Škrty bez rozmyslu

01. října 2010, 12:59 - Martin Shabu
01. října 2010, 12:59

Zrušení 23 ekonomických diplomatů nepředcházela hlubší analýza

Dlouho očekávaná reorganizace ministerstva zahraničních věcí (MZV) citelně zasáhne síť jeho obchodně-ekonomických úseků (OEÚ), které zajišťují podporu českých exportérů ve světě. Šéf české diplomacie Karel Schwarzenberg se příští rok rozloučí s 24 pracovníky OEÚ. Děje se tak nehledě na odpor ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), které tyto lidi v současnosti úkoluje. Pracovněprávní vztah však mají obchodně-ekonomičtí diplomaté pouze s MZV. Proti rozhodnutí vystoupil Svaz průmysl a dopravy ČR i Hospodářská komora ČR. Obě organizace sdružují přední domácí vývozce. Nelíbí se jim, že MZV přistoupilo k rušení míst bez předchozí konzultace a hlubší analýzy. „Byl jsem v kontaktu s Milanem Hovorkou, náměstkem z MPO,“ hájil postup diplomacie Tomáš Dub, náměstek ministra zahraničí. Podle Duba by ministerstvo mělo ušetřit okolo sto milionů korun. Týdeníku EURO se podařilo získat seznam destinací, kde má dojít k redukci, a to od 1. února 2011. Ve výčtu se nachází patnáct evropských míst. Ministerstvo zahraničí tak do značné míry vychází vstříc předchozí kritice. Ta se na úřad sesypala po letním rozhodnutí uzavřít několik zastupitelských úřadů v rozvojovém světě. Tehdy se ozval vedle průmyslníků také prezident Václav Klaus, jenž se podivoval nad tím, proč máme diplomaty v řadě menších členských zemí EU, například v Pobaltí. V rámci reorganizace má zaniknout mimo jiné OEÚ v Tallinnu. Z mimoevropských zemí je to například Irák, Libanon či Kolumbie.

1:0 pro MZV?

Proexportně orientované Česko se stahuje ze světa. Ačkoli se diplomaté hájí tím, že úspory v resortu nešlo najít jinde, podnikatelé kroky MZV vnímají jako nesystémové řešení, které nevychází z výpočtů. „Nezrušili jsme agendu podpory vnějších ekonomických vztahů, sáhli jsme do lidských zdrojů. Tím, že přejdou obchodně-ekonomické úkoly na zbylé úředníky, infiltruje se tak tato oblast ještě hlouběji do diplomatické sítě,“ tvrdí náměstek Dub. Podle mnohých podnikatelů a úředníků MPO se rušení děje nahodile a bez hlubší reflexe. „Není pro mne myslitelné a přijatelné, aby se takovýto krok uskutečnil bez analýz a expertíz sekce zahraničního obchodu na ministerstvu průmyslu a obchodu a nerespektovaly se potřeby vývozců,“ uvedl v rozhovoru pro týdeník EURO ministr průmyslu Martin Kocourek. Ten předminulý týden svolal Radu pro obchod a investice, kde se řešila avizovaná úsporná opatření na obchodně-ekonomických úsecích. „Dozvěděl jsem se o škrtech. Zcela tomu však chyběla ekonomická analýza. Bylo to bez strategické vize, co bude dál,“ sdělil týdeníku EURO zážitky z jednání prezident Hospodářské komory Petr Kužel. Dodal také, že v minulosti adresoval ministru Schwarzenbergovi dopis ve věci rušení ambasád. Dodnes mu však od něj nepřišla žádná relevantní odpověď. Podle nejmenovaného diplomata prý Kuželovi odpověděl ředitel odboru MZV, což bylo považováno za gesto nezájmu úřadu vůči podnikatelům. Podobně jako Kužel zareagoval Jaroslav Míl, prezident Svazu průmyslu a dopravy, který považuje škrty, jimž nepředcházela systémová změna proexportní politiky, za nešťastné rozhodnutí. Poněkud smířlivě však dodal, že pokud se škrty realizují především v Evropě, nadělá se relativně nejméně škody.

Za služby se platí

Podle Míla by se měl do budoucna vytvořit systém, v němž by exportní síť řídila rada složená po třetinách ze zástupců MPO, MZV a podnikatelů. Ti by byli odpovědní za chod agentury vzniklé sloučením CzechTradu, CzechInvestu a dalších státních institucí. Na fungování nové organizace by se mohly finančně podílet přímo firmy, což je dnes v rozporu se zákonem. Státem placení úředníci by byli hodnoceni na základě své ekonomické úspěšnosti při podpoře exportu. Nepodléhali by také změnám politické garnitury. S jinou vizí přišel náměstek Tomáš Dub. Ten by rozdělil podporu vnějších vztahů na mikro a makroekonomickou úroveň. Přičemž o první oblast, tedy obchodní případy firem, by se staral jakýsi rozšířený CzechTrade. Za jeho služby by se platilo a organizačně by spadal pod MPO. Makroekonomickou úroveň by obhospodařovalo české velvyslanectví, kam by spadala vědecko-technická spolupráce, vyjednávání smluv o ochraně investic a zabránění dvojímu zdanění. V první řadě by se však podle Duba mělo spočítat, jak stát ovlivňuje export a jaký je vztah mezi výdaji na podporu vývozu a například růstem exportu. Taková studie tu není. Dub proto zvažuje vypracování podobné analýzy, jež by odstartovala debatu o budoucím uspořádání systému proexportní politiky. „I kdybychom poslali na Antarktidu místo jednoho „obchoďáka“ pět lidí, stejně se export Česka do tohoto místa nezvedne,“ říká přesvědčeně Dub. Chce na studii ukázat nesmyslnost představ, že větší síť OEÚ dokáže lépe zprostředkovávat obchod.

Miliardy na Štiříně

Kde šetřit? Tato otázka se nyní řeší na všech ministerstvech. Přesto pouze MZV sahá rázně na vlastní zaměstnance. Připravuje se tak o jediné bohatství, kterým disponuje. „Střílíme se do kotníku. Nejprve nám Nečas sebral Evropu, nyní dobrovolně přepouštíme ekonomickou diplomacii MPO,“ konstatuje kariérní diplomat, který si nepřál být jmenován. Dodal také, že MZV má ve správě například konferenční zámek Štiřín, za nějž by mohl úřad získat prostředky v řádu miliard. „Máme snad diplomacii od toho, aby provozovala hotel a golfové hřiště v malé vesnici nedaleko Prahy?“ ptá se rozčíleně úředník. V podobném duchu uvažuje také Jaroslav Míl, který vidí příležitosti pro úspory v mnohem větších řádech v oblasti konzultantských služeb, jež český stát draze nakupuje. Nehledě na to, že by je měli dělat sami státní úředníci.

*
Martin Kocourek
Chci obchodní zastoupení s vlastním rozpočtem (Rozhovor se uskutečnil v pondělí 27. září před oznámením rozhodnutí MZV – pozn. red.). EURO: Neznamená rušení desítek míst na obchodně-ekonomických úsecích (OEÚ) faktický konec podpory českých exportérů ve světě? KOCOUREK: Je to samozřejmě počet (nakonec 23 diplomatů – pozn. red.) neúměrně vysoký a neustále se měnil po intervenci mého resortu, který klade důraz právě na to, aby snižování pracovních míst na MZV nemělo za následek ohrožení podpory českých exportérů. Obchodně-ekonomické úseky jsou jedním z klíčových pilířů systému podpory exportu, ovšem nutné je hovořit spíše o celkovém nastavení systému, respektive modelu obchodní diplomacie. EURO: Byl jste o návrhu MZV informován? KOCOUREK: Myslím, že jsem nebyl mezi prvními informovanými, ale snažím se být prvním, kdo informuje a diskutuje o postoji ministerstva průmyslu a obchodu a případném dopadu na české vývozce. Naslouchám potřebám exportérů, a naopak o nich informuji ministerstvo zahraničních věcí, které je zaměstnavatelem všech diplomatů včetně těch obchodních. EURO: Mohou být tato místa zrušena nehledě na odpor MPO? KOCOUREK: Díváme-li se na to z čistě pracovněprávního pohledu, kde MZV jako zaměstnavatel v důsledku restrukturalizace zruší pracovní místa právě i na OEÚ, tak ano. Pokud bychom se ale drželi platné dohody mezi oběma resorty, tak nikoliv. Není pro mne mimo jiné myslitelné a přijatelné, aby se takovýto krok uskutečnil bez analýz a expertíz sekce zahraničního obchodu na ministerstvu průmyslu a obchodu a nerespektovaly se potřeby vývozců. EURO: Co říkáte na fakt, že v návrhu figurují i prioritní země českého exportu, jako jsou Čína nebo Rusko? KOCOUREK: Obecně se z pohledu obchodní výměny nejedná o prospěšný jev. Jestli má dojít například k redukci jednoho místa ze čtyř, kde mimo jiné působí obchodní diplomaté v regionech, tak věřím, že to nebude fatální. Zásadní je hledisko dopadu na vývoz. Naštěstí z důvodu dlouhodobé strategické práce MPO v zemích, které jste jmenoval, jsou zde aktivní i zahraniční kanceláře CzechTrade a CzechInvest. V nové exportní strategii se zabýváme právě i otázkou prioritních zemí a zemí zvláštního významu pro ekonomiku. EURO: Již nějakou dobu jednáte s MZV o lepší koordinaci ekonomické diplomacie. Co je výsledkem těchto diskusí? KOCOUREK: Tato diskuse je letitá a mým cílem je konečně nastavit model podpory exportu tak, aby byl racionální. Co se týče diskusí v posledních týdnech, jedním z výsledků bude určitě nižší počet redukovaných míst. V dlouhodobém horizontu se ale nejedná jen o koordinaci, z mého pohledu jde o nové celkové systémové řešení, neboli institucionální rámec ekonomické diplomacie. EURO: Jak by měl vypadat? Bude výsledkem obdoba finského FINPRO (tamní agentura na podporu exportérů – pozn. red.)? KOCOUREK: Institucionální rámec obchodní diplomacie bude muset především odpovídat potenciálním možnostem českého vývozu, zemím zájmu a musí být uživatelsky čitelný a přijatelný především pro české vývozce. Finské a jiné modely typu FINPRO mohou být pro nás jistou inspirací, ale v praxi budeme muset vycházet z českého rozpočtu a možností s ohledem na české zájmy. Cílem tedy bude vybudovat pružný a efektivní model „obchodních zastoupení České republiky“ financovaných z rozpočtu MPO, který bude nezávislý na rozpočtu MZV. Lidé budou mít jasné zadání – podporovat byznys našich firem. A podle toho budou zaměstnanci hodnoceni. Dnešní dvojkolejnost řízení obchodně-ekonomických úseků je nutné zásadně změnit, zjednodušit a zpřehlednit. Ačkoli je úlohou obchodních radů podporovat byznys a metodicky jsou řízeni MPO, jejich přímými nadřízenými, kteří je také hodnotí, jsou velvyslanci či generální konzulové. Co nemá jasnou řídicí strukturu a úkol, u toho hrozí, že nebude pracovat tak efektivně, jak by mohlo. EURO: Je pro vás otázka zkvalitnění státní podpory českým exportérům stále jednou ze tří hlavních priorit? KOCOUREK: Bezesporu je, dobře si uvědomuji, že podíl exportu k hrubému domácímu produktu činí téměř 70 procent. Exportérům proto patří mé velké uznání a ujištění, že podpora exportu je jednou z priorit mého resortu. Myslím, že tento signál jsme dali najevo předminulý týden. Vláda odsouhlasila můj návrh na navýšení pojistných kapacit Exportní garanční a pojišťovací společnosti, kde je MPO jedním ze zřizovatelů, a to z 200 na 250 miliard korun, což je v době hospodářské krize pro exportéry opravdu zásadní. EURO: Nejste rozladěn přístupem MZV k rušení zastupitelských úřadů ve světě bez předchozí konzultace s podnikateli a MPO? KOCOUREK: Rozhodně nejsem potěšen, a proto jsem ihned po konkrétnějších indikacích redukce svolal Českou radu pro obchod a investice, která je mým poradním orgánem a jejímiž členy jsou zástupci podnikatelské sféry a státních institucí sloužících k podpoře exportu. Vyzval jsem členy Rady, aby se k redukci vyjádřili a nechal jsem připravit soubor analýz a návrhů řešení. Na rozladěnost není prostor ani čas, podnikatelská sféra očekává řešení a MPO v této souvislosti připravuje exportní strategii na příští léta, stejně jako změny v institucionální podpoře či změny modelu obchodní diplomacie. *

TABULKA (mapa) MZV zavře OEÚ Ve světě Bagdád*Irák
Bejrút*Libanon
Bogotá*Kolumbie
Los Angeles*USA
Nairobi*Keňa
Peking*Čína
Šanghaj*Čína
Tokio*Japonsko
Washington*USA

v Evropě
Atény*Řecko
Berlín*Německo
Brusel*Belgie
Dublin*Irsko
Kodaň*Dánsko
Lublaň*Slovinsko
Londýn*Velká Británie
Mnichov*Německo
Moskva*Rusko
Oslo*Norsko
Paříž*Francie
Řím*Itálie
Stockholm*Švédsko
Tallinn*Estonsko
Vídeň*Rakousko

MZV otevře OEÚ Addis Abeba*Etiopie

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Byty za méně než 4násobek ročních příjmů? Ve 3 z 14 krajů ano
Vyplatí se fixovat si letos cenu elektřiny?
Co je dobré vědět o otcovské dovolené po porodu v roce 2018?
Jak se daní příjmy z pronájmu bytu?
Týdeník Euro z vydavatelství Mladá fronta vydává speciál Top advokátní kanceláře 2017
Auta
Subaru Impreza páté generace dorazila do ČR. Je to vážně…
Aston Martin V8 Vantage změnil tvář i motor. Je přeplňovaný a dodává ho Mercedes
Nejvlasatější auto světa na sobě vozí 100 kg lidských vlasů za dva miliony korun
Ekologův koutek: Volvo PV544 dostalo motor z tanku. A vypadá brutálně
BMW dá dvě turba na základní dieselový čtyřválec 18d a 20d. Pomůže to spotřebě
Technologie
Intel chce z počítačů odstranit podporu legacy BIOSu, znefunkční to staré OS a hardware
Je plnohodnotný Skype příliš pomalý a přebujelý? Zkuste Skype Lite pro Android
Nejnovější produkt Elona Muska je… powerbanka Tesla
Microsoft experimentuje s vyhledáváním ve Windows. Co možná nabídne Redstone 4?
Opera Dev umožňuje zpřehlednit nabídku se seznamy otevřených a zavřených stránek
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít