Strach z neplatičů nehrozí - Euro.cz

Předplatné

  • 49x týdeník Euro
  • 30x Speciál
  • Přístup k premium článkům
  • Web bez reklam
  • Týdeník v elektronické podobě
Výhody předplatného

Přihlášení

Strach z neplatičů nehrozí

, Karel Zaoral,
Strach z neplatičů nehrozí
Zdroj: Euro.cz

Období zhoršeného ekonomického vývoje svědčí…

Celý podtitul: Období zhoršeného ekonomického vývoje svědčí spíše poskytovatelům alternativního financování

Loňský rok factoringu poměrně přál. Z dat Asociace factoringových společností České republiky (AFS ČR) vyplývá, že celkový objem pohledávek postoupených v uplynulém roce členům AFS dosáhl téměř 134 miliard korun. Ve srovnání s rokem 2007, kdy objem factoringu činil 127 miliard korun, jde tedy přibližně o 5,5procentní nárůst.

Dříve bylo lépe
Pravdou je, že už v loňských číslech se projevila ekonomická krize, která pravidelné dvouciferné růsty stáhla dolů. Výrazné zpomalení, jež se projevilo zejména v posledním čtvrtletí roku 2008, je dané jednak dražší likviditou, ale také úbytkem zakázek exportérů. Přesto někteří odborníci předpovídají během roku 2009 opětovné zrychlení růstu. „Factoringové společnosti, stejně jako ostatní finanční instituce, logicky reagují na nástup krize konzervativnějším pohledem na riziko. V další fázi však očekáváme potvrzení určité historické zkušenosti, která říká, že období zhoršeného ekonomického vývoje svědčí spíše poskytovatelům alternativního financování, včetně factoringu. Je to totiž produkt určený pro zvýšené riziko,“ říká generální ředitel ČSOB Factoring Tomáš Morávek. Situace na factoringovém trhu bude s největší pravděpodobností i letos kopírovat dění na finanční trhu a pochopitelně také vývoj v podnikatelské sféře. „Factoring České spořitelny však také očekává zájem o factoring u takových podniků, které budou hledat alternativu, určitým způsobem netradiční řešení pro financování svých aktivit,“ říká Zuzana Trhoňová z České spořitelny.

Cena je důležitá
V období krize by bylo logicky možné očekávat větší zájem o zajištění proti všemožným rizikům, včetně toho, že dodavatel bude zdarma úvěrovat neplatícího odběratele. „Na druhé straně je třeba počítat se zvýšenou opatrností poskytovatelů factoringu. Factoring a jeho poskytovatelé jsou sice obecně připraveni řešit svým financováním nedostatek likvidity v rizikovějších situacích, a měli by proto být schopni dodávat do podnikatelské sféry provozní financování i v období krize, avšak určitá opatrnost je na místě,“ komentuje Morávek. A také za správnou cenu, která v současné době rozhodně není nízká. Náklady vynaložené na využívání factoringových služeb se skládají ze dvou částí – z factoringového poplatku a úroku. Factoringový poplatek odráží náklady faktora na administrativní zpracování faktur, evidenci a inkasní činnost – je to určitá forma režijních nákladů. Úroková sazba pak představuje cenu za vyplácené zálohy za faktury. V klidných dobách se celkové náklady na factoring pohybují kolem deseti procent z fakturovaných cen, v době krize a neochoty bank financovat to je mnohdy i více než dvojnásobek.

Factoring, leasing, nebo raději úvěr?
Factoring je ve srovnání s bankovním úvěrem navzdory všeobecně rozšířenému názoru daleko jednodušší finanční službou. Kromě provozního financování totiž zajišťuje i správu pohledávek, čímž faktor klientovi snižuje administrativní zátěž. Důležitým prvkem je také to, že klient si na rozdíl od úvěru nebo leasingu služeb nepůjčuje, nýbrž faktorovi prodává pohledávky. Ty pak stojí na straně aktiv a nezatěžují účetní bilanci klienta, což má vliv zejména na požadavky kapitálové přiměřenosti, jež loni legislativa dosti zpřísnila. Vezmeme-li opět v úvahu, že factoring pohledávek stojí na straně příjmů, oproti úvěrům vzniká další velká výhoda. Peníze z factoringu jsou v podstatě tržby, takže je možné je na rozdíl od úvěrů použít na jakékoliv finanční operace, ať už na koupi zásob, investice, dividendy či na vyplacení mezd. Factoringu mohou využít i začínající firmy, které v bance mnohdy nemají sebemenší šanci dosáhnout na financování své činnosti. Nevýhodou pro velmi malé podniky je naopak většinou požadovaný roční obrat na factoringovém účtu ve výši dvaceti milionů korun.
Další z možností podnikového financování – leasing – je vhodnější pro začínající firmy k pořízení provozních technologií, vozidel nebo budov. Jeho nevýhodou je kromě zatížení účetní bilance vyšší cena. V případě klasického investičního úvěru jsou nevýhodou vysoká administrativní náročnost, neochota bank půjčovat neprověřeným klientům a častý požadavek na ručení i jiným majetkem. Provozní úvěr je sice administrativně jednodušší než investiční, avšak pro schvalovací proces platí totéž. Je složitý a dlouhý, navíc banka váže výši úvěru na vlastní zdroje firmy, což značně diskriminuje začínající podniky.

Graf
Přehled objemu factoringu v ČR
Pramen: AFS ČR

tabulka
Pořadí factoringových společností podle celkového objemu postoupených pohledávek
(v milionech Kč)
Factoring ČS; 31 313
ČSOB Factoring; 28 650
Transfinance; 22 708
Factoring KB; 17 259
D. S. Factoring; 1676
Pramen: ČLFA

BOX
Pojmy
Regresní factoring (zaujímá 74 procent trhu) – Faktor nepřebírá rizika spojená s platební neschopností či nevůlí kupujícího.
Bezregresní factoring (26 procent trhu) – Faktor přebírá ručení za případné neplnění ze strany kupujícího.

Ohodnoťte tento článek
Diskuze