Soukromá zařízení pro děti dostanou zelenou

20. srpna 2007, 00:00 - EVA MARZINI <br />
20. srpna 2007, 00:00

FIREMNÍ ŠKOLKY Podnikáte a máte problém s umístěním svého potomka do mateřské školky? Už brzy se vám zřejmě otevřou nové obzory. Objevila se totiž možnost vzniku menších soukromých zařízení pro děti v předškolním věku. Ale - vyplatí se firmám jejich financování?

FIREMNÍ ŠKOLKY Podnikáte a máte problém s umístěním svého potomka do mateřské školky? Už brzy se vám zřejmě otevřou nové obzory. Objevila se totiž možnost vzniku menších soukromých zařízení pro děti v předškolním věku. Ale - vyplatí se firmám jejich financování? Ke slaďování pracovního a osobního života mohou rodičům s dětmi v předškolním věku nově pomoci i takzvané firemní školky. Anebo například sousedská výpomoc při hlídání. Aspoň takové jsou plány ministerstva práce a sociálních věcí. O břemeno odpovědnosti se ministerstvo hodlá podělit se zaměstnavateli. Za to slibuje úlevy na daních, budou-li provozovat takováto zařízení či jinak podporovat zaměstnance pečující o děti. Změny mají přijít již v příštím roce. Návrh má však mezery a některé firmy si nejsou jisté, zda se jim investice vyplatí. ÚLEVY PRO FIRMY A PĚT TISÍC CHŮVÁM

Motivem ke změnám je skutečnost, že jesle a školky se v posledních letech buď slučovaly, nebo rovnou rušily. Důvodem k tomu byla nízká porodnost po roce 1989. Jenže od roku 2005 dětí opět přibývá (v roce 2005 se v Česku narodilo 102 211 dětí, přibližně o 4500 více než v roce 2004) a školky nestačí pokrývat poptávku. Tato zařízení odmítají kolem poloviny dětí ve věku od tří do pěti let. Poptávku mohou uspokojit nové varianty péče o děti, například firemní školky. Úředníci již pracují na úpravě zákonů, které mají podnikatele motivovat k jejich vytvoření. „Zaměstnavatel by si například mohl odečítat od daní částky, které poskytuje zaměstnancům na péči o dítě, včetně provozu firemní mateřské školky,“ uvádí ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas. Zvýhodněni mají být také zaměstnavatelé, kteří budou mateřskou školku ve svém okolí podporovat. „Mohl by to být například příspěvek na péči o dítě, případně nějakému předškolnímu zařízení nebo instituci, které by tuto péči o děti zaměstnancům zajišťovaly,“ doplňuje. Podpořeny mají být i alternativní střediska péče o děti, například mateřská centra a sousedská výpomoc. Rodič, který pečuje o děti, bude moci na smluvním základě hlídat až čtyři další děti do šesti let věku za maximálně 5000 korun měsíčně. Neplatil by zdravotní a sociální pojištění, pouze by odváděl daň. Stejnou činnost bude moci provozovat důchodce či jiná osoba v domácnosti. „Odlišovat by se však měly aktivity, kdy je pečováno pouze o několik dětí, od větších zařízení. V tom prvním případě není nutné příliš tvrdě trvat na různých kvalifikačních kritériích, zákonných předpisech a podobně,“ říká Nečas. Usnadnit to má příslušná změna živnostenského zákona i zavedení některých nových institutů, jako právě rodičovská výpomoc. REALIZACI KOMPLIKUJÍ ZÁKONY Jenže zaměstnavatelé, kteří by firemní školky rádi provozovali, budou čelit některým obtížím. Jako zatěžující se může ukázat například žádost o zápis do rejstříku škol. K němu je potřeba splnit požadavky hygienika na kapacitu prostor, vybavení a další předpisy. Právě to potřebují i firemní školky, pokud budou chtít dotace na provoz a mzdy pracovníků. Školky, které v registru nejsou zařazeny, si peníze musejí zajistit samy a vystačit si s příjmy ze školného. Vedoucí oddělení financování a rozpočtu školství středočeského krajského úřadu Jaroslav Pacák uvádí, že pokud žadatelé předloží předepsaným způsobem doklady potřebné pro zápis do rejstříku škol, není důvod, aby kraj bránil vzniku nových soukromých školek. „Ve školním roce 2006/2007 některé školky nedodaly potřebné doklady - kolaudační rozhodnutí a vyjádření hygienika, proto nejsou dosud financovány,“ říká Pacák. V tomto ohledu se mantinely ministerstva práce a sociálních věcí zužují. Změny v této oblasti spadají pod ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. „Chceme o tom s tímto rezortem jednat,“ ujišťuje Nečas. PODPORA ŠKOLEK SE V KRAJÍCH LIŠÍ Pokud se firmy vydají mezi kličky paragrafů a firemní školku do rejstříku škol zařadí, může se přesto stát, že jim peníze stačit nebudou. „Soukromé školky většinou mívají dotace nižší než veřejné a jejich objem se mezi obcemi či kraji liší,“ uvádí mluvčí ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Michaela Taschnerová. Obce výši dotací také posuzují podle místních podmínek. Například v Bohumíně není populační exploze tak viditelná a město se rozhodlo v rámci úsporných opatření snížit školkám normativ podle počtu dětí. „Některé školky v prostorách patřících městu dnes mají problém s naplněním kapacit. Město se proto rozhodlo postupně zkracovat dotace ze 45 dětí na 30, pak na patnáct. Pro naše zařízení to znamená, že od září nedostaneme ani korunu. Nulová dotace města může pro nás být likvidující,“ popisuje situaci ředitelka soukromé bohumínské mateřské školky Bambino Iva Birgusová. Možná je ale i opačná varianta. Alena Pajasová, manažerka mezinárodní soukromé školky Modré nebe v Praze říká, že toto zařízení zatím nepobírá žádné dotace. Provoz a zaměstnance hradí ze školného. Doplňuje, že „ze svého“ financují i správu budov a další výdaje. „Celý chod zařízení tedy stojí na naší konkurenceschopnosti. Jsme ale plátci DPH, což nám bohužel situaci hodně ztěžuje. Odvádíme do státní pokladny čtvrtletně přibližně 250 tisíc korun. Hodláme si však pomoci transformací na obecně prospěšnou společnost. Díky tomu snad budeme mít v budoucnu šanci získat dotaci formou grantů,“ objasňuje. STŘEDNÍ FIRMY NÁVRH NEOSLOVUJE Nejen zákony ztěžují zřízení firemních školek. Jsou tu i další překážky. „Podle návrhu ministerstva se nedá očekávat, že myšlenka zřízení firemních školek jako alternativní varianta osloví malé a střední firmy,“ míní Jan Wiesner, předseda Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů. Důvodů formuluje několik: „Představovalo by to pro ně neúměrnou finanční i personální zátěž. Například zajistit a upravit odpovídající prostor, který by vyhovoval náročným hygienickým předpisům, obstarat pro školku kvalifikované zaměstnance a podobně. Pro firmy bude složité provést kvalifikovaný odhad, týkající se perspektivního naplnění školky a kalkulace provozu,“ líčí. U menších firem se podle něj dá předpokládat malý počet dětí, a proto může být provoz (i po všech dotacích a daňových úlevách) ztrátový. PRO PENÍZE DO EVROPY Jedním z možných řešení financování firemní školky může být podpora z připravovaného operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. „Šanci mají projekty, jež podpoří zařízení pro děti v předškolním věku. Peníze půjdou z Evropského sociálního fondu v rámci programu Sociální integrace a rovné příležitosti,“ uvádí Petra Klůnová z HVB Bank. Objasňuje, že jednou z cílových skupin, na kterou je zmíněný program směřován, jsou ženy ohrožené na trhu práce. V případě firemních školek jsou to ženy vracející se do zaměstnání po rodičovské dovolené a ženy s malými dětmi obecně. Podpora - nevratná finanční pomoc - má být poskytnuta na rozvoj různých typů služeb péče o děti. A to i formou finanční injekce zaměstnavatelům, aby mohli přímo či nepřímo poskytovat služby péče o děti svých pracovníků. Klůnová doplňuje, že konkrétní podmínky a způsobilé výdaje na projekty nejsou s ohledem na aktuální stav přípravy programu v tuto chvíli známy. Podpora se nicméně s největší pravděpodobností dotkne zejména personálního zajištění těchto zařízení, neboť Evropský sociální fond nepodporuje investiční náklady. Ty bude obecně možné podpořit z operačních programů Evropského fondu regionálního rozvoje. „Konkrétní podmínky, příjemci a způsobilé výdaje jednotlivých programů budou známy po finalizaci programů a jejich schválení Evropskou komisí,“ uzavírá Klůnová. PROJEKT JE JIŽ NA SVĚTĚ Podobný projekt mateřské školky začaly před dvěma lety začaly připravovat Gabriela Jedličková-Toušková a Klára Tomková. Inspirovat se nechaly předškolní výchovou ve skandinávských zemích. Dnes mají připraven adaptační program pro maminky s dětmi od třetího měsíce věku. Nápadem se začaly vážně zabývat v době, kdy byly na mateřské dovolené. Brzy zjistily, že zařízení pro děti ve věku do tří let je nedostatek. Začaly se proto zajímat, jak založit soukromou školku. Nakonec ale od projektu ustoupily, protože zápis školky do školského rejstříku je prý náročný. Přesto založily neziskovou organizaci Dům pro motýlky. Tato neziskovka podle jejich slov firmám zajistí zpracování projektu, jeho realizaci i provoz. Zaměstnavatel poskytne vhodné prostory přímo na pracovišti a vstupní investici na adaptaci prostor pro školku. Společně s matkami se pak bude podílet na provozních nákladech školky. ZAMĚSTNANCI ŠKOLKY VÍTAJÍ Firemní školku by uvítali například zaměstnanci pražského hotelu Hilton. „Přibývá maminek, které se vracejí již v době mateřské dovolené aspoň částečně do zaměstnání. Ale i otců, kteří by se rádi střídali s partnerkou v péči o dítě,“ přibližuje personální ředitelka hotelu Hana Urbanová. Podle ní je důvodů pro školku na pracovišti několik: „Veřejné školky jsou přeplněné a mají na děti pořadníky. Místo zbývá jen ve drahých soukromých školkách. Pro naše zaměstnankyně, které se hodlají po mateřské nebo rodičovské vrátit do zaměstnání, je ale finančně neřešitelné platit si za hlídání dítěte soukromou školku či chůvu.“ Průměrná čistá mzda pracovnice hotelu se pohybuje okolo 13 tisíc korun. Musela by tedy dát minimálně polovinu mzdy za soukromou školku. V Praze se poplatky pohybují v rozpětí od 7 do 18 tisíc korun měsíčně. Na druhé straně zaměstnavatel musí po odchodu pracovníka na rodičovskou dovolenou investovat peníze do zaškolení jeho zástupce. To přitom trvá šest až devět měsíců a například zaškolení jedné recepční vyjde firmu na 60 tisíc korun. „Odchod jednoho zaměstnance znamená pro společnost výraznou ztrátu,“ přibližuje personální ředitelka. MATEŘSKÁ CENTRA JAKO DALŠÍ ALTERNATIVA

Péči o děti na pracovištích hodlá také nabídnout v rámci mateřských center Rut Kolínská, prezidentka Sítě mateřských center v České republice. Hledá totiž cestu, jak zajistit ekonomickou udržitelnost těmto neziskovým organizacím. Ty jsou doposud závislé na vůli obcí, zda je finančně podpoří. Řešením by podle ní mohla být spolupráce center s firmami. „Například by kupovaly službu hlídání dětí od mateřských center. Centra by se tak mohla etablovat jako hlídací služba,“ popisuje. To by mohlo podle Kolínské vést k oboustranné spokojenosti jak center, tak firem. Ženy totiž tyto neziskové organizace vedou dobrovolně, což si vyžaduje podstatně nižší náklady než při zajištění placené péče. Nápad má však háček. Děti tu nemohou zůstat déle než pět dnů v měsíci a čtyři hodiny denně. „V současné době jednáme, aby si rodiče mohli sami vybrat v rámci osmdesáti hodin měsíčně. Je to ve fází příprav, v rámci zákona služby pro rodinu,“ přibližuje Rut Kolínská. VNěmecku spolupráce mateřských center a firem již běžně funguje. „Například jeden projekt vznikl v hale bývalé šroubárny v Eslingenu u Stuttgartu. Jedna soukromá společnost vlastnící nákupní a kulturní centrum tam založila komunitní mateřské centrum,“ doplňuje Kolínská. Aby firemní školky splnily očekávání ministerských úředníků, je nutné rozběhnout takzvané flexibilní pracovní úvazky. Bez nich totiž budou školky téměř prázdné. Ministr Nečas se změnami počítá i v této oblasti. Hodlá nabídnout nižší odvody zaměstnavatelům, kteří zaměstnají rodiče s dětmi. Zda jsou nižší odvody dostatečnou motivací, dozvíte se v příštím čísle Profitu. PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Schválení tohoto unijního dotačního programu je očekáváno koncem září, vyhlášení prvních výzev přijde tedy na řadu ve 4. čtvrtletí 2007. Odpovědnost za realizaci programu v Česku má ministerstvo práce a sociálních věcí. Konkrétní informace nejsou zatím známy, měly by být zveřejněny v souvislosti s výzvami. KOLIK FIRMA ZAPLATÍ?

Vstupní investice pro školku s 15 dětmi ve věku od jednoho roku do šesti let se pohybuje kolem 450 tisíc korun. Měsíční provoz bude stát téměř 200 tisíc. Vstupní investice zahrnuje náklady na vybavení a stavební úpravy prostor. Provozní výdaje pak činí mzdy včetně odvodů, režie, stravné pro děti, kroužky a podobně. Chystá se vícerychlostní mateřská Vládou chystaná sociální reforma obsahuje i návrh na takzvanou vícerychlostní mateřskou, tedy čerpání rodičovského příspěvku podle výběru rodičů. V Stát podle předlohy reformy nabídne tři typy mateřské dovolené. Při volbě „nejrychlejší“ varianty by rodič dostával 11 400 korun měsíčně, ovšem pouze do druhých narozenin dítěte. Prostřední možností je příspěvek 7600 korun měsíčně. Jeho čerpání bude možné do tří let věku dítěte. „Nejpomalejší“ chystanou alternativou rodičovské dávky má být 3800 korun měsíčně do čtyř let věku dítěte. „Samotní rodiče se rozhodnou, jestli využijí zkrácenou podobu nebo některou z delších variant. Všechny jsou přibližně srovnatelné, nejvýhodnější je varianta na tři roky. Jde hlavně o to, aby rodiče měli na výběr a mohli zvolit možnost, která pro jejich životní plán nejvíc vyhovuje,“ objasňuje náměstek ministra práce a sociálních věcí Marián Hošek. Pokud vláda změnu prosadí, od ledna 2008 si rodiče malých dětí předem zvolí, jak dlouho po narození dítěte zůstanou doma. Volba bude nevratná. V případě již narozených dětí se má postupovat následovně: Rodiče, jejichž dítěti bude 1. ledna 2008 méně než osmnáct měsíců, se budou muset rovněž neodvolatelně rozhodnout, jaký typ rodičovské dovolené zvolí. Matky, jejichž děti budou 1. ledna už osmnáctiměsíční a starší, mají výhodu v tom, že jim zůstane automaticky do tří let věku dítěte příspěvek ve výši 7600 korun. Pokud by zůstaly do čtvrtých narozenin dítěte, na poslední rok jim příspěvek spadne na 3800 korun. VÝHODY FIREMNÍ ŠKOLKY

Pro zaměstnavatele:**

* dřívější návrat kvalifikovaného personálu z mateřské dovolené

* lepší udržení nadaných a zkušených zaměstnankyň

* daňové úlevy

* snížení nemocenské absence a fluktuace

* zvýšení prestiže firmy

* snížení nákladů na školení

* motivace a vyšší loajalita pracovníků Pro zaměstnance

* umístění školky přímo v budově zaměstnavatele

* zdravotní užitek pro matky a děti v důsledku nepřerušení kojení

* pomoc zaměstnavatele v organizaci péče o dítě

* souhra pracovního a rodinného života

* flexibilní otvírací doba školky

* jistota udržení pracovní pozice

* zlepšení finanční situace v době mateřské dovolené

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Kdy budou Vánoce a vánoční prázdniny?
Přímá volba prezidenta ČR
Z e-shopu přivezli rozbité zboží?
4 nejznámější kryptoměnové burzy současnosti
Když končí platnost řidičského průkazu...
Auta
Seat dále navýší výkon Leonu Cupra. Příští rok dorazí…
Muzeum Citroën prodává část své sbírky. Jsou to samá krásná a zajímavá auta
Honda chystá na rok 2022 elektromobil, který se nabije za 15 minut
Kdo se stane evropským autem roku? SUV mají největší šanci, protože jich je většina
Kvíz: Poznáte auto jen podle předního světla?
Technologie
Cnews FM: Sžili jsme se s Firefoxem Quantum, nebo jsme ho vyhodili z okna? [podcast]
Další šikovná externí grafika s malými rozměry. Uvnitř je přitom desktopová GTX 1060
První týden s Android Pay: 90 % plateb mobilem provedli muži
EA byla příliš nenasytná. Některé země mikrotransakce ve hrách označují za formu gamblingu
Velký přehled slev na Černý pátek 2017 (průběžně aktualizováno)
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít