Soutěž o eurodotace znovu startuje

29. ledna 2007, 00:00 - JIŘÍ NĚMEČEK
29. ledna 2007, 00:00

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACEUž brzy bude možné žádat o první eurodotace z inovovaných programů na příštích sedm let. České podnikání by Evropská komise mohla podpořit částkou až tří miliard eur. K tomu je ale nutné najít i část financí z domácích zdrojů.

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE Už brzy bude možné žádat o první eurodotace z inovovaných programů na příštích sedm let. České podnikání by Evropská komise mohla podpořit částkou až tří miliard eur. K tomu je ale nutné najít i část financí z domácích zdrojů.

Podnikatelé žádající o finanční podporu z evropských fondů budou mít letos nejdříve možnost využít prostředky z nového Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) z působnosti ministerstva průmyslu a obchodu. První žádosti by vládní agentuře na podporu podnikání a investic CzechInvest mohli začít předkládat pravděpodobně už v březnu. Možnost žádat o dotace z jiných programů (například na podporu venkova nebo rozvoj lidských zdrojů) zůstávají i nadále ve skluzu.

V OPPI pro následující období (až do roku 2013) bude hlavní pozornost zaměřena na propojení určitých fází podnikatelského života. Programy se tak zaměřují na osu výzkum - vývoj - inovace - podnikání. Konkrétně půjde o budování vědeckotechnických parků, středisek pro transfer technologií, podnikatelských inkubátorů nebo o rozvoj rizikového kapitálu. Do šesti oblastí je rozděleno celkem 15 programů.

V rámci těchto programů potom mohou v příštích sedmi letech získat české firmy z evropských rozpočtů přes tři miliardy eur -tedy 11,75 procenta všech příchozích eurodotací. K tomu ovšem musí Česko zabezpečit tuzemské financování v podílu 15:85. To znamená, že v domácích zdrojích je nutné najít 536,7 milionu eur. V přepočtu by tedy podpora podnikání mohla během sedmi let dosáhnout zhruba 100 miliard korun.

Prostředky státního rozpočtu na nezbytné národní spolufinancování budou zajištěny v rámci ministerstva průmyslu. Část projektových nákladů, přesahující hranici možné veřejné podpory, bude hrazena ze soukromých zdrojů žadatelů o podporu. Ta bude poskytována formou dotací, zvýhodněných úvěrů či záruky.

ŽÁDOSTI PŘES INTERNET CELÝ PROCES URYCHLÍ Získávání peněz by ale mělo být pro žadatele celkově méně náročné. „Úvodní etapu podávání žádostí by nově měly urychlit elektronická komunikace přes internet či čestná prohlášení podnikatelů,“ připomíná generální ředitel CzechInvestu Tomáš Hruda. Měl by se také zmenšit počet kontrol. Ty se dosud někdy zbytečně dělají dvakrát. Navíc se bude přistupovat ke všem projektům stejně, přestože jsou rozsahem značně rozdílné.

Mezi nejdříve vyhlášenými programy budou ty, které se již osvědčily v předchozím programovacím období (během Operačního programu Průmysl a podnikání). U nich by neměly nastat potíže z hlediska schvalování Evropskou komisí. Měly by to být některé z finančních nástrojů nabízených Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, z dotací pak v první řadě programy Marketing a Rozvoj. Postupně bude následovat vyhlašování dalších programů, jako jsou Inovace, Informační a komunikační technologie v podnicích, Eko-energie a další.

V druhém čtvrtletí zřejmě přijdou s výzvami ministerstva životního prostředí a dopravy také některé kraje, a to v rámci regionálních výzev. V druhém pololetí zveřejní výzvy ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Výzkum a vývoj pro inovace, jehož část řídí ministerstvo školství a část ministerstvo průmyslu, budou připraveny až ve druhém pololetí. Zemědělci si na podmínky získání dotací z programu Podpora venkova budou muset nejspíš počkat až do října či listopadu.

MENŠÍ PODNIKY BUDOU MÍT VĚTŠÍ ŠANCI Pro řadu žadatelů budou nové programy výhodnější než stávající. Platí to zejména ve vztahu k malým a středním podnikatelům. Budou totiž (na rozdíl od uplynulého programového období) zvýhodněni oproti velkým firmám vyšší mírou veřejné podpory (střední podniky až o 10 procent, malé podniky až o 20 procent). Příjemci podpory z OPPI mohou být malé a střední firmy, jen v určitých případech i velké podniky nad 250 zaměstnanců - za podmínek stanovených ve výzvě, dále územně samosprávné celky, univerzity, popřípadě další speciálně vymezené subjekty.

ROVNÉ ŠANCE PRO VŠECHNY

OPPI bude přístupný všem subjektům splňujícím kritéria přijatelnosti, které předloží kvalitní projekty a splní kritéria pro jejich přijetí. Jak pracovníci CzechInvestu zdůrazňují, v rámci OPPI nejsou finanční prostředky přiděleny jednotlivým regionům (s výjimkou programu Rozvoj, který bude nově realizován pouze ve strukturálně nejvíce postižených regionech). Zvýhodněny nebudou ani vybrané sektory. Záleží pouze na absorpční kapacitě firem a obcí v regionu, kolik peněz z Operačního programu Podnikání a inovace získají.

Důležité bude přitom i vybrat správný program k připravenému projektu. S tím pomůže zelená linka (800 800 777) nebo pracovníci regionálních kanceláří CzechInvestu. Spojení na ně je na internetové adrese agentury www.czechinvest.cz v sekci Kontakty. Jednotlivé programy podpory jsou přitom rozděleny podle již popsané osy rozvoje podniku.

POMOC PŘI VZNIKU FIRMY

První prioritou dotací je vůbec umožnit vznik nových podniků. Program Start už fungoval v minulém období a úředníci proto věří, že se bez problémů rozběhne i k 1. březnu letošního roku. Zajištění základních financí přitom zprostředkovává Českomoravská záruční a rozvojová banka.

Druhým programem jsou Finanční nástroje. Jde o zajištění kapitálu pro inovaci firem pomocí rizikového kapitálu. Evropská komise a Evropský investiční fond na podporu mikropůjček vytvořily společný nástroj JEREMIE. V podstatě jde o venture kapitálové fondy, které na počátku do vznikajícího podniku investují své prostředky formou navýšení základního kapitálu. Po letech svůj podíl odkoupí zpět a inkasují zisk. Podobně mohou postupovat i jednotlivci s volným kapitálem nebo i zkušenostmi v daném oboru podnikání. Ti se pak mohou sdružovat v sítích Business Angels, které jsou podporovány dalším dotačním programem (Prosperita).

PODPORA ROZVOJE PODNIKU Rozvoj je druhým cílem fungující firmy. K tomu každá společnost potřebuje v podstatě finanční injekci a také kvalitativní posun v organizaci práce a efektivitě výroby. Tři konkrétní programy proto podporují nové výrobní technologie či informační a komunikační technologie. Cílem je rozšířit v Česku nové technologie, zvýšit kvalitativní parametry výroby a rozšířit informační a komunikační technologie i v malých firmách.

Nelze zapomenout ani na nové finanční nároky, které si podobný rozvoj společnosti vyžádá. Pomocí Českomoravské záruční a rozvojové banky tak bude možné v rámci programu Záruka získat zvýhodněné záruky na komerční úvěry. Další program Progres zase nabídne rozvíjejícím se firmám podřízené úvěry a aktivně podpoří projekty, které se zabývají projekty na snížení spotřeby energií nebo zefektivnění její výroby.

Z podobnéhou soudku je i program Ekoenergie. Jeho cílem je snížit energetickou náročnost výroby a zapojit i obnovitelné zdroje energie. Tento program ale zpracovává Česká energetická agentura (www.ceacr.cz).

INOVACE DODAJÍ IMPULZ PODNIKÁNÍ

České firmy si dlouhodobě stěžují, že výzkum a vývoj je odtržený od reality a potřeb trhu. Podpořit propojení výzkumu s inovacemi do praxe mají v příštích letech podpořit speciální programy: Inovace a Potenciál. První z programů například zavádí novinku - podporu ochrany práv průmyslového vlastnictví. I menší firmy by se tak nemusely obávat, že jim jejich nápad někdo bez postihu okopíruje a bude na něm jen tak vydělávat.

V programu Potenciál lze zase získat přímo prostředky na vlastní výzkum, a to až 75 milionů korun bez ohledu na velikost podniku. Malé firmy ale mohou uplatnit i polovinu přípravných nákladů.

Zlepšit podnikatelské prostředí a najít kvalitní zaměstnance nebo místo k podnikání si daly za úkol další čtyři programy: Spolupráce, Prosperita, Školicí střediska a Nemovitosti. Cílem je nabídnout malým podnikům možnost spolupráce, aby se zvýšila jejich konkurenční výhoda proti velkým hráčům na trhu. Už z minulého dotačního období tak pokračuje podpora vytváření klastrů. To je počeštělé označení pro určité sdružení, kde se koordinují a seskupují firmy určitého oboru, výzkumné ústavy, školy i samosprávy. V těchto nových programech by měly dotace zahrnout víc uznatelných nákladů a měla by se zvýšit i jejich maximální hodnota. Přesné podmínky ale budou známy až po schválení Evropskou komisí zhruba v polovině roku.

Další podpora podnikání směřuje do takzvaných brownfields. Eurodotace lze získat na vyhledání a oživení opuštěných a nevyužívaných pozemků a nemovitostí. Navazují i podpory na rozvoj technologických parků či podnikatelských inkubátorů (více v Profitu č. 51/2006).

VĚDĚT JAK NA TO Mít dobrý nápad a zajistit si financování stále ještě nemusí stačit k úspěchu. Výrobek či službu je nutné také nabídnout a prodat. I zde mohou pomoci peníze z evropských fondů. V rámci programu Poradenství existuje Národní registr poradců, kde agentura CzechInvest zaručuje kvalitu expertů, kteří domácím podnikatelům dokáží poradit s mnoha aspekty podnikání. Dalším programem je Marketing, jehož prostřednictvím zase mohou české firmy proniknout na zahraniční prezentace a veletrhy.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
dTest: Které dary musíte zdanit a kolik odvedete státu?
Práce pro více zaměstnavatelů během roku 2017 a daně
Povinné ručení? Nejlevnější není vždy nejlepší
Chcete si přivydělat? Staňte se členem volební komise
Byty za méně než 4násobek ročních příjmů? Ve 3 z 14 krajů ano
Auta
Také Apple připravuje autonomní řízení. Jeho systém má být…
Srážka se zvěří hrozí nejen na podzim. Co v takovém případě dělat?
Automobilce Mini došla trpělivost. Na Dakar pošle auta s pohonem 4×4 i zadokolky
Je pohon na LPG ohrožený druh? Originálních aut na plyn už moc nekoupíte
Škoda představuje model Ke Luoke. Je to prodloužený Karoq pro Čínu
Technologie
Transcend RDC2: multifunkční čtečka karet pro smartphony (vyzkoušeno)
Messenger už nebude tak brutálně masakrovat fotky. Novým limitem je 4k
4K, HDR a 5× větší úhlopříčka, než má vaše televize. Nový projektor od BenQ stojí jen 40 000 Kč
Panelové prostředí pro aplikace ve Windows žije. Možná si ho brzy osaháme
Vznikl velký výrobce procesorů ARM pro servery, Marvell a Cavium se spojí za 6 miliard $
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít