniká otázka, nakolik bude hlasový provoz z pevných sítí dál migrovat směrem k mobilům. Stejně tak nevíme, nakolik ho ovlivní další vývoj služeb volby operátora, potenciálně rozvázaná lokální smyčka, zejména vzhledem k přetrvávajícím nejasnostem v oblasti regulace.

EURO: Kdy mohou rostoucí výnosy z internetových služeb plně nahradit propad tržeb z hlasového provozu?
ŠEDIVÝ: Aby se tyto dva trendy navzájem vynulovaly, musela by se asi troj až 3,5 násobně zvýšit dynamika nárůstu výnosů z internetu a navazujících služeb oproti roku 2004. Na základě rozvojových plánů předpokládáme, že se tak stane do dvou let. To není nerealistické, trendy rozvoje širokopásmového internetu v západní Evropě nasvědčují, že zájem a poptávka po těchto produktech je.

EURO: Vzhledem k urychlení splácení syndikovaného úvěru za nákup podílu 49 procent v Eurotelu disponuje Český Telecom poměrně velkou volnou hotovostí kombinovanou s nízkou mírou zadluženosti…
ŠEDIVÝ: Prakticky veškerá volná hotovost, kterou firma vygenerovala v roce 2004, byla použita na splácení tohoto úvěru a na výplatu dividendy 5,5 miliardy korun. Zůstatek hotovosti na účtech Českého Telecomu ke konci roku se pohyboval do 500 milionů korun. Tento stav tvorby přebytku hotovosti bude pokračovat dál. Teď je na managementu, a samozřejmě na akcionářích, aby rozhodli, co s těmito volnými prostředky udělat. Můžeme je dál využít na předplácení jiných dluhů, nicméně to nepovažuji za optimální. Dostáváme se do stavu poddluženosti, což znamená, že využíváme v menší míře externí financování dluhem, a ve větší míře kapitál akcionářů, který je pro společnost vždy dražší, protože jeho očekávaná návratnost je vyšší. Proto je pro firmu a její akcionáře účelné, aby byla do určité optimální míry zadlužena, využívala externí dluh, který je navíc v současnosti extrémně levný a výhodný.

EURO: V této souvislosti uvažuje management ČTc o expanzi do zahraničí. Česká republika je vám malá?
ŠEDIVÝ: Momentálně se připravují jak strategické, tak finanční plány a alternativy, v nichž společnost zvažuje některé investiční možnosti. Rozhodně se nezajímáme o společnosti, které mají výnosy sto až 200 milionů korun, nebo ekvivalent této sumy v zahraniční měně. Českému Telecomu by pomohla expanze, která by navýšila výnosy minimálně o deset procent. To znamená, že se bavíme o obratu firem na úrovni šest a více miliard korun, nebo o společnosti, která má enormní potenciál růstu. V současnosti monitorujeme, co je z hlediska strategického a finančního na trhu k dispozici. Pokud by se taková možnost skutečně naskytla a pokud by akcionáři dali této variantě přednost před dalším splácením úvěru nebo masivnější dividendou, jsme schopni předložit konkrétní návrhy.

EURO: Které země pro případnou expanzi sledujete především?
ŠEDIVÝ: Středoevropský region, respektive okolí Česka, včetně Německa a Rakouska. Jako velice atraktivní trh se z našeho měřítka jeví Polsko. Téměř čtyřicet milionů obyvatel a relativně nízká saturace tamního trhu je ideální půdou pro další rozvoj a růst. Pak je tu samozřejmě Slovensko, kde jsou jazykové i jiné bariéry minimální. Trh je tam však menší a konkurence začíná být ostrá. Navíc na slovenském trhu je stejně jako v Maďarsku přítomen Deutsche Telekom včetně svých mobilních dcer, takže situace je tam z hlediska konkurence relativně těžká.

EURO: Jaká je horní hranice uvažované investice?
ŠEDIVÝ: V tuto chvíli jsme limitováni jen dluhovou kapacitou, respektive úrovní dluhu vůči vlastnímu kapitálu, případně násobkem dluhu poměřovaného k ukazateli EBITDA. Věříme, že v případě ambiciózní akvizice bychom mohli nad rámec dluhu, který jsme měli ke konci roku, financovat investici v úrovni 1,5 miliardy eur (zhruba 45 miliard korun – pozn. red.), pokud by dávala smysl.