Stát omezí ziskovost zelené energetiky. Nadměrné zisky odčerpá - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Stát omezí ziskovost zelené energetiky. Nadměrné zisky odčerpá

,
Stát omezí ziskovost zelené energetiky. Nadměrné zisky odčerpá
Zdroj: Martin Pinkas/Euro

Větrné a malé vodní elektrárny sedm procent, solární 8,4 procenta, bioplynové stanice až 10,6 procenta. Takovou úroveň ziskovosti – měřeno vnitřním výnosovým procentem – bude stát tolerovat investorům do obnovitelných zdrojů energie. Vyšší zisky se po roce 2020 pokusí odčerpat formou krácení provozních dotací.

Prostor k zásahu dalo české vládě notifikační rozhodnutí o českém modelu podpory výroby energie z obnovitelných zdrojů, které vydala Evropská komise loni na konci listopadu. Ministerstvo průmyslu a obchodu již sepsalo „příručku“, jak kontroly přiměřenosti podpory zelené elektřiny budou probíhat. Návrh má redakce Eura k dispozici.

Koho se bude posuzování ziskovosti týkat? Přísnější individuální posouzení se má dotknout 726 větších elektráren, u kterých došlo k souběhu provozní podpory s jinou formou veřejné podpory – tedy s investiční dotací, případně s provozní podporou vyrobeného tepla. Do tohoto počtu spadá 427 bioplynových stanic, 39 elektráren na biomasu a 48 malých vodních elektráren, ale jen malý počet větrných a solárních elektráren.

Konkrétní procenta tolerované ziskovosti

 Procento tolerované ziskovosti zelených zdrojů energetiky
Zdroj: MPO

Mírnější režim bude platit pro 2613 elektráren, které čerpaly výhradě podporu na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů (případně s nevýznamným bonusem za decentrální výrobu). Ty budou kontrolovány pouze namátkově, kdy úředníci vyberou reprezentativní vzorek různých typů a velikostí elektráren a spočítají jejich ziskovost. Tento model posuzování se má týkat většiny solárních a větrných elektráren.

Opatření se nemá dotknout domácností či podnikatelů, kteří si pořídili pár solárních panelů na střechu. Platí zde totiž unijní pravidlo o podpoře „de minimis“. Lidé či firmy, které na dotacích čerpali méně než 200 tisíc eur během tří po sobě následujících let (v přepočtu se jedná o 1,8 milionu korun za jeden rok) terčem zájmu kontrolorů nebudou.

Posuzování ziskovosti se nakonec bude týkat všech dotovaných elektráren, jež zahájily provoz v období od ledna 2006 do prosince 2015. Kontrola má být hotová nejpozději v únoru roku 2019, poté stát přistoupí k redukci podpory pro příliš výdělečné elektrárny.

Portál Euro.cz již dříve upozornil, že krácení příspěvku hrozí hlavně zemědělcům a dalším majitelům zemědělských bioplynových stanic. Díky souběhu investiční a provozní dotace klesla doba návratnosti vložených peněz do bioplynové stanice na sedm až osm let namísto zákonem předpokládaných 15 let. Po vzoru solární daně se tak brzy můžeme dočkat zavedení „bioplynové daně“ – ale jen pro vybrané firmy, které kontroloři posoudí jako nadměrně ziskové.

Solární spory táhnou náklady ministerstva na právní služby k arbitrážím nahoru

Přečerpávací elektrárny přežily bombardování, Merkelovou asi už ne

Horní nádrž přečerpávací vodní elektrárny Waldeck, kterou provozuje E.ON.