Speakers´ Corner: Domácnosti nejsou připraveny na trvalý home office - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Speakers´ Corner: Domácnosti nejsou připraveny na trvalý home office

Tomáš Oesterreicher,
Speakers´ Corner: Domácnosti nejsou připraveny na trvalý home office
Zdroj: profimedia.cz

Pandemie covid-19 ovlivnila podobu celé ekonomiky a přiměla většinu společností hledat způsoby, jako fungovat v podmínkách, na které dosud nebyly zvyklé nebo vůbec připravené.

Tržní turbulence se přirozeně dotkly i realitního sektoru. Vysoká poptávka, na kterou byli developeři, vlastníci a správci nemovitostí zvyklí, čelila na jaře tohoto roku nejistotě. Masový přechod na práci z domova, jehož jsme se stali svědky po březnovém zavedení přísných preventivních opatření, přinutil zaměstnavatele zamyslet se nad tím, zda dokáží home office alespoň do jisté míry zavést natrvalo a optimalizovat tak své náklady na pronájem kancelářských prostor.

Data společnosti vykazují minimální změny v obsazenosti kanceláří. Mezi lednem a zářím tohoto roku představoval pokles obsazenosti námi spravovaného kancelářského portfolia jen čtyři procenta, z čehož přibližně dvě pocenta lze přičíst na vrub pandemii covid-19. Druhá polovina byla způsobená předem plánovanou redukcí.  

Zatím z dlouhodobého hlediska nelze s určitostí říci, zda budou firmy trvale poptávat méně kancelářských ploch. Existuje však řada faktorů, jež svědčí o tom, že k takovému scénáři nedojde. Za zvýšenou mírou využívání home office totiž v současnosti stojí jednak společensky odpovědné chování mnoha firem a také preventivní opatření přijatá vládou.

Vlivem nových zkušeností z pandemického období však lze jistě očekávat změnu technických parametrů, které určují například požadavky na velikost jednotlivých pracovních míst a zároveň tlak samotných zaměstnanců na zajištění bezpečného pracoviště. To je ostatně i v zájmu samotných zaměstnavatelů, jelikož covid-pozitivní (či jinak nemocná) osoba na pracovišti může zásadně ovlivnit chod celé firmy.

Zároveň je důležité podotknout, že české domácnosti nejsou ve většině případů připraveny na trvalý home office. Obzvláště v Praze, v níž v posledních letech sledujeme trend zmenšující se výměry nových bytů a zároveň rostoucích cen za metr čtvereční nemovitosti.

Ad absurdum pak dochází k tomu, že náklady na provoz kanceláře přenáší firmy na zaměstnance – ti si musí zajistit pracovní místo ve své domácnosti, na které jim zaměstnavatel obvykle nepřispívá. Možná tak vzniká prostor pro zcela novou kategorii zaměstnaneckých benefitů, nicméně na aktuální situaci plošné (ne)připravenosti na trvalou práci z domova to nic nemění.  

Výše zmíněné důvody, v kombinaci s osobní preferencí sdílených pracovních prostor ze strany mnoha zaměstnanců, nasvědčují tomu, že vyšší procento využívání home office je do značné míry jen průvodním jevem pandemie, který časem odezní. Také ale v dlouhodobém horizontu pravděpodobně vyvolá vyšší poptávku po kvalitních a bezpečných kancelářských prostorách.

Autor je Senior Asset a Leasing Manager společnosti Arcona Capital