Výběr zpráv Protextu ČTK

Protext ČTK

Nezaměstnanost je nízká, poptávka po personalistech vysoká

Nezaměstnanost v ČR se už spoustu měsíců drží na minimu. Od roku 2014 s občasnými výkyvy…

Oslavy výročí vzniku ČSR potrvají celý měsíc od 28. září

Národní oslavy 100 let Československa začnou 28. září znovuspuštěním staroměstského…

Průlom v pohledu na alternativní medicínu

Informace o předání petice na podporu biotroniky do Poslanecké sněmovny a Senátu…

Slušný výnos a klidné spaní

22. října 2007, 00:00 - Martina Martinovičová
22. října 2007, 00:00

Dobrý výtěžek a zároveň jistota, že na ivestici neproděláte. Oboje na českém trhu nabízejí zajištěné fondy.

Zajištěné investice Dobrý výtěžek a zároveň jistota, že na ivestici neproděláte. Oboje na českém trhu nabízejí zajištěné fondy.

Že peníze nejméně vydělávají, když jen tak někde leží, je jasné. Rozdíl mezi krátkodobým uložením peněz na termínovaný vklad a investicí do výnosnějších produktů jsme popsali v předminulém čísle Profitu. Co ale s penězi volnými na středně dlouhou dobu? Pokusíme se vysvětlit, jak získat slušný výnos a přitom neriskovat ztrátu.

„Globální růst a nízká úroveň úrokových sazeb přitahují mnohem větší pozornost k akciím, než tomu bylo na konci minulého století,“ vysvětluje ředitel investičního oddělení a portfolio manažer ING Investment Management Jaroslav Krabec. Tím ovšem podle něho také stoupá potřeba nových možností, jak diverzifikovat investiční portfolio. „Klient chce výnos akciových fondů, ale má strach z jejich rizik, a tudíž touží po ochraně investice,“ říká Petr Šimčák, člen představenstva společnosti Pioneer Asset Management.

Ochraňte se před emocemi

Existuje řešení, které není jen kompromisem. Zajištěné fondy. Podle výzkumů Asociace fondů a asset managementu České republiky vložili investoři do fondů v prvním čtvrtletí 2007 téměř devět miliard korun, z čehož šest miliard připadá na zajištěné fondy. Na českém trhu je jich dnes široká nabídka a mezi investory je o ně velký zájem. Proč?

„Zajištěné fondy zabrání emotivním transakcím a termínované vklady většina z nich překoná. Přestože nemohou dodat takový výnos jako fondy akciové, konečný efekt pro investora může být dokonce lepší. Zajištěný fond totiž bude většina investorů držet. Zatímco mezi akciovými fondy bude nesmyslně přeskakovat a věčně hledat ten opravdu nejlepší a nejvýnosnější,“ tvrdí Petr Šimčák.

Zajištěné fondy mají řadu různých konstrukcí, nicméně společné mají to, že klient zcela jistě po uplynutí určité doby získá zpět investovanou částku plus případný podíl na rizikovějších investicích a z nich plynoucím výnosu.

Fondy totiž část svěřených peněz investují do bezrizikové oblasti peněžního trhu, jíž se zajistí, a část například do vybraných akcií, fondů či komodit. S částí peněz tak realizují rizikovější investici, která ovšem nese vyšší zisk. Nevýhoda většiny těchto fondů spočívá v tom, že z nich nelze vystoupit před skončením doby jejich trvání bez toho, že by bylo nutné zaplatit poměrně vysoké výstupní poplatky. Naopak výhodou pro fyzické osoby je osvobození výnosu od daně.

Dvouciferný výnos

Dominantní podíl na trhu zajištěných fondů má ČSOB. „Nabídli jsme investorům již 175 zajištěných fondů, z toho 161 bylo vydáno přímo v českých korunách. Pokud započítáme i emise připravené primárně pro investory z jiných zemí, tak v současné době drží klienti 240 různých zajištěných fondů. Řada z nich dospěla již do své splatnosti a investoři si připsali velmi zajímavé výnosy,“ tvrdí Václav Lepič, produktový manažer ČSOB Investiční společnosti.

Průměrný výnos zajištěných fondů, nabízených ČSOB, se pohybuje okolo pěti procent ročně, ale rozdíly mohou být výrazné. I mezi zajištěnými fondy můžeme rozlišovat ty dynamičtější a konzervativnější. „Máme zajištěné fondy, jejichž průměrný roční výnos přesahuje deset procent. To jsou většinou dynamické růstové struktury vázané na koš světových akcií nebo asijský region,“ dodává Lepič. Například ČSOB Asijského růstu 1 má nyní výnos 29 procent, a to za necelé dva roky. Dalším velkým dodavatelem zajištěných fondů na český trh je Česká spořitelna. Zatím jich nabídla celkem 29. Ovšem jejich výnosovost je v průměru poněkud nižší, než u konkurenční ČSOB, ani nejvyšší průměrný roční výnos nepřesahuje hranici deseti procent.

Zamknout, či nezamknout

Z nabídky zajištěných fondů je jasně patrné, že jejich konstrukce jsou různé. Nicméně jasně lze rozlišit dva základní typy – růstové a uzamykací (takzvané klikací). Fond s růstovou konstrukcí je jednou vytvořen a v průběhu svého života se zpravidla nijak „neřídí“, nechává se „běžet“ do konce. Funguje tak, že část investorova vkladu je zajišťovací a část výnosová.

Nejjednodušší konstrukcí je takzvaný čistý růstový zajištěný fond. Investor se podílí na výnosu vybraného indexu za dané období například z 50 procent, přičemž má zajištěnu minimálně návratnost vložené sumy. Výnos se počítá jako rozdíl mezi počáteční a koncovou hodnotou indexu. Při participaci 50 procent dostává investor polovinu tohoto výnosu. Příkladem čistého růstového zajištěného fondu jsou fondy řady ČSOB světového růstu.

Hlavním znakem uzamykacích fondů je rozdělení doby trvání fondu na několik etap. Co se stane během jedné etapy, je „zakliknuto“ neboli uzamčeno. Klasickou „klikací“ konstrukcí je roční bonus. Fond funguje tak, že investor dostane na začátku každého roku „přidělen“ bonus, například sedm procent, a od této hodnoty se na konci roku odečte (případně přičte) výkonnost nejslabšího měsíce. Přitom hodnota může klesnout maximálně na nulu. Výsledek každého roku je zakliknut neboli uzamčen, a investor má výnos daného roku jistý. Na konci doby trvání fondu se zakliknuté výnosy jednotlivých let sečtou a vyplatí investorovi. Výhodou této konstrukce je, že investor už v průběhu investice ví, že má něco jisté. „Například u zajištěných fondů ESPA-30 a 31 je použita konstrukce ,altiplano‘, která porovnává startovací hodnotu akcií a jejich uzavírací hodnoty každý den. Pokud v pozorovacím období žádná z akcií neklesne pod stanovenou bariéru, je podmínka splněna a výnos za dané období připsán – uzamčen,“ vysvětluje Martin Viktora, analytik České spořitelny.

Budoucnost má voda a komodity

Do kterých fondů radí odborníci nyní investovat? „Jako příklad velmi zajímavé investiční příležitosti se ukázala Asie. Výnos fondu ČSOB Asijského růstu 1 převýšil dvacet procent za méně než dva roky. Podobné výsledky očekáváme i od fondu Vodní bohatství, který jsme uvedli na jaře tohoto roku nebo od nedávno uvedeného fondu Komodity 1,“ říká generální ředitel ČSOB Investiční společnosti Jan Barta.

Výnos má vázán na růst indexu Broad Commodity, který obsahuje deset komodit – hliník, měď, zinek, nikl, olovo, ropa, zemní plyn, pšenice, kukuřice a sója. Komoditní trhy se nacházejí v růstovém cyklu. Motorem globální poptávky je čínská potřeba komodit, která již předstihla americkou. Navíc růstové cykly komoditních trhů jsou jiné než akciových, trvají desetiletí.

Jako novou investiční příležitost vidí Barta i vodu. „Klimatické změny, extrémní povodně, extrémní sucha. Ústup ledovců na pólech, ústup ledovců v Himálajích. Význam vody a obava o vodu se stávají ústřední otázkou všech ekonomických, politických a vojenskostrategických úvah. Nyní se vedou války o naftu, příští války se povedou o vodu,“ vysvětluje Barta. „Tahounem světového růstu se letos poprvé stanou takzvané mladé trhy, ať již v Evropě, Asii či Jižní Americe,“ upozorňuje na další investiční příležitost předseda představenstva ING Investment Management Jozef Sinčák.

Dluhopis a hedge fond současně

Na první pohled nespojitelnou variantu nabídla nedávno na trhu zajištěných produktů Citibank Internationa
l. Ta spolu se společností MAN Investments, což je největší světový správce hedge fondů, nabídla ke koupi dluhopis, jehož roční výnos by se měl pohybovat minimálně mezi 11 až 16 procenty a současně garantuje stoprocentní návratnost v době jeho splatnosti. „Je totiž navázaný na zajištěný index MAN MGS, který se skládá z patnácti světově nejvýkonnějších a nejstabilnějších hedge fondů,“ vysvětluje Oldřich Pavlovský, analytik Patria Direct, která zprostředkovávala prodej dluhopisu.

Hedge fondy jsou specifickým typem fondů, které dosahují vysokých výnosů „za každého počasí“, za jakýchkoli podmínek na trzích. Hedge fondy mohou investovat do jakékoliv příležitosti, mohou nakupovat akcie, komodity, deriváty, využívají finanční páku nebo opce.

S podobnou variantou přišla na trh i Barclays Capital – s dluhopisem garantujícím stoprocentní návratnost vložené částky v době splatnosti navázaným na koš čtyř komodit – ropy, hliníku, mědi a uhlí. Začal se již obchodovat na pražské burze za tržní hodnotu, která odráží aktuální ceny daných komodit. Vždy po třech měsících je hodnoticí den, od něhož se vypočítá hodnota koše, a z nich se na konci čtyřletého období spočítá celkový průměrný výnos. Tento výnos se následně vynásobí mírou participace 135 procent (protože dluhopis slibuje ve čtyřletém období 135procentní podíl na průměrné výnosnosti koše komodit). Částka po vynásobení koeficientem bude ta, kterou získají investoři.

Fondy s ochranou

Alternativou k zajištěným fondům jsou fondy chráněné. Lze je najít v nabídce Komerční banky, skupiny ING nebo Pioneer Investments, ale i u České spořitelny. „Pro klienta je velice důležité, zda investuje do takzvaného chráněného nebo zajištěného fondu. Zajištěný fond totiž váže jejich prostředky na předem stanovenou dobu, obvykle to bývá tři až pět let. Potřebuje-li investor peníze dříve, může je většinou z fondu vybrat, ovšem za neznámou cenu se ztrátou ochrany. To znamená, že může být klidně ve ztrátě. Navíc často za tento předčasný výběr obvykle zaplatí výstupní poplatek,“ vysvětluje Miloš Filip, ředitel prodeje fondů ING Investment Management. Naproti tomu z chráněných fondů lze vystoupit kdykoliv a obvykle bez dalších poplatků. Stejně lze libovolně akcie či podíly těchto fondů přikupovat, a to i v menších objemech. „Velmi pohodlně tak je možné investovat i pravidelně,“ dodává Filip.

Fondy s ochranou kapitálu se svými dlouhodobými průměrnými výnosy řadí někde mezi obligace a akcie. Většinou je lze odlišit od zajištěných na první pohled tím, že neslibují stoprocentní návratnost investice, ale o něco nižší – 95, 90 nebo 80procentní. Díky své konstrukci ale mohou během svého života při příznivém vývoji podkladových aktiv zajistit postupně až sto a víceprocentní zhodnocení.

„Fond s ochranou kapitálu může například fungovat tak, že 90 procent aktiv se investuje do obligací či jiných nástrojů s pevným výnosem a 10 procent do akciové složky. Portfolio se přehodnocuje každý měsíc. Jakmile akciová složka přinese zisk, znovu se rozdělují aktiva v poměru 90:10, aby 90 procent bylo neustále ochráněno proti ztrátě,“ vysvětlil Filip.

A na závěr jedna rada zkušených – nakupte více druhů zajištěných či chráněných fondů, a vytvořte si z nich portfolio. Bude odolnější proti riziku při negativním vývoji na jednom trhu, zajistí plynulejší výnos, a případně i větší možnost získat zpět volné peníze.


Sdílení

Líbí se Vám tento článek?
Sdílejte ho

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Čtěte také

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Taky už vám přišel spam, že si vás někdo natočil?
Trumpovy obchodní války a proměna čínské ekonomiky
S novým školním rokem se shánějí pronájmy. Na co si dát pozor?
Od 1. října se zpřísňují podmínky k získání hypotéky!
S čím při změně zdravotní pojišťovny nepočítejte?
Auta
Volvo V60 Cross Country: Švédské kombi přichází ve verzi,…
Právě vychází časopis Auto motor a sport 10/2018
Automobilka Lotus nemůže najít své první auto. Žádá proto o pomoc každého z vás
Co ukáže Škoda v Paříži? Vision RS, Kodiaq RS, Karoq Sportline i Alexu
Donald Trump se dočkal. Jeho nová limuzína je konečně hotová
Technologie
Zprávy pro Android: vzdušný design, brzy i propracované vyhledávání
Co se dělo na Měsíci před Apollem? (video s CZ titulky)
Nedostupnost čipů Intel udeřila. Procesory Coffee Lake jsou vyprodané, ceny vystřelily
Office 2019 byl uvolněn pro první firmy. Jaké novinky nabízí?
VDSL skokově zrychluje. Místo 20 Mb/s můžete mít až pětinásobek
Hry pro příležitostné hráče