Sparingpartner pro podnikatele - Euro.cz

Přihlášení

Sparingpartner pro podnikatele

, Petr Švihel,
Sparingpartner pro podnikatele

Jednou za měsíc se v úzkém kruhu potkávají podnikatelé a řeší spolu své starosti. Členové si netradiční systém koučinku TAB Board pochvalují a říkají, že díky němu jsou úspěšnější.

V půl deváté ráno přepínám svůj telefon do letového režimu. Sedím přitom v letenské kanceláři ve společnosti dalších pěti mužů. Nechceme se nechat vyrušovat zprávami a telefonáty. Následující čtyři hodiny se všichni plně soustředíme na to, co si řekneme. A to v důvěrné atmosféře, kvůli které před začátkem podepisuji smlouvu o mlčenlivosti, zavazující mě jako novináře, abych nevyzrazoval žádné obchodní tajemství.

Účastním se zasedání TAB Boardu, kde se na měsíční bázi potkává několik podnikatelů a navzájem se snaží poradit si a sdílet své zkušenosti. Nápad vznikl v roce 1990 v Americe. Allen Fishman pracoval ve vrcholné pozici ve velkém obchodním řetězci a byl zvyklý, že může v rámci představenstva společnosti problémy prodiskutovat.

Majitelé menších firem ale žádné podobné rádce nemají a Fishman si jako první uvědomil, že to může být velká škoda. Zaměstnanci se z principu snaží podnikateli spíše zalíbit než mu oponovat. A i když jsou věcní a dokážou být kritičtí k nápadům svého nadřízeného, stále se nedovedou vcítit do situace, kdy na vás leží zodpovědnost za celou firmu. Proto Allen Fishman přišel s myšlenkou alternativních boardů, kde se majitelé firem potkávají, sdílejí své problémy, obavy a plány.

Během dvaceti šesti let dostala setkání pevnou strukturu. Vždy je moderuje zkušený manažer, který zároveň skládá jednotlivé skupiny podnikatelů. V Praze je to od roku 2014 Šimon Mastný, dříve pracoval například jako country manažer firmy Logica nebo jako regionální manažer ve společnosti Euronet Worldwide.

„Studie potvrzuje úspěch našich zasedání TAB Board, která kombinují výměnu zkušeností mezi českými podnikateli a osobní byznys koučink a na rozdíl od běžného koučinku přinášejí majitelům firem reálnější přínos,“ říká Šimon Mastný.

Konkrétně se TAB Board zaštiťuje tím, že jeho členům roste v průměru ročně obrat o 9,6 procenta, zatímco ostatním firmám jen o 5,4 procenta.

Čaj pomáhá

Schůze začíná tím, že si jednotliví podnikatelé říkají, jaký posun nastal v problémech, které probírali posledně.

„Dokázal jsem si konečně najít pravidelný čas, kdy řeším důležité věci,“ říká první. Posledně mu jeho kolegové kladli na srdce, že by si měl vyhradit určitou hodinu, kdy si třídí myšlenky a plány, aby nebyl v neustálém zajetí operativy. „Vždycky si uvařím čaj,“ rozvádí s tím, že to pro něj představuje rituál, kdy se uklidní a zamyslí.

Mluví se ale i o prozaičtějších problémech. „Chtěli jsme se odlišit a poslali jsme zákazníkům papírové dopisy, reakce byla téměř nulová,“ svěřuje se majitel společnosti. „A volali jste jim o pár dnů později?“ vystřelí hned další podnikatel, a když se dozví, že ne, dodá, že je to chyba. „Nakupoval jsem systém péče o zákazníky, komunikace je v něm rozdělená do několika kroků, nikdy to není jen rozeslat dopis a čekat,“ vysvětluje.

Nerušit, zasedá se. Na začátku se mobilní telefony přepínají do leteckého režimu. Následujících několik hodin se mají účastníci plně soustředit na setkání.

„A nezapomeňte zavolat i těm, kteří na dopis zareagovali,“ doplňuje Šimon Mastný, který se snaží každé téma zrekapitulovat a formulovat doporučení. V tomto případě se ukázalo, že reaguje stejně malé procento zákazníků jak na e¬maily, tak i na klasickou poštu, přičemž za dopisy firma utratí více peněz.

Další člen TAB Boardu se svěřuje s tím, že od posledního setkání si udělal harmonogram nejdůležitějších akcí na celý rok. „Mám fyzickou nástěnku, kterou vidí i zaměstnanci, a skutečně to hodně pomáhá, člověk má ty termíny před očima,“ shrnuje.

Teď mám nějaké jednání

Když se vystřídají všichni zúčastnění, přichází čas na kratší pauzu, spojenou s formálnějšími hovory o dovolených, cestách a rodinách. Při ní je možnost se občerstvit a vyřídit si nejnutnější telefonní hovory.

Z chodby se tak od jednoho podnikatele ozývá: „Teď mám nějaké jednání. Co potřebuješ?“ A já mám čas se zeptat na neobvyklé jmenovky každého ze stálých účastníků TAB Boardu. Podnikatelé, ale i Šimon Mastný mají vedle jména i dva grafy nadepsané jako adaptovaný styl a přirozený styl.

„Jde o rozbor osobnosti. Každý z jednotlivých sloupců v grafu ukazuje, na co je daný člověk dobrý. Vysoká úroveň žlutého sloupce například říká, že daný podnikatel preferuje komunikaci, modrý pak, že je spíš technicky zaměřený. Pomůže vám to v jednání. S jedním je lepší problémy řešit přes emoce, u druhého přes jasná fakta,“ vysvětluje Šimon Mastný a dodává, že přirozený styl říká, jak se chová člověk dejme tomu doma, když může být neformální, a adaptovaný styl popisuje pracovní přístup osobnosti.

V druhé části se členové soustředí na nové problémy, kterým čelí aktuálně. Podnikatelé před sebou netají finanční údaje a navzájem si radí, jak postupovat i v delikátních krizových situacích. Pohled dalšího člověka, který také vlastní firmu a podobný problém sám řešil, nebo si minimálně dokáže představit, jak by se k němu postavil, je cennou inspirací, jak postupovat. Účastníci si ale pomáhají i jinak. „Sháním firemní košile,“ říká jeden. „Do obleku, nebo spíš pracovní? Protože jestli jen pracovní, zkus firmu s pracovním oblečením, i když to nemají v ceníku, vyjdou ti vstříc a je to levnější než od krejčích,“ dává radu v tomto ohledu zkušenější podnikatel.

V průběhu dostanou také všichni malý úkol pro odreagování – sepsat si tři čtyři cíle, kterých by chtěli dosáhnout během letošního roku, a to jak v osobním, tak pracovním životě. Nemusejí přitom jednotlivá přání a své cíle rozebírat s ostatními. Seznam každý zapečetil do obálek, které Šimon Mastný slibuje poslat na konci roku, aby podnikatele konfrontoval s jejich představami. Majitelé firem mají většinu potřebného k dosažení svých cílů ve svých rukou, jde hlavně o to, zůstat na cíle zaměřený. A k tomu TAB Board, jak jsem na vlastní kůži zjistil, hodně pomáhá.

Spolupráce ano, konkurence ne

Složení skupiny podnikatelů, kteří se v průměru scházejí přes čtyři roky, je promyšlené moderátorem z TAB Boardu. Podnikatelé si nesmějí konkurovat, to je základní pravidlo, které nelze porušit. Pokud se tak časem stane, jeden z nich přejde do jiné skupiny. Jde ale spíše o teoretický model. Častější je, že podnikatelé spolu začnou obchodovat, tomu TAB Board nebrání.