Štěpka jako LTO - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Štěpka jako LTO

, Vadim Fojtík,
Štěpka jako LTO
Zdroj: Euro.cz

Producenti elektřiny inkasují pomocí fiktivních faktur od státu finance

V Českých lesích a polích se ve velkém šmelí s biomasou. Někteří majitelé spaloven vystavují faktury na fiktivní množství biomasy. A místo ní pak načerno spalují pneumatiky a komunální odpad. Výměnou inkasují od státu stovky tisíc korun jako podporu na výrobu ekologické energie.
Týdeník EURO na tento problém upozornilo nezávisle na sobě několik farmářů a majitelů lesů. Pro dokreslení toho, jak se šmelí s biomasou, může sloužit následující příběh. „V létě mi zavolal majitel jedné místní teplárny. Tvrdil, že má od hajného informace, že je v našem lese po odstraňování kalamity hodně dřevního odpadu a jestli jej nechceme zpracovat na štěpku a prodat jako biomasu,“ říká majitel lesa v západních Čechách. Kvůli obavám ze svého „obchodního partnera“ si nepřál zveřejnit jméno. To ostatně většina lidí, kteří se k podobným obchodům dostali. Upozorňují, že se těmto obchodům věnuje stejný typ lidí, jako se v devadesátých letech pohyboval kolem daňových podvodů s LTO.
„Majitel kotelny nabídl za biomasu dost slušnou cenu, současně s tím poslal i zálohu na pronájem štěpkovacího zařízení, tak jsem s obchodem předběžně souhlasil,“ popisuje další vývoj majitel lesa. O několik týdnů později se s podnikatelem potkal přímo v lese. „Haldy štepky si se svými spolupracovníky obhlédl, propočítal a řekl, že bere všechno. Pak mě ale šokoval požadavkem. Když mu slevím cenu o třetinu, proplatí fakturu na dvojnásobné množství dřevní štěpky. Výdělky z lesa jsou malé, tak jsem souhlasil,“ popsal uzavření transakce. A v líčení obchodu pokračoval: „Jen mě zajímalo, proč je ochoten zaplatit i za nedodanou štěpku. Nejdřív mě odbyl s tím, že mi do toho nic není. Poté mi vysvětlil, že vyrábí v kotelně současně teplo a elektřinu. Když prý prokáže, že jej vyrobí z biomasy, dostane od státu finanční podporu na výrobu energií z obnovitelných zdrojů. Místo biomasy ale spaluje v kotelně za menší poplatek i část komunálního odpadu ze sousedních obcí,“ dodal.
Obdobný příběh, jen s několika menšími obměnami popsali i další lidé s podobnými zkušenostmi. Týdeník EURO na dané téma hovořil rovněž s několika lidmi z oboru, počínaje menšími výrobci tepla, těmi velkými konče. Ti shodně tvrdí, že aktuální situace kolem biomasy a zneužívání zelených bonusů může dosahovat obřích rozměrů. „Nedávno jsme koupili menší kotelnu na biomasu. Když nám tam z nedalekého zemědělského družstva přivezli kromě slámy a dalších rostlinných zbytků i tatrovku pneumatik, docela jsme se divili. Tvrdili, že se s bývalým majitelem dohodli na jejich spalování,“ tvrdí zdroj, který si rovněž nepřál zveřejnit své jméno.

Dvakrát víc než vyrobíme

Tomu, že se jedná o skutečně velký problém, nasvědčuje i vyjádření elektrárenské společnosti ČEZ. „Již delší čas se mezi energetiky o těchto možných podvodech s biomasou ve stylu LTO povídá, ale bez konkrétních jmen. Chybí jasné důkazy, nebo jde i o strach – právě možná s ohledem na LTO,“ tvrdí mluvčí ČEZ Ladislav Kříž. Ten současně dodal: „Ale jakýkoliv zásah do trhu toto sebou přináší, to je bohužel skoro zákonitost. Tak jako ve Španělsku vyráběly solární elektrárny i v noci, tak se může stát, že se vyrobí tolik elektřiny s biomasy, kolik ani v celé Evropě není stromů“.
Snad jen pro osvěžení paměti. Při podvodných machinacích s LTO na počátku devadesátých let, jejichž podstata spočívala v zaměňování rozdílně zdaňovaných, ale jinak takřka totožných ropných produktů, přišel stát nejméně o šedesát miliard korun. Podle dřívějších policejních odhadů se do nelegálních obchodů s LTO zapojily až tři tisíce lidí a došlo kvůli nim k minimálně sedmnácti vraždám. Pravomocně odsouzeno za daňové podvody bylo doposud ale jen asi dvacet lidí.
Nabourat se do současného systému státní podpory pro spalování biomasy není až tak velký problém. Současný zákon o obnovitelných zdrojích umožňuje, aby státní podporu ve formě zeleného bonusu získaly i spalovny, které spolu s biomasou spalují i další paliva, třeba hnědé a černé uhlí. A v tom je právě problém. Současný systém, nad jehož správným fungováním dohlíží Česká energetická inspekce, je totiž takřka nekontrolovatelný. Týdeníkem EURO oslovení odborníci totiž upozorňují, že pokud by měla být kontrola stoprocentní, musel by stát před každým kotlem spalovny čtyřiadvacet hodin denně úředník, který by kontroloval, co všechno se do kotle nakládá. To je samozřejmě nereálné. Jediné co jsou úředníci schopni zkontrolovat, jsou faktury na dodávku biomasy a objem vyrobené elektřiny, za kterou majitel dané provozovny inkasuje státní podporu. A právě takový systém zajišťuje podvodníkům s biomasou dostatek času pro podvod. Tedy vypisování fiktivních faktur za odběr biomasy a spalovaní levnějšího materiálu, krom jiného již zmíněného komunálního odpadu.

Spásná novela

Těmto praktikám má ale brzy zamezit novela zákona o podpoře obnovitelných zdrojů, kterou vypracovalo ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s resortem životního prostředí. Nově chystaná legislativa totiž počítá se zrušením podpory pro zdroje, které z biomasy vyrábějí pouze elektřinu či ji spalují spolu s nějakým jiným palivem, třeba uhlím. „Zrušení podpory spoluspalování biomasy s uhlím požadujeme. Vidíme v tom jen omezené přínosy a také mezery ve způsobu kontroly,“ upozornil na konferenci Biomasa a energetika 2010 předseda Českého sdružení pro biomasu CZ Biom Jan Habart. Ten je přitom přesvědčen o tom, že pokud by se současný systém podpor nezměnil, hrozil by podobný problém jako u solárních elektráren. „Pak by například biomasy, kterou používají domácnosti na výrobu tepla, nebyl na trhu dostatek a její cena by citelně stoupla,“ konstatoval Habart.
Novela připravovaná ministerstvem průmyslu a obchodu by měla začít platit v roce 2015. Především kvůli tomu, aby energetické společnosti a podnikatelé měli dostatek času připravit se na nové podmínky. Současně s tím ale je jasné, že byznysmeni, kteří zneužívají biomasu jen jako způsob, jak se dostat ke státní podpoře, mohou v klidu další čtyři roky v klidu vydělávat.

Dotace na energetické plodiny

Jenže je tu i další problém spojený s biomasou, před kterým již v minulosti varoval i předseda Energetického regulačního úřadu Josef Fiřt. Ten se totiž obává toho, aby se v Česku nezačaly nekontrolovatelně budovat kotelny, pro které již nebude zajištěn dostatek suroviny. Již postavené kotelny totiž spotřebovávají především odpadní biomasu. Do tří let ale nebude její množství stačit na pokrytí tuzemské poptávky. Nemluvě o tom, že ji stovky tun mizí v zahraničí. A tak jednou z mála možností, která může zajistit dostatek biomasy, je pěstování energetických rostlin, tedy trav, obilovin či šťovíku. Poté, co jejich pěstování v roce 2009 přestal dotovat stát, ale rozsah osevních ploch klesl na třetinu a dnes se pěstují na necelém tisíci hektarů. To by se ale mělo již brzo změnit. Ministerstvo zemědělství oznámilo, že od příštího roku bude dotovat pěstování rychle rostoucích dřevin pro energetické využití. Jen v roce 2011 rozdělí dvacet milionů korun. Habart takovou podporu označil za nízkou, naopak za optimální výši považuje sto milionů korun ročně. Dotaci ještě nikdo nezískal a již se objevují obavy, aby energetické plodiny vypěstované za státní dotace nezmizely v německých či rakouských spalovnách.