Stanislav Servus: Hušák se ještě může zapotit - Euro.cz

Přihlášení

Stanislav Servus: Hušák se ještě může zapotit

, Stanislav Servus,
Stanislav Servus: Hušák se ještě může zapotit
Zdroj: čtk

V minulých dnech se objevila v tisku zpráva o žalobě ze strany ČSTV na bývalého předsedu představenstva společnosti Sazka Aleše Hušáka. Je to zajímavá zpráva s ohledem na to, že již před delší dobou v rámci insolvenčního řízení došlo k prodeji celého podniku Sazky a také prý k prodeji akcií Sazky držených právě ČSTV. Zdá se také, že noví vlastníci dokážou tento podnik poměrně úspěšně provozovat a dosahovat zajímavých zisků.

Bohužel za předchozího vedení v čele právě s panem Hušákem se společnosti zdaleka tak dobře nevedlo. Důsledky manažerského snažení tehdejšího vedení jsou dnes všem dobře známé. Mezi poražené samozřejmě patří také bývalí akcionáři v čele s ČSTV. Těm dnes nezbývá než se pokusit nějak dobrat k částečné náhradě škody právě od bývalých členů představenstva.

Netradiční žaloba

Dle zpráv v tisku pan Hušák prohlásil, že se žaloby nebojí, neboť je přece na žalobcích, aby veškerá svá tvrzení doložili a řádně prokázali. Pan Hušák může být, dodejme bohužel, úspěšný. Jelikož svaz tělesné výchovy neusiloval o náhradu způsobených škod již dříve a prakticky dobrovolně se zbavil svých akcií v Sazce, oslabil celkem podstatně svou pozici vůči bývalému managementu.

České právo a soudy jsou stále poměrně formalistické. Je docela výjimečné, když se dokážou odchýlit od obvyklých zaběhnutých konstrukcí. A toho si je s ohledem na text žaloby evidentně vědom i právní zástupce ČSTV. Jestliže by podobnou žalobu podala třeba přímo společnost Sazka, byla by situace podstatně odlišná.

Primárně právě Sazce vznikla jednáním managementu škoda. A obchodní zákoník s žalobou společnosti proti představenstvu jasně počítá. Bohužel však již explicitně nepočítá s přímou žalobou akcionáře vůči představenstvu kvůli náhradě škody způsobené znehodnocením akcií.

Řádný hospodář

Bude tedy velice záležet na přístupu soudu, na tom, zda uzná argumentaci ČSTV a žalobu vůbec připustí. Pokud by tak učinil, důkazní břemeno by mělo být přeneseno na stranu žalovanou, tedy na bývalého šéfa představenstva Sazky. Podle obchodního zákoníku je totiž povinností členů představenstva vykonávat svou funkci „s péčí řádného hospodáře“. A dojde-li pak ke sporu o to, zda člen představenstva svou funkci s péčí řádného hospodáře skutečně vykonával, je na něm, nikoli na žalujícím, aby prokázal, že jednal tak, jak vyžaduje zákon.

Obchodní zákoník se v tomto ohledu snaží chránit společnost, její akcionáře či věřitele, proti zneužití funkce, případně jejímu nesprávnému výkonu ze strany představenstva. Jedním z nástrojů této ochrany je právě přenesení důkazního břemene v případě sporu. Jinou věcí je samozřejmě výše způsobené škody. Tu musejí jasně prokázat žalobci.

Jestliže se ČSTV podaří přesvědčit soud, že je třeba se odchýlit od dosavadní judikatury, a má-li svaz zároveň dost důkazů, které by případně vyvrátily argumenty či důkazy pana Hušáka ohledně správného vedení společnosti, bude pro bývalého předsedu představenstva Sazky spor velmi nepříjemný a rizikový.

Budou další?

Ačkoli je to pro mne překvapivé, dosud jsem kromě zmíněné pozdní žaloby ČSTV neslyšel o žádném jiném řízení či nároku uplatňovanému proti bývalému managementu Sazky. A to si jich v daném případě dokážu teoreticky představit skutečně dlouhou řadu.

Jako příznivec českého sportu musím přát ČSTV hodně štěstí i přesto, že bývalí akcionáři mají na současném stavu lví podíl. Jako advokát jsem pak zvědav, zda se dočkáme přelomového rozhodnutí.


Čtěte také:

David Klimeš: Hušák je padouch. Ale co akcionáři?

Sportovci po dvou letech od krachu Sazky žalují Hušáka. Chtějí 953 milionů

Sportovní svazy ztratily zbytek vlivu na O2 arenu


Autor je advokát

Diskuze