Stále více - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Stále více

, (red),
Stále více
Zdroj: Euro.cz

Česká republika vévodí východu

Leasingový trh v České republice je ve srovnání s dalšími zeměmi střední a východní Evropy co do objemu obchodů na mnohem vyšší úrovni. Česká republika proto již více než tři roky patří v tomto oboru k lídrům mezi kandidátskými zeměmi na vstup do Evropské unie. V roce 2001 bylo podle mezinárodních statistik v České republice pořízeno na leasing zboží v hodnotě 2,990 miliardy eur, což je o dvacet procent více než v roce 2000. V prvním pololetí 2002 dosáhl objem leasingu v České republice hodnoty 48,4 miliardy korun (1,6 miliardy eur).
Dalšími zeměmi, v nichž se leasingový trh rozvíjí velmi rychle, jsou Maďarsko a Slovensko. V roce 2001 zaznamenal leasingový trh na Slovensku nárůst o 55 procent, v Maďarsku o 44 procent. Nejmenší nárůst ze zemí střední a východní Evropy byl zaznamenán v Estonsku a v Polsku, kde v roce 2001 vzrostl objem zboží pořízeného na leasing oproti předchozímu roku o čtrnáct procent (Estonsko), respektive o dvě procenta (Polsko).

První i v automobilech.

Stejně jako v leasingu obecně, tak i v leasingu automobilů patří České republice vedoucí postavení mezi zeměmi střední a východní Evropy. V loňském roce byly v České republice uzavřeny smlouvy na nákup nových i ojetých automobilů v celkové hodnotě 1,329 miliardy eur, což je o patnáct procent více než v roce 2000. Největší nárůst v oblasti leasingu automobilů zaznamenaly v roce 2001 trhy v Polsku a Maďarsku, kde došlo k nárůstu o 563 procent (Polsko), respektive o 62 procent (Maďarsko). V Polsku byly pořízeny na leasing automobily v hodnotě 53 milionů eur a v Maďarsku za 1,153 miliardy eur. Podle těchto výsledků je nejzajímavější situace v Polsku. Leasing obecně tam narůstá jen velmi pomalu, zatímco odvětví leasingu automobilů rapidně narostlo během jednoho roku o několik stovek procent.

Mají jej stále radši.

V zemích Evropské unie je nákup prostřednictvím leasingu stále oblíbenější. Nárůst leasingového trhu v roce 2001 v porovnání s předcházejícím období je až jedenáctiprocentní a dosáhl 193 miliard eur, dlouhodobý růst od roku 1994 představuje až třináct procent ročně. Západoevropskému leasingovému trhu přitom již několik let jasně dominuje Německo, kde bylo v roce 2001 pořízeno prostřednictvím leasingu zboží v hodnotě 46,3 miliardy eur. Nárůst zaznamenaly také trhy v Itálii, kde lidé prostřednictvím leasingu nakoupili zboží v hodnotě 32,261 miliardy eur, což je o 21 procent více než v roce 2001. Ve Španělsku vzrostl leasingový trh o čtrnáct procent, to představuje celkový nákup v objemu 9,661 miliardy eur. Ve Francii využili lidé leasing k nákupu zboží v hodnotě 26,876 miliardy eur, což je oproti roku 2000 o osm procent více. Zcela odlišný trend zaznamenává leasingový trh ve Velké Británii, kde již dva roky po sobě zájem o nákup zboží na leasing klesá. V roce 2000 byl zaznamenán pokles o dvě procenta, loni o další čtyři.

Česko se drží.

Trh automobilů v roce 2001 představoval objem 53,4 miliardy eur, znamenající více než devítiprocentní růst vůči předchozímu období. Leasing automobilů se podílí na leasingu movitých věci 34 procenty a v zemích Evropské unie mu vévodí Německo. Lidé tam jeho prostřednictvím nakoupili automobily v hodnotě 19 miliard eur, což je ve srovnání s rokem 2000 o čtrnáct procent více. Vzestup leasingu automobilů zaznamenala také Francie (o 25 procent na 4,375 miliardy eur), Itálie (o deset procent na 3,673 miliardy eur) a Španělsko (o osm procent na 1,257 miliardy eur). Velká Británie naopak zaznamenala pokles o osm procent a celková hodnota automobilů nakoupených na leasing dosáhla 10,038 miliardy eur.
V porovnání ze západoevropskými zeměmi je situace v České republice příznivá. Celková hodnota automobilů koupených na leasing je totiž vyšší než například ve Španělsku a v porovnání tempa růstu leasingového trhu obecně je na tom Česká republika stejně jako například Německo a Itálie.
Přední místo v Evropě zaujímá Česko rovněž v oblasti leasingu ojetých automobilů. V tomto směru je dokonce třetí za Velkou Británií a Irskem. Nákup ojetých automobilů na leasing má v České republice stoupající tendenci již několik let.

Peter Mikuš, produktový manažer GE Capital Leasing

Poznámka:
Zdroj: Asociace leasingových společností České republiky, Eurofinas, LeasEurope

Uvedené údaje objemu leasingu jsou v pořizovacích cenách bez DPH