Stravenky v kapse - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Stravenky v kapse

, Pavel Matocha,
Stravenky v kapse
Zdroj: Euro.cz

Českolipský okresní úřad má problémy s veřejnou zakázkou

Podezření z korupce vzbuzuje způsob, jakým Okresní úřad Česká Lípa vyhlašuje a vyhodnocuje veřejnou zakázku na zajištění stravovacích poukázek pro zaměstnance. O tuto veřejnou zakázku opakovaně soutěžily společnosti Sodexho Pass a Gastroticket. A právě jednatel Gastroticketu Karel Schwarzbach obviňuje zadavatele z porušování zákona a z nadržování konkurenci. Schwarzbachovi dal už jednou za pravdu i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Kritéria pro vyhodnocení zakázky jsou totiž jednak netransparentní, ale také jakoby šitá na míru větší z obou společností. Doposud vyhlášené stravenkové soutěže (některé byly poté zrušeny) zatím vždy vyhrála společnost Sodexho Pass.

Podivná kritéria.

Předmět soutěže (stravenky pro zaměstnance) a její velikost (miliony korun) nejsou nijak zajímavé. Překvapivá je ale formulace kritérií, která o vítězi mají rozhodovat. Vyhlášena jsou tři (výše manipulačního poplatku, počet provozoven – odběrných míst ve vybraných městech a počet ochranných prvků stravenky) a je stanoveno, že „budou hodnocena bodovým systémem dle stupně významu (takzvaný váhový poměr).“ Kolik bodů (či jakou takzvanou váhu) každému z kritérií zadavatel přiděluje, ale v žádné vyhlášené soutěži zveřejněno nebylo. Je zřejmé, že toto zadání umožňuje příslušným úředníkům přidělit jednotlivým kritériím váhy až poté, co uchazeči o zakázku předloží svoji nabídku. Dodatečně zkonstruované váhy mohou podvodně legitimizovat výběr předem vybraného výherce. Proč zadavatel váhy jednotlivých kritérií ve výzvě neuvedl, vysvětluje přednostka úřadu Helena Brožovská čtyřmi slovy: „Protože toto zákon nevyžaduje.“

Zjevila se Praha.

Navíc i jednotlivá kritéria vzbuzují určité pochybnosti. Počet ochranných prvků na stravence totiž nemůže vypovídat o jejich celkové kvalitě. Podobně jako u bankovek jsou ochranné prvky pro padělatele velmi obtížně překonatelné, a naopak jiné se dají překonat relativně snadno. Druhé kritérium „počet provozoven – odběrných míst“, tedy počet restaurací a dalších zařízení, do nichž zaměstnanci budou moci s konkrétními stravenkami zajít na oběd, by mohlo být smysluplné. Mohlo, pokud by šlo o počet provozoven ve městech, kde zaměstnanci Okresního úřadu pracují. Tak tomu v dříve vyhlášených veřejných zakázkách bylo. V posledním zadání se ale náhle objevila mezi započítanými městy i Praha. Těžko se ubránit podezření, že tato dodatečná úprava má zvýhodnit celostátně působící firmu (tou je právě Sodexho Pass) oproti regionálnímu Gastroticketu. Pro zaměstnance úřadu je podstatné, na kterých místech se přijímají stravenky těchto firem v České Lípě a v okolí, nikoliv v hlavním městě.
Tento dodatek může být reakcí na první úspěch, kterého jednatel Gastroticketu Karel Schwarzbach ve sporu s Okresním úřadem dosáhl. Ze soutěže byl totiž původně z formálních důvodů vyloučen. Loni na podzim mu ale Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, u nějž si na postup České Lípy stěžoval, dal za pravdu. Verdikt uvádí, že vyloučení firmy Gastroticket bylo nezákonné a Česká Lípa byla povinná její nabídku znovu zařadit mezi uchazeče o zakázku.

Další změna.

Karel Schwarzbach se domnívá, že „hrozilo“ vážné nebezpečí, že jeho firma vyhraje, a proto byla opět pozměna kritéria. „Dokud bylo kritérium počtu provozoven omezeno jen na náš region, dosahovali jsme i v něm lepšího ukazatele než Sodexho. Jenže v Praze nepodnikáme a Sodexho v ní má více nasmlouvaných restaurací, než my v celém okrese Česká Lípa,“ uvedl Karel Schwarzbach.
Brožovská tvrdí, že Praha byla zařazena proto, že v ní sídlí ústřední orgány státní správy a zaměstnanci OkÚ Česká Lípa jezdí do hlavního města často na služební cestě. Při služební cestě má ale zaměstnanec nárok na stravné, které je vyšší než příspěvek zaměstnavatele na stravenku, přičemž čerpat obě výhody současně nelze. Kolik úředníků z České Lípy si při cestách do Prahy nevyplňuje cesťáky, a šidí tak sami sebe, Brožovská nezodpověděla. „Počet nečerpaných cestovních náhrad nelze přesně určit, neboť pokud zaměstnanec náhrady nevyúčtuje, nelze údaje získat z účetních ani jiných dokladů,“ uvedla.
Zatím poslední veřejnou zakázku na stravenky vyhlásil Okresní úřad Česká Lípa na konci letošního února. Ačkoliv nabídky musely být odevzdány do 8. března, ještě 25. dubna nedostal Gastroticket vyrozumění, jak soutěž dopadla. „Na postup zadavatele jsme proto opět poslali stížnost na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže,“ říká Schwarbach a dodává, že připravuje žalobu na náhradu škody, která mu nesprávným úředním postupem vznikla.
„Vyhrála firma Sodexho Pass Česká republika, pobočka Liberec. Na druhém místě se umístila firma Gastroticket Česká Lípa. Před samotným hodnocením nabídek se tříčlenná komise v zastoupení zadavatele dohodla, že kritérium ceny bude mít váhu 3, kritérium počtu provozoven váhu 2 a kritérium počtu ochranných prvků váhu 1,“ sdělila přednostka úřadu Helena Brožovská.
Přestože konkrétním úředníkům nikdo neprokázal, že by od vítěze dostali do kapsy obálku se stravenkami (a věřme, že zkorumpovaní nebyli a nejsou), netransparentní kritéria veřejné zakázky podezření z korupce vzbuzují.