SLAVATA VÁLČÍ S ALTNEREM - Euro.cz

Přihlášení

SLAVATA VÁLČÍ S ALTNEREM

, Pavel Matocha,
SLAVATA VÁLČÍ S ALTNEREM
Zdroj: Euro.cz

OSAN pod konkursní správou

Společnost Slavata, a. s., je konkursním věřitelem i pseudodlužníkem podniku OSAN v likvidaci. Na jejím příkladu lze ukázat, jak konkursní správce Zdeněk Altner pochybně nakládá se svěřeným podnikem OSAN. Jím najatý advokát Jiří Karpíšek podal na Slavatu přes tři sta žalob a naprostou většinu z nich prohrává. Jedna z mála kauz, které žalobce v prvním kole vyhrál, byla o 73 Kč.

Slavata, a. s., bývalý závod ČKD, odebíral od OSAN nástroje a měřidla nejen pro svou potřebu, ale i pro ostatní závody ČKD. Když se na počátku devadesátých let rozpadl východní trh, dostalo se ČKD do platební neschopnosti, jeho závody přestaly společnosti Slavata platit a ta přestala platit podniku OSAN. A OSAN zase neplatil jinde. Druhotná platební neschopnost přivedla v roce 1992 ministerstvo průmyslu a obchodu a Svaz průmyslu k myšlence provedení celostátních zápočtů. Zúčastnily se jich i společnosti OSAN a Slavata, a tak byl dluh Slavaty snížen téměř o pět milionů korun (k uhrazení zbyly ještě asi dva). V řetězovém vyrovnávání byl o podobnou částku snížen také dluh OSAN u Zbrojovky Vsetín.

OSAN si v roce 1992 rovněž vybral ze skladu dnešní Slavaty zboží, které mohl prodat jinde, a tím se naopak on stal dlužníkem. Rozsah oboustranně dlužnicko-věřitelského vztahu byl v roce 1993 snížen o více než jeden milion korun vzájemným zápočtem pohledávek a závazků. Správce Altner s najatým advokátem Jiřím Karpíškem, který na tom velmi profituje, však veškeré způsoby vypořádání, tedy celostátní i vzájemné zápočty jednostranně neuznává. A to přesto, že například vedoucí finančního oddělení OSAN Kamil Bendák v roce 1992 provedení celostátních zápočtů písemně potvrdil. OSAN výsledky zápočtů až do prohlášení konkursu uznával a změna nastala ustanovením Altnera do funkce správce konkursní podstaty.

Správce Altner a později Karpíšek podali na společnost Slavata 343 žalob na celkovou částku více než sedm milionů korun. „Oni žalovali všechny vystavené, a tedy i započtené faktury. Nejdříve jsem si myslel, že jde o omyl, že mají nepořádek v účetnictví. Teprve později jsem pochopil, že jde o výdělky najatého advokáta, říká Kristian Proseč ze společnosti Slavata. Z podaných žalob se 207 týkalo pseudopohledávek vyřízených celostátními zápočty a 81 vzájemným zápočtem. Ostatní žaloby se podle Proseče týkají zápočtů na menší částky, poplatků z prodlení a například i faktur vystavených v době, kdy bylo odběratelem ještě ČKD.

„Vymáhání neexistujících pohledávek zatěžuje zbytečně nejen soudy, ale i jednotlivé napadené společnosti. V našem případě agenda Altner zabírá tři čtvrtiny pracovní náplně právníka, říká Kristian Proseč ze společnosti Slavata.

Altnerovo popírání celostátních zápočtů je naprosto nesmyslné. Celé akce se dobrovolně zúčastnily stovky podniků, mnohé z nich již zanikly, a vrátit se o sedm let zpátky a vymáhat tenkrát započtené pohledávky by způsobilo totální chaos. Přes obchodní soudy by se převalila další vlna žalob a jejich zablokovanost by ještě vzrostla. Vymáhat tenkrát započtené pohledávky navíc dnes zřejmě nejde ani vzhledem k promlčecí lhůtě. Altner a jeho advokát Karpíšek však odmítají uznat i skutečnost, že Zbrojovka Vsetín škrtla podniku OSAN téměř pětimilionový dluh, který by jinak OSAN musel uhradit. Žalování pseudopohledávek tak prospívá pouze Altnerem najatým advokátním kancelářím. Jde možná jen o shodu náhod, ale správce Zdeněk Altner sídlí na stejné adrese jako advokát Jiří Karpíšek a firma Coex Praha, které dal Altner vydělat desítky milionů korun za metodické porady.

Soudy dávají za pravdu podniku Slavata. OSAN zatím pravomocně vyhrál pouze dvě kauzy a z toho v jednom případě je podán návrh na obnovu řízení. Pravomocně zamítnuto bylo čtyřiadvacet žalob, šestadvacet žalob vzato zpět, 145 žalob zamítnuto soudem prvního stupně, šesti žalobám soud prvního stupně vyhověl a u ostatních žalob nebylo dosud nařízeno jednání. Karpíšek se po neúspěchu u první instance pravidelně odvolával, takže například jenom minulý čtvrtek bylo u Vrchního soudu v Praze nařízeno patnáct jednání o odvoláních OSAN versus Slavata. Jednání však byla přeruše- na na žádost advokátky zvláštního správce Vlastimila Voleského, kterému sice soud v březnu přidělil agendu pohledávek, ale Altnerův advokát Karpíšek mu ještě nepředal příslušné spisy. Zvláštní správce Voleský totiž Karpíškovi vypověděl smlouvu a zrušil plné moci vystavené Altnerem, a tak se Karpíšek všemi způsoby brání odejmutí výnosné prebendy (EURO 22/1999).

Po fiasku u Krajského obchodního soudu v Praze a u Vrchního soudu zkusil v loňském roce advokát Karpíšek podat ještě odvolání k Nejvyššímu soudu. Ten však svým rozhodnutím z července 1998 potvrdil platnost výsledků celostátních zápočtů a závazků z nich vyplývajících, a dal tak vlastně za pravdu nejen podniku Slavata, ale i mnohým dalším odpůrcům Altnera. Ten však zkusil ještě další tah. Najal nového právního zástupce Zdeňka Hájka a podal si stížnost k Ústavnímu soudu proti rozhodnutím Krajského obchodního a Vrchního soudu v Praze. Altner se domnívá, že soudy porušily jeho ústavou zaručené právo na spravedlivý soudní proces. Ústavní soud o této stížnosti zatím nerozhodl.

Absurdnost Altnerových žalob dokládá i jedna z vyhraných – šlo o zaplacení 73 korun. Najatý advokát Karpíšek zde vyhrál „rozsudkem pro zmeškání . „Měl jsem ten den ve stejnou dobu nařízeno jiné jednání a nepodařilo se mi sehnat soudce a omluvit se. K odporu proti platebnímu rozkazu na 73 korun jsem doložil dopis, kterým byla vymáhaná faktura vrácena OSAN s tím, že podle čísla objednávky se nás věc netýká. Normální slušný advokát by tento argument pochopil a vzal žalobu zpět. Substitut advokáta Karpíšek však navrhl vydání rozsudku pro zmeškání, říká právník Slavaty Proseč, který se proti tomuto rozhodnutí odvolal. A tak bude zasedat Vrchní soud a zkoumat, zda má OSAN na oněch 73 korun nárok, či nikoliv.

Diskuze